Probleemoplossingsgids voor TV's

Het onderstaande artikel is van toepassing op:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen va 2017
7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018
• 7xx4, 8804, 9104, OLED8x4 en OLED9x4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de TV (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 
Antwoord

Ga als volgt te werk om TV zenders (opnieuw) direct op de TV te installeren:
1. Druk op de knop 'Settings' op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
2. [Frequent settings]* > [Alle instellingen] > [Zenders] > [Antenne-/kabelinstallatie] > [Zenders zoeken]
*Alleen sommige modellen

3. In het installatiescherm, selecteer [Starten] en druk op 'OK'.
4. Kies uit een van de volgende scenarios:


a. Eerste installatie van de zenders:
5a.
Selecteer het land en druk op 'OK'
6a. Selecteer [Antenne] of [Kabel] en druk op 'OK'
7a. Selecteer of er [Alleen digitale zenders] of [Analoog en digitale zenders] geinstalleerd moeten worden.
8a. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

b. Zenders opnieuw installeren:
5b.
Selecteer:
[Snel opnieuw installeren] om zenders automatisch opnieuw te laten zoeken door de TV.
of
[Geavanceerd opnieuw installeren] om het land, de bron (antenne of kabel) en het type zenders (analoog of digitaal) te selecteren.
6b. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

Optionele stappen:

Optie 1:
Selecteer [Configureren] om handmatig naar zenders te zoeken.
1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

[Frequentiescan] > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie]
[Niet-gecodeerde/gecodeerde zenders]

2. Start naar het zoeken van zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK' op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

Opmerking: neem contact op met de provider voor meer informatie over deze aangepaste opties als een handmatige installatie uitgevoerd moet worden.


Optie 2:
Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.
Als de TV geen zenders kan vinden met een ingevoerde netwerkfrequentie en ID of als deze onbekend zijn, selecteer 'Overslaan' in het netwerkfrequentie menu. Dit zorgt ervoor dat de TV zenders gaat zoeken zonder netwerkinformatie. 


Optie 3: Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders
• Selecteer [Alle instellingen] > [Zenders] > [Digitaal ontvangst testen] > [Zoeken] en druk op 'OK.
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken] is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

Opmerking: neem contact op met de signaalprovider voor meer informatie over deze aangepaste opties.


Gerelateerde artikelen:
Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: 65OLED803/12
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Het onderstaande artikel is van toepassing op:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen va 2017
7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018
• 7xx4, 8804, 9104, OLED8x4 en OLED9x4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de TV (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 
Antwoord

Ga als volgt te werk om TV zenders (opnieuw) direct op de TV te installeren:
1. Druk op de knop 'Settings' op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
2. [Frequent settings]* > [Alle instellingen] > [Zenders] > [Antenne-/kabelinstallatie] > [Zenders zoeken]
*Alleen sommige modellen

3. In het installatiescherm, selecteer [Starten] en druk op 'OK'.
4. Kies uit een van de volgende scenarios:


a. Eerste installatie van de zenders:
5a.
Selecteer het land en druk op 'OK'
6a. Selecteer [Antenne] of [Kabel] en druk op 'OK'
7a. Selecteer of er [Alleen digitale zenders] of [Analoog en digitale zenders] geinstalleerd moeten worden.
8a. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

b. Zenders opnieuw installeren:
5b.
Selecteer:
[Snel opnieuw installeren] om zenders automatisch opnieuw te laten zoeken door de TV.
of
[Geavanceerd opnieuw installeren] om het land, de bron (antenne of kabel) en het type zenders (analoog of digitaal) te selecteren.
6b. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

Optionele stappen:

Optie 1:
Selecteer [Configureren] om handmatig naar zenders te zoeken.
1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

[Frequentiescan] > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie]
[Niet-gecodeerde/gecodeerde zenders]

2. Start naar het zoeken van zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK' op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

Opmerking: neem contact op met de provider voor meer informatie over deze aangepaste opties als een handmatige installatie uitgevoerd moet worden.


Optie 2:
Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.
Als de TV geen zenders kan vinden met een ingevoerde netwerkfrequentie en ID of als deze onbekend zijn, selecteer 'Overslaan' in het netwerkfrequentie menu. Dit zorgt ervoor dat de TV zenders gaat zoeken zonder netwerkinformatie. 


Optie 3: Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders
• Selecteer [Alle instellingen] > [Zenders] > [Digitaal ontvangst testen] > [Zoeken] en druk op 'OK.
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken] is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

Opmerking: neem contact op met de signaalprovider voor meer informatie over deze aangepaste opties.


Gerelateerde artikelen: