Probleemoplossingsgids voor TV's

Dit artikel is van toepassing op alle Philips UHD  TVs


Situatie
Een van de volgende problemen doet zoch voor:
● Er is geen óf onjuist beeld zichtbaar
● Er is geen, onjuist óf haperend geluid
● Geen signaal van de aangesloten bron
● Geen beeld of geluid
● EasyLink/CEC werkt niet óf werkt alleen soms
● HDCP-gerelateerde foutmelding wordt getoond


Checklist
Zorg er voor dat:
● De software van de tv en van het externe apparaat zijn bijgewerkt naar de laatste versie
● Beeld en geluid is in orde op een andere bron (b.v. demo clip, SmartTV, apps)
● De juiste HDMI-poort is geselecteerd in het bronnenmenu

Antwoord
Volg de volgende stappen om de verbinding (opnieuw) tot stand te brengen:

1. Verander de tv instellingen
Afhankelijk van de manier waarop de verschillende apparaten zijn aangesloten op de tv, is het belangrijk om te bevestigen of instellingen correct staan. Controleer of het beeld en geluid correct werkt na het veranderen van de instellingen.


*Het tv-menu kan verschillen van dit artikel
**Kies eerst de juiste, corresponderende bron uit de bronnenlijst om de HDMI-poort instellingen te veranderen.


Verander de instellingen van de HDMI-poort** (niet van toepassing op TV's van 2014 en 4900, 5500, 6400, 6500 modellen)

Er kan een andere HDMI-poortinstelling worden geselecteerd om te controleren of de broninhoud een andere passthrough nodig heeft.

● Druk op de knop "Home" / "Instellingen" op de afstandsbediening en selecteer:
[Alle instellingen] > [Algemene instellingen]> [HDMI Ultra HD]> [HDMI 1/2/3/4]> [UHD uit] of [4:4:4/4:2:2] of [UHD 4: 2: 0]

Or for 2019 TVs:

● Press the “Menu” button on the remote control and select:
[Settings / Frequent settings] > [All settings] > [General Settings] > [Input sources / HDMI Ultra HD] > [HDMI 1/2/3/4] > [Standard] or [Optimal]

 

Of voor 2019-tv's:

● Druk op de knop "Menu" op de afstandsbediening en selecteer:
[Instellingen/Veelgebruikte instellingen] > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [Invoerbronnen/HDMI Ultra HD] > [HDMI 1/2/3/4] > [Standaard] of [Optimaal] 
 

Of voor het 6031-model:

● Druk op de knop "Instellingen"-knop  op de afstandsbediening en selecteer:

[Sources] > [HDMI 1 of HDMI 2] > [Uitgeschakeld] of [Normaal] of [Verbeterd]

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de knop "Home/Settings/Menu" op de afstandsbediening en selecteer:
[Instellingen/Veelgestelde instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [EasyLink] > [EasyLink] > [AAN] of [UIT]

Of

[Configuratie] > [Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [AAN] of [UIT]

Of

[Configuratie] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [AAN] of [UIT]

*Alleen voor sommige modellen

Easylink/CEC instellingen van het externe apparaat
Controleer of de instellingen van het externe apparaat en zorg dat:

● Easylink/CEC aan staat

● ARC (Audio Return Channel) aan staat

Als er geen geluid is, volg dan de onderstaande stappen:

Wijzig de ARC instellingen (alleen voor het 4900-model)

● Druk op de knop "Home" op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuratie] > [TV instellingen] > [Easylink] > [HDMI 1 ARC] > [AAN]

Of

[TV-instellingen] > [Geluid] > [Geavanceerd] > [HDMI ARC] > [AAN]

Wijzig de luidsprekerinstellingen

● Druk op de knop "Home/Instellingen/Menu" op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuratie] > [Algemene instellingen] > [Tv-luidsprekers] > [Easylink Autostart]
of
[Home] > [Configuratie] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [Tv-luidsprekers] > [Easylink Autostart]

of

[Instellingen/Veelgestelde instellingen]* > [Audio uit] > [Easylink Autostart/HDMI-geluidssysteem]
*Alleen voor sommige modellen

 

Als de luidsprekers al zijn ingesteld op 'Easylink automatisch starten', zet ze dan op 'TV luidsprekers aan' en terug naar 'Easylink automatisch starten'.


