Felsökningsguide för TV-apparater

Situation
Om du så vill kan ljudet från TV:n spelas upp från ett externt ljudsystem eller hemmabiosystem istället för via TV-högtalarna.

Svar
En Philips-TV har en eller flera av följande anslutningar beroende på TV-serien:
• HDMI med ARC
• En optisk eller koaxial digital utgång
• Ett hörlursuttag (3.5mm)
Tillgängligheten för olika portar på TV:n kan också verifieras i TV:ns broschyr på Philips supportwebbplats.

De olika anslutningstyperna anges nedan i ljudkvalitets- och funktionalitetsordning:

Kabel

Beskrivning

 

HDMI (rekommenderad för simultan ljud- och bildsignal)

● HDMI överför bilder och ljud med digital kvalitet
● ARC eller Audio Return Channel gör att ljudet från TV:n kan returneras till ett ljudsystem.
● Den här anslutningen kan överföra multichannel

Använd HDMI ARC-porten för hemmabiosystem. HDMI ARC-porten har ett extra stift för ljud från DVD och BluRay mot TV:n.

       

L/R RCA till miniuttag

● Använd ett uttag till RCA-adapterkabel
● Anslut kabeln och hörlursuttaget på TV:n för att överföra en analog stereosignal

 

Ljudutgång – optisk (rekommenderas för högkvalitativ ljudutgång)

● Anslut denna ljudkabel till ljudsystemets optiska ljudingång.
● Den här optiska kopplingen kan överföra multichannel
● Okänslig för störningskällor
● Kabeln får inte böjas mer än 90°

    

Ljudutgång - koaxial
 

● Anslut den här ljudkabeln till ljudsystemets digitala ljudingång.
● Den här anslutningen kan överföra multi-channel ljud (Dolby Digital / DTS)

 


 Alternativ 1 – anslutning via HDMI:
Om det externa ljudsystemet har en ARC-aktiverad HDMI-kabel är det här den önskade anslutningstypen. Fördelen med att använda en HDMI-ARC-kabel är att en enda kabel behövs för att ansluta TV:n till ljudsystemet.

Om det inte kommer något ljud från det externa högtalarsystem efter anslutning av kabeln och omstart av båda systemen kontrollerar du TV:ns EasyLink-system.

● Tryck på ”Home” "Settings", eller "Menu"-knappen på fjärrkontrollen och välj:
[Inställning] > [TV-inställningar] > [Allmänna inställningar] > [EasyLink] > [EasyLink] > [På]
Eller
[Inställningar]> [TV-inställningar]> [Ljud]> [Avancerat]> [HDMI ARC]> [På] 

Eller
[Frekvent inställningar]* (Frequent settings) > [Alla inställningar]> [Allmänna inställningar] > [EasyLink] > [EasyLink] > [På]
*Endast för visa TV-modeller

Välj [Autostart Easy Link] eller [EasyLink]. Inställningen "EasyLink autostart" kommer att få TV:n att växla till externa högtalare när ljudsystemet är aktiverat.


Om det externa ljudsystemet inte har stöd för ARC måste HDMI-ARC-kabeln vara ansluten till en ”ingångsport” på det externa ljudsystemet. Se det externa ljudsystemets handbok för instruktioner om hur du gör detta. Observera att om det externa ljudsystemet kan skicka video till TV:n krävs en andra HDMI-kabel för att ansluta det externa ljudsystemets ”utgång”.

Alternativ 2 – anslutning via optisk kabel:
Anslut en optisk kabel från den optiska utgången på TV:n till den optiska ingången på ljudsystemet. Se till att kabeln inte är snodd. Kontrollera att LJUDKÄLLAN på ljudsystemet är inställd på ”Optisk” (Optical)

Inga ytterligare inställningar krävs på TV:n. Den optiska porten kommer alltid att skicka en ljudsignal när den är ansluten. TV-högtalarna stängs inte automatiskt av, men kan stängas via instuktionerna i rutan nedan.

Alternativ 3 – anslutning via koaxialkabel
Istället för optiska kabelanslutningar är vissa TV-apparater utrustade med digitala koaxialkabelanslutningar istället.
Anslut en koaxialkabel från den koaxialutgången på TV:n till den koaxialingången på ljudsystemet. Se till att det inte är några större väck i kabeln. Kontrollera att LJUDKÄLLAN på ljudsystemet är inställd på “Digital/Koax” (Digital/Coax)

Alternativ 4 – anslutning via hörlursuttag:
Om någon digital anslutning inte är möjlig kan systemen kopplas samman med ett 3,5 mm miniuttag via hörlursuttaget på TV:n. Detta ger en analog stereosignal och kan omvandlas till flera olika analoga anslutningar beroende på behov. Visas ovan (RCA L/R till TRS-adapter).

Beroende på TV: n kan volymen kanske justeras via TV-menyn istället för att använda fjärrkontrollens volym. Om så är fallet kan inställningen hittas enligt följande:

Volymen ändras enkelt via TV-menyn. Inställningen finns här:

Tryck på "Home", "Settings", eller "Menu"-knappen
[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > > [Konfiguration] > [TV-inställningar] > [Ljud] > [Hörlursvolym]
*Endast för visa TV-modeller

OBS: hörlursuttaget skickar analoga signaler. Denna typ av signal är överförd långsammare än digitala signaler vilket kan resultera i synkroniseringsproblem mellan ljud och bild.

Hur slår man PÅ/AV TV-högtalarna?

TV:ns högtalare stängs inte av automatiskt på de flesta TV-modeller. Växla mellan TV:ns högtalare och de externa högtalarna eller kontrollera högtalaralternativen enligt följande:

Tryck “Home”- eller "Settings"-knappen på fjärrkontrollen och välj:
[Inställningar] > [TV-inställningar] > [Ljud] > [Avancerat] > [TV högtalare] 
Eller
[Frekvent inställningar]* > [Ljud Ut] > [TV-högtalare] / [TV-högtalare AV]
*Endast för vissa TV-modellerRelaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation
Om du så vill kan ljudet från TV:n spelas upp från ett externt ljudsystem eller hemmabiosystem istället för via TV-högtalarna.

Svar
En Philips-TV har en eller flera av följande anslutningar beroende på TV-serien:
• HDMI med ARC
• En optisk eller koaxial digital utgång
• Ett hörlursuttag (3.5mm)
Tillgängligheten för olika portar på TV:n kan också verifieras i TV:ns broschyr på Philips supportwebbplats.

De olika anslutningstyperna anges nedan i ljudkvalitets- och funktionalitetsordning:

Kabel

Beskrivning

 

HDMI (rekommenderad för simultan ljud- och bildsignal)

● HDMI överför bilder och ljud med digital kvalitet
● ARC eller Audio Return Channel gör att ljudet från TV:n kan returneras till ett ljudsystem.
● Den här anslutningen kan överföra multichannel

Använd HDMI ARC-porten för hemmabiosystem. HDMI ARC-porten har ett extra stift för ljud från DVD och BluRay mot TV:n.

       

L/R RCA till miniuttag

● Använd ett uttag till RCA-adapterkabel
● Anslut kabeln och hörlursuttaget på TV:n för att överföra en analog stereosignal

 

Ljudutgång – optisk (rekommenderas för högkvalitativ ljudutgång)

● Anslut denna ljudkabel till ljudsystemets optiska ljudingång.
● Den här optiska kopplingen kan överföra multichannel
● Okänslig för störningskällor
● Kabeln får inte böjas mer än 90°

    

Ljudutgång - koaxial
 

● Anslut den här ljudkabeln till ljudsystemets digitala ljudingång.
● Den här anslutningen kan överföra multi-channel ljud (Dolby Digital / DTS)

 


 Alternativ 1 – anslutning via HDMI:
Om det externa ljudsystemet har en ARC-aktiverad HDMI-kabel är det här den önskade anslutningstypen. Fördelen med att använda en HDMI-ARC-kabel är att en enda kabel behövs för att ansluta TV:n till ljudsystemet.

Om det inte kommer något ljud från det externa högtalarsystem efter anslutning av kabeln och omstart av båda systemen kontrollerar du TV:ns EasyLink-system.

● Tryck på ”Home” "Settings", eller "Menu"-knappen på fjärrkontrollen och välj:
[Inställning] > [TV-inställningar] > [Allmänna inställningar] > [EasyLink] > [EasyLink] > [På]
Eller
[Inställningar]> [TV-inställningar]> [Ljud]> [Avancerat]> [HDMI ARC]> [På] 

Eller
[Frekvent inställningar]* (Frequent settings) > [Alla inställningar]> [Allmänna inställningar] > [EasyLink] > [EasyLink] > [På]
*Endast för visa TV-modeller

Välj [Autostart Easy Link] eller [EasyLink]. Inställningen "EasyLink autostart" kommer att få TV:n att växla till externa högtalare när ljudsystemet är aktiverat.


Om det externa ljudsystemet inte har stöd för ARC måste HDMI-ARC-kabeln vara ansluten till en ”ingångsport” på det externa ljudsystemet. Se det externa ljudsystemets handbok för instruktioner om hur du gör detta. Observera att om det externa ljudsystemet kan skicka video till TV:n krävs en andra HDMI-kabel för att ansluta det externa ljudsystemets ”utgång”.

Alternativ 2 – anslutning via optisk kabel:
Anslut en optisk kabel från den optiska utgången på TV:n till den optiska ingången på ljudsystemet. Se till att kabeln inte är snodd. Kontrollera att LJUDKÄLLAN på ljudsystemet är inställd på ”Optisk” (Optical)

Inga ytterligare inställningar krävs på TV:n. Den optiska porten kommer alltid att skicka en ljudsignal när den är ansluten. TV-högtalarna stängs inte automatiskt av, men kan stängas via instuktionerna i rutan nedan.

Alternativ 3 – anslutning via koaxialkabel
Istället för optiska kabelanslutningar är vissa TV-apparater utrustade med digitala koaxialkabelanslutningar istället.
Anslut en koaxialkabel från den koaxialutgången på TV:n till den koaxialingången på ljudsystemet. Se till att det inte är några större väck i kabeln. Kontrollera att LJUDKÄLLAN på ljudsystemet är inställd på “Digital/Koax” (Digital/Coax)

Alternativ 4 – anslutning via hörlursuttag:
Om någon digital anslutning inte är möjlig kan systemen kopplas samman med ett 3,5 mm miniuttag via hörlursuttaget på TV:n. Detta ger en analog stereosignal och kan omvandlas till flera olika analoga anslutningar beroende på behov. Visas ovan (RCA L/R till TRS-adapter).

Beroende på TV: n kan volymen kanske justeras via TV-menyn istället för att använda fjärrkontrollens volym. Om så är fallet kan inställningen hittas enligt följande:

Volymen ändras enkelt via TV-menyn. Inställningen finns här:

Tryck på "Home", "Settings", eller "Menu"-knappen
[Indställningar/Frekvent Indställningar]* (Settings/Frequent settings) > > [Konfiguration] > [TV-inställningar] > [Ljud] > [Hörlursvolym]
*Endast för visa TV-modeller

OBS: hörlursuttaget skickar analoga signaler. Denna typ av signal är överförd långsammare än digitala signaler vilket kan resultera i synkroniseringsproblem mellan ljud och bild.

Hur slår man PÅ/AV TV-högtalarna?

TV:ns högtalare stängs inte av automatiskt på de flesta TV-modeller. Växla mellan TV:ns högtalare och de externa högtalarna eller kontrollera högtalaralternativen enligt följande:

Tryck “Home”- eller "Settings"-knappen på fjärrkontrollen och välj:
[Inställningar] > [TV-inställningar] > [Ljud] > [Avancerat] > [TV högtalare] 
Eller
[Frekvent inställningar]* > [Ljud Ut] > [TV-högtalare] / [TV-högtalare AV]
*Endast för vissa TV-modellerRelaterade artiklar: