Felsökningsguide för TV-apparater

OBS: Denna artikel gäller inte för Android TV.


Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgängligt
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV:n igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas
• SmartTV Demoskärmen visas.

Checklista
Se till att:
• TV:n har en trådlös eller trådad internetanslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan televisionsapparaten och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV:n var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades

 

OBS: Under underhåll av SmartTV-portalen, är SmartTV-portalen temporärt otillgänglig (Max 6 timmar).


Svar
Olika faktorer kan göra SmartTV otillgängligt. För att verifiera vad som gör att SmartTV inte är tillgängligt, fortsätt med stegen nedan:

1. Utför en strömåterställning
• Starta om TV:n på följande sätt:
• Stäng AV TV-apparaten
• Koppla från stömkabeln från TV:n
• Vänta minst en minut (efter att LED-lampan har slocknat) innan sladden kopplas tillbaka
• Starta TV:n igen.


2. Se till klockinställningen är korrekt
• Tryck på “Hem”
knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Egna inställningar](Preferences) > [Klocka](Clock) > [Automatiskt klockläge](Automatic clock mode) > [Manuell](Manual)
Eller
[Inställning](Setup) > [TV inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar/Preferenser](General Settings/Preferences) > [Klocka](Clock) > [Manuell](Manual)
Eller
[Inställning](Setup) > [Installation](Installation) > [Klocka](Clock) > [Automatiskt klockläge](Automatic Clock Mode) > [Manuell](Manual)

• Ställ in rätt tid och datum.

3. Kontrollera televisionsapparatens nätverksinställningar
• Tryck på “Hem”
knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

[Inställning](Setup) > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa nätverksinställningar](View network settings)
Eller
[Inställning](Setup) > [Installation](Installation) > [Nätverk](Network) > [Nätverksinställningar](View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge]: Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar apparatens IP-adress

[IP-adress]:
Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 fortsätter du till steg 5. Det innebär att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV-apparaten.

4. Rensa internetminnet
Tryck på “Hem”
knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Nätverksinställningar](Network Settings) > [Rensa appminne](Clear Apps memory)/[Rensa internetminnet](Clear Internet Memory)
Eller
[Inställning](Setup) > [Installation](Installation) > [Rensa Net TV minne](Clear Net TV memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

• Repetera steg 1, vänta 3 minuter för att TV:n ska starta helt och försök att komma åt SmartTV. Om TV:n inte kopplar upp sig mot SmartTV, fortsätt med steg 5

5. Försök med en trådansluten
anslutning om en trådlös anslutning används
En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören
Fråga internetleverantören om routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd). Åtkomsten till NetTV kan spärras av routern för hemnätverket.

7. Installera om TV-apparaten
Tänk på att inspelningar och kanalinformation kommer att försvinna under ominstallationen
Tryck på “Hem”
knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Installera om tv](Reinstall TV)
Eller
[Inställning](Setup) > [TV inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Installera om TV](
Reinstall TV)
• Följ instruktionerna på skärmen

Relaterade artiklar:


Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgänglig
• En inläsningsikon visas men NetTV läses inte in
• Meddelandet “Philips-servern hittades inte” (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet “Slutför NetTV-inloggningen genom att stänga av och slå på televisionsapparaten igen” (To complete NetTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas


Checklista
Se till att:
• TV-apparaten har en trådansluten eller trådlös anslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en signalstyrka på minst 80 % mellan TV-apparaten och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV-apparaten var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades

1. Starta om televisionsapparaten
• Dra ut TV:ns strömkabel från eluttaget. Starta om apparaten efter en väntetid på minst en minut
• När du har slagit på TV:n väntar du minst två minuter så att routern hinner identifiera apparaten
• Öppna NetTV via hemmenyn

OBS: Under underhåll av SmartTV-portalen, är SmartTV tillfälligt otillgängligt (upp till max- 6 timmar)


Svar
SmartTV kan vara otillgängligt p.g.a av många olika faktorer. För att ta reda på vad som skapar problemet, följ dessa steg:

2. Kontrollera om klockinställningen är korrekt
• Tryck på knappen “Hem” (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Egna inställningar](Preferences) > [Klocka](Clock) > [Automatiskt klockläge](Automatic clock mode) > [Manuellt](Manual)
• Ställ in rätt tid och datum.

3. Kontrollera TV-apparatens nätverksinställningar

• Tryck på knappen “Hem”(Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Inställningar](Settings) > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa nätverksinställningar](View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:
[Nätverksläge](Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till televisionsapparaten automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar apparatens IP-adress

[IP-adress]: IP-adressen ska börja med 192.168.x (eller 10.x.x. eller 172.16 till 172.31)
A. Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 fortsätter du till steg 5. Det innebär att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till televisionsapparaten.

[Trådlös anslutningsstyrka](Wireless connection strength) (sida 2): Den här inställningen bör visa minst 80 %
A. Om den trådlösa anslutningens styrka är under 80 % (eller mindre än 4 av 5 ränder visas) fortsätt med steg 6
B.
Om den trådlösa anslutningsstyrkan är 80 % eller högre (eller om 4 eller fler av 5 ränder visas) fortsätt med steg 5

4. Rensa internetminnet
Tryck på hemknappen på TV:nsfjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Nätverksinställningar](Network Settings) > [Rensa internetminnet](Clear Internet Memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas. Försök att få åtkomst till NetTV igen efter det här steget.

5. Försök med en trådansluten
anslutning, ifall att en trådlös anslutning används
En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören
Fråga internetleverantören om routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd). Åtkomsten till NetTV kan spärras av routern för hemnätverket.

7. Installera om TV:n
OBS: Alla tidigare installerade kanaler, valda inställningar och inspelade program kommer att förloras.
• Tryck på knappen “Hem”(Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj: [Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV settings) > [Installera om tv](Reinstall TV)


Artikeln nedan gäller TV-apparaterna 5301, 61x1, 62x1 och 63x1 från 2016 samt 5242 och 53x2 från 2017

Situation

En av följande situationer uppstår:

• SmartTV är inte tillgänglig

• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in

• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas

• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas

• Demoskärmen för SmartTV visas

 

Checklista

Se till att:

• TV:n har en trådansluten eller trådlös anslutning

• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten

• TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes 

Obs! Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt 6 timmar).

Svara

Olika faktorer kan göra att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som gjort att Smart TV-portalen har blockerats genom att utföra felsökningsstegen nedan:

 

1. Utför en strömåterställning

• Starta om TV:n så här:

• Stäng av TV:n

● Koppla ur TV:ns strömkabel

● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln

• Slå på TV:n igen

 

2. Se till att klockinställningen är korrekt

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Klocka] (Clock) > [Automatiskt klockläge] (Automatic clockmode) > [Manuellt] (Manual)

• Ställ in rätt tid och datum

 

3. Kontrollera TV:ns nätverksinställningar

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställningar] (Settings) > [Nätverksinställningar] (Network settings) > [Visa nätverksinställningar] (View network settings)

 

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

 

[Nätverksläge] (Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)

Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress.

 

[IP-adress] (IP address):

Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Gå vidare till steg 5.

 

4. Rensa internetminnet

• Tryck på knappen  [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) > [Nätverksinställningar] (Network Settings) > [Rensa internetminnet] (Clear Internet Memory)

 

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

 

• Upprepa steg 1, vänta i 3 minuter så att TV:n kan starta helt och försök att öppna SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5.

 

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

 

6. Kontakta internetleverantören

Åtkomsten till SmartTV kan spärras av routern för hemnätverket. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd).

 

7. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.

• Tryck på knappen  [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Installera om TV-apparaten] (Reinstall TV)

• Följ anvisningarna på skärmen.

 

Relaterade artiklar:


Artikeln nedan gäller för TV-modellerna:
 6162, 6262 och 6272 från 2017
58x3 och 6xx3 från 2018

 

Situation

En av följande situationer uppstår:

• SmartTV är inte tillgänglig

• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in

• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas

Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your TV set off and on again) visas

Demoskärmen för SmartTV visas

 

Checklista

Se till att:

TV:n har en trådbunden eller trådlös anslutning

Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80% mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten

TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes

 

OBS: Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt sex timmar).

 

Svar

Olika faktorer kan orsaka att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som orsakar att Smart TV-portalen blockeras genom att fortsätta med felsökningsstegen nedan:

 

1. Utför en strömåterställning
• Gör så här för att starta om TV:n:
• Stäng av TV:n
• Koppla ut TV:ns strömkabel
Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du kopplar strömkabeln igen 
Slå på TV:n igen

 

2. Se till att klockinställningen är korrekt

Tryck på "Settings"-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Alla inställningar] > [Region och språk] > [Klocka] > [Automatiskt klockläge] > [Manuellt]

 

Ställ in rätt tid och datum

 

3. Kontrollera TV:ns nätverksinställningar

• Tryck på “Settings”-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Alla inställningar] > [Nätverk] > [Visa nätverksinställningar]

 

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge] : Detta ska vara inställd på [DHCP/auto IP]

Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress. 

[IP-address] :

Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Fortsätt till steg 5

 

4. Rensa internetminnet

• Tryck på “Settings"-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Alla inställningar] > [Nätverk] > [Rensa internetminne]


Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse kommer att visas.

 

• Upprepa steg 1, vänta tre minuter innan TV:n startat helt och försök att få åtkomst till SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5. 

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

 

6. Kontakta internetleverantören

Åtkomsten till SmartTV kan spärras av hemnätverkets router. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd) 

7. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.
• Tryck på "Inställningar" (kugghjul) knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Alla inställningar] > [allmänna inställningar] > [Installera om TV]
• Följ anvisningarna på skärmen.

 

Relaterade artiklar:


Artikeln nedan gäller modellerna 6xx4 och OLED754 från 2019

Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgänglig
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas
• Demoskärmen för SmartTV visas

Checklista
Se till att:
• TV:n har en trådansluten eller trådlös anslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes

Obs! Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt 6 timmar).

Svar

Olika faktorer kan göra att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som gjort att Smart TV-portalen har blockerats genom att utföra felsökningsstegen nedan:

1. Utför en strömåterställning

• Starta om TV:n så här:
• Stäng av TV:n
● Koppla ur TV:ns strömkabel
● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln
• Slå på TV:n igen

2. Se till att klockinställningen är korrekt

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All Settings > [Region och språk] (Region and language) > [Klocka] (Clock) > [Automatiskt klockläge] (Auto clock mode) > [Manuellt] (Manual)

• Ställ in rätt tid och datum

3. Kontrollera TV:ns nätverksinställningar

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and networks) > [Visa nätverksinställningar] (View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge] (Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress.

[IP-adress] (IP address):
Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Gå vidare till steg 5.

4. Rensa internetminnet

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and networks) > [Rensa internetminne] (Clear Internet memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

• Upprepa steg 1, vänta i 3 minuter så att TV:n kan starta helt och försök att öppna SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5.

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören

Åtkomsten till SmartTV kan spärras av routern för hemnätverket. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd).

7. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.
• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Installera om TV:n] (Reinstall TV)
• Följ anvisningarna på skärmen.

Relaterade artiklar:

 


Situation

En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgängligt
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV:n igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas


Checklista

Se till att:

• TV-apparaten har en trådansluten eller trådlös anslutning (se användarmanual).

• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan televisionsapparaten och den trådlösa åtkomstpunkten

• TV:n var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades


Svar 

Olika faktorer kan göra SmartTV otillgängligt. För att verifiera vad som gör att SmartTV inte är tillgängligt, fortsätt med stegen nedan:


OBS: Följande steg kan båda erbjuda en lösning på egen hand. Försök att ansluta till SmartTV igen efter varje steg.


1. Starta om tv:n

Detta kommer återställa kopplingen mellan smarttv och nätverket.

• Koppla från stömkabeln från TV:n vänta minst en minut.

• När du har slagit på TV: n väntar du minst två minuter så att routern och SmartTV tid att upprätta en ny anslutning.


2. Rensa Smart TV-minnet

Tryck på “Indställningar/Meny" (Settings/Menu) på fjärrkontroll till TV:n och välj:

[Nätverk] > [Rensa internetminnet] 

Eller

[Frekvent inställningar]* (Frequent settings) >  [Alla inställningar](All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and networks)> [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired or WiFi)> [Rensa internetminnet] (Clear internet memory) 

*Endast för vissa TV-modeller


Note: Det kan också behövas att rensa appdata.


3. Kontrollera TV-apparatens nätverksinställningar

Tryck på “Inställningar/Meny" (Settings/Menu) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Nätverk] (Network) > [Visa nätverkinställningar] (View network settings) 

Eller

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlös och nätverk] (Wireless and networks) > [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired or Wi-Fi) > [Vissa nätverkinställningar] (View network settings) 

*Endast för vissa TV-modeller


IP-Addressen börjar med 169 eller 0.0:

Anslutningen mellan TV: n och routern bör kontrolleras. Fortsätt till artikeln “Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning till en Philips TV??”


IP-addressen börjar 192 eller 10 eller något annat:

Fortsätt med nästa steg. 4. Se till att klockinställningen är korrekt 

Om den interna datuminställningen på TV: n är felaktig kan SmartTV inte ansluta till servern och felmeddelandet 'Philips server not found' kommer att visas.

För att justera datumet på TV: n, tryck på “Inställningar/Meny” (Settings/Menu)  knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Allmänna inställningar] (General Settings) >[Klocka] (Clock) > [Automatiskt klockäge] (Auto clock mode) > [Manuell] (Manual) 

Eller  

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Region och språk] (Region and language) > [Klocka] (Clock) > [Automatiskt klokläge] (Auto clock mode) > [Manuell] (Manual) 

*Endast för vissa TV-modeller


Då kommer du att kunna ändra datum och tid manuellt i samma [Klocka] -meny.


OBS: För Nederländerna erbjuds inte tids- och datuminställningar i menyn. Följ steg 6 och välj tillfälligt ett annat land för installation5. Kontrollera den trådlösa signalstyrkan

TV: n behöver en stark Wi-Fi-signal. Observera att Wi-Fi-serien på en TV kan skilja sig från mindre enheter, som datorer. Kontrollera Wi-Fi-signalen:

Tryck på “Inställningar/Meny” (Settings/Menu) knappen på TV:ns fjärkontroll och välj:

[Nätverk] (Network) > [Visa nätverkinställningar] (View Network Settings) > [Nästa] (Next) 

Eller 

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Trådlös och nätverk] (Wireless and networks) > [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired or Wi-Fi) > [Vissa nätverkinställningar] (View network settings) > [Nästa] (Next) 

*Endast för vissa TV-modeller

Signalstyrkan bör vara över 3 staplar av 5 (60%).


Om det är under det, kan du försöka minska avståndet mellan TV: n och routern, eller prova helst en kabelanslutning, som är mer stabil.  


6. Installera om TV-appareten

Var medveten om att inspelningar, inställningar och kanalinformation kommer att gå förlorade vid ominstallering.

Tryck på “Inställningar/Meny” (Settings/Menu) knappen på TV:ns fjärkontroll och välj:

[Allmänna inställningar] (General Settings) >  [Installera om TV] (Reinstall TV)

Eller

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Installera om TV] (Reinstall TV)

*Endast för vissa TV-modeller


OBS: Menyvägarna kan skilja sig något mellan olika TV-modeller.

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

OBS: Denna artikel gäller inte för Android TV.


Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgängligt
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV:n igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas
• SmartTV Demoskärmen visas.

Checklista
Se till att:
• TV:n har en trådlös eller trådad internetanslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan televisionsapparaten och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV:n var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades

 

OBS: Under underhåll av SmartTV-portalen, är SmartTV-portalen temporärt otillgänglig (Max 6 timmar).


Svar
Olika faktorer kan göra SmartTV otillgängligt. För att verifiera vad som gör att SmartTV inte är tillgängligt, fortsätt med stegen nedan:

1. Utför en strömåterställning
• Starta om TV:n på följande sätt:
• Stäng AV TV-apparaten
• Koppla från stömkabeln från TV:n
• Vänta minst en minut (efter att LED-lampan har slocknat) innan sladden kopplas tillbaka
• Starta TV:n igen.


2. Se till klockinställningen är korrekt
• Tryck på “Hem”
knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Egna inställningar](Preferences) > [Klocka](Clock) > [Automatiskt klockläge](Automatic clock mode) > [Manuell](Manual)
Eller
[Inställning](Setup) > [TV inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar/Preferenser](General Settings/Preferences) > [Klocka](Clock) > [Manuell](Manual)
Eller
[Inställning](Setup) > [Installation](Installation) > [Klocka](Clock) > [Automatiskt klockläge](Automatic Clock Mode) > [Manuell](Manual)

• Ställ in rätt tid och datum.

3. Kontrollera televisionsapparatens nätverksinställningar
• Tryck på “Hem”
knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

[Inställning](Setup) > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa nätverksinställningar](View network settings)
Eller
[Inställning](Setup) > [Installation](Installation) > [Nätverk](Network) > [Nätverksinställningar](View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge]: Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar apparatens IP-adress

[IP-adress]:
Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 fortsätter du till steg 5. Det innebär att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV-apparaten.

4. Rensa internetminnet
Tryck på “Hem”
knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Nätverksinställningar](Network Settings) > [Rensa appminne](Clear Apps memory)/[Rensa internetminnet](Clear Internet Memory)
Eller
[Inställning](Setup) > [Installation](Installation) > [Rensa Net TV minne](Clear Net TV memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

• Repetera steg 1, vänta 3 minuter för att TV:n ska starta helt och försök att komma åt SmartTV. Om TV:n inte kopplar upp sig mot SmartTV, fortsätt med steg 5

5. Försök med en trådansluten
anslutning om en trådlös anslutning används
En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören
Fråga internetleverantören om routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd). Åtkomsten till NetTV kan spärras av routern för hemnätverket.

7. Installera om TV-apparaten
Tänk på att inspelningar och kanalinformation kommer att försvinna under ominstallationen
Tryck på “Hem”
knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Installera om tv](Reinstall TV)
Eller
[Inställning](Setup) > [TV inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Installera om TV](
Reinstall TV)
• Följ instruktionerna på skärmen

Relaterade artiklar:


Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgänglig
• En inläsningsikon visas men NetTV läses inte in
• Meddelandet “Philips-servern hittades inte” (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet “Slutför NetTV-inloggningen genom att stänga av och slå på televisionsapparaten igen” (To complete NetTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas


Checklista
Se till att:
• TV-apparaten har en trådansluten eller trådlös anslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en signalstyrka på minst 80 % mellan TV-apparaten och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV-apparaten var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades

1. Starta om televisionsapparaten
• Dra ut TV:ns strömkabel från eluttaget. Starta om apparaten efter en väntetid på minst en minut
• När du har slagit på TV:n väntar du minst två minuter så att routern hinner identifiera apparaten
• Öppna NetTV via hemmenyn

OBS: Under underhåll av SmartTV-portalen, är SmartTV tillfälligt otillgängligt (upp till max- 6 timmar)


Svar
SmartTV kan vara otillgängligt p.g.a av många olika faktorer. För att ta reda på vad som skapar problemet, följ dessa steg:

2. Kontrollera om klockinställningen är korrekt
• Tryck på knappen “Hem” (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Egna inställningar](Preferences) > [Klocka](Clock) > [Automatiskt klockläge](Automatic clock mode) > [Manuellt](Manual)
• Ställ in rätt tid och datum.

3. Kontrollera TV-apparatens nätverksinställningar

• Tryck på knappen “Hem”(Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Inställningar](Settings) > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa nätverksinställningar](View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:
[Nätverksläge](Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till televisionsapparaten automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar apparatens IP-adress

[IP-adress]: IP-adressen ska börja med 192.168.x (eller 10.x.x. eller 172.16 till 172.31)
A. Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 fortsätter du till steg 5. Det innebär att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till televisionsapparaten.

[Trådlös anslutningsstyrka](Wireless connection strength) (sida 2): Den här inställningen bör visa minst 80 %
A. Om den trådlösa anslutningens styrka är under 80 % (eller mindre än 4 av 5 ränder visas) fortsätt med steg 6
B.
Om den trådlösa anslutningsstyrkan är 80 % eller högre (eller om 4 eller fler av 5 ränder visas) fortsätt med steg 5

4. Rensa internetminnet
Tryck på hemknappen på TV:nsfjärrkontroll och välj:
[Inställning](Setup) > [Nätverksinställningar](Network Settings) > [Rensa internetminnet](Clear Internet Memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas. Försök att få åtkomst till NetTV igen efter det här steget.

5. Försök med en trådansluten
anslutning, ifall att en trådlös anslutning används
En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören
Fråga internetleverantören om routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd). Åtkomsten till NetTV kan spärras av routern för hemnätverket.

7. Installera om TV:n
OBS: Alla tidigare installerade kanaler, valda inställningar och inspelade program kommer att förloras.
• Tryck på knappen “Hem”(Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj: [Inställning](Setup) > [Tv-inställningar](TV settings) > [Installera om tv](Reinstall TV)


Artikeln nedan gäller TV-apparaterna 5301, 61x1, 62x1 och 63x1 från 2016 samt 5242 och 53x2 från 2017

Situation

En av följande situationer uppstår:

• SmartTV är inte tillgänglig

• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in

• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas

• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas

• Demoskärmen för SmartTV visas

 

Checklista

Se till att:

• TV:n har en trådansluten eller trådlös anslutning

• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten

• TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes 

Obs! Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt 6 timmar).

Svara

Olika faktorer kan göra att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som gjort att Smart TV-portalen har blockerats genom att utföra felsökningsstegen nedan:

 

1. Utför en strömåterställning

• Starta om TV:n så här:

• Stäng av TV:n

● Koppla ur TV:ns strömkabel

● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln

• Slå på TV:n igen

 

2. Se till att klockinställningen är korrekt

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Klocka] (Clock) > [Automatiskt klockläge] (Automatic clockmode) > [Manuellt] (Manual)

• Ställ in rätt tid och datum

 

3. Kontrollera TV:ns nätverksinställningar

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställningar] (Settings) > [Nätverksinställningar] (Network settings) > [Visa nätverksinställningar] (View network settings)

 

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

 

[Nätverksläge] (Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)

Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress.

 

[IP-adress] (IP address):

Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Gå vidare till steg 5.

 

4. Rensa internetminnet

• Tryck på knappen  [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) > [Nätverksinställningar] (Network Settings) > [Rensa internetminnet] (Clear Internet Memory)

 

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

 

• Upprepa steg 1, vänta i 3 minuter så att TV:n kan starta helt och försök att öppna SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5.

 

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

 

6. Kontakta internetleverantören

Åtkomsten till SmartTV kan spärras av routern för hemnätverket. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd).

 

7. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.

• Tryck på knappen  [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Installera om TV-apparaten] (Reinstall TV)

• Följ anvisningarna på skärmen.

 

Relaterade artiklar:


Artikeln nedan gäller för TV-modellerna:
 6162, 6262 och 6272 från 2017
58x3 och 6xx3 från 2018

 

Situation

En av följande situationer uppstår:

• SmartTV är inte tillgänglig

• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in

• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas

Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your TV set off and on again) visas

Demoskärmen för SmartTV visas

 

Checklista

Se till att:

TV:n har en trådbunden eller trådlös anslutning

Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80% mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten

TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes

 

OBS: Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt sex timmar).

 

Svar

Olika faktorer kan orsaka att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som orsakar att Smart TV-portalen blockeras genom att fortsätta med felsökningsstegen nedan:

 

1. Utför en strömåterställning
• Gör så här för att starta om TV:n:
• Stäng av TV:n
• Koppla ut TV:ns strömkabel
Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du kopplar strömkabeln igen 
Slå på TV:n igen

 

2. Se till att klockinställningen är korrekt

Tryck på "Settings"-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Alla inställningar] > [Region och språk] > [Klocka] > [Automatiskt klockläge] > [Manuellt]

 

Ställ in rätt tid och datum

 

3. Kontrollera TV:ns nätverksinställningar

• Tryck på “Settings”-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Alla inställningar] > [Nätverk] > [Visa nätverksinställningar]

 

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge] : Detta ska vara inställd på [DHCP/auto IP]

Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress. 

[IP-address] :

Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Fortsätt till steg 5

 

4. Rensa internetminnet

• Tryck på “Settings"-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Alla inställningar] > [Nätverk] > [Rensa internetminne]


Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse kommer att visas.

 

• Upprepa steg 1, vänta tre minuter innan TV:n startat helt och försök att få åtkomst till SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5. 

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

 

6. Kontakta internetleverantören

Åtkomsten till SmartTV kan spärras av hemnätverkets router. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd) 

7. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.
• Tryck på "Inställningar" (kugghjul) knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Alla inställningar] > [allmänna inställningar] > [Installera om TV]
• Följ anvisningarna på skärmen.

 

Relaterade artiklar:


Artikeln nedan gäller modellerna 6xx4 och OLED754 från 2019

Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgänglig
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas
• Demoskärmen för SmartTV visas

Checklista
Se till att:
• TV:n har en trådansluten eller trådlös anslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes

Obs! Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt 6 timmar).

Svar

Olika faktorer kan göra att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som gjort att Smart TV-portalen har blockerats genom att utföra felsökningsstegen nedan:

1. Utför en strömåterställning

• Starta om TV:n så här:
• Stäng av TV:n
● Koppla ur TV:ns strömkabel
● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln
• Slå på TV:n igen

2. Se till att klockinställningen är korrekt

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All Settings > [Region och språk] (Region and language) > [Klocka] (Clock) > [Automatiskt klockläge] (Auto clock mode) > [Manuellt] (Manual)

• Ställ in rätt tid och datum

3. Kontrollera TV:ns nätverksinställningar

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and networks) > [Visa nätverksinställningar] (View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge] (Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress.

[IP-adress] (IP address):
Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Gå vidare till steg 5.

4. Rensa internetminnet

• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and networks) > [Rensa internetminne] (Clear Internet memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

• Upprepa steg 1, vänta i 3 minuter så att TV:n kan starta helt och försök att öppna SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5.

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören

Åtkomsten till SmartTV kan spärras av routern för hemnätverket. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd).

7. Installera om TV:n

Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.
• Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV:ns fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Installera om TV:n] (Reinstall TV)
• Följ anvisningarna på skärmen.

Relaterade artiklar:

 


Situation

En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgängligt
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV:n igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas


Checklista

Se till att:

• TV-apparaten har en trådansluten eller trådlös anslutning (se användarmanual).

• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan televisionsapparaten och den trådlösa åtkomstpunkten

• TV:n var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades


Svar 

Olika faktorer kan göra SmartTV otillgängligt. För att verifiera vad som gör att SmartTV inte är tillgängligt, fortsätt med stegen nedan:


OBS: Följande steg kan båda erbjuda en lösning på egen hand. Försök att ansluta till SmartTV igen efter varje steg.


1. Starta om tv:n

Detta kommer återställa kopplingen mellan smarttv och nätverket.

• Koppla från stömkabeln från TV:n vänta minst en minut.

• När du har slagit på TV: n väntar du minst två minuter så att routern och SmartTV tid att upprätta en ny anslutning.


2. Rensa Smart TV-minnet

Tryck på “Indställningar/Meny" (Settings/Menu) på fjärrkontroll till TV:n och välj:

[Nätverk] > [Rensa internetminnet] 

Eller

[Frekvent inställningar]* (Frequent settings) >  [Alla inställningar](All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and networks)> [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired or WiFi)> [Rensa internetminnet] (Clear internet memory) 

*Endast för vissa TV-modeller


Note: Det kan också behövas att rensa appdata.


3. Kontrollera TV-apparatens nätverksinställningar

Tryck på “Inställningar/Meny" (Settings/Menu) på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Nätverk] (Network) > [Visa nätverkinställningar] (View network settings) 

Eller

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Trådlös och nätverk] (Wireless and networks) > [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired or Wi-Fi) > [Vissa nätverkinställningar] (View network settings) 

*Endast för vissa TV-modeller


IP-Addressen börjar med 169 eller 0.0:

Anslutningen mellan TV: n och routern bör kontrolleras. Fortsätt till artikeln “Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning till en Philips TV??”


IP-addressen börjar 192 eller 10 eller något annat:

Fortsätt med nästa steg. 4. Se till att klockinställningen är korrekt 

Om den interna datuminställningen på TV: n är felaktig kan SmartTV inte ansluta till servern och felmeddelandet 'Philips server not found' kommer att visas.

För att justera datumet på TV: n, tryck på “Inställningar/Meny” (Settings/Menu)  knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Allmänna inställningar] (General Settings) >[Klocka] (Clock) > [Automatiskt klockäge] (Auto clock mode) > [Manuell] (Manual) 

Eller  

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Region och språk] (Region and language) > [Klocka] (Clock) > [Automatiskt klokläge] (Auto clock mode) > [Manuell] (Manual) 

*Endast för vissa TV-modeller


Då kommer du att kunna ändra datum och tid manuellt i samma [Klocka] -meny.


OBS: För Nederländerna erbjuds inte tids- och datuminställningar i menyn. Följ steg 6 och välj tillfälligt ett annat land för installation5. Kontrollera den trådlösa signalstyrkan

TV: n behöver en stark Wi-Fi-signal. Observera att Wi-Fi-serien på en TV kan skilja sig från mindre enheter, som datorer. Kontrollera Wi-Fi-signalen:

Tryck på “Inställningar/Meny” (Settings/Menu) knappen på TV:ns fjärkontroll och välj:

[Nätverk] (Network) > [Visa nätverkinställningar] (View Network Settings) > [Nästa] (Next) 

Eller 

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Trådlös och nätverk] (Wireless and networks) > [Trådbunden eller Wi-Fi] (Wired or Wi-Fi) > [Vissa nätverkinställningar] (View network settings) > [Nästa] (Next) 

*Endast för vissa TV-modeller

Signalstyrkan bör vara över 3 staplar av 5 (60%).


Om det är under det, kan du försöka minska avståndet mellan TV: n och routern, eller prova helst en kabelanslutning, som är mer stabil.  


6. Installera om TV-appareten

Var medveten om att inspelningar, inställningar och kanalinformation kommer att gå förlorade vid ominstallering.

Tryck på “Inställningar/Meny” (Settings/Menu) knappen på TV:ns fjärkontroll och välj:

[Allmänna inställningar] (General Settings) >  [Installera om TV] (Reinstall TV)

Eller

[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Installera om TV] (Reinstall TV)

*Endast för vissa TV-modeller


OBS: Menyvägarna kan skilja sig något mellan olika TV-modeller.