Felsökningsguide för TV-apparater

Kodek

För att se om en fil kan spelas upp måste man se hur filen är organiserad internt. Den här organisationen definieras av en kodek. En kodek är ett program som krymper stora video- och ljudfiler. Kodekinformationen, videon och ljudet hålls samman av en behållare. En behållare känns igen på tillägget (t.ex. *.avi eller *.mkv). Därför är det inte möjligt att se vilka kodek som har använts genom att bara titta på filnamnet. Filnamnet kan vara samma även om olika kodek används.

Det finns hundratals möjliga kodek men alla stöds inte av en TV-apparat. En del kodek kan inte ens spelas upp på någon TV-apparat utan endast på högkvalitativa datorer.

1. Kontrollera vilken kodek som används
Använd ett program som Mediainfo, GSpot eller CodecViewer för att visa vilka kodek som används i en vald filmfil.

2. Jämför kodek med kodek som stöds
Kodektyperna måste stämma överens med en av de kodek som stöds.

För TV-apparater före 2011:
En översikt över kodek som stöds hittar du i följande PDF-fil: PDF Codecs 

Samma fil i Excel-format: Excel Codecs  

Obs! En del webbläsare behöver tillstånd att spara filen först

För TV-apparater efter 2011:
En översikt över de kodek som stöds finns i TV-apparatens användarhandbok. Användarhandboken finns på TV-apparatens supportsida:

http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=All&slg=en&scy=GB

Friskrivning: Innehållet i översikten över kodek både i användarhandboken och PDF-filen är förenklat, kan bli föråldrat och kan skilja sig mellan olika TV-apparaterAlltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Kodek

För att se om en fil kan spelas upp måste man se hur filen är organiserad internt. Den här organisationen definieras av en kodek. En kodek är ett program som krymper stora video- och ljudfiler. Kodekinformationen, videon och ljudet hålls samman av en behållare. En behållare känns igen på tillägget (t.ex. *.avi eller *.mkv). Därför är det inte möjligt att se vilka kodek som har använts genom att bara titta på filnamnet. Filnamnet kan vara samma även om olika kodek används.

Det finns hundratals möjliga kodek men alla stöds inte av en TV-apparat. En del kodek kan inte ens spelas upp på någon TV-apparat utan endast på högkvalitativa datorer.

1. Kontrollera vilken kodek som används
Använd ett program som Mediainfo, GSpot eller CodecViewer för att visa vilka kodek som används i en vald filmfil.

2. Jämför kodek med kodek som stöds
Kodektyperna måste stämma överens med en av de kodek som stöds.

För TV-apparater före 2011:
En översikt över kodek som stöds hittar du i följande PDF-fil: PDF Codecs 

Samma fil i Excel-format: Excel Codecs  

Obs! En del webbläsare behöver tillstånd att spara filen först

För TV-apparater efter 2011:
En översikt över de kodek som stöds finns i TV-apparatens användarhandbok. Användarhandboken finns på TV-apparatens supportsida:

http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=All&slg=en&scy=GB

Friskrivning: Innehållet i översikten över kodek både i användarhandboken och PDF-filen är förenklat, kan bli föråldrat och kan skilja sig mellan olika TV-apparater