Felsökningsguide för TV-apparater

Denna artikel gäller endast Smart TV-apparater från 2011 och senare

Situation
Om du vill navigera på skärmen kan du ansluta en extern mus och ett tangentbord till TV-apparaten

Checklista
Se till att:
• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svar

1. Kompatibilitet
Använd en normal Plug & Play-mus eller -tangentbord med följande funktioner:
• Minst USB 2.0-anslutning
• Utan specialfunktioner (som extra knappar, tangentbord med pekplatta eller bläddringsfunktioner)
• Anpassa HID-standarden (vanligtvis står det här på förpackningen och/eller i användarhandboken)

2. Installation

Installera ett tangentbord:
Anslut tangentbordet till en USB-port på TV-apparaten. TV-apparaten känner automatiskt igen tangentbordet och visar en installationsmeny. Du kan kontrollera layouten och testa funktionen här. Stäng den här menyn när alla installationer har gjorts.

Om du vill ändra layouten efteråt trycker du på knappen “Hem”, och väljer; beroende på modell:
[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Inställningar för USB-tangentbord](USB keyboard settings)

Eller

[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Preferenser](Preferences) > [USB-tangentbord/-mus](USB keyboard/mouse) > [Inställningar för tangentbord](Keyboard Settings)

Eller

[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Inställningar för USB tangentbord]( USB Keyboard Settings)


Installera en mus:

Följande steg är samma som för tangentbordet. Det går att ändra musens pekarhastighet på TV-apparaten. För att göra det trycker du på knappen [Hem] och väljer, beroende på modell:

[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Inställlningar för pekare/ mus](Pointer/ mouse settings)

Eller

[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Preferenser](Preferences) > [USB-tangentbord/-mus](USB keyboard/mouse) > [Inställningar för mus](Mouse Settings)

Eller

[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Inställningar för mus](Mouse Settings)

3. Användning
Musen och tangentbordet kan användas i SmartTV och tillhörande menyer (t.ex. kanallista och nätverksinställning).

OBS: inte alla SmartTV-appar har, till fullo, stöd för tangentbords- och musingång.


Artikeln nedan gäller för Philips Android TV

Situation
För att navigera på skärmen kan en extern mus och ett tangentbord kopplas till TV:n

Checklista
Se till att:
● Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svar
Använd en vanlig plug & play mus och ett tangentbord med följande funktionaliteter:
● Minst USB 2.0
● Utan specialfunktioner (som extra knappar, tangentbord med touchpad eller scrollfunktion)
● Anpassa HID standarden (detta brukar nämnas på lådan och/eller i manualen)

Koppla musen och tangentbordet
Koppla in USB-kontakten till musen eller tangentbordet till USB-porten på sidan eller baksidan av TV:n. TV:n kommer automatiskt känna igen det inkopplade tillbehöret. Musen eller tangentbordet kan användas i menyn eller i Android appmiljön.

OBS: alla Android-appar stödjer inte möss och tangentbord.


Artikeln nedan gäller Philips Android TV-modeller från 2017 och framåt 

Situation

Om du vill navigera på skärmen kan du ansluta en extern mus och ett tangentbord till TV-apparaten

 

Checklista

Se till att:

• Programvaran på TV:n är uppdaterad

 

Svara

Använd en normal Plug & Play-mus eller ett -tangentbord med följande funktioner:

• Minst USB 2.0-anslutning

• Utan specialfunktioner (som extra knappar, tangentbord med pekplatta eller bläddringsfunktioner)

• Anpassa HID-standard (vanligtvis står det här på förpackningen och/eller i användarhandboken)

 

Anslut musen eller tangentbordet

Sätt in musens eller tangentbordets USB-kontakt i USB-porten på TV:ns sida eller baksida. TV:n känner automatiskt igen det anslutna tillbehöret. Musen och tangentbordet kan användas i menyn och inom Android-app-miljön.

 

Obs! Alla Android-appar stöder inte tangentbords- eller musingång.  

Bluetooth-mus, -tangentbord eller -styrspak

TV:n har stöd för Bluetooth-profilen HID (Human Interface Device) för att ansluta en Bluetooth-enhet. Den här Bluetooth-profilen används främst för möss, tangentbord och styrspakar.

 

För att kunna överföra data via en Bluetooth-anslutning måste den externa enheten ha stöd för samma Bluetooth-profil. Läs i manualen eller kolla med tillverkaren av Bluetooth-högtalaren för att kontrollera om den HID-profil som krävs och tillhörande Bluetooth-protokoll kan användas på enheten.


Relaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Denna artikel gäller endast Smart TV-apparater från 2011 och senare

Situation
Om du vill navigera på skärmen kan du ansluta en extern mus och ett tangentbord till TV-apparaten

Checklista
Se till att:
• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svar

1. Kompatibilitet
Använd en normal Plug & Play-mus eller -tangentbord med följande funktioner:
• Minst USB 2.0-anslutning
• Utan specialfunktioner (som extra knappar, tangentbord med pekplatta eller bläddringsfunktioner)
• Anpassa HID-standarden (vanligtvis står det här på förpackningen och/eller i användarhandboken)

2. Installation

Installera ett tangentbord:
Anslut tangentbordet till en USB-port på TV-apparaten. TV-apparaten känner automatiskt igen tangentbordet och visar en installationsmeny. Du kan kontrollera layouten och testa funktionen här. Stäng den här menyn när alla installationer har gjorts.

Om du vill ändra layouten efteråt trycker du på knappen “Hem”, och väljer; beroende på modell:
[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Inställningar för USB-tangentbord](USB keyboard settings)

Eller

[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Preferenser](Preferences) > [USB-tangentbord/-mus](USB keyboard/mouse) > [Inställningar för tangentbord](Keyboard Settings)

Eller

[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Inställningar för USB tangentbord]( USB Keyboard Settings)


Installera en mus:

Följande steg är samma som för tangentbordet. Det går att ändra musens pekarhastighet på TV-apparaten. För att göra det trycker du på knappen [Hem] och väljer, beroende på modell:

[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Inställlningar för pekare/ mus](Pointer/ mouse settings)

Eller

[Inställning](Setup) > [TV-inställningar](TV Settings) > [Preferenser](Preferences) > [USB-tangentbord/-mus](USB keyboard/mouse) > [Inställningar för mus](Mouse Settings)

Eller

[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Inställningar för mus](Mouse Settings)

3. Användning
Musen och tangentbordet kan användas i SmartTV och tillhörande menyer (t.ex. kanallista och nätverksinställning).

OBS: inte alla SmartTV-appar har, till fullo, stöd för tangentbords- och musingång.


Artikeln nedan gäller för Philips Android TV

Situation
För att navigera på skärmen kan en extern mus och ett tangentbord kopplas till TV:n

Checklista
Se till att:
● Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svar
Använd en vanlig plug & play mus och ett tangentbord med följande funktionaliteter:
● Minst USB 2.0
● Utan specialfunktioner (som extra knappar, tangentbord med touchpad eller scrollfunktion)
● Anpassa HID standarden (detta brukar nämnas på lådan och/eller i manualen)

Koppla musen och tangentbordet
Koppla in USB-kontakten till musen eller tangentbordet till USB-porten på sidan eller baksidan av TV:n. TV:n kommer automatiskt känna igen det inkopplade tillbehöret. Musen eller tangentbordet kan användas i menyn eller i Android appmiljön.

OBS: alla Android-appar stödjer inte möss och tangentbord.


Artikeln nedan gäller Philips Android TV-modeller från 2017 och framåt 

Situation

Om du vill navigera på skärmen kan du ansluta en extern mus och ett tangentbord till TV-apparaten

 

Checklista

Se till att:

• Programvaran på TV:n är uppdaterad

 

Svara

Använd en normal Plug & Play-mus eller ett -tangentbord med följande funktioner:

• Minst USB 2.0-anslutning

• Utan specialfunktioner (som extra knappar, tangentbord med pekplatta eller bläddringsfunktioner)

• Anpassa HID-standard (vanligtvis står det här på förpackningen och/eller i användarhandboken)

 

Anslut musen eller tangentbordet

Sätt in musens eller tangentbordets USB-kontakt i USB-porten på TV:ns sida eller baksida. TV:n känner automatiskt igen det anslutna tillbehöret. Musen och tangentbordet kan användas i menyn och inom Android-app-miljön.

 

Obs! Alla Android-appar stöder inte tangentbords- eller musingång.  

Bluetooth-mus, -tangentbord eller -styrspak

TV:n har stöd för Bluetooth-profilen HID (Human Interface Device) för att ansluta en Bluetooth-enhet. Den här Bluetooth-profilen används främst för möss, tangentbord och styrspakar.

 

För att kunna överföra data via en Bluetooth-anslutning måste den externa enheten ha stöd för samma Bluetooth-profil. Läs i manualen eller kolla med tillverkaren av Bluetooth-högtalaren för att kontrollera om den HID-profil som krävs och tillhörande Bluetooth-protokoll kan användas på enheten.


Relaterade artiklar: