Felsökningsguide för TV-apparater

Situation
När du spelar upp videoinnehåll (t.ex. från en USB-flashenhet eller videokamerainspelningar) kan ett av följande scenarier uppstå:
• Ingenting händer när du försöker spela upp en fil
• Felmeddelandet [Filformatet stöds inte] visas på skärmen
• Det går inte att spola bakåt eller framåt i en video

Checklista
Se till att:
• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svara
Utför följande steg för att kontrollera filens integritet och dess kompatibilitet med TV-apparaten:
1. Spela upp en annan fil med samma tillägg
Exempel: Om du försökte titta på en film med filtillägget *.mp4 försöker du att titta på en annan film med filtillägget *.mp4.

2. Spela upp filen på en dator eller en annan enhet
Om filen inte spelas upp på en dator eller någon annan enhet heller kan det vara något fel på filen.

3. Spela upp en testfil
Det går också att ladda ned en testvideo som passar Philips kodekspecifikationer för *.mp4-formatet.
• Ladda ned följande mp4-fil: https://app.box.com/s/bwunumurdss0jcstoouorze3igqxtm6a
• Spara filen på ett USB-minne och spela upp filen på TV-apparaten

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation
När du spelar upp videoinnehåll (t.ex. från en USB-flashenhet eller videokamerainspelningar) kan ett av följande scenarier uppstå:
• Ingenting händer när du försöker spela upp en fil
• Felmeddelandet [Filformatet stöds inte] visas på skärmen
• Det går inte att spola bakåt eller framåt i en video

Checklista
Se till att:
• Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svara
Utför följande steg för att kontrollera filens integritet och dess kompatibilitet med TV-apparaten:
1. Spela upp en annan fil med samma tillägg
Exempel: Om du försökte titta på en film med filtillägget *.mp4 försöker du att titta på en annan film med filtillägget *.mp4.

2. Spela upp filen på en dator eller en annan enhet
Om filen inte spelas upp på en dator eller någon annan enhet heller kan det vara något fel på filen.

3. Spela upp en testfil
Det går också att ladda ned en testvideo som passar Philips kodekspecifikationer för *.mp4-formatet.
• Ladda ned följande mp4-fil: https://app.box.com/s/bwunumurdss0jcstoouorze3igqxtm6a
• Spara filen på ett USB-minne och spela upp filen på TV-apparaten