Felsökningsguide för TV-apparater

Situation

En internetanslutning är nödvändig för att få tillgång till Smart TV funktionerna på TV:n.


Svar

För att ansluta TV:n till ett nätverk med trådlös anslutning (Wi-Fi), fortsätt enligt följande:

• Tryck på knappen “Home”(Hem) på fjärrkontrollen och välj  [Inställningar](Settings)

• Välj [Nätverk-/Internetinställningar](Network/Internet Settings) och tryck på “OK”på fjärrkontrollen.

• Välj [Nätverkstyp](Network type) använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj [Trådlös Eneht](Wireless Device). Tryck på “OK” på fjärrkontrollen för att starta en sökning över tillgängliga nätverk.

• En lista över tillgänliga nätverk visas, välj det nätverket du vill ansluta till.

 

Säkerhetslösenord för Wi-Fi lösenord

Om det valda nätverket är skyddat med ett lösenord, knappa in det korrekta lösenordet med hjälp av tangentbordet på skärmen. Piltangenterna på fjärrkontrollen kan användas för att navigera mellan bokstäver/nummer/symboler. Tryck på knappen ”OK” på fjärrkontrollen för att bekräfta ett markerat alternativ.

 

• Vänta tills IP-adressen visas på skärmen, när den visas, är TV:n ansluten till det trådlösa nätverket.

Hur kopplar man bort ett trådlöst nätverk?

För att koppla ner från ett trådlöst nätverk, markera Network Type och tryck på vänster eller högerknappen, välj ”Disabled” för att koppla ner.
• Tryck på “Hem”(Home) knappen på fjärrkontrollen och sedan på [Inställningar](Settings)
• Välj [Nätverk-/Internetinställningar](Network/Internet Settings) och tryck på “OK”på fjärrkontrollen.
• Välj [Nätverkstyp](Network type)
• Använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj [Inaktivera](Disable).


Relaterade artiklar:


Checklista
Se till att:
● Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter
● Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad (Jämför versionen i TV-menyn:[Konfiguration](Setup) > [Uppdatering av programvara](Software Settings) > [Info om programvara](Current Software Info) med den senaste versionen på Philips supportsida

Svar
Philips SmartTV kan anslutas till internet via Ethernetkabel (Trådat) eller via en trådlös internetsignal.
Beroende på vilken anslutning som föredras, fortsätt med steg 1 eller 2 nedan:

Tips: En trådad anslutning mellan TV:n och hemnätverket rekommenderas för att säkerställa en stabil och stark anslutning. Trådlösa anslutningar, beroende på miljön och enheterna som används, kan vara mindre stabil eller påverkas av störningar.


1. Anslut TV:n till internet med en trådad anslutning (Ethernetkabel)
Koppla kabeln (‘Ethernetkabeln’) på baksidan av TV:n och till routern (i en ‘LAN port’).
• Tryck på knappen “Hem”(Home) på fjärrkontrollen till TV:n och välj:
[Inställning](Setup) > [Anslut till nätverk](Connect to network) > [Trådbunden](Wired)

Eller:

2. Anslut TV:n till internet med en trådlös anslutning (Wi-Fi)
Gör så här om du vill ansluta TV-apparaten till ett trådlöst nätverk:
● Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställning] (Setup) > [Anslut till nätverk] (Connect to network) > [Trådlöst] (Wireless) > [Sök] (Scan) eller [WPS]
WPS (rekommenderat)

Om routern har WPS ansluter du direkt till routern utan att utföra en sökning.
● Välj [WPS]
● Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV-apparaten inom 2 minuter


Välj [Anslut] (Connect) på TV-Apparaten


Sök
TV:n kommer att söka efter alla tillgängliga netvärk:
● Välj det trådlösa hemnätverket


OBS: om det trådlösa nätverket inte visas i listan välj [Ange namn](Manual entry) i menyn för [Trådlöst] och mata in namnet på det trådlösa nätverket.

● Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardnyckeln hittas på routern eller i dokumenten som följde med.● Om krypteringsnyckeln för det här nätverket angavs tidigare väljer du [Nästa] (Next) att upprätta anslutningen omedelbart

OBS: Om en fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord används, är det rekommenderat att bara använda en sorts inmatningsmetoden åt gången (kontrollens QWERTY-tangentbord eller det virtuella tangentbordet). Om båda används används för att skriva in krypteringsnyckeln, kan en förddröjning uppstå när inmatningmetoden ändras.


TV:n börjar söka efter nätverksanslutningen. En meddelande visas när anslutningen lyckats.


The article below is applicable to
• 58x3 och 6xx3 modeller från 2018
• 6xx4 och OLED754 modeller från 2019


Checklista

Se till att:

• Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter.

• TV:ns programvara är uppdaterad.Svar

Vi rekommenderar en trådbunden anslutning till hemnätverket, eftersom trådbundna är starkare och stabilare än trådlösa anslutningar.


