Probleemoplossingsgids voor TV's

Belangrijk: Het TV model 65OLED803/12 is een Android TV. Om uw TV up to date te houden moet u "ingelogd" zijn in de Google Play store, naast het uitvoeren van reguliere software updates. Om instructies te vinden over het “inloggen” in de Google Play Store, zie het gerelateerde artikel hieronder of click here.


Situatie
Een software-update is handig:
• als de TV problemen vertoont
• om de nieuwste features te verkrijgen

Antwoord
Werk de software bij met de volgende stappen:

1. Plaats een lege USB-stick in een computer

• Formatteer de USB stick naar FAT32 (rechter muisklik >“Formatteren”)

• Let er op dat Androidsoftware een grootte kan hebben van ongeveer 1Gb. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is op de USB-stick om de software op te slaan

2. Open een webbrowser 
Ga naar: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=65OLED803/12&slg=nl&scy=NL  

3. Controleer de software op de webpagina

• Selecteer de optie "Software updates" op de pagina.
 

• De software voor dit model verschijnt, met het versienummer.4. Controleer de huidige softwareversie op de TV
Het is alleen nodig om de software bij te werken als de softwareversie op de site hoger is dan de versie op de TV. Klik op het bsetand, accepteer de gebruikersvoorwaarden en sla het bestand xx_xx.zip op de computer op.


5. Pak het bestand uit naar de USB-stick
Bijvoorbeeld: klik op het de rechtermuisknop op het opgeslagen bestand en kies [Uitpakken naar] of [Extract to]. Er zal worden gevraagd waar het bestand opgeslagen dient te worden. Kies hier de USB-stick.

6. Zet de TV AAN en plaats de USB-stick in een USB-poort van de TV
Laat de TV AAN staan tijdens de gehele update!7. Het scherm om de software bij te werken verschijnt automatisch

8. Kies ‘Update’ als er om wordt gevraagd (dit gebeurt op sommige TV’s)

9. Wacht 5 - 15 minuten
• De TV zal eventuele open apps afsluiten. Het scherm wordt hierdoor scherm zwart voor 5 - 10 seconden
• De software wordt nu bijgewerkt. Het bericht “Installing system update” verschijnt op TV en de voortgang wordt getoond middels een balk
• Afhankelijk van van de grootte van de software, zal de update zal 5 - 15 minuten in beslag nemen• Nadat de software is bijgewerkt zal het scherm ongeveer 3-5 seconden zwart worden
• Het Philips-logo zal in beeld veschijnen
• Nadat de TV volledig is opgestart, schakel de TV UIT en weer AAN

10. Klaar!
Gerelateerde artikelen:
[ID06710] Hoe formatteer je een USB flash drive naar FAT32 in Windows of Mac OS?

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: 65OLED803/12
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Belangrijk: Het TV model 65OLED803/12 is een Android TV. Om uw TV up to date te houden moet u "ingelogd" zijn in de Google Play store, naast het uitvoeren van reguliere software updates. Om instructies te vinden over het “inloggen” in de Google Play Store, zie het gerelateerde artikel hieronder of click here.


Situatie
Een software-update is handig:
• als de TV problemen vertoont
• om de nieuwste features te verkrijgen

Antwoord
Werk de software bij met de volgende stappen:

1. Plaats een lege USB-stick in een computer

• Formatteer de USB stick naar FAT32 (rechter muisklik >“Formatteren”)

• Let er op dat Androidsoftware een grootte kan hebben van ongeveer 1Gb. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is op de USB-stick om de software op te slaan

2. Open een webbrowser 
Ga naar: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=65OLED803/12&slg=nl&scy=NL  

3. Controleer de software op de webpagina

• Selecteer de optie "Software updates" op de pagina.
 

• De software voor dit model verschijnt, met het versienummer.4. Controleer de huidige softwareversie op de TV
Het is alleen nodig om de software bij te werken als de softwareversie op de site hoger is dan de versie op de TV. Klik op het bsetand, accepteer de gebruikersvoorwaarden en sla het bestand xx_xx.zip op de computer op.


5. Pak het bestand uit naar de USB-stick
Bijvoorbeeld: klik op het de rechtermuisknop op het opgeslagen bestand en kies [Uitpakken naar] of [Extract to]. Er zal worden gevraagd waar het bestand opgeslagen dient te worden. Kies hier de USB-stick.

6. Zet de TV AAN en plaats de USB-stick in een USB-poort van de TV
Laat de TV AAN staan tijdens de gehele update!7. Het scherm om de software bij te werken verschijnt automatisch

8. Kies ‘Update’ als er om wordt gevraagd (dit gebeurt op sommige TV’s)

9. Wacht 5 - 15 minuten
• De TV zal eventuele open apps afsluiten. Het scherm wordt hierdoor scherm zwart voor 5 - 10 seconden
• De software wordt nu bijgewerkt. Het bericht “Installing system update” verschijnt op TV en de voortgang wordt getoond middels een balk
• Afhankelijk van van de grootte van de software, zal de update zal 5 - 15 minuten in beslag nemen• Nadat de software is bijgewerkt zal het scherm ongeveer 3-5 seconden zwart worden
• Het Philips-logo zal in beeld veschijnen
• Nadat de TV volledig is opgestart, schakel de TV UIT en weer AAN

10. Klaar!
Gerelateerde artikelen:
[ID06710] Hoe formatteer je een USB flash drive naar FAT32 in Windows of Mac OS?