Felsökningsguide för TV-apparater

Situation

När en USB-flashenhet eller hårddisk ansluts till TV:n verkar den inte identifiera enheten eller läsa innehållet.

 

Checklista

Se till att:

● Programvaran på TV:apparaten är uppdaterad.

● USB-enheten är formaterad med ett filsystem som stöds av TV:n (FAT, NTFS).

 

Obs! Använd en USB 3.0-port om lagringsenhetens strömförbrukning är mer än 500 mA.

Om TV:n inte har några 3.0-portar tillgängliga eller om enhetens förbrukning är mer än 900 mA kan en Y-formad USB-kabel användas för att använda lika mycket ström som två USB-portar för att starta enheten.

Om det gäller en hårddisk med hög effekt rekommenderar vi att enheten har sin egen strömkälla.

 

Svara

Följ de här stegen om USB-enheten inte känns igen automatiskt av TV:n:

1. Stäng av TV:n.

2. Sätt i USB-flashenheten i TV:ns USB-port (använd inte USB-förlängningssladdar eller USB-nav).

3. Slå på TV:n och vänta i en minut på att den ska bli helt funktionsduglig.

4. Tryck på [Källa] (Source) på fjärrkontrollen och välj rätt [USB]-port. Om TV:n inte känner igen enheten kan du försöka återansluta den med TV:n på och upprepa detta steg.

5. Välj mappen eller filen som ska bläddras igenom och tryck på OK.

 

Om TV:n fortfarande inte känner igen enheten kan du prova att formatera USB-enheten i ett filsystem som stöds med en dator. Kopiera filerna igen och upprepa steg 1 till 5.

 

Obs! Alla TV-apparater kan inte spela upp alla typer av filer. Läs handboken till TV:n för att se till att filformaten och -omkodarna stöds.

 

Relaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation

När en USB-flashenhet eller hårddisk ansluts till TV:n verkar den inte identifiera enheten eller läsa innehållet.

 

Checklista

Se till att:

● Programvaran på TV:apparaten är uppdaterad.

● USB-enheten är formaterad med ett filsystem som stöds av TV:n (FAT, NTFS).

 

Obs! Använd en USB 3.0-port om lagringsenhetens strömförbrukning är mer än 500 mA.

Om TV:n inte har några 3.0-portar tillgängliga eller om enhetens förbrukning är mer än 900 mA kan en Y-formad USB-kabel användas för att använda lika mycket ström som två USB-portar för att starta enheten.

Om det gäller en hårddisk med hög effekt rekommenderar vi att enheten har sin egen strömkälla.

 

Svara

Följ de här stegen om USB-enheten inte känns igen automatiskt av TV:n:

1. Stäng av TV:n.

2. Sätt i USB-flashenheten i TV:ns USB-port (använd inte USB-förlängningssladdar eller USB-nav).

3. Slå på TV:n och vänta i en minut på att den ska bli helt funktionsduglig.

4. Tryck på [Källa] (Source) på fjärrkontrollen och välj rätt [USB]-port. Om TV:n inte känner igen enheten kan du försöka återansluta den med TV:n på och upprepa detta steg.

5. Välj mappen eller filen som ska bläddras igenom och tryck på OK.

 

Om TV:n fortfarande inte känner igen enheten kan du prova att formatera USB-enheten i ett filsystem som stöds med en dator. Kopiera filerna igen och upprepa steg 1 till 5.

 

Obs! Alla TV-apparater kan inte spela upp alla typer av filer. Läs handboken till TV:n för att se till att filformaten och -omkodarna stöds.

 

Relaterade artiklar: