Probleemoplossingsgids voor TV's

Dit artikel heeft alleen betrekking op 55x0, 64x0 en 65x0 TV's uit 2015


Situatie
Als een HDMI 1.4 kabel is aangesloten op de HDMI 1 poort, doet zich één van de volgende storingen voor:
● er treedt een beeldstoring op bij de HDMI 1-bron

● het geluid is niet hoorbaar 
De storing doet zich alleen voor als de tv is aangezet met de stekker in het stopcontact.


Checklist

controleer het volgende:

● de software is bijgewerkt

● er wordt een goed-werkende HDMI-kabel gebruikt


Oplossing

Recente innovaties in de audiovisuele sector hebben mogelijk een hogere datatransportsnelheid nodig, hetgeen geleid heeft tot de ontwikkeling van een HDMI-connectie met hogere specificatie; een opvolger van de HDMI 1.3 en HDMI 1.4. Deze hogesnelheidsverbinding is HDMI 2.0


Hoe dient een extern apparaat via een HDMI 1.4 kabel aangesloten te worden?

HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4


De HDMI 2, 3 en 4 poort van de tv zijn geschikt voor de HDMI 1.4 standaard en aanbevolen voor een HDMI 1.4 of oudere connectie.

HDMI 1


Als een apparaat is aangesloten op de HDMI 1 poort, wordt standaard een connectie gemaakt volgens het HDMI 2.0 protocol.

Als de HDMI 1 poort de voorkeur heeft voor een connectie met HDMI 1.4 of lager, dient het apparaat door de tv eerst herkend te worden via een van de HDMI 1.4-poorten. Ga als volgt te werk;


- Zet de tv en het externe apparaat aan en geef ze 3-5 minuten de tijd om het startproces af te ronden

- Sluit het externe apparaat met een HDMI-kabel eerst aan op de HDMI 2, 3 of 4 poort van de tv en daarna op het apparaat.

- Druk op de "source"-knop van de afstandsbediening en selecteer de HDMI-poort waarop het apparaat is aangesloten.

- Ontkoppel de kabel en sluit deze aan op de HDMI 1-poort

- Druk op de "source"-knop op de afstandsbediening en selecteer de HDMI 1-poort


Let op: Als de tv van de stroom wordt gehaald, zal de standaardinstelling veranderen naar HDMI 2.0. Herhaal bovenstaande stappen om het externe apparaat weer door de tv te laten herkennen.


Hoe dient een extern apparaat aangesloten te worden via een HDMI 2.0-kabel?

HDMI 1


De HDMI 1-poort is geschikt voor de HDMI 2.0-standaard

HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4


De HDMI 2, 3 en 4-poorten van de tv zijn geschikt voor HDMI 1.4 en kunnen alleen gebruikt worden voor HDMI 1.4 en oudere connecties.


- Er is geen HDMI 2.0 connectie beschikbaar op deze poorten

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Dit artikel heeft alleen betrekking op 55x0, 64x0 en 65x0 TV's uit 2015


Situatie
Als een HDMI 1.4 kabel is aangesloten op de HDMI 1 poort, doet zich één van de volgende storingen voor:
● er treedt een beeldstoring op bij de HDMI 1-bron

● het geluid is niet hoorbaar 
De storing doet zich alleen voor als de tv is aangezet met de stekker in het stopcontact.


Checklist

controleer het volgende:

● de software is bijgewerkt

● er wordt een goed-werkende HDMI-kabel gebruikt


Oplossing

Recente innovaties in de audiovisuele sector hebben mogelijk een hogere datatransportsnelheid nodig, hetgeen geleid heeft tot de ontwikkeling van een HDMI-connectie met hogere specificatie; een opvolger van de HDMI 1.3 en HDMI 1.4. Deze hogesnelheidsverbinding is HDMI 2.0


Hoe dient een extern apparaat via een HDMI 1.4 kabel aangesloten te worden?

HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4


De HDMI 2, 3 en 4 poort van de tv zijn geschikt voor de HDMI 1.4 standaard en aanbevolen voor een HDMI 1.4 of oudere connectie.

HDMI 1


Als een apparaat is aangesloten op de HDMI 1 poort, wordt standaard een connectie gemaakt volgens het HDMI 2.0 protocol.

Als de HDMI 1 poort de voorkeur heeft voor een connectie met HDMI 1.4 of lager, dient het apparaat door de tv eerst herkend te worden via een van de HDMI 1.4-poorten. Ga als volgt te werk;


- Zet de tv en het externe apparaat aan en geef ze 3-5 minuten de tijd om het startproces af te ronden

- Sluit het externe apparaat met een HDMI-kabel eerst aan op de HDMI 2, 3 of 4 poort van de tv en daarna op het apparaat.

- Druk op de "source"-knop van de afstandsbediening en selecteer de HDMI-poort waarop het apparaat is aangesloten.

- Ontkoppel de kabel en sluit deze aan op de HDMI 1-poort

- Druk op de "source"-knop op de afstandsbediening en selecteer de HDMI 1-poort


Let op: Als de tv van de stroom wordt gehaald, zal de standaardinstelling veranderen naar HDMI 2.0. Herhaal bovenstaande stappen om het externe apparaat weer door de tv te laten herkennen.


Hoe dient een extern apparaat aangesloten te worden via een HDMI 2.0-kabel?

HDMI 1


De HDMI 1-poort is geschikt voor de HDMI 2.0-standaard

HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4


De HDMI 2, 3 en 4-poorten van de tv zijn geschikt voor HDMI 1.4 en kunnen alleen gebruikt worden voor HDMI 1.4 en oudere connecties.


- Er is geen HDMI 2.0 connectie beschikbaar op deze poorten