2. Schakelen tussen bronnen

Als de tv het HDMI-apparaat niet herkent, schakelt u de bron naar een ander apparaat en weer terug.

 

3. Herstel met een "digital handshake"
● Schakel de televisie UIT
● Ontkoppel alle kabels, accessoires en apparaten van de tv. Dit omvat een CAM-module, indien van toepassing
● Wacht minstens een minuut (nadat het LED-lampje is uitgeschakeld) voordat u de voedingskabel opnieuw aansluit
● Schakel de tv weer in zonder de losgekoppelde kabels, accessoires of apparaten opnieuw aan te sluiten
● Ontkoppel de voedingskabel van het externe apparaat. Sluit het netsnoer opnieuw aan na een minuut en start het apparaat op.

● Wacht 3-5 minuten zodat ze hun opstartproces kunnen voltooien.

● Sluit de HDMI-kabel eerst aan op de tv en vervolgens op het apparaat.

 

4. Gebruik een andere HDMI-poort

De beschikbaarheid van verschillende HDMI-poortstandaarden op de tv staat meer afspeelopties voor inhoud toe. Als er beeld- of geluidsproblemen zijn van een apparaat dat is aangesloten op HDMI 1 of HDMI 2, sluit u het apparaat aan op HDMI 3 of HDMI 4 op de tv. De gebruikershandleiding van de tv bevat specifieke informatie over de functionaliteit van de HDMI-poort.


5. Gebruik een andere HDMI kabel 

Sluit het externe HDMI-apparaat aan via een andere kabel om te controleren of de kabel functioneel is.
 

Opmerking: TV´s met een hoge resolutie hebben een hogesnelheidskabel nodig om beeld en geluid te transporteren van en naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of nieuwer wordt aanbevolen).


6. Zet de TV terug naar de fabrieksinstellingen

Alleen beeld- en geluidinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zenderlijsten, HDD opnames en andere instellingen blijven gehandhaafd.

● Druk op de "Home/Settings/Menu"-toets op de afstandsbediening van de tv en kies:

[Instellingen/Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [Fabrieksinstellingen] > [Ja]
*Alleen op sommige modellen

7. Installeer de TV opnieuw

Om alle TV-instellingen en HDD opnames te verwijderen en het proces van de eerste installatie te starten, ga als volgt te werk:

● Druk op de "Home/Settings/Menu"-knop op de afstandsbediening van de TV en kies:

[Instellingen/Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw instellen] > [Ja]
*Alleen op sommige modellen

Nadat de TV opnieuw is geïnstalleerd, worden de geselecteerde instellingen van stap 1 teruggezet. Herhaal de instructies van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt via HDMI.

Opmerking: Als een HDMI naar DVI adapeter of een HDMI naar DVI kabel wordt gebruikt, zorg er voor dat de audiokabel is verbonden via jack naar AUDIO IN (minionly), wanneer van toepassing.


 

 

Dit artikel geld voor alle Philips non-UHD TV’s

 

Checklist:

Een van de volgende problemen doet zich voor:

● Beeld is niet zichtbaar of vervormd

● Audio is niet hoorbaar, wijkt af of valt herhaaldelijk weg

● No signal bericht van source

● Geen audio of video content

● EasyLink / CEC werkt niet of valt herhaaldelijk weg

● HDCP-gerelateerd error bericht word weergeven

 

Checklist

Controleer of:

• De software van de televisie en van het externe apparaat up-to-date is.

• Beeld en geluid wel werken van een andere bron. (Demo clip of SmartTV)

• De correcte HMDI port is geselecteerd in het “Source” menu.

 

Antwoord

Om de connectie tussen het externe apparaat en de tv tot stand te brengen volg deze instructies:

 

1. Verander de tv instellingen

Afhankelijk van de opstelling van de verschillende apparaaten die verbonden zijn met de tv, controleer of de instellingen juist zijn ingesteld. Controleer of audio en of beeld correct word afgespeeld nadat de instelling is veranderd.

*TV menu namen kunnen kleine verschillen bevatten

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Settings] > [EasyLink] > [EasyLink] > [ON] or [OFF]

of

[Configuration] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

of

[Setup] > [TV settings] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

Easylink/CEC Instelling van het externe apparaat
Controleer de instellingen van het externe audio apparaat en controleer of: 

● Easylink/CEC settings op ON staan

● ARC (Audio Return Channel) op ON staat

Als er geen geluid hoorbaar is, probeer deze instellingen:

Verander de ARC instellingen (niet voor android TV’s)

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Setup] > [TV settings] > [Easylink] > [HDMI1 ARC] > [ON]

Of

[TV Settings] > [Sound] > [Advanced] > [HDMI ARC] > [ON]

Verander de speaker instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuration] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Home] > [Setup] > [TV settings] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]

Als de speakers al zijn ingesteld op de ‘Easylink Autostart’, zet ze op ‘TV speakers ON’ en weer terug naar ‘Easylink Autostart’.

2. Wissel Bron.

Als de TV het HDMI apparaat niet herkent, wissel de bron en weer terug.

(Bijvoorbeeld van HDMI1 naar HDMI2)

 

 

3. Herstel met een “digital handshake”

● Zet de Televisie UIT
● Maak alle kabels, accesoires en apparaaten los van de TV. Dit is inclusief CAM module als deze erop zit.
● Wacht op zn minst 1 minuut (nadat het LED licht is uitgegaan) voordat u de stroomkabel weer aansluit.
● Zet de TV weer aan zonder de andere kabels, assesoires en apparaaten aan te sluiten

● Haal de stroomkabel van het externe apparaat los. Sluit de kabel na 1 minuut weer aan en start het apparaat op.

● Wacht 3 tot 5 minuten om het opstart proces af te laten ronden.

● Verbind de HDMI kabel eerst met de TV en daarna pas met het externe apparaat

 

4. Gebruik een andere HDMI port.

De beschikbaarheid van verschillende HDMI port standaarden op de TV staan een goter bereik van afspeel opties toe. Als er zich beeld of geluid problemen voordoen bij een apparaat dat aangesloten is aan HDMI 1 of HDMI 2, verbind het apparaat dan aan HMDI 3 of HDMI 4 op de TV. De TV user manual bevat specifieke informatie over HDMI port functionaliteit.

5. Gebruik een andere HDMI kabel

Verbind het externe HDMI apparaat aan een andere kabel om te controleren of de kabel niet kapot is.
 

Note: Hoge resolutie TV’s vereisen een High Speed HDMI kabel om beeld en geluid over te brengen naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of hoger is aanbevolen).


6. Reset / Herstel de tv naar fabrieksinstellingen

Alleen beeld en audio instellingen zullen hersteld worden naar de fabrieksinstellingen. Kanaal instellingen, HDD opnames en andere geselecteerde instellingen zullen behouden worden.

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Setup] > [General Setting] > [Factory Reset] > [Yes]

7. TV opnieuw installeren

Om alle tv instellingen en HDD opnames te verwijderen, volg deze instructies:

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Setup] > [General Setting] > [Reinstall TV] > [Yes]

Nadat de TV opnieuw is geinstalleerd, zullen de instellingen die bij stap 1 zijn geselecteerd weer terug naar standaard zijn gezet. Herhaal de instructie van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt.

