Probleemoplossingsgids voor TV's

Situatie
Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegankelijk.
• Er wordt een laadpictogram weergegeven, maar SmartTV opent niet.
• Het bericht "Philips server niet gevonden" verschijnt.
• Het bericht "Schakel uw tv uit en weer in om in te loggen" verschijnt.

Checklist
Zorg er voor dat:
• De tv draadloos of bekabeld verbonden is met het thuisnetwerk (zie hiervoor de gebruikershandleiding van de tv).
• De software van de tv is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Bij gebruik van een draadloos signaal: zorg dat het draadloze signaal een sterkte heeft van ten minste 80%.
• De tv is ten minste 3 minuten lang ingeschakeld geweest voordat het SmartTV werd geopend.

Antwoord
Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Ga als volgt te werk om te controleren wat de oorzaak is van het blokkeren van de Smart TV-portal:
 

Opmerking: De volgende stappen kunnen elk afzonderlijk de oplossing bieden. Probeer na elke stap opnieuw verbinding te maken met SmartTV.


1. Start de tv opnieuw op
Hiermee wordt de SmartTV-verbinding met internet vernieuwd
• Trek de stekker van de TV minstens een minuut uit het stopcontact.
• Wacht na het inschakelen van de televisie minstens twee minuten om de router en SmartTV de tijd te geven om een ​​nieuwe verbinding tot stand te brengen.

2. Wis het Smart TV-geheugen
Druk op "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:
[Netwerk] > [Internetgeheugen wissen]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen]> [Draadloos en netwerken] > [Draadloos of bekabeld] > [Internetgeheugen wissen]
* Alleen voor sommige modellen

Opmerking: Het kan ook nodig zijn om de app-gegevens te wissen. 


3. Internetcontrole
Druk op "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de tv en selecteer:
[Netwerk] > [Netwerkinstellingen bekijken]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Draadloos en netwerken] > [Draadloos of bekabeld] > [Netwerkinstellingen weergeven]
* Alleen voor sommige modellen

Het IP-adres begint met 169 of 0.0:
De verbinding tussen de tv en de router moet worden gecontroleerd. Ga alstublieft naar het artikel "Wat te doen bij problemen bij het tot stand brengen van een draadloze verbinding?"

Het IP-adres begint met 192 of 10 of iets anders:
Ga alstublieft verder met de volgende stappen


4. Controle van datuminstellingen
Als de instelling voor de interne datum op de tv niet juist is, kan SmartTV geen verbinding maken met de server en verschijnt de foutmelding 'Philips-server niet gevonden'.
Om de datum in de tv aan te passen, drukt u op de knop "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteert u:
[Algemene instellingen] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Regio en taal] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]
* Alleen voor sommige modellen

Dan kunt u de datum en tijd handmatig wijzigen in hetzelfde [Klok] -menu.

Opmerking: Voor Nederland worden de tijd- en datuminstellingen niet aangeboden in het menu. Volg stap 6 en kies tijdelijk een ander land voor installatie


5. Controleer de sterkte van het draadloze signaal
De tv heeft een sterk wifi-signaal nodig. Houd er rekening mee dat het Wi-Fi-bereik van een tv kan verschillen van kleinere apparaten, zoals computers. Het wifi-signaal controleren:
Druk op de knop "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:
[Netwerk]> [Netwerkinstellingen bekijken]> [Volgende]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Draadloos en netwerken] > [Draadloos of bekabeld] > [Netwerkinstellingen weergeven] > [Volgende]
* Alleen voor sommige modellen

De signaalsterkte moet hoger zijn dan 3 van de 5 streepjes (60%).
Als dit lager is, probeer dan de afstand tussen de tv en de router te verkleinen, of probeer bij voorkeur een bekabelde verbinding, die stabieler is.

6. Installeer de tv opnieuw
Houd er rekening mee dat opnames, instellingen en kanaalinformatie verloren gaan tijdens herinstallatie.
Druk op "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:
[Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]
Of
[Veelgestelde instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]
* Alleen voor sommige modellen

Opmerking: De menupaden kunnen enigszins verschillen tussen verschillende modellen.

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: 65OLED803/12
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.
Situatie
Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegankelijk.
• Er wordt een laadpictogram weergegeven, maar SmartTV opent niet.
• Het bericht "Philips server niet gevonden" verschijnt.
• Het bericht "Schakel uw tv uit en weer in om in te loggen" verschijnt.

Checklist
Zorg er voor dat:
• De tv draadloos of bekabeld verbonden is met het thuisnetwerk (zie hiervoor de gebruikershandleiding van de tv).
• De software van de tv is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Bij gebruik van een draadloos signaal: zorg dat het draadloze signaal een sterkte heeft van ten minste 80%.
• De tv is ten minste 3 minuten lang ingeschakeld geweest voordat het SmartTV werd geopend.

Antwoord
Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Ga als volgt te werk om te controleren wat de oorzaak is van het blokkeren van de Smart TV-portal:
 

Opmerking: De volgende stappen kunnen elk afzonderlijk de oplossing bieden. Probeer na elke stap opnieuw verbinding te maken met SmartTV.


1. Start de tv opnieuw op
Hiermee wordt de SmartTV-verbinding met internet vernieuwd
• Trek de stekker van de TV minstens een minuut uit het stopcontact.
• Wacht na het inschakelen van de televisie minstens twee minuten om de router en SmartTV de tijd te geven om een ​​nieuwe verbinding tot stand te brengen.

2. Wis het Smart TV-geheugen
Druk op "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:
[Netwerk] > [Internetgeheugen wissen]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen]> [Draadloos en netwerken] > [Draadloos of bekabeld] > [Internetgeheugen wissen]
* Alleen voor sommige modellen

Opmerking: Het kan ook nodig zijn om de app-gegevens te wissen. 


3. Internetcontrole
Druk op "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de tv en selecteer:
[Netwerk] > [Netwerkinstellingen bekijken]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Draadloos en netwerken] > [Draadloos of bekabeld] > [Netwerkinstellingen weergeven]
* Alleen voor sommige modellen

Het IP-adres begint met 169 of 0.0:
De verbinding tussen de tv en de router moet worden gecontroleerd. Ga alstublieft naar het artikel "Wat te doen bij problemen bij het tot stand brengen van een draadloze verbinding?"

Het IP-adres begint met 192 of 10 of iets anders:
Ga alstublieft verder met de volgende stappen


4. Controle van datuminstellingen
Als de instelling voor de interne datum op de tv niet juist is, kan SmartTV geen verbinding maken met de server en verschijnt de foutmelding 'Philips-server niet gevonden'.
Om de datum in de tv aan te passen, drukt u op de knop "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteert u:
[Algemene instellingen] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Regio en taal] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]
* Alleen voor sommige modellen

Dan kunt u de datum en tijd handmatig wijzigen in hetzelfde [Klok] -menu.

Opmerking: Voor Nederland worden de tijd- en datuminstellingen niet aangeboden in het menu. Volg stap 6 en kies tijdelijk een ander land voor installatie


5. Controleer de sterkte van het draadloze signaal
De tv heeft een sterk wifi-signaal nodig. Houd er rekening mee dat het Wi-Fi-bereik van een tv kan verschillen van kleinere apparaten, zoals computers. Het wifi-signaal controleren:
Druk op de knop "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:
[Netwerk]> [Netwerkinstellingen bekijken]> [Volgende]
Of
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Draadloos en netwerken] > [Draadloos of bekabeld] > [Netwerkinstellingen weergeven] > [Volgende]
* Alleen voor sommige modellen

De signaalsterkte moet hoger zijn dan 3 van de 5 streepjes (60%).
Als dit lager is, probeer dan de afstand tussen de tv en de router te verkleinen, of probeer bij voorkeur een bekabelde verbinding, die stabieler is.

6. Installeer de tv opnieuw
Houd er rekening mee dat opnames, instellingen en kanaalinformatie verloren gaan tijdens herinstallatie.
Druk op "Instellingen / Menu" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:
[Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]
Of
[Veelgestelde instellingen]* > [Alle instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]
* Alleen voor sommige modellen

Opmerking: De menupaden kunnen enigszins verschillen tussen verschillende modellen.