Följ dessa steg för att ansluta TV:n till ett nätverk:
• Tryck på knappen "Hem" på fjärrkontrollen på TV: n och välj fliken "Inställningar" i menyns övre del. Tryck på "OK" för att visa den

 

• Välj [Alla inställningar]  > [Nätverk] / [Trådlös och nätverk] > [Anslut till nätverk].


• Välj alternativet [Starta nu] och sedan [Anslut].
• Välj den typ av anslutning du föredrar och följ sedan motsvarande anvisningar nedan.

1. Trådlös

• Välj alternativet [Trådlös] som anslutningsmetod.• Välj [Sök] eller [WPS].


WPS (rekommenderas)

Om routern har WPS kan en direkt anslutning göras till routern utan att scanna efter den.

• Välj [WPS]

• Välj [WPS] en gång till.

• Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV:n inom 2 minuter.• Välj [Anslut] på TV-apparaten


Sök

TV:n kommer söka efter alla tillgängliga trådlösa nätverk

• Välj [Sök]

• Välj ditt trådlösa hemnätverk

 

Obs: Om det trådlösa nätverket inte visas i listan väljer du [Ange manuellt] på menyn [Trådlös] och anger namnet på det trådlösa nätverket.


• TV:n kommer att fråga efter lösenordet för det trådlösa nätverket.
• Välj alternativet [Ange lösenord] och tryck på ”OK”. Ett tangentbord visas då på skärmen.
• Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardlösenordet kan hittas på routern eller i routerns dokument. 


• Väl inlagt välj [Ange] och tryck på ”OK” på TV:ns fjärrkontroll.

• Välj [Klar] för att spara lösenordet och, tillbaka på föregående skärm igen, väljer du [Nästa].

• TV:n visar ett meddelande där det står att TV:n är ansluten till nätverket.

Obs!

• Om krypteringsnyckeln för det här nätverket har angetts tidigare väljer du [Nästa] för att upprätta anslutningen omedelbart

• Om du använder en fjärrkontroll med ett QWERTY-tangentbord på baksidan rekommenderar vi att du endast använder en inmatningstyp åt gången (fjärrkontrollens QWERTY-tangentbord eller tangentbordet på skärmen). Om båda används för att ange krypteringsnyckeln kan en fördröjning uppstå när inmatningstypen ändras.2. Trådbunden
Anslut kabeln (Ethernet-/nätverkskabeln) på TV:ns baksida och i routern (i LAN-porten).
• Välj alternativet [Trådbunden] som anslutningsmetod.
• TV:n kommer söka efter nätverksanslutningen.• Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.


Relaterade artiklar:


Situation

En Internetanslutning krävs för att få åtkomst till TV:ns smarta funktioner.

 

Checklista

Se till att:

• Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter

• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad. Jämför versionen på TV-menyn:

[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Uppdatera programvara] (Update software) > [Aktuell information om programvara] (Current Software Info) med tillgänglig version på Philips supportwebbplats.

 

Svar

Vi rekommenderar en trådbunden anslutning till hemnätverket, eftersom trådbundna är starkare och stabilare än trådlösa anslutningar.

Ansluta TV:n till ett nätverk
Så här ansluter du TV:n till ett nätverk:

• Tryck på ”Settings”-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj: [Alla inställningar] > [Trådlöst och nätverk]

eller för 2019 TV modeller, tryck på "Menu"-knappen på fjärrkontroll och välj: [Frekvent Indställningar] (Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and Networks) 

 

• Välj: [Trådbunden eller Wi-Fi] > [Anslut till nätverk].

 

• Välj vilken typ av anslutning du tänker använda.

 

WPS (rekommenderas)

Om routern har WPS kan en direkt anslutning göras till routern utan att söka efter den.

• Välj: [WPS]

• Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV-apparaten inom 2 minuter.

• Välj [Anslut] (Connect) på TV-apparaten

 

Trådlös

TV-apparaten söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk

• Välj trådlöst hemnätverkObs! Om det trådlösa nätverket inte visas i listan väljer du [Lägg till nytt nätverk] (Add new network) och anger namnet på det trådlösa nätverket.


• Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardlösenordet anges på routern eller i routerns dokument.

 

Obs! Om en fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord på baksidan används rekommenderar vi att du endast använder ett tangentbord åt gången (fjärrkontrollens QWERTY-tangentbord eller tangentbordet på skärmen). Om båda används för att ange krypteringsnyckeln kan en fördröjning inträffa när typ av tangentbord byts.

Trådbunden

TV-apparaten börjar söka efter nätverksanslutningen.

Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.Relaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation

En internetanslutning är nödvändig för att få tillgång till Smart TV funktionerna på TV:n.


Svar

För att ansluta TV:n till ett nätverk med trådlös anslutning (Wi-Fi), fortsätt enligt följande:

• Tryck på knappen “Home”(Hem) på fjärrkontrollen och välj  [Inställningar](Settings)

• Välj [Nätverk-/Internetinställningar](Network/Internet Settings) och tryck på “OK”på fjärrkontrollen.

• Välj [Nätverkstyp](Network type) använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj [Trådlös Eneht](Wireless Device). Tryck på “OK” på fjärrkontrollen för att starta en sökning över tillgängliga nätverk.

• En lista över tillgänliga nätverk visas, välj det nätverket du vill ansluta till.

 

Säkerhetslösenord för Wi-Fi lösenord

Om det valda nätverket är skyddat med ett lösenord, knappa in det korrekta lösenordet med hjälp av tangentbordet på skärmen. Piltangenterna på fjärrkontrollen kan användas för att navigera mellan bokstäver/nummer/symboler. Tryck på knappen ”OK” på fjärrkontrollen för att bekräfta ett markerat alternativ.

 

• Vänta tills IP-adressen visas på skärmen, när den visas, är TV:n ansluten till det trådlösa nätverket.

Hur kopplar man bort ett trådlöst nätverk?

För att koppla ner från ett trådlöst nätverk, markera Network Type och tryck på vänster eller högerknappen, välj ”Disabled” för att koppla ner.
• Tryck på “Hem”(Home) knappen på fjärrkontrollen och sedan på [Inställningar](Settings)
• Välj [Nätverk-/Internetinställningar](Network/Internet Settings) och tryck på “OK”på fjärrkontrollen.
• Välj [Nätverkstyp](Network type)
• Använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj [Inaktivera](Disable).


Relaterade artiklar:


Checklista
Se till att:
● Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter
● Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad (Jämför versionen i TV-menyn:[Konfiguration](Setup) > [Uppdatering av programvara](Software Settings) > [Info om programvara](Current Software Info) med den senaste versionen på Philips supportsida

Svar
Philips SmartTV kan anslutas till internet via Ethernetkabel (Trådat) eller via en trådlös internetsignal.
Beroende på vilken anslutning som föredras, fortsätt med steg 1 eller 2 nedan:

Tips: En trådad anslutning mellan TV:n och hemnätverket rekommenderas för att säkerställa en stabil och stark anslutning. Trådlösa anslutningar, beroende på miljön och enheterna som används, kan vara mindre stabil eller påverkas av störningar.


1. Anslut TV:n till internet med en trådad anslutning (Ethernetkabel)
Koppla kabeln (‘Ethernetkabeln’) på baksidan av TV:n och till routern (i en ‘LAN port’).
• Tryck på knappen “Hem”(Home) på fjärrkontrollen till TV:n och välj:
[Inställning](Setup) > [Anslut till nätverk](Connect to network) > [Trådbunden](Wired)

Eller:

2. Anslut TV:n till internet med en trådlös anslutning (Wi-Fi)
Gör så här om du vill ansluta TV-apparaten till ett trådlöst nätverk:
● Tryck på knappen [Hem] (Home) på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
[Inställning] (Setup) > [Anslut till nätverk] (Connect to network) > [Trådlöst] (Wireless) > [Sök] (Scan) eller [WPS]
WPS (rekommenderat)

Om routern har WPS ansluter du direkt till routern utan att utföra en sökning.
● Välj [WPS]
● Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV-apparaten inom 2 minuter


Välj [Anslut] (Connect) på TV-Apparaten


Sök
TV:n kommer att söka efter alla tillgängliga netvärk:
● Välj det trådlösa hemnätverket


OBS: om det trådlösa nätverket inte visas i listan välj [Ange namn](Manual entry) i menyn för [Trådlöst] och mata in namnet på det trådlösa nätverket.

● Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardnyckeln hittas på routern eller i dokumenten som följde med.● Om krypteringsnyckeln för det här nätverket angavs tidigare väljer du [Nästa] (Next) att upprätta anslutningen omedelbart

OBS: Om en fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord används, är det rekommenderat att bara använda en sorts inmatningsmetoden åt gången (kontrollens QWERTY-tangentbord eller det virtuella tangentbordet). Om båda används används för att skriva in krypteringsnyckeln, kan en förddröjning uppstå när inmatningmetoden ändras.


TV:n börjar söka efter nätverksanslutningen. En meddelande visas när anslutningen lyckats.


The article below is applicable to
• 58x3 och 6xx3 modeller från 2018
• 6xx4 och OLED754 modeller från 2019


Checklista

Se till att:

• Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter.

• TV:ns programvara är uppdaterad.Svar

Vi rekommenderar en trådbunden anslutning till hemnätverket, eftersom trådbundna är starkare och stabilare än trådlösa anslutningar.


