Felsökningsguide för TV-apparater

Den har artikeln gäller endast Philips UHD-TV-apparater

Situation

Något av följande problem uppstår:

● Bilden inte är synlig eller onormal

● Ljudet går inte att höra eller är onormalt eller försvinner då och då

● Ett meddelande om "ingen signal" visas när källan har valts

● Inget ljud/videoinnehåll spelas upp

● EasyLink / CEC fungerar inte alls eller bara ibland

● HDCP-relaterat felmeddelande visas

Checklista

Se till att:

• Programvaran till TV-apparaten och den externa enheten är uppdaterad

• Bild och ljud spelas upp korrekt från en annan källa (t.ex. demoklipp, Smart TV).

• Rätt HDMI-port har valts på källmenyn.

 

Svar

För att (åter)upprätta HDMI-anslutningen mellan den externa enheten och TV:n kan du göra följande:

 

1. Ändra TV-inställningar

Beroende på installationen av olika enheter som är anslutna till TV:n kontrollerar du om inställningarna är rätt inställda. Kontrollera om ljud och/eller bild spelas upp korrekt när inställningen har ändrats.

 

*Alternativen på TV-menyn kan skilja sig åt något från detta
** För att ändra inställningarna på HDMI portarna, behöver en extern enhet vara kopplad via HDMI och sedan vara vald som källa på TV:n.

Ändra HDMI-portinställningarna (gäller inte för modeller från 2014 eller 4900, 5500, 6400, 6500)

En annan HDMI-portinställning kan väljas för att kontrollera om källinnehållet behöver en annan genomkoppling.

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på fjärrkontrollen och välj:
[Konfiguration] (Setup)  / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [HDMI Ultra HD] (HDMI Ultra HD) > [HDMI 1/2/3/4] (HDMI 1/2/3/4) > [UHD av] (UHD Off) eller [4:4:4/4:2:2] (4:4:4/4:2:2) eller [UHD 4:2:0] (UHD 4:2:0)

eller för modellen 6031
● Tryck på inställningsknappen på fjärrkontrollen och välj:
[Källor](Sources) > [HDMI 1 eller HMDI 2] > [Avaktiverad](Disabled) eller [Standard](Regular) > [Förbättrad](Enhanced)

Ändra EasyLink-inställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Easylink/CEC-inställning på den externa enheten

Verifiera inställningarna på den externa ljudenheten och se till att:

● Easylink/CEC-inställningarna är påslagna

● ARC (Audio Return Channel) är påslagen

Om inget ljud hörs fortsätter du med dessa TV-inställningar:

Ändra ARC-inställningar (endast för modell 4900)

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [EasyLink] (Easylink) > [HDMI1 ARC] (HDMI1 ARC) > [PÅ] (ON)

Eller

Välj [TV-inställningar] (TV settings) > [Ljud] (Sound) > [Avancerat] (Advanced) > [HDMI ARC] (HDMI ARC) > [PÅ] (ON)

Ändra högtalarinställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på fjärrkontrollen och välj:

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink-autostart] (Easylink Autostart)

eller

[Hem] (Home) > [Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink-autostart] (Easylink Autostart)

Eller
[Ljud ut] (Audio out) > [Easylink Autostart/HDMI ljud system] (Easylink Autostart/HDMI sound system)

Om högtalarna redan är inställda på Easylink-autostart anger du [TV-högtalare på] (TV speakers ON) och går tillbaka till Easylink-autostart.


2. Byt källa

Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten, byt källa till en annan enhet och sedan tillbaka igen.

 

3. Återupprätta ett "digitalt handslag"

● Stäng av TV-apparaten

● Koppla från alla kablar, tillbehör och enheter från TV:n. Det innefattar eventuella CAM-moduler.

● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln

● Slå på TV:n igen utan att återansluta några av de frånkopplade kablarna, tillbehören och enheterna

● Koppla ur TV:ns strömkabel från den externa enheten. Återanslut strömkabeln efter en minut och starta enheten.

● Vänta 3–5 minuter för att låta dem avsluta startprocessen.

● Anslut först HDMI-kabeln till TV:n och sedan till enheten.


4. Använd en annan HDMI-port

Fler tillgängliga HDMI-portstandarder på TV:n möjliggör fler alternativ för innehållsuppspelning. Om det är problem med bild eller ljud på en enhet som är ansluten till HDMI 1 eller HDMI 2, ansluter du enheten till HDMI 3 eller HDMI 4 på TV:n. TV:ns användarhandbok innehåller specifik information om hur HDMI-porten fungerar.


5. Använd en annan HDMI-kabel

Anslut den externa HDMI-enheten via en annan kabel för att kontrollera om kabeln fungerar.

 

OBS! TV-apparater med hög upplösning kräver en HDMI-kabel med hög hastighet för att överföra bild och ljud från eller till en extern enhet (HDMI 1.4 eller senare rekommenderas).

 

6. Återställa TV:n till fabriksinställningar

Endast bild- och ljudinställningar återställs till fabriksinställningarna. Kanallistor, HDD-inspelningar och andra utvalda inställningar förblir oförändrade.

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Fabriksåterställning] (Factory Reset) > [Ja] (Yes)

 

7. Installera om TV-apparaten

För att ta bort alla TV-inställningar/HDD-inspelningar och starta den första installationen gör du så här:

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Installera om TV] (Reinstall TV) > [Ja] (Yes)

OBS: Om en HDMI-till-DVI adapter eller HDMI-till-DVI kabel används, se till att en extra ljudkabel är kopplad –3,5mm-till-AUDIO IN (endast mini), om tillgängligt.

 


Artikeln gäller endast icke-UHD Philips TV-apparater

Situation

Något av följande problem uppstår:

● Bilden inte är synlig  

● Ljudet går inte att höra

● Ett meddelande om "ingen signal" visas när källan har valts

● Inget ljud/videoinnehåll spelas upp

● HDCP-relaterat felmeddelande visas

Checklista
Se till att:
• Programvaran till TV-apparaten och källenheten är uppdaterad.
• Bild och ljud spelas upp korrekt via en annan källa (t.ex. demoklipp, Smart TV).
• Rätt HDMI-port har valts på källmenyn.

Svara
För att (åter)upprätta HDMI-anslutningen mellan den externa enheten och TV:n kan du göra följande:

1. Ändra TV-inställningar

Beroende på installationen av olika enheter som är anslutna till TV:n kontrollerar du om inställningarna är rätt inställda. Kontrollera om ljud och/eller bild spelas upp korrekt när inställningen har ändrats.


*Alternativen på TV-menyn kan skilja sig åt något från detta

Ändra EasyLink-inställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)
Eller
[Inställningar] (Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) >[Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Easylink/CEC-inställning på den externa enheten

Verifiera inställningarna på den externa ljudenheten och se till att:

● Easylink/CEC-inställningarna är påslagna

● ARC (Audio Return Channel) är påslagen

Om inget ljud hörs fortsätter du med dessa TV-inställningar:

Ändra ARC-inställningarna (inte tillgängligt för alla TV-apparater)

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [EasyLink] (Easylink) > [HDMI1 ARC] (HDMI1 ARC) > [PÅ] (ON)

Eller

Välj [TV-inställningar] (TV settings) > [Ljud] (Sound) > [Avancerat] (Advanced) > [HDMI ARC] (HDMI ARC) > [PÅ] (ON)

Ändra högtalarinställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink-autostart] (Easylink Autostart)

eller

[Konfiguration] (Setup) > [TV inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink Autostart] (Easylink Autostart) 
Eller
[Inställningar] (Settings) > [Ljud] (Sound) > [Avanserad] (Advanced) > [Ljud ut] (Audio out) > [HDMI ljud system] (HDMI sound system) 

Om högtalarna redan är inställda på Easylink-autostart anger du [TV-högtalare på] (TV speakers ON) och går tillbaka till Easylink-autostart.


2. Byt källa

Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten, byt källor till en anna enhet och sedan tillbaka igen.


3. Återupprätta ett "digitalt handslag"

● Stäng av TV-apparaten

● Koppla från alla kablar, tillbehör och enheter från TV:n. Det innefattar eventuella CAM-moduler.

● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln

● Slå på TV:n igen utan att återansluta några av de frånkopplade kablarna, tillbehören och enheterna

● Koppla ur TV:ns strömkabel från den externa enheten. Återanslut strömkabeln efter en minut och starta enheten.

● Vänta 3–5 minuter för att låta dem avsluta startprocessen.

● Anslut först HDMI-kabeln till TV:n och sedan till enheten.

