Probleemoplossingsgids voor TV's

Dit artikel geld alleen voor Philips UHD TV’s

 Situatie

Een van de volgende problemen doet zich voor:

● Beeld is niet zichtbaar of vervormd

● Audio is niet hoorbaar, wijkt af of valt herhaaldelijk weg

● No signal bericht van source

● Geen audio of video content

● EasyLink / CEC werkt niet of valt herhaaldelijk weg

● HDCP-gerelateerd error bericht word weergeven

 

Checklist

Controleer of:

• De software van de televisie en van het externe apparaat up-to-date is.

• Beeld en geluid wel werken van een andere bron.

• De correcte HMDI port is geselecteerd in het “Source” menu.

 

Antwoord

Om de connectie tussen het externe apparaat en de tv tot stand te brengen volg deze instructies:

 

1. Verander de tv instellingen

Afhankelijk van de opstelling van de verschillende apparaaten die verbonden zijn met de tv, controleer of de instellingen juist zijn ingesteld. Controleer of audio en of beeld correct word afgespeeld nadat de instelling is veranderd.

*TV menu namen kunnen kleine verschillen bevatten


** Om HDMI Poort instellingen te wijzigen, moet er een extern apparaart aan verbonden zijn, daarna moet dezelfde poort als source worden geselecteerd in het source menu.

Verander de **HDMI port instellingen ( niet geldig voor de 2014 TV's en voor 4900, 5500, 6400, 6500 modellen )

Een andere HMDI port setting kan geselecteerd worden om te controleren of het beeldmateriaal een andere passthrough nodig heeft.

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Setting] > [HDMI Ultra HD] > [HDMI 1/2/3/4] > [UHD Off] of [4:4:4/4:2:2] of [UHD 4:2:0]

of voor het 6031 model:
● Druk op de “Settings” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Sources] > [HDMI 1 or HDMI 2] > [Disabled] or [ Regular] or [Enhanced].

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Settings/Algemene instellingen] > [EasyLink] > [EasyLink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]

of

[Configuration/Configuratie] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]

of

[Settings/Instellingen] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]

of

[Setup] > [TV settings/TV instellingen] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]
of

Als er geen geluid hoorbaar is, probeer deze instellingen:

Verander de ARC instellingen (niet beschikbaar voor alle TV's)

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Setup] > [TV settings] > [Easylink] > [HDMI1 ARC] > [ON]

Of

[TV Settings] > [Sound] > [Advanced] > [HDMI ARC] > [ON]

Verander de speaker instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuration] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Home] > [Setup] > [TV settings/TV instellingen] > [General settings/Algemene instellingen] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Audio out/Audio uit] > [Easylink Autostart/HDMI sound systeem]

Als de speakers al zijn ingesteld op de ‘Easylink Autostart’, zet ze op ‘TV speakers ON’ en weer terug naar ‘Easylink Autostart’.

2. Wissel Source.

Als de TV het HDMI apparaat niet herkent, wissel de source naar een ander apparaat en weer terug.

(Bijvoorbeeld van HDMI1 naar HDMI2)

 

3. Herstel met een “digital handshake”

● Zet de Televisie UIT
● Maak alle kabels, accesoires en apparaaten los van de TV. Dit is inclusief CAM module als deze erop zit.
● Wacht op zn minst 1 minuut (nadat het LED licht is uitgegaan) voordat u de stroomkabel weer aansluit.
● Zet de TV weer aan zonder de andere kabels, assesoires en apparaaten aan te sluiten

● Haal de stroomkabel van het externe apparaat los. Sluit de kabel na 1 minuut weer aan en start het apparaat op.

● Wacht 3 tot 5 minuten om het opstart proces af te laten ronden.

● Verbind de HDMI kabel eerst met de TV en daarna pas met het externe apparaat

 

4. Gebruik een andere HDMI port.

De beschikbaarheid van verschillende HDMI port standaarden op de TV staan een goter bereik van afspeel opties toe. Als er zich beeld of geluid problemen voordoen bij een apparaat dat aangesloten is aan HDMI 1 of HDMI 2, verbind het apparaat dan aan HMDI 3 of HDMI 4 op de TV. De TV user manual bevat specifieke informatie over HDMI port functionaliteit.

 

 

 

 


5. Gebruik een andere HDMI kabel 

Sluit het externe HDMI-apparaat aan via een andere kabel om te controleren of de kabel functioneel is.
 

Opmerking: TV´s met een hoge resolutie hebben een hogesnelheidskabel nodig om beeld en geluid te transporteren van en naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of nieuwer wordt aanbevolen).


6. Zet de TV terug naar de fabrieksinstellingen

Alleen beeld- en geluidinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zenderlijsten, HDD opnames en andere instellingen blijven gehandhaafd.

● Druk op de Home-toets op de afstandsbediening van de tv en kies:

[Setup]/[All settings/Alle instellingen] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Factory reset/Fabrieks reset]/[Factory settings/Fabrieksinstellingen] > [Yes/Ja]

7. Installeer de TV opnieuw

Om alle TV-instellingen en HDD opnames te verwijderen en het proces van de eerste installatie te starten, ga als volgt te werk:

● Druk op de Home-knop op de afstandsbediening van de TV en kies:

[Instellingen] / [Setup]> [Algemene instellingen] > [TV opnieuw instellen] > [ja]

Nadat de TV opnieuw is geïnstalleerd, worden de geselecteerde instellingen van stap 1 teruggezet. Herhaal de instructies van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt via HDMI.

Opmerking: Als een HDMI naar DVI adapeter of een HDMI naar DVI kabel wordt gebruikt, zorg er voor dat de audiokabel is verbonden via jack naar AUDIO IN (minionly), wanneer van toepassing.


 

 

Dit artikel geld voor alle Philips non-UHD TV’s

 

Checklist:

Een van de volgende problemen doet zich voor:

● Beeld is niet zichtbaar of vervormd

● Audio is niet hoorbaar, wijkt af of valt herhaaldelijk weg

● No signal bericht van source

● Geen audio of video content

● EasyLink / CEC werkt niet of valt herhaaldelijk weg

● HDCP-gerelateerd error bericht word weergeven

 

Checklist

Controleer of:

• De software van de televisie en van het externe apparaat up-to-date is.

• Beeld en geluid wel werken van een andere bron. (Demo clip of SmartTV)

• De correcte HMDI port is geselecteerd in het “Source” menu.

 

Antwoord

Om de connectie tussen het externe apparaat en de tv tot stand te brengen volg deze instructies:

 

1. Verander de tv instellingen

Afhankelijk van de opstelling van de verschillende apparaaten die verbonden zijn met de tv, controleer of de instellingen juist zijn ingesteld. Controleer of audio en of beeld correct word afgespeeld nadat de instelling is veranderd.

*TV menu namen kunnen kleine verschillen bevatten

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Settings] > [EasyLink] > [EasyLink] > [ON] or [OFF]

of

[Configuration] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

of

[Setup] > [TV settings] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

Easylink/CEC Instelling van het externe apparaat
Controleer de instellingen van het externe audio apparaat en controleer of: 

● Easylink/CEC settings op ON staan

● ARC (Audio Return Channel) op ON staat

Als er geen geluid hoorbaar is, probeer deze instellingen:

Verander de ARC instellingen (niet voor android TV’s)

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Setup] > [TV settings] > [Easylink] > [HDMI1 ARC] > [ON]

Of

[TV Settings] > [Sound] > [Advanced] > [HDMI ARC] > [ON]

Verander de speaker instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuration] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Home] > [Setup] > [TV settings] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]

Als de speakers al zijn ingesteld op de ‘Easylink Autostart’, zet ze op ‘TV speakers ON’ en weer terug naar ‘Easylink Autostart’.

2. Wissel Bron.

Als de TV het HDMI apparaat niet herkent, wissel de bron en weer terug.

(Bijvoorbeeld van HDMI1 naar HDMI2)

 

 

3. Herstel met een “digital handshake”

● Zet de Televisie UIT
● Maak alle kabels, accesoires en apparaaten los van de TV. Dit is inclusief CAM module als deze erop zit.
● Wacht op zn minst 1 minuut (nadat het LED licht is uitgegaan) voordat u de stroomkabel weer aansluit.
● Zet de TV weer aan zonder de andere kabels, assesoires en apparaaten aan te sluiten

● Haal de stroomkabel van het externe apparaat los. Sluit de kabel na 1 minuut weer aan en start het apparaat op.

