Felsökningsguide för TV-apparater

Situation

Det kommer inget ljud ur hörlurarna när de är anslutna till TV:n.

 

Checklista

Se till att:

● programvaran är uppdaterad

● hörlurarna fungerar på en annan enhet

● ljudet inte är avstängt

● TV-högtalarens volym är oberoende av hörlurarnas

● hörlurarnas egen volym inte är inställd på miniminivå

● hörlurarna är anslutna till rätt kontakt
 

Obs! Anslut inte hörlurarna till ”SERV.U”-anslutningen. Den är endast till för serviceändamål.

 

 

Svar

Det finns en volyminställning för hörlurarna på TV-menyn, som justeras oberoende av högtalarens volym på fjärrkontrollen. Om hörlurarnas volym är inställd på miniminivå kommer inget ljud ur dem.


Obs!: Detta gäller inte för icke-Android-smarta TV-apparater från 2018 (58x3, 62x3, 65x3, 67x3 och 6803-serien). I dessa modeller är hörlurarnas ljud inte oberoende av TV:ns ljud; När hörlurarna är anslutna, stängs TV-högtalarna automatiskt av. Båda volymerna styrs av fjärrknapparna.


För att justera hörlurarnas volym följer du de här stegen:

 

1. Tryck på knappen [Hem/Inställningar] (Home/Settings) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning]/[TV-inställningar]/[Alla inställningar] (Setup) / (TV settings ) / (All settings) > [Ljud] (Sound) > [Hörlursvolym] (Headphones volume)

2. Tryck på OK för att ange alternativet.

3. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att justera hörlurarnas volym.

4. Bekräfta genom att trycka på OK.

5. Tryck på bakåtknappen på fjärrkontrollen för att stänga menyn.

 

Relaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.

Situation

Det kommer inget ljud ur hörlurarna när de är anslutna till TV:n.

 

Checklista

Se till att:

● programvaran är uppdaterad

● hörlurarna fungerar på en annan enhet

● ljudet inte är avstängt

● TV-högtalarens volym är oberoende av hörlurarnas

● hörlurarnas egen volym inte är inställd på miniminivå

● hörlurarna är anslutna till rätt kontakt
 

Obs! Anslut inte hörlurarna till ”SERV.U”-anslutningen. Den är endast till för serviceändamål.

 

 

Svar

Det finns en volyminställning för hörlurarna på TV-menyn, som justeras oberoende av högtalarens volym på fjärrkontrollen. Om hörlurarnas volym är inställd på miniminivå kommer inget ljud ur dem.


Obs!: Detta gäller inte för icke-Android-smarta TV-apparater från 2018 (58x3, 62x3, 65x3, 67x3 och 6803-serien). I dessa modeller är hörlurarnas ljud inte oberoende av TV:ns ljud; När hörlurarna är anslutna, stängs TV-högtalarna automatiskt av. Båda volymerna styrs av fjärrknapparna.


För att justera hörlurarnas volym följer du de här stegen:

 

1. Tryck på knappen [Hem/Inställningar] (Home/Settings) på fjärrkontrollen och välj:

[Inställning]/[TV-inställningar]/[Alla inställningar] (Setup) / (TV settings ) / (All settings) > [Ljud] (Sound) > [Hörlursvolym] (Headphones volume)

2. Tryck på OK för att ange alternativet.

3. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att justera hörlurarnas volym.

4. Bekräfta genom att trycka på OK.

5. Tryck på bakåtknappen på fjärrkontrollen för att stänga menyn.

 

Relaterade artiklar: