Felsökningsguide för TV-apparater

Artikeln nedan gäller endast 6412, 6482, 7002, 7502, 8102, 8602 och 9002 seriers TV-apparater från 2017

Situation
En av USB-portarna (USB 1) på TV:n fungerar inte, medans den andra (USB 2) fungerar fint.

Checklista
Se till att:
● USB-enheten fungerade med TV:n innan
● USB-enheten fungerar med andra enheter (t.ex dator, en annan TV eller mediaspelare)
● USB-enheten uppfyller TV:ns krav (t.ex USB 2.0 strömgräns på 500mA – då behövs en extern strömkälla för mer krävande enheter; stödda filsystem och kapaciteter)

Svar

Detta händer om "USB debugging" har avaktiverats från "Utvecklaralternativ"-menyn.

Gör så här för att aktivera USB-innehållsuppspelning från USB1-porten:


1. Tryck på "Hem"- eller "Inställningar"-knappen och navigera till “Home” or “Settings” button and navigate accordingly to:
[Inställningar] > [Alla inställningar] > [Android inställninger]
eller
[Inställningar] > [Android inställningar].

2. Markera [Utvecklaralternativ] och tryck “OK”.

3. Navigera till [USB debugging] och kommer vara inställd på [AV]: 
Ändra till [PÅ] 
eller
Dra i spaken från [cyan/höger] till [grå /vänster] (för Android™ version 7/N).

4. Starta om TV:n
● Koppla bort TV:n från eluttaget i minst en minut efter att LED-lampan har slutat lysa.

● Koppla bort alla enheter från TV:n.

● Koppla in TV:n igen, starta den och lämna enheterna urkopplade tills att TV:n har startat upp helt.

OBS:
Om [Utvecklaralternativ] inte är aktiverade och USB debugging är aktiverat, men USB-porten fortfarande inte fungerar, kontakta Philips TV Support.


 

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Artikeln nedan gäller endast 6412, 6482, 7002, 7502, 8102, 8602 och 9002 seriers TV-apparater från 2017

Situation
En av USB-portarna (USB 1) på TV:n fungerar inte, medans den andra (USB 2) fungerar fint.

Checklista
Se till att:
● USB-enheten fungerade med TV:n innan
● USB-enheten fungerar med andra enheter (t.ex dator, en annan TV eller mediaspelare)
● USB-enheten uppfyller TV:ns krav (t.ex USB 2.0 strömgräns på 500mA – då behövs en extern strömkälla för mer krävande enheter; stödda filsystem och kapaciteter)

Svar

Detta händer om "USB debugging" har avaktiverats från "Utvecklaralternativ"-menyn.

Gör så här för att aktivera USB-innehållsuppspelning från USB1-porten:


1. Tryck på "Hem"- eller "Inställningar"-knappen och navigera till “Home” or “Settings” button and navigate accordingly to:
[Inställningar] > [Alla inställningar] > [Android inställninger]
eller
[Inställningar] > [Android inställningar].

2. Markera [Utvecklaralternativ] och tryck “OK”.

3. Navigera till [USB debugging] och kommer vara inställd på [AV]: 
Ändra till [PÅ] 
eller
Dra i spaken från [cyan/höger] till [grå /vänster] (för Android™ version 7/N).

4. Starta om TV:n
● Koppla bort TV:n från eluttaget i minst en minut efter att LED-lampan har slutat lysa.

● Koppla bort alla enheter från TV:n.

● Koppla in TV:n igen, starta den och lämna enheterna urkopplade tills att TV:n har startat upp helt.

OBS:
Om [Utvecklaralternativ] inte är aktiverade och USB debugging är aktiverat, men USB-porten fortfarande inte fungerar, kontakta Philips TV Support.