● Wacht 3 tot 5 minuten om het opstart proces af te laten ronden.

● Verbind de HDMI kabel eerst met de TV en daarna pas met het externe apparaat

 

4. Gebruik een andere HDMI port.

De beschikbaarheid van verschillende HDMI port standaarden op de TV staan een goter bereik van afspeel opties toe. Als er zich beeld of geluid problemen voordoen bij een apparaat dat aangesloten is aan HDMI 1 of HDMI 2, verbind het apparaat dan aan HMDI 3 of HDMI 4 op de TV. De TV user manual bevat specifieke informatie over HDMI port functionaliteit.

5. Gebruik een andere HDMI kabel

Verbind het externe HDMI apparaat aan een andere kabel om te controleren of de kabel niet kapot is.
 

Note: Hoge resolutie TV’s vereisen een High Speed HDMI kabel om beeld en geluid over te brengen naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of hoger is aanbevolen).


6. Reset / Herstel de tv naar fabrieksinstellingen

Alleen beeld en audio instellingen zullen hersteld worden naar de fabrieksinstellingen. Kanaal instellingen, HDD opnames en andere geselecteerde instellingen zullen behouden worden.

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Setup] > [General Setting] > [Factory Reset] > [Yes]

7. TV opnieuw installeren

Om alle tv instellingen en HDD opnames te verwijderen, volg deze instructies:

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Setup] > [General Setting] > [Reinstall TV] > [Yes]

Nadat de TV opnieuw is geinstalleerd, zullen de instellingen die bij stap 1 zijn geselecteerd weer terug naar standaard zijn gezet. Herhaal de instructie van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt.

 

Note: Als een HDMI-naar-DVI adapter of HDMI-naar-DVI kabel word gebruikt, controleer dan of een extra audio kabel is aangesloten op AUDIO-IN (Alleen mini jack)   

 

 

 

 

 

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Dit artikel geld alleen voor Philips UHD TV’s

 Situatie

Een van de volgende problemen doet zich voor:

● Beeld is niet zichtbaar of vervormd

● Audio is niet hoorbaar, wijkt af of valt herhaaldelijk weg

● No signal bericht van source

● Geen audio of video content

● EasyLink / CEC werkt niet of valt herhaaldelijk weg

● HDCP-gerelateerd error bericht word weergeven

 

Checklist

Controleer of:

• De software van de televisie en van het externe apparaat up-to-date is.

• Beeld en geluid wel werken van een andere bron.

• De correcte HMDI port is geselecteerd in het “Source” menu.

 

Antwoord

Om de connectie tussen het externe apparaat en de tv tot stand te brengen volg deze instructies:

 

1. Verander de tv instellingen

Afhankelijk van de opstelling van de verschillende apparaaten die verbonden zijn met de tv, controleer of de instellingen juist zijn ingesteld. Controleer of audio en of beeld correct word afgespeeld nadat de instelling is veranderd.

*TV menu namen kunnen kleine verschillen bevatten


** Om HDMI Poort instellingen te wijzigen, moet er een extern apparaart aan verbonden zijn, daarna moet dezelfde poort als source worden geselecteerd in het source menu.

Verander de **HDMI port instellingen ( niet geldig voor de 2014 TV's en voor 4900, 5500, 6400, 6500 modellen )

Een andere HMDI port setting kan geselecteerd worden om te controleren of het beeldmateriaal een andere passthrough nodig heeft.

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Setting] > [HDMI Ultra HD] > [HDMI 1/2/3/4] > [UHD Off] of [4:4:4/4:2:2] of [UHD 4:2:0]

of voor het 6031 model:
● Druk op de “Settings” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Sources] > [HDMI 1 or HDMI 2] > [Disabled] or [ Regular] or [Enhanced].

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Settings/Algemene instellingen] > [EasyLink] > [EasyLink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]

of

[Configuration/Configuratie] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]

of

[Settings/Instellingen] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]

of

[Setup] > [TV settings/TV instellingen] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [ON/AAN] of [OFF/UIT]
of

Als er geen geluid hoorbaar is, probeer deze instellingen:

Verander de ARC instellingen (niet beschikbaar voor alle TV's)

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Setup] > [TV settings] > [Easylink] > [HDMI1 ARC] > [ON]

Of

[TV Settings] > [Sound] > [Advanced] > [HDMI ARC] > [ON]

Verander de speaker instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuration] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Home] > [Setup] > [TV settings/TV instellingen] > [General settings/Algemene instellingen] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Audio out/Audio uit] > [Easylink Autostart/HDMI sound systeem]

Als de speakers al zijn ingesteld op de ‘Easylink Autostart’, zet ze op ‘TV speakers ON’ en weer terug naar ‘Easylink Autostart’.

2. Wissel Source.

Als de TV het HDMI apparaat niet herkent, wissel de source naar een ander apparaat en weer terug.

(Bijvoorbeeld van HDMI1 naar HDMI2)

 

3. Herstel met een “digital handshake”

● Zet de Televisie UIT
● Maak alle kabels, accesoires en apparaaten los van de TV. Dit is inclusief CAM module als deze erop zit.
● Wacht op zn minst 1 minuut (nadat het LED licht is uitgegaan) voordat u de stroomkabel weer aansluit.
● Zet de TV weer aan zonder de andere kabels, assesoires en apparaaten aan te sluiten

● Haal de stroomkabel van het externe apparaat los. Sluit de kabel na 1 minuut weer aan en start het apparaat op.

● Wacht 3 tot 5 minuten om het opstart proces af te laten ronden.

● Verbind de HDMI kabel eerst met de TV en daarna pas met het externe apparaat

 

4. Gebruik een andere HDMI port.

De beschikbaarheid van verschillende HDMI port standaarden op de TV staan een goter bereik van afspeel opties toe. Als er zich beeld of geluid problemen voordoen bij een apparaat dat aangesloten is aan HDMI 1 of HDMI 2, verbind het apparaat dan aan HMDI 3 of HDMI 4 op de TV. De TV user manual bevat specifieke informatie over HDMI port functionaliteit.

 

 

 

 


5. Gebruik een andere HDMI kabel 

Sluit het externe HDMI-apparaat aan via een andere kabel om te controleren of de kabel functioneel is.
 

Opmerking: TV´s met een hoge resolutie hebben een hogesnelheidskabel nodig om beeld en geluid te transporteren van en naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of nieuwer wordt aanbevolen).


6. Zet de TV terug naar de fabrieksinstellingen

Alleen beeld- en geluidinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zenderlijsten, HDD opnames en andere instellingen blijven gehandhaafd.

● Druk op de Home-toets op de afstandsbediening van de tv en kies:

[Setup]/[All settings/Alle instellingen] > [General Settings/Algemene instellingen] > [Factory reset/Fabrieks reset]/[Factory settings/Fabrieksinstellingen] > [Yes/Ja]

7. Installeer de TV opnieuw

Om alle TV-instellingen en HDD opnames te verwijderen en het proces van de eerste installatie te starten, ga als volgt te werk:

● Druk op de Home-knop op de afstandsbediening van de TV en kies:

[Instellingen] / [Setup]> [Algemene instellingen] > [TV opnieuw instellen] > [ja]

Nadat de TV opnieuw is geïnstalleerd, worden de geselecteerde instellingen van stap 1 teruggezet. Herhaal de instructies van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt via HDMI.

Opmerking: Als een HDMI naar DVI adapeter of een HDMI naar DVI kabel wordt gebruikt, zorg er voor dat de audiokabel is verbonden via jack naar AUDIO IN (minionly), wanneer van toepassing.


 

 

Dit artikel geld voor alle Philips non-UHD TV’s

 

Checklist:

Een van de volgende problemen doet zich voor:

● Beeld is niet zichtbaar of vervormd

● Audio is niet hoorbaar, wijkt af of valt herhaaldelijk weg

● No signal bericht van source

● Geen audio of video content

● EasyLink / CEC werkt niet of valt herhaaldelijk weg

● HDCP-gerelateerd error bericht word weergeven

 

Checklist

Controleer of:

• De software van de televisie en van het externe apparaat up-to-date is.

• Beeld en geluid wel werken van een andere bron. (Demo clip of SmartTV)

• De correcte HMDI port is geselecteerd in het “Source” menu.

 

Antwoord

Om de connectie tussen het externe apparaat en de tv tot stand te brengen volg deze instructies:

 

1. Verander de tv instellingen

Afhankelijk van de opstelling van de verschillende apparaaten die verbonden zijn met de tv, controleer of de instellingen juist zijn ingesteld. Controleer of audio en of beeld correct word afgespeeld nadat de instelling is veranderd.

*TV menu namen kunnen kleine verschillen bevatten

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Settings] > [EasyLink] > [EasyLink] > [ON] or [OFF]

of

[Configuration] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

of

[Setup] > [TV settings] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

Easylink/CEC Instelling van het externe apparaat
Controleer de instellingen van het externe audio apparaat en controleer of: 

● Easylink/CEC settings op ON staan

● ARC (Audio Return Channel) op ON staat

Als er geen geluid hoorbaar is, probeer deze instellingen:

Verander de ARC instellingen (niet voor android TV’s)

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Setup] > [TV settings] > [Easylink] > [HDMI1 ARC] > [ON]

Of

[TV Settings] > [Sound] > [Advanced] > [HDMI ARC] > [ON]

Verander de speaker instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuration] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Home] > [Setup] > [TV settings] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]

Als de speakers al zijn ingesteld op de ‘Easylink Autostart’, zet ze op ‘TV speakers ON’ en weer terug naar ‘Easylink Autostart’.

2. Wissel Bron.

Als de TV het HDMI apparaat niet herkent, wissel de bron en weer terug.

(Bijvoorbeeld van HDMI1 naar HDMI2)

 

 

3. Herstel met een “digital handshake”

● Zet de Televisie UIT
● Maak alle kabels, accesoires en apparaaten los van de TV. Dit is inclusief CAM module als deze erop zit.
● Wacht op zn minst 1 minuut (nadat het LED licht is uitgegaan) voordat u de stroomkabel weer aansluit.
● Zet de TV weer aan zonder de andere kabels, assesoires en apparaaten aan te sluiten

● Haal de stroomkabel van het externe apparaat los. Sluit de kabel na 1 minuut weer aan en start het apparaat op.

● Wacht 3 tot 5 minuten om het opstart proces af te laten ronden.

● Verbind de HDMI kabel eerst met de TV en daarna pas met het externe apparaat

 

4. Gebruik een andere HDMI port.

De beschikbaarheid van verschillende HDMI port standaarden op de TV staan een goter bereik van afspeel opties toe. Als er zich beeld of geluid problemen voordoen bij een apparaat dat aangesloten is aan HDMI 1 of HDMI 2, verbind het apparaat dan aan HMDI 3 of HDMI 4 op de TV. De TV user manual bevat specifieke informatie over HDMI port functionaliteit.

5. Gebruik een andere HDMI kabel

Verbind het externe HDMI apparaat aan een andere kabel om te controleren of de kabel niet kapot is.
 

Note: Hoge resolutie TV’s vereisen een High Speed HDMI kabel om beeld en geluid over te brengen naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of hoger is aanbevolen).


6. Reset / Herstel de tv naar fabrieksinstellingen

Alleen beeld en audio instellingen zullen hersteld worden naar de fabrieksinstellingen. Kanaal instellingen, HDD opnames en andere geselecteerde instellingen zullen behouden worden.

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Setup] > [General Setting] > [Factory Reset] > [Yes]

7. TV opnieuw installeren

Om alle tv instellingen en HDD opnames te verwijderen, volg deze instructies:

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Setup] > [General Setting] > [Reinstall TV] > [Yes]

Nadat de TV opnieuw is geinstalleerd, zullen de instellingen die bij stap 1 zijn geselecteerd weer terug naar standaard zijn gezet. Herhaal de instructie van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt.

 

Note: Als een HDMI-naar-DVI adapter of HDMI-naar-DVI kabel word gebruikt, controleer dan of een extra audio kabel is aangesloten op AUDIO-IN (Alleen mini jack)