 

Note: Als een HDMI-naar-DVI adapter of HDMI-naar-DVI kabel word gebruikt, controleer dan of een extra audio kabel is aangesloten op AUDIO-IN (Alleen mini jack)   

 

 

 

 

 

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Dit artikel is van toepassing op alle Philips UHD  TVs


Situatie
Een van de volgende problemen doet zoch voor:
● Er is geen óf onjuist beeld zichtbaar
● Er is geen, onjuist óf haperend geluid
● Geen signaal van de aangesloten bron
● Geen beeld of geluid
● EasyLink/CEC werkt niet óf werkt alleen soms
● HDCP-gerelateerde foutmelding wordt getoond


Checklist
Zorg er voor dat:
● De software van de tv en van het externe apparaat zijn bijgewerkt naar de laatste versie
● Beeld en geluid is in orde op een andere bron (b.v. demo clip, SmartTV, apps)
● De juiste HDMI-poort is geselecteerd in het bronnenmenu

Antwoord
Volg de volgende stappen om de verbinding (opnieuw) tot stand te brengen:

1. Verander de tv instellingen
Afhankelijk van de manier waarop de verschillende apparaten zijn aangesloten op de tv, is het belangrijk om te bevestigen of instellingen correct staan. Controleer of het beeld en geluid correct werkt na het veranderen van de instellingen.


*Het tv-menu kan verschillen van dit artikel
**Kies eerst de juiste, corresponderende bron uit de bronnenlijst om de HDMI-poort instellingen te veranderen.


Verander de instellingen van de HDMI-poort** (niet van toepassing op TV's van 2014 en 4900, 5500, 6400, 6500 modellen)

Er kan een andere HDMI-poortinstelling worden geselecteerd om te controleren of de broninhoud een andere passthrough nodig heeft.

● Druk op de knop "Home" / "Instellingen" op de afstandsbediening en selecteer:
[Alle instellingen] > [Algemene instellingen]> [HDMI Ultra HD]> [HDMI 1/2/3/4]> [UHD uit] of [4:4:4/4:2:2] of [UHD 4: 2: 0]

Or for 2019 TVs:

● Press the “Menu” button on the remote control and select:
[Settings / Frequent settings] > [All settings] > [General Settings] > [Input sources / HDMI Ultra HD] > [HDMI 1/2/3/4] > [Standard] or [Optimal]

 

Of voor 2019-tv's:

● Druk op de knop "Menu" op de afstandsbediening en selecteer:
[Instellingen/Veelgebruikte instellingen] > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [Invoerbronnen/HDMI Ultra HD] > [HDMI 1/2/3/4] > [Standaard] of [Optimaal] 
 

Of voor het 6031-model:

● Druk op de knop "Instellingen"-knop  op de afstandsbediening en selecteer:

[Sources] > [HDMI 1 of HDMI 2] > [Uitgeschakeld] of [Normaal] of [Verbeterd]

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de knop "Home/Settings/Menu" op de afstandsbediening en selecteer:
[Instellingen/Veelgestelde instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [EasyLink] > [EasyLink] > [AAN] of [UIT]

Of

[Configuratie] > [Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [AAN] of [UIT]

Of

[Configuratie] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [Easylink] > [Easylink] > [AAN] of [UIT]

*Alleen voor sommige modellen

Easylink/CEC instellingen van het externe apparaat
Controleer of de instellingen van het externe apparaat en zorg dat:

● Easylink/CEC aan staat

● ARC (Audio Return Channel) aan staat

Als er geen geluid is, volg dan de onderstaande stappen:

Wijzig de ARC instellingen (alleen voor het 4900-model)

● Druk op de knop "Home" op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuratie] > [TV instellingen] > [Easylink] > [HDMI 1 ARC] > [AAN]

Of

[TV-instellingen] > [Geluid] > [Geavanceerd] > [HDMI ARC] > [AAN]

Wijzig de luidsprekerinstellingen

● Druk op de knop "Home/Instellingen/Menu" op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuratie] > [Algemene instellingen] > [Tv-luidsprekers] > [Easylink Autostart]
of
[Home] > [Configuratie] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [Tv-luidsprekers] > [Easylink Autostart]

of

[Instellingen/Veelgestelde instellingen]* > [Audio uit] > [Easylink Autostart/HDMI-geluidssysteem]
*Alleen voor sommige modellen

 

Als de luidsprekers al zijn ingesteld op 'Easylink automatisch starten', zet ze dan op 'TV luidsprekers aan' en terug naar 'Easylink automatisch starten'.


2. Schakelen tussen bronnen

Als de tv het HDMI-apparaat niet herkent, schakelt u de bron naar een ander apparaat en weer terug.

 

3. Herstel met een "digital handshake"
● Schakel de televisie UIT
● Ontkoppel alle kabels, accessoires en apparaten van de tv. Dit omvat een CAM-module, indien van toepassing
● Wacht minstens een minuut (nadat het LED-lampje is uitgeschakeld) voordat u de voedingskabel opnieuw aansluit
● Schakel de tv weer in zonder de losgekoppelde kabels, accessoires of apparaten opnieuw aan te sluiten
● Ontkoppel de voedingskabel van het externe apparaat. Sluit het netsnoer opnieuw aan na een minuut en start het apparaat op.

● Wacht 3-5 minuten zodat ze hun opstartproces kunnen voltooien.

● Sluit de HDMI-kabel eerst aan op de tv en vervolgens op het apparaat.

 

4. Gebruik een andere HDMI-poort

De beschikbaarheid van verschillende HDMI-poortstandaarden op de tv staat meer afspeelopties voor inhoud toe. Als er beeld- of geluidsproblemen zijn van een apparaat dat is aangesloten op HDMI 1 of HDMI 2, sluit u het apparaat aan op HDMI 3 of HDMI 4 op de tv. De gebruikershandleiding van de tv bevat specifieke informatie over de functionaliteit van de HDMI-poort.


5. Gebruik een andere HDMI kabel 

Sluit het externe HDMI-apparaat aan via een andere kabel om te controleren of de kabel functioneel is.
 

Opmerking: TV´s met een hoge resolutie hebben een hogesnelheidskabel nodig om beeld en geluid te transporteren van en naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of nieuwer wordt aanbevolen).


6. Zet de TV terug naar de fabrieksinstellingen

Alleen beeld- en geluidinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zenderlijsten, HDD opnames en andere instellingen blijven gehandhaafd.

● Druk op de "Home/Settings/Menu"-toets op de afstandsbediening van de tv en kies:

[Instellingen/Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [Fabrieksinstellingen] > [Ja]
*Alleen op sommige modellen

7. Installeer de TV opnieuw

Om alle TV-instellingen en HDD opnames te verwijderen en het proces van de eerste installatie te starten, ga als volgt te werk:

● Druk op de "Home/Settings/Menu"-knop op de afstandsbediening van de TV en kies:

[Instellingen/Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw instellen] > [Ja]
*Alleen op sommige modellen

Nadat de TV opnieuw is geïnstalleerd, worden de geselecteerde instellingen van stap 1 teruggezet. Herhaal de instructies van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt via HDMI.

Opmerking: Als een HDMI naar DVI adapeter of een HDMI naar DVI kabel wordt gebruikt, zorg er voor dat de audiokabel is verbonden via jack naar AUDIO IN (minionly), wanneer van toepassing.


 

 

Dit artikel geld voor alle Philips non-UHD TV’s

 

Checklist:

Een van de volgende problemen doet zich voor:

● Beeld is niet zichtbaar of vervormd

● Audio is niet hoorbaar, wijkt af of valt herhaaldelijk weg

● No signal bericht van source

● Geen audio of video content

● EasyLink / CEC werkt niet of valt herhaaldelijk weg

● HDCP-gerelateerd error bericht word weergeven

 

Checklist

Controleer of:

• De software van de televisie en van het externe apparaat up-to-date is.

• Beeld en geluid wel werken van een andere bron. (Demo clip of SmartTV)

• De correcte HMDI port is geselecteerd in het “Source” menu.

 

Antwoord

Om de connectie tussen het externe apparaat en de tv tot stand te brengen volg deze instructies:

 

1. Verander de tv instellingen

Afhankelijk van de opstelling van de verschillende apparaaten die verbonden zijn met de tv, controleer of de instellingen juist zijn ingesteld. Controleer of audio en of beeld correct word afgespeeld nadat de instelling is veranderd.

*TV menu namen kunnen kleine verschillen bevatten

Verander de Easylink instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:
[Setup] > [General Settings] > [EasyLink] > [EasyLink] > [ON] or [OFF]

of

[Configuration] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

of

[Setup] > [TV settings] > [General settings] > [Easylink] > [Easylink] > [ON] or [OFF]

Easylink/CEC Instelling van het externe apparaat
Controleer de instellingen van het externe audio apparaat en controleer of: 

● Easylink/CEC settings op ON staan

● ARC (Audio Return Channel) op ON staat

Als er geen geluid hoorbaar is, probeer deze instellingen:

Verander de ARC instellingen (niet voor android TV’s)

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Setup] > [TV settings] > [Easylink] > [HDMI1 ARC] > [ON]

Of

[TV Settings] > [Sound] > [Advanced] > [HDMI ARC] > [ON]

Verander de speaker instellingen

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer:

[Configuration] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]
Of
[Home] > [Setup] > [TV settings] > [General settings] > [TV Speakers] > [Easylink Autostart]

Als de speakers al zijn ingesteld op de ‘Easylink Autostart’, zet ze op ‘TV speakers ON’ en weer terug naar ‘Easylink Autostart’.

2. Wissel Bron.

Als de TV het HDMI apparaat niet herkent, wissel de bron en weer terug.

(Bijvoorbeeld van HDMI1 naar HDMI2)

 

 

3. Herstel met een “digital handshake”

● Zet de Televisie UIT
● Maak alle kabels, accesoires en apparaaten los van de TV. Dit is inclusief CAM module als deze erop zit.
● Wacht op zn minst 1 minuut (nadat het LED licht is uitgegaan) voordat u de stroomkabel weer aansluit.
● Zet de TV weer aan zonder de andere kabels, assesoires en apparaaten aan te sluiten

● Haal de stroomkabel van het externe apparaat los. Sluit de kabel na 1 minuut weer aan en start het apparaat op.

● Wacht 3 tot 5 minuten om het opstart proces af te laten ronden.

● Verbind de HDMI kabel eerst met de TV en daarna pas met het externe apparaat

 

4. Gebruik een andere HDMI port.

De beschikbaarheid van verschillende HDMI port standaarden op de TV staan een goter bereik van afspeel opties toe. Als er zich beeld of geluid problemen voordoen bij een apparaat dat aangesloten is aan HDMI 1 of HDMI 2, verbind het apparaat dan aan HMDI 3 of HDMI 4 op de TV. De TV user manual bevat specifieke informatie over HDMI port functionaliteit.

5. Gebruik een andere HDMI kabel

Verbind het externe HDMI apparaat aan een andere kabel om te controleren of de kabel niet kapot is.
 

Note: Hoge resolutie TV’s vereisen een High Speed HDMI kabel om beeld en geluid over te brengen naar een extern apparaat (HDMI 1.4 of hoger is aanbevolen).


6. Reset / Herstel de tv naar fabrieksinstellingen

Alleen beeld en audio instellingen zullen hersteld worden naar de fabrieksinstellingen. Kanaal instellingen, HDD opnames en andere geselecteerde instellingen zullen behouden worden.

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Setup] > [General Setting] > [Factory Reset] > [Yes]

7. TV opnieuw installeren

Om alle tv instellingen en HDD opnames te verwijderen, volg deze instructies:

● Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Setup] > [General Setting] > [Reinstall TV] > [Yes]

Nadat de TV opnieuw is geinstalleerd, zullen de instellingen die bij stap 1 zijn geselecteerd weer terug naar standaard zijn gezet. Herhaal de instructie van stap 1 als het externe apparaat niet correct werkt.

 

Note: Als een HDMI-naar-DVI adapter of HDMI-naar-DVI kabel word gebruikt, controleer dan of een extra audio kabel is aangesloten op AUDIO-IN (Alleen mini jack)