Felsökningsguide för TV-apparater

Situation


CAM-modulen och CI+ används för att avkoda digitala kanaler. Kortet måste sättas in i modulen och modulen i TV-apparaten på rätt sätt.


 


Checklista


Se till att:


Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad


• TV-apparaten stöder användningen av en CAM (CI/CI+)


 


• TV:n är certifierad av kanalleverantören för användning av CI/CI+


• Installation av kanal på TV:n har slutförts


Svara


Om du vill sätta in modulen och kortet på rätt sätt gör du så här:


 


1. Sätt in kortet i modulen


• Kortets chip ska vara vänt åt samma håll som modulens logotyp.


 


2. Kortets chip ska vara vänt åt samma håll som modulens logotyp


De flesta CAM-moduler kan sättas i med etiketten vänd mot väggen. Men kontrollera noggrant proceduren på bilderna nedan och se till att modulen är korrekt isatt.


 


                


 


OBS! CAM-modulen sticker ut några centimeter från TV-apparaten.


 


3. Kontrollera om CI+-modulen känns igen av TV:n


● Om det är en TV-kanal, trycker du på knappen ”Alternativ” (Options)  eller  på TV:ns fjärrkontroll.


● För vissa Android TV-apparater väljer du [Preferenser] (Preferences).


● Kontrollera om menyalternativet [Gemensamt gränssnitt] (Common Interface) visas.


 


Om alternativet [Gemensamt gränssnitt] (Common Interface) visas känns kortet igen av TV:n.


Om alternativet är nedtonat eller inte visas betyder det att CI+-modulen inte känns igen. Kontrollera om steg 2 har utförts korrekt.


 


Kontakta sändningsleverantören för ytterligare instruktioner för placeringen av den specifika CA-modulen som används. Om kortet fortfarande inte känns igen av TV:n klickar du på länken ”[ID02423]” nedan för ytterligare instruktioner.

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation


CAM-modulen och CI+ används för att avkoda digitala kanaler. Kortet måste sättas in i modulen och modulen i TV-apparaten på rätt sätt.


 


Checklista


Se till att:


Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad


• TV-apparaten stöder användningen av en CAM (CI/CI+)


 


• TV:n är certifierad av kanalleverantören för användning av CI/CI+


• Installation av kanal på TV:n har slutförts


Svara


Om du vill sätta in modulen och kortet på rätt sätt gör du så här:


 


1. Sätt in kortet i modulen


• Kortets chip ska vara vänt åt samma håll som modulens logotyp.


 


2. Kortets chip ska vara vänt åt samma håll som modulens logotyp


De flesta CAM-moduler kan sättas i med etiketten vänd mot väggen. Men kontrollera noggrant proceduren på bilderna nedan och se till att modulen är korrekt isatt.


 


                


 


OBS! CAM-modulen sticker ut några centimeter från TV-apparaten.


 


3. Kontrollera om CI+-modulen känns igen av TV:n


● Om det är en TV-kanal, trycker du på knappen ”Alternativ” (Options)  eller  på TV:ns fjärrkontroll.


● För vissa Android TV-apparater väljer du [Preferenser] (Preferences).


● Kontrollera om menyalternativet [Gemensamt gränssnitt] (Common Interface) visas.


 


Om alternativet [Gemensamt gränssnitt] (Common Interface) visas känns kortet igen av TV:n.


Om alternativet är nedtonat eller inte visas betyder det att CI+-modulen inte känns igen. Kontrollera om steg 2 har utförts korrekt.


 


Kontakta sändningsleverantören för ytterligare instruktioner för placeringen av den specifika CA-modulen som används. Om kortet fortfarande inte känns igen av TV:n klickar du på länken ”[ID02423]” nedan för ytterligare instruktioner.