● Tryck på knappen [Källa] (Source) på fjärrkontrollen och välj den HDMI-port som kabeln är ansluten till


4. Använd en annan HDMI-port

För att kontrollera om den HDMI-port som nu används på TV:n fungerar, ansluter du HDMI-kabeln till en annan HDMI-port. Dessutom kan en annan HDMI-port på den externa enheten användas (om tillgängligt). TV:ns användarhandbok innehåller specifik information om hur HDMI-porten fungerar.

5. Använd en annan HDMI-kabel

Anslut den externa HDMI-enheten via en annan kabel för att kontrollera om kabeln fungerar.

Obs! TV-apparater med hög upplösning kräver en HDMI-kabel med hög hastighet för att överföra bild och ljud från eller till en extern enhet (HDMI 1.4 eller senare rekommenderas).


6. Återställa TV:n till fabriksinställningar
Endast bild- och ljudinställningar återställs till fabriksinställningarna. Kanallistor, HDD-inspelningar och andra utvalda inställningar förblir oförändrade.
● Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Setup) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Fabriksåterställning] (Factory Reset) > [Ja] (Yes)
Eller
[Inställningar] (Settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Fabriksåterställning] (Factory Reset) > [OK] (OK)

7. Installera om TV-apparaten
För att ta bort alla TV-inställningar/HDD-inspelningar och starta den första installationen gör du så här:
● Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Setup) / [Inställningar] (Settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Installera om TV] (Reinstall TV) > [Ja] (Yes)

Efter att TV:n blev ominstallerad så återställdes inställningarna under steg 1 till standardinställningar. Gör om steg 1 om enheten via HDMI inte fungerar som den ska.

OBS: Om en HDMI-till-DVI-adapter eller HDMI-till-DVI-kabel används, säkerställ att en extra ljudkabel är kopplad till AUIDO IN (endast 3,5mm), om tillgängligt.

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Den har artikeln gäller endast Philips UHD-TV-apparater

Situation

Något av följande problem uppstår:

● Bilden inte är synlig eller onormal

● Ljudet går inte att höra eller är onormalt eller försvinner då och då

● Ett meddelande om "ingen signal" visas när källan har valts

● Inget ljud/videoinnehåll spelas upp

● EasyLink / CEC fungerar inte alls eller bara ibland

● HDCP-relaterat felmeddelande visas

Checklista

Se till att:

• Programvaran till TV-apparaten och den externa enheten är uppdaterad

• Bild och ljud spelas upp korrekt från en annan källa (t.ex. demoklipp, Smart TV).

• Rätt HDMI-port har valts på källmenyn.

 

Svar

För att (åter)upprätta HDMI-anslutningen mellan den externa enheten och TV:n kan du göra följande:

 

1. Ändra TV-inställningar

Beroende på installationen av olika enheter som är anslutna till TV:n kontrollerar du om inställningarna är rätt inställda. Kontrollera om ljud och/eller bild spelas upp korrekt när inställningen har ändrats.

 

*Alternativen på TV-menyn kan skilja sig åt något från detta
** För att ändra inställningarna på HDMI portarna, behöver en extern enhet vara kopplad via HDMI och sedan vara vald som källa på TV:n.

Ändra HDMI-portinställningarna (gäller inte för modeller från 2014 eller 4900, 5500, 6400, 6500)

En annan HDMI-portinställning kan väljas för att kontrollera om källinnehållet behöver en annan genomkoppling.

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på fjärrkontrollen och välj:
[Konfiguration] (Setup)  / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [HDMI Ultra HD] (HDMI Ultra HD) > [HDMI 1/2/3/4] (HDMI 1/2/3/4) > [UHD av] (UHD Off) eller [4:4:4/4:2:2] (4:4:4/4:2:2) eller [UHD 4:2:0] (UHD 4:2:0)

eller för modellen 6031
● Tryck på inställningsknappen på fjärrkontrollen och välj:
[Källor](Sources) > [HDMI 1 eller HMDI 2] > [Avaktiverad](Disabled) eller [Standard](Regular) > [Förbättrad](Enhanced)

Ändra EasyLink-inställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Easylink/CEC-inställning på den externa enheten

Verifiera inställningarna på den externa ljudenheten och se till att:

● Easylink/CEC-inställningarna är påslagna

● ARC (Audio Return Channel) är påslagen

Om inget ljud hörs fortsätter du med dessa TV-inställningar:

Ändra ARC-inställningar (endast för modell 4900)

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [EasyLink] (Easylink) > [HDMI1 ARC] (HDMI1 ARC) > [PÅ] (ON)

Eller

Välj [TV-inställningar] (TV settings) > [Ljud] (Sound) > [Avancerat] (Advanced) > [HDMI ARC] (HDMI ARC) > [PÅ] (ON)

Ändra högtalarinställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på fjärrkontrollen och välj:

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink-autostart] (Easylink Autostart)

eller

[Hem] (Home) > [Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink-autostart] (Easylink Autostart)

Eller
[Ljud ut] (Audio out) > [Easylink Autostart/HDMI ljud system] (Easylink Autostart/HDMI sound system)

Om högtalarna redan är inställda på Easylink-autostart anger du [TV-högtalare på] (TV speakers ON) och går tillbaka till Easylink-autostart.


2. Byt källa

Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten, byt källa till en annan enhet och sedan tillbaka igen.

 

3. Återupprätta ett "digitalt handslag"

● Stäng av TV-apparaten

● Koppla från alla kablar, tillbehör och enheter från TV:n. Det innefattar eventuella CAM-moduler.

● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln

● Slå på TV:n igen utan att återansluta några av de frånkopplade kablarna, tillbehören och enheterna

● Koppla ur TV:ns strömkabel från den externa enheten. Återanslut strömkabeln efter en minut och starta enheten.

● Vänta 3–5 minuter för att låta dem avsluta startprocessen.

● Anslut först HDMI-kabeln till TV:n och sedan till enheten.


4. Använd en annan HDMI-port

Fler tillgängliga HDMI-portstandarder på TV:n möjliggör fler alternativ för innehållsuppspelning. Om det är problem med bild eller ljud på en enhet som är ansluten till HDMI 1 eller HDMI 2, ansluter du enheten till HDMI 3 eller HDMI 4 på TV:n. TV:ns användarhandbok innehåller specifik information om hur HDMI-porten fungerar.


5. Använd en annan HDMI-kabel

Anslut den externa HDMI-enheten via en annan kabel för att kontrollera om kabeln fungerar.

 

OBS! TV-apparater med hög upplösning kräver en HDMI-kabel med hög hastighet för att överföra bild och ljud från eller till en extern enhet (HDMI 1.4 eller senare rekommenderas).

 

6. Återställa TV:n till fabriksinställningar

Endast bild- och ljudinställningar återställs till fabriksinställningarna. Kanallistor, HDD-inspelningar och andra utvalda inställningar förblir oförändrade.

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Fabriksåterställning] (Factory Reset) > [Ja] (Yes)

 

7. Installera om TV-apparaten

För att ta bort alla TV-inställningar/HDD-inspelningar och starta den första installationen gör du så här:

● Tryck på knappen [Hem] (Home) / [Inställnings] (Settings) knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:

[Inställning] (Setup) / [Alla inställningar] (All settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Installera om TV] (Reinstall TV) > [Ja] (Yes)

OBS: Om en HDMI-till-DVI adapter eller HDMI-till-DVI kabel används, se till att en extra ljudkabel är kopplad –3,5mm-till-AUDIO IN (endast mini), om tillgängligt.

 


Artikeln gäller endast icke-UHD Philips TV-apparater

Situation

Något av följande problem uppstår:

● Bilden inte är synlig  

● Ljudet går inte att höra

● Ett meddelande om "ingen signal" visas när källan har valts

● Inget ljud/videoinnehåll spelas upp

● HDCP-relaterat felmeddelande visas

Checklista
Se till att:
• Programvaran till TV-apparaten och källenheten är uppdaterad.
• Bild och ljud spelas upp korrekt via en annan källa (t.ex. demoklipp, Smart TV).
• Rätt HDMI-port har valts på källmenyn.

Svara
För att (åter)upprätta HDMI-anslutningen mellan den externa enheten och TV:n kan du göra följande:

1. Ändra TV-inställningar

Beroende på installationen av olika enheter som är anslutna till TV:n kontrollerar du om inställningarna är rätt inställda. Kontrollera om ljud och/eller bild spelas upp korrekt när inställningen har ändrats.


*Alternativen på TV-menyn kan skilja sig åt något från detta

Ändra EasyLink-inställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)
Eller
[Inställningar] (Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) >[Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Eller

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV Settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Easylink] (Easylink) > [Easylink] (Easylink) > [PÅ] (ON) eller [AV] (OFF)

Easylink/CEC-inställning på den externa enheten

Verifiera inställningarna på den externa ljudenheten och se till att:

● Easylink/CEC-inställningarna är påslagna

● ARC (Audio Return Channel) är påslagen

Om inget ljud hörs fortsätter du med dessa TV-inställningar:

Ändra ARC-inställningarna (inte tillgängligt för alla TV-apparater)

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning] (Setup) > [TV-inställningar] (TV settings) > [EasyLink] (Easylink) > [HDMI1 ARC] (HDMI1 ARC) > [PÅ] (ON)

Eller

Välj [TV-inställningar] (TV settings) > [Ljud] (Sound) > [Avancerat] (Advanced) > [HDMI ARC] (HDMI ARC) > [PÅ] (ON)

Ändra högtalarinställningarna

● Tryck på knappen [Hem] (Home) på fjärrkontrollen och välj:

[Konfiguration] (Configuration) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink-autostart] (Easylink Autostart)

eller

[Konfiguration] (Setup) > [TV inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [TV-högtalare] (TV Speakers) > [Easylink Autostart] (Easylink Autostart) 
Eller
[Inställningar] (Settings) > [Ljud] (Sound) > [Avanserad] (Advanced) > [Ljud ut] (Audio out) > [HDMI ljud system] (HDMI sound system) 

Om högtalarna redan är inställda på Easylink-autostart anger du [TV-högtalare på] (TV speakers ON) och går tillbaka till Easylink-autostart.


2. Byt källa

Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten, byt källor till en anna enhet och sedan tillbaka igen.


3. Återupprätta ett "digitalt handslag"

● Stäng av TV-apparaten

● Koppla från alla kablar, tillbehör och enheter från TV:n. Det innefattar eventuella CAM-moduler.

● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln

● Slå på TV:n igen utan att återansluta några av de frånkopplade kablarna, tillbehören och enheterna

● Koppla ur TV:ns strömkabel från den externa enheten. Återanslut strömkabeln efter en minut och starta enheten.

● Vänta 3–5 minuter för att låta dem avsluta startprocessen.

● Anslut först HDMI-kabeln till TV:n och sedan till enheten.

● Tryck på knappen [Källa] (Source) på fjärrkontrollen och välj den HDMI-port som kabeln är ansluten till


4. Använd en annan HDMI-port

För att kontrollera om den HDMI-port som nu används på TV:n fungerar, ansluter du HDMI-kabeln till en annan HDMI-port. Dessutom kan en annan HDMI-port på den externa enheten användas (om tillgängligt). TV:ns användarhandbok innehåller specifik information om hur HDMI-porten fungerar.

5. Använd en annan HDMI-kabel

Anslut den externa HDMI-enheten via en annan kabel för att kontrollera om kabeln fungerar.

Obs! TV-apparater med hög upplösning kräver en HDMI-kabel med hög hastighet för att överföra bild och ljud från eller till en extern enhet (HDMI 1.4 eller senare rekommenderas).


6. Återställa TV:n till fabriksinställningar
Endast bild- och ljudinställningar återställs till fabriksinställningarna. Kanallistor, HDD-inspelningar och andra utvalda inställningar förblir oförändrade.
● Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Setup) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Fabriksåterställning] (Factory Reset) > [Ja] (Yes)
Eller
[Inställningar] (Settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Fabriksåterställning] (Factory Reset) > [OK] (OK)

7. Installera om TV-apparaten
För att ta bort alla TV-inställningar/HDD-inspelningar och starta den första installationen gör du så här:
● Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställningar] (Setup) / [Inställningar] (Settings) > [Allmän inställning] (General Setting) > [Installera om TV] (Reinstall TV) > [Ja] (Yes)

Efter att TV:n blev ominstallerad så återställdes inställningarna under steg 1 till standardinställningar. Gör om steg 1 om enheten via HDMI inte fungerar som den ska.

OBS: Om en HDMI-till-DVI-adapter eller HDMI-till-DVI-kabel används, säkerställ att en extra ljudkabel är kopplad till AUIDO IN (endast 3,5mm), om tillgängligt.