Felsökningsguide för TV-apparater

Situation

TV-funktionerna kan utökas genom att ansluta en extern enhet till TV:n. Olika enheter kräver olika typer av anslutningar.

Exempel på externa enheter:

• DVD- eller BluRay-spelare

• hemmabiosystem

• externa högtalare eller SoundBar-enheter

• video eller spelkonsoler

• digitaldekodrar

• hårddiskenheter

 

Checklista

Se till att:

• både TV:n och de externa enheterna är anslutna till en strömkälla.

• programvaran på båda enheterna är uppdaterad (rekommenderas).

 

Svara

Du ansluter en extern enhet till TV:n genom att göra följande:

 

1. Kontrollera tillgängliga kabelanslutningar

För att få det bästa ljudet och den bästa bildkvaliteten bör du använda en HDMI-kabel.

Om det finns en HDMI-port på den externa enheten fortsätter du med steg 2.  

Om den externa enheten inte har en HDMI-port fortsätter du med steg 8 för att hitta andra anslutningar.

 

 

 

2. Anslut enheten

• Anslut HDMI-kabeln till den externa enheten och TV-apparaten. Ett nummer anger portnamnet på TV-apparaten (till exempel HDMI1). Kom ihåg portnamnet på TV:n, eftersom det kommer att krävas under steg 4.

 

En anslutning via en HDMI-höghastighetskabel (1.4 och senare) rekommenderas om den externa enheten kan spela upp högupplöst video (4K). Relaterade artiklar för Philips UHD TV-apparater finns under denna artikel.

 

Obs! Du kan undvika ljud- och bildsynkroniseringsproblem genom att se till att ansluta enheten och TV:n direkt (utan annan utrustning eller adaptrar däremellan).

 

3. Endast när du har anslutit enheterna ska du slå på TV:n och den externa enheten.

 

4. På TV:n väljer du HDMI-källan

• Tryck på ”Source”-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj portnamnet som kabeln har anslutits till (t.ex. HDMI 1).

• Bekräfta valet genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.

 

5. HDMI ARC (endast för externa ljudenheter)

Vi rekommenderar att du aktiverar ARC-funktionen på TV:n och den externa enheten om en HDMI 1.4-kabel används för att ansluta en ljudenhet. Om ARC är aktiverat sänder TV-apparaten ljudsignalerna tillbaka till enheten.

 

Obs! Se till att ansluta HDMI-kabeln till TV:ns HDMI ARC-port om ljudet ska höras från externa högtalare.

 

6. HDMI CEC – EasyLink-inställningar

TV:ns EasyLink-funktion förbättrar kommunikationen för de enheter som är anslutna via HDMI. EasyLink-inställningen möjliggör ytterligare funktioner för HDMI-kabeln (HDMI CEC).

• Slå på [EasyLink] på TV-menyn och kontrollera att CEC-alternativen i den externa enheten aktiveras (om tillgängliga).

 

7. På den externa enheten väljer du TV:n som ”källa” för att upprätta anslutningen.

TV:n och den externa enheten är nu anslutna via HDMI.

 

8. Alternativa anslutningar

Om det inte finns någon HDMI-port tillgänglig för att ansluta enheten, kan följande alternativa anslutningar också upprättas:

Obs! Tillgängligheten av de olika anslutningarna som anges nedan kan variera från enhet till enhet.

 

SCART (video och ljud)

• SCART kan användas om en HDMI-anslutning inte är möjlig

● Använd den medföljande SCART-adapterkabeln för att ansluta enheten

● Följ stegen 2–6 ovan när du använder en scart-kabel i stället för en HDMI-kabel

 

YPbPr (video och ljud)

● YPbPr är föregångaren till HDMI och kan hantera samma HD-bildkvalitet.

● Använd den medföljande YPbPr-adapterkabeln för att ansluta enheten

● Matcha YPbPr-anslutningsfärgerna (grön, blå, röd) med kabelkontakterna vid anslutning

● Lägg till L/R-kabel (cinch) till minijackkabel för ljud

● Följ stegen 2–6 ovan när du använder en YPbPr-kabel i stället för en HDMI-kabel

 

L/R-kabel (cinch) till minijack (endast ljud)

Också känd som en röd-vit kabel till hörlurar

● Anslut kabeln till TV-apparatens hörlursutgång

 

Ljud ut – optisk (endast ljud)

• Ljudkabeln överför TV-ljudet till hemmabiosystemet med bästa möjliga kvalitet

● Anslut den här ljudkabeln till en Ljud in – optisk anslutning på hemmabiosystemet

● Den här optiska anslutningen kan ha 5.1-ljudkanaler

 

Relaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation

TV-funktionerna kan utökas genom att ansluta en extern enhet till TV:n. Olika enheter kräver olika typer av anslutningar.

Exempel på externa enheter:

• DVD- eller BluRay-spelare

• hemmabiosystem

• externa högtalare eller SoundBar-enheter

• video eller spelkonsoler

• digitaldekodrar

• hårddiskenheter

 

Checklista

Se till att:

• både TV:n och de externa enheterna är anslutna till en strömkälla.

• programvaran på båda enheterna är uppdaterad (rekommenderas).

 

Svara

Du ansluter en extern enhet till TV:n genom att göra följande:

 

1. Kontrollera tillgängliga kabelanslutningar

För att få det bästa ljudet och den bästa bildkvaliteten bör du använda en HDMI-kabel.

Om det finns en HDMI-port på den externa enheten fortsätter du med steg 2.  

Om den externa enheten inte har en HDMI-port fortsätter du med steg 8 för att hitta andra anslutningar.

 

 

 

2. Anslut enheten

• Anslut HDMI-kabeln till den externa enheten och TV-apparaten. Ett nummer anger portnamnet på TV-apparaten (till exempel HDMI1). Kom ihåg portnamnet på TV:n, eftersom det kommer att krävas under steg 4.

 

En anslutning via en HDMI-höghastighetskabel (1.4 och senare) rekommenderas om den externa enheten kan spela upp högupplöst video (4K). Relaterade artiklar för Philips UHD TV-apparater finns under denna artikel.

 

Obs! Du kan undvika ljud- och bildsynkroniseringsproblem genom att se till att ansluta enheten och TV:n direkt (utan annan utrustning eller adaptrar däremellan).

 

3. Endast när du har anslutit enheterna ska du slå på TV:n och den externa enheten.

 

4. På TV:n väljer du HDMI-källan

• Tryck på ”Source”-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj portnamnet som kabeln har anslutits till (t.ex. HDMI 1).

• Bekräfta valet genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.

 

5. HDMI ARC (endast för externa ljudenheter)

Vi rekommenderar att du aktiverar ARC-funktionen på TV:n och den externa enheten om en HDMI 1.4-kabel används för att ansluta en ljudenhet. Om ARC är aktiverat sänder TV-apparaten ljudsignalerna tillbaka till enheten.

 

Obs! Se till att ansluta HDMI-kabeln till TV:ns HDMI ARC-port om ljudet ska höras från externa högtalare.

 

6. HDMI CEC – EasyLink-inställningar

TV:ns EasyLink-funktion förbättrar kommunikationen för de enheter som är anslutna via HDMI. EasyLink-inställningen möjliggör ytterligare funktioner för HDMI-kabeln (HDMI CEC).

• Slå på [EasyLink] på TV-menyn och kontrollera att CEC-alternativen i den externa enheten aktiveras (om tillgängliga).

 

7. På den externa enheten väljer du TV:n som ”källa” för att upprätta anslutningen.

TV:n och den externa enheten är nu anslutna via HDMI.

 

8. Alternativa anslutningar

Om det inte finns någon HDMI-port tillgänglig för att ansluta enheten, kan följande alternativa anslutningar också upprättas:

Obs! Tillgängligheten av de olika anslutningarna som anges nedan kan variera från enhet till enhet.

 

SCART (video och ljud)

• SCART kan användas om en HDMI-anslutning inte är möjlig

● Använd den medföljande SCART-adapterkabeln för att ansluta enheten

● Följ stegen 2–6 ovan när du använder en scart-kabel i stället för en HDMI-kabel

 

YPbPr (video och ljud)

● YPbPr är föregångaren till HDMI och kan hantera samma HD-bildkvalitet.

● Använd den medföljande YPbPr-adapterkabeln för att ansluta enheten

● Matcha YPbPr-anslutningsfärgerna (grön, blå, röd) med kabelkontakterna vid anslutning

● Lägg till L/R-kabel (cinch) till minijackkabel för ljud

● Följ stegen 2–6 ovan när du använder en YPbPr-kabel i stället för en HDMI-kabel

 

L/R-kabel (cinch) till minijack (endast ljud)

Också känd som en röd-vit kabel till hörlurar

● Anslut kabeln till TV-apparatens hörlursutgång

 

Ljud ut – optisk (endast ljud)

• Ljudkabeln överför TV-ljudet till hemmabiosystemet med bästa möjliga kvalitet

● Anslut den här ljudkabeln till en Ljud in – optisk anslutning på hemmabiosystemet

● Den här optiska anslutningen kan ha 5.1-ljudkanaler

 

Relaterade artiklar: