Felsökningsguide för TV-apparater

Situation

En medieserver behövs för att dela innehåll från datorn med TV-apparaten

 

Checklista

Se till att:

• TV-apparaten och datorn är anslutna till samma hemnätverk

Svar

Om du vill dela filer från PC-datorn med TV-apparaten installerar och provar du ett av programmen nedan på datorn.  


Friskrivning: följande programvara har inte godkänts av Philips. Vi kan inte garantera programvarans tillgänglighet, kvalitet eller support. Använd programvaran på egen risk.

Windows Media Player 11 eller senare

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-media-player

 

Universal Media Server (kostnadsfritt)

http://www.universalmediaserver.com

 

PS3 medieserver (kostnadsfritt)

http://www.ps3mediaserver.org

 

En fullständig översikt över medieserveralternativen finns på:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_UPnP_AV_media_servers

 

Tänk på följande när du väljer ett program i Wikipedia-listan:

• DLNA-support – Krävs för Philips TV-apparater

• UPnP-support – Krävs för Philips TV-apparater

• Transkodning – Rekommenderas när du använder en högkvalitativ PC-dator. Med transkodning kan PC-datorn hjälpa TV-apparaten att spela fler filformat än TV-apparaten ursprungligen kan spela.

 

På TV-apparaten

Välj knappen [Källa] (Source) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj [Bläddra bland nätverk] (Browse Network)

Den här listan visar tillgängliga nätverkskällor inklusive din server.

 

På datorn

Om du vill ha support för själva medieserverprogrammet kan du läsa om programmet på internet eller kontakta programutvecklaren.

 

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation

En medieserver behövs för att dela innehåll från datorn med TV-apparaten

 

Checklista

Se till att:

• TV-apparaten och datorn är anslutna till samma hemnätverk

Svar

Om du vill dela filer från PC-datorn med TV-apparaten installerar och provar du ett av programmen nedan på datorn.  


Friskrivning: följande programvara har inte godkänts av Philips. Vi kan inte garantera programvarans tillgänglighet, kvalitet eller support. Använd programvaran på egen risk.

Windows Media Player 11 eller senare

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-media-player

 

Universal Media Server (kostnadsfritt)

http://www.universalmediaserver.com

 

PS3 medieserver (kostnadsfritt)

http://www.ps3mediaserver.org

 

En fullständig översikt över medieserveralternativen finns på:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_UPnP_AV_media_servers

 

Tänk på följande när du väljer ett program i Wikipedia-listan:

• DLNA-support – Krävs för Philips TV-apparater

• UPnP-support – Krävs för Philips TV-apparater

• Transkodning – Rekommenderas när du använder en högkvalitativ PC-dator. Med transkodning kan PC-datorn hjälpa TV-apparaten att spela fler filformat än TV-apparaten ursprungligen kan spela.

 

På TV-apparaten

Välj knappen [Källa] (Source) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj [Bläddra bland nätverk] (Browse Network)

Den här listan visar tillgängliga nätverkskällor inklusive din server.

 

På datorn

Om du vill ha support för själva medieserverprogrammet kan du läsa om programmet på internet eller kontakta programutvecklaren.