Följ dessa steg för att ansluta TV:n till ett nätverk:
• Tryck på knappen "Hem" på fjärrkontrollen på TV: n och välj fliken "Inställningar" i menyns övre del. Tryck på "OK" för att visa den

 

• Välj [Alla inställningar]  > [Nätverk] / [Trådlös och nätverk] > [Anslut till nätverk].


• Välj alternativet [Starta nu] och sedan [Anslut].
• Välj den typ av anslutning du föredrar och följ sedan motsvarande anvisningar nedan.

1. Trådlös

• Välj alternativet [Trådlös] som anslutningsmetod.• Välj [Sök] eller [WPS].


WPS (rekommenderas)

Om routern har WPS kan en direkt anslutning göras till routern utan att scanna efter den.

• Välj [WPS]

• Välj [WPS] en gång till.

• Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV:n inom 2 minuter.• Välj [Anslut] på TV-apparaten


Sök

TV:n kommer söka efter alla tillgängliga trådlösa nätverk

• Välj [Sök]

• Välj ditt trådlösa hemnätverk

 

Obs: Om det trådlösa nätverket inte visas i listan väljer du [Ange manuellt] på menyn [Trådlös] och anger namnet på det trådlösa nätverket.


• TV:n kommer att fråga efter lösenordet för det trådlösa nätverket.
• Välj alternativet [Ange lösenord] och tryck på ”OK”. Ett tangentbord visas då på skärmen.
• Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardlösenordet kan hittas på routern eller i routerns dokument. 


• Väl inlagt välj [Ange] och tryck på ”OK” på TV:ns fjärrkontroll.

• Välj [Klar] för att spara lösenordet och, tillbaka på föregående skärm igen, väljer du [Nästa].

• TV:n visar ett meddelande där det står att TV:n är ansluten till nätverket.

Obs!

• Om krypteringsnyckeln för det här nätverket har angetts tidigare väljer du [Nästa] för att upprätta anslutningen omedelbart

• Om du använder en fjärrkontroll med ett QWERTY-tangentbord på baksidan rekommenderar vi att du endast använder en inmatningstyp åt gången (fjärrkontrollens QWERTY-tangentbord eller tangentbordet på skärmen). Om båda används för att ange krypteringsnyckeln kan en fördröjning uppstå när inmatningstypen ändras.2. Trådbunden
Anslut kabeln (Ethernet-/nätverkskabeln) på TV:ns baksida och i routern (i LAN-porten).
• Välj alternativet [Trådbunden] som anslutningsmetod.
• TV:n kommer söka efter nätverksanslutningen.• Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.


Relaterade artiklar:


Situation

En Internetanslutning krävs för att få åtkomst till TV:ns smarta funktioner.

 

Checklista

Se till att:

• Routern för det trådlösa nätverket har varit påslagen i minst två minuter

• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad. Jämför versionen på TV-menyn:

[Inställningar] (Settings) > [Alla inställningar] (All settings) > [Uppdatera programvara] (Update software) > [Aktuell information om programvara] (Current Software Info) med tillgänglig version på Philips supportwebbplats.

 

Svar

Vi rekommenderar en trådbunden anslutning till hemnätverket, eftersom trådbundna är starkare och stabilare än trådlösa anslutningar.

Ansluta TV:n till ett nätverk
Så här ansluter du TV:n till ett nätverk:

• Tryck på ”Settings”-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj: [Alla inställningar] > [Trådlöst och nätverk]

eller för 2019 TV modeller, tryck på "Menu"-knappen på fjärrkontroll och välj: [Frekvent Indställningar] (Frequent settings) > [Alla inställningar](All settings) > [Trådlöst och nätverk] (Wireless and Networks) 

 

• Välj: [Trådbunden eller Wi-Fi] > [Anslut till nätverk].

 

• Välj vilken typ av anslutning du tänker använda.

 

WPS (rekommenderas)

Om routern har WPS kan en direkt anslutning göras till routern utan att söka efter den.

• Välj: [WPS]

• Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV-apparaten inom 2 minuter.

• Välj [Anslut] (Connect) på TV-apparaten

 

Trådlös

TV-apparaten söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk

• Välj trådlöst hemnätverkObs! Om det trådlösa nätverket inte visas i listan väljer du [Lägg till nytt nätverk] (Add new network) och anger namnet på det trådlösa nätverket.


• Ange krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket. Standardlösenordet anges på routern eller i routerns dokument.

 

Obs! Om en fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord på baksidan används rekommenderar vi att du endast använder ett tangentbord åt gången (fjärrkontrollens QWERTY-tangentbord eller tangentbordet på skärmen). Om båda används för att ange krypteringsnyckeln kan en fördröjning inträffa när typ av tangentbord byts.

Trådbunden

TV-apparaten börjar söka efter nätverksanslutningen.

Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.Relaterade artiklar: