Probleemoplossingsgids voor TV's

Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Resultaat
Ga als volgt te werk om de zenders opnieuw te ordenen:
• Druk op de knop "Home" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer
[Zenderlijst] (Channel list) > [Zenderlijst bewerken] (Edit Channel list)
• Selecteer de gewenste zender met de pijltoetsen, druk op de knop "OK" en kies [Verplaatsen] (Move)
• Typ het nieuwe zendernummer en bevestig uw selectie met de knop "OK"


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de televisie moet worden gewijzigd.

Checklist
Controleer of:
• de software van de televisie up-to-date is

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de televisie te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

Maak een lijst met favorieten aan:
• Druk, terwijl u naar een televisiezender kijkt, op de afstandsbediening op de knop 'LIST' om de zenderlijst te openen
• Selecteer [Antenne] (Antenna), [Kabel] (Cable) of [Satelliet] (Satellite) als tuner en druk op 'OK'
• Selecteer het tabblad [Zenders] (Channels) om alle geïnstalleerde zenders voor de geselecteerde tuner te bekijken
• Druk op de groene toets [Favorieten bewerken] (Edit Favourites) op de afstandsbediening
• Markeer een of meer favoriete zenders door de zender met behulp van de pijltoetsen op de afstandsbediening te selecteren en druk op “OK”
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening om de [Favorietenlijst] (Favourites list) op te slaan
• Selecteer een zender uit de lijst met favorieten en druk op 'OK'
De selectieknoppen op de afstandsbediening zullen nu naar de zenders gaan in de volgorde zoals geselecteerd in de [Favorietenlijst] (Favourites list).

De volgorde van de favorietenlijst veranderen:
• Wanneer u in de zenderlijst staat, drukt u op de gele knop op de afstandsbediening om tussen de volledige lijst en de favorietenlijst te schakelen
• Wanneer u in de favorietenlijst staat, drukt u op de rode knop op de afstandsbediening om de zenders opnieuw te ordenen
• Markeer een zender en druk op OK op de afstandsbediening
• Verplaats het kanaal met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK'' om de nieuwe positie in de favorietenlijst te accepteren
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de zenders op te slaan

Opmerking: de zendervolgorde op de lijst van de EPG is ingesteld door de provider en zal nog steeds de standaardvolgorde van de zenders weergeven. Deze standaard zenderlijst van de zenderaanbieder kan niet worden aangepast.

Klik hier om naar de website van het televisie-ondersteuningsteam van Philips te gaan. Klik op de handleiding om alles te lezen wat er te weten valt over de zenderopties van de televisie (hoofdstuk 13: Zenders)

Onderstaand artikelis van toepassing op alle niet-Android Philips TV's van 2015, 2016 en 2017 


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de TV moet worden gewijzigd.

Checklist
Zorg ervoor dat: 
• de software van de TV up-to-date is

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de TV te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van voorkeur.

Maak een lijst met favorieten aan:
• Druk, terwijl er een televisiezender op staat, op de afstandsbediening op de knop 'LIST' om de zenderlijst te openen
• Druk op de gele knop [Markeren als favoriet] (Mark as favourite) om de favoriete zender te selecteren
• Druk op de knop “OPTION” op de afstandsbediening.
• Selecteer: [Lijst] (Lijst) > [Favorieten] (Favourites) om de favorietenlijst te openen
• Druk op de groene knop op de afstandsbediening om zenders in de lijst te 'Verplaatsen'
• Selecteer de gewenste zender en druk op de knop ''OK'' op de afstandsbediening. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening en selecteer de nieuwe zenderpositie en druk op "OK" om de wijziging op te slaan.
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening om de modus 'Verplaatsen' van de zenderlijst te verlaten.

De selectieknoppen op de afstandsbediening zullen nu naar de zenders gaan in de volgorde zoals geselecteerd in de Favorietenlijst.

Opmerking: de zendervolgorde op de lijst van de EPG is ingesteld door de provider en zal nog steeds de standaardvolgorde van de zenders weergeven. Deze standaard zenderlijst van de zenderaanbieder kan niet worden aangepast.

Het artikel hieronder geld voor 2015 Android TVs


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de televisie moet worden gewijzigd.
 
Checklist
Controleer of:
• de software van de televisie up-to-date is

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de televisie te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

Maak een lijst met favorieten aan:
1. Terwijl er een TV-zender te zien is, drukt u op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
2. Druk op de knop “Options” op de afstandsbediening.
3. Selecteer de optie [Favorietenlijst maken] (Create Favourite list) en druk op “OK”
De editor van de favorietenlijst wordt weergegeven met de volledige zenderlijst in de linkerkolom. De kolom rechts toont de geselecteerde favoriete zenders:
5. Gebruik de pijltoetsen om een zender in de kolom links te markeren en druk op 'OK' om die uit de lijst met favorieten aan de rechterkant toe te voegen of te verwijderen .
6. Om het menu te sluiten en de lijst op te slaan, drukt u op de knop 'Terug' op de afstandsbediening
7. De televisie toont een venster waarin u de naam van de nieuwe favorietenlijst kunt aanpassen.
8. Nadat u de naam van de nieuwe lijst heeft aangepast, sluit u het toetsenbord op het scherm op twee manieren:
• Druk op de knop OK op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening• Markeer de blauwe pijl van het toetsenbord op het scherm en druk op de knop OK aan de voorkant van de afstandsbediening
• Highlight the blue arrow of the on-screen keyboard and press the “OK” button on the front of the remote control


9. Om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten, kiest u [Sluiten] (Close) en drukt u op OK
10. Klaar!

De volgorde van de favorietenlijst veranderen:
1. Terwijl er een TV-zender te zien is, drukt u op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
2. Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op OK en kies de lijst met favorieten die eerder is gemaakt.
3. Druk op de knop 'Options’ op de afstandsbediening
4. Selecteer de optie [Zenders opnieuw ordenen] (Reorder the channels)
5. Markeer een zender die u wilt verplaatsen en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
6. Verplaats de zender met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK' om de nieuwe positie in de lijst met favorieten te accepteren
7. Druk op de knop 'Terug' op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de zenders op te slaan


Onderstaand artikel is van toepassing op 2016 en 2017 Android TV´s


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de TV moet worden gewijzigd.
 
Checklist
Zorg er voor dat:
• de software van de TV up-to-date is
• de zenderlijst op de TV is geinstalleerd (er wordt geen gebruik gemaakt van een set-top box)

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de TV te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

1. Maak een lijst met favorieten aan: 
 

Let op: als er al een favorietenlijst is aangemaakt, ga dan door met 2, "de volgorde van de favorietenlijst veranderen"


• Terwijl er een TV-zender te zien is, druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen. 
• Druk op de knop “Options”  op de afstandsbediening.
• Selecteer de optie [Favorietenlijst maken] (Create Favourite list) en druk op “OK”


De editor van de favorietenlijst wordt weergegeven met de volledige zenderlijst in de linkerkolom. De kolom rechts toont de geselecteerde favoriete zenders:


 
• Gebruik de pijltoetsen om een zender in de kolom links te markeren en druk op de option  toets om die uit de lijst met favorieten aan de rechterkant toe te voegen of te verwijderen.
• Om het menu te sluiten en de lijst op te slaan, druk op de knop 'Terug' op de afstandsbediening.
• De TV toont een venster waarin de naam van de nieuwe favorietenlijst is aan te passen.
• Nadat de naam van de nieuwe lijst is aangepast, sluit het toetsenbord op het scherm op een van de twee manieren:
• Druk op de knop OK op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening
• Markeer de blauwe pijl van het toetsenbord op het scherm en druk op de knop OK aan de voorkant van de afstandsbediening 


•  Om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten, kies [Sluiten] (Close) en druk op OK• Klaar!

2. De volgorde van de favorietenlijst veranderen:
• Terwijl er een TV-zender te zien is, druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op OK en kies de lijst met favorieten die eerder is gemaakt. 
• Selecteer de options knop met de pijltjestoetsen en druk op “OK”
• Selecteer de optie [Zenders opnieuw ordenen] (Reorder the channels) met de pijltoetsen en druk op OK

 

• Markeer een zender die om te verplaatsen en druk op 'OK' op de afstandsbediening.

 

• Verplaats de zender met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK' om de nieuwe positie in de lijst met favorieten te accepteren
• Druk op de knop 'Terug' op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de zenders op te slaan

3. Verwijder een Favoerietenlijst
Het is mogelijk een favorietelijst te verwijderen. Ga als volgt te werk:
• Open de favorietenlijst.
• Selecteer   en druk op “OK” om het options menu te openen, selecteer daarna ‘Favorietenlijst verwijderen’ en druk op “OK”.
• Bevestig de te verwijderen lijst.
• Druk op de “BACK” toets om de lijst te sluiten.

4. Hernoemen van een Favorietenlijst
Het is mogelijk een favorietenlijst te hernoemen. Ga als volgt te werk:
• Open de te hernoemen favorietenlijst.
• Selecteer   en druk op “OK” om het options menu te openen. Selecteer daarna “Favorietenlijst hernoemen” en druk op “OK”.
• Druk op de “BACK” toets   om het toetsenbord op TV te verwijderen.
• Gebruik het toetsenbord op de achterkant van de afstandsbediening of het toetsenbord op het scherm van de TV om een nieuwe naam in te geven.

Opmerking: Gebruik de  “BACK” toets om het toetsenbord op het scherm van de TV te sluiten.


• Selecteer Sluiten en druk op OK.
• Druk op de “BACK” toets om de zenderlijst te sluiten.

Gerelateerde artikelen:


 

Het onderstaande artikel is van toepassing op:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen van 2017
7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018
• 9104
modellen van 2019

 

Situatie

Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de TV moet worden gewijzigd.

 

Checklist

Zorg ervoor dat:

• de software van de TV up-to-date is
• de zenderlijst op de TV is geinstalleerd (er wordt geen gebruik gemaakt van een set-top box)

 

Antwoord

De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de TV te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

 

1. Maak een lijst met favorieten aan: 

 

Let op: als er al een favorietenlijst is aangemaakt, ga dan door met 2, "de volgorde van de favorietenlijst veranderen"

 

• Terwijl er een een TV-zender te zien is, druk op de knop "OK" of de knop "LIST" op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Druk op de "+" / "Options" knop op de afstandsbediening.

• Selecteer de optie [Favorietenlijst maken] (Create Favourite list) en druk op “OK” 

 

De editor van de favorietenlijst wordt weergegeven met de volledige zenderlijst in de linkerkolom. De kolom rechts toont de geselecteerde favoriete zenders:

 

 

• Gebruik de pijltoetsen om een zender in de kolom links te markeren en druk op de knop "OK" om die uit de lijst met favorieten aan de rechterkant toe te voegen of te verwijderen. 
 

Opmerking: zenders die zijn gemarkeerd als favoriete zenders, worden weergegeven met een vinkje. Wanneer de selectie van een favoriete zender wordt opgeheven, wordt het vinkje niet meer weergegeven om aan te geven dat de gemarkeerde zender geen deel meer uitmaakt van de favorietenlijst.


 

 


• Om het menu te sluiten en de lijst op te slaan, druk op de knop "BACK"  op de afstandsbediening.

• De TV toont een venster waarin de naam van de nieuwe favorietenlijst is aan te passen.
• Nadat de naam van de nieuwe lijst is aangepast, sluit het toetsenbord op het scherm op een van de twee manieren:

• Druk op de knop "OK" op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening.
• Markeer de blauwe pijl van het toetsenbord op het scherm en druk op de knop OK aan de voorkant van de afstandsbediening

  

• Om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten, kies [Sluiten] (Close) of [Toepassen] (Apply) en druk op OK op de afstandsbediening.

  

 

• Klaar!

 

2. De volgorde van de favorietenlijst veranderen: 

• Terwijl er een TV-zender te zien is, druk op de knop "OK" op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.

• Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op OK en kies de lijst met favorieten die eerder is gemaakt. 

• Op de TV wordt nu de lijst met favorieten weergegeven

  

 

• Selecteer de optieknop  met de pijltoetsen en druk op "OK" of druk op de knop "OPTIONS"  op de afstandsbediening.

 

  

 

• Selecteer [Zenders opnieuw ordenen] (Reorder the channels) en druk op "OK".

 

  

 

• Markeer een zender om te verplaatsen en druk op "OK".

 

  

 

• Verplaats de zender met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op "OK" om de nieuwe positie in de lijst met favorieten te accepteren.

   


• Druk op de knop "BACK"   op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van zenders op te slaan.
 

3. Verwijder een favorietenlijst
Het is mogelijk een favorietelijst te verwijderen. Ga als volgt te werk:
• Open de favorietenlijst. 
• Selecteer en druk op de knop "OK" om het options menu te openen, selecteer daarna "Favorietenlijst verwijderen" en druk op "OK".
• Bevestig de te verwijderen lijst.

• Druk op de knop "Back"   om de zenderlijst te sluiten.

 

4. Hernoemen van een Favorietenlijst

Het is mogelijk een favorietenlijst te hernoemen. Ga als volgt te werk:
• Open de te hernoemen favorietenlijst.

• Selecteer en druk op "OK" om het options menu te openen. Selecteer daarna "Favorietenlijst hernoemen" en druk op "OK".
• Gebruik het toetsenbord op de achterkant van de afstandsbediening of het toetsenbord op het scherm van de TV om een nieuwe naam in te geven.
 

Opmerking: Druk op de knop "BACK"  om het toetsenbord op de TV te verwijderen. 


• Selecteer Sluiten en druk op OK.

• Druk op de knop "BACK"  om de zenderlijst te sluiten.

Gerelateerde artikelen:


Onderstaand artikel is van toepassing op de 5300, 5301 en 5302 TV modellen.


Situatie
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar het is mogelijk de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Zorg er voor dat:
• de zenders zijn geinstalleerd op de TV (als een set-top box wordt gebruikt, neem contact op met de provider om zenders te herordenen)

Maak een favorieten lijst
1. Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
Selecteer ´Alle´ als er al een favoerietenlijst is aangemaakt
2. Selecteer een zender om te markeren als favoriet met de pijltjestoetsen (druk niet op ´OK´)
3. Druk op de gele knop, de gekozen zender heeft nu een ster
Opmerking: De volgorde waarin de zenders worden geselecteerd, zal de volgorde van de favorietenlijst zijn
4. Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
5. Druk ´OK´ en daarna pijltje naar beneden om de lijst te activeren

Om de favorietenlijst te bekijken, druk op ´List´ op de afstandsbediening, terwijl er een zender op staat. Navigeer naar ´Favorieten´.

De bestaande zenderlijst herordenen 

• Om de favorietenlijst te herordenen, ga met de pijltjestoetsen naar de te verplaatsen zender
• Druk op de GROENE knop, de gemarkeerde zender kan worden verplaatst met de pijltjestoetsen
• Herhaal bovenstaande stappen tot alle zenders verplaatst zijn.

Bij het herordenen van de lijst, verwijdert de gele knop de zenders uit de favoerietenlijst. De zenders zullen beschikbaar blijven in de normale lijst
• Druk op de RODE knop op de afstandsbediening om op te slaan en uit het scherm van het herordenen te gaan

 


Situatie
De volgorde van de zenderlijst is vooraf gedefinieerd door de zenderaanbieder. De zenders kunnen in de lijst "Favoriet" op de televisie opnieuw worden gerangschikt.

Favoriete zenders opnieuw ordenen
Ga als volgt te werk om de volgorde van de lijst met favoriete zenders te wijzigen:
• Druk op de knop "MENU" op de afstandsbediening en selecteer: [Zender] (Channel) > [Zender bewerken] (Channel edit)
• Gebruik in de zenderlijst "Favoriet" de pijltoetsen op de afstandsbediening om de zender te selecteren die moet worden verplaatst.
• Druk op de gele knop op de afstandsbediening
• Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om de gemarkeerde zender naar de nieuwe locatie te verplaatsen. Druk op OK op de afstandsbediening om de nieuwe locatie vast te leggen. 
 

Favoriete zenders verwijderen

Favoriete zenders kunnen als volgt worden verwijderd:
• Druk op de knop "Menu" op de afstandsbediening en selecteer: [Zender] (Channel) > [Zender bewerken] (Channel edit)
• Gebruik in de zenderlijst "Favoriet" de pijltoetsen op de afstandsbediening om de zender te selecteren die moet worden verwijderd.
• Druk op de gele knop op de afstandsbediening om een favoriete zender te verwijderen. Het rode hart zal worden verwijderd. 

Het artikel hieronder geld voor de:
• 6162 en 6262 TV modellen van 2017.
• 58x3 en 6xx3 TV modellen van 2018.
• 6xx4 en OLED754 modellen van 2019


Situation

De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar het is mogelijk de zenders opnieuw te ordenen door het maken van een favorietenlijst.

Checklist
Zorg er voor dat:
• de software van de televisie up-to-date is
• de zenderlijst op de TV is geinstalleerd (er wordt geen gebruik gemaakt van een set-top box)

Antwoord
Volg de instructies hieronder om een favorietenlijst te maken, te herordenen of te verwijderen.
Opmerking: Om de favorietenlijst te zien dient de eerste stap uitgevoerd te worden vanaf een geïnstalleerde zender zonder interactieve inhoud.

Maak een favorieten lijst

1. Druk op de "List"-knop of op de "OK"-knop* op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven.
*Alleen voor 2019 modellen

Opmerking: Als een hartjespictogram wordt weergegeven, ga naar dit item, druk op "OK" en selecteer de juiste zenderlijst

2. Selecteer een zender om te markeren als favoriet met de pijltjestoetsen (druk niet op ´OK´).


3. Druk op de GROENE knop, de gekozen zender wordt gemarkeerd met een hartje.
Opmerking: De volgorde waarin de zenders worden geselecteerd, zal de volgorde van de favorietenlijst zijn.
4. Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn.
5. Gebruik het pijltje omhoog om te navigeren naar de lijst selector (het item boven de eerste zender) en druk op“OK”.

6. Selecteer de juiste favorietenlijst en druk op “OK”.

7. Navigeer naar een van de zenders en druk op “OK”.

Herordenen van een favorietenlijst

1. Druk op de “List”-knop of op de "OK"-knop* op de afstandsbediening van de TV terwijl een zender opstaat. De zenderlijst wordt getoond.
*Alleen voor 2019 modellen

2. Druk op de “Options”-knop en navigeer naar “Zenders herordenen” en druk op “OK”.

3. Gebruik de pijltjestoetsen om de te wisselen zender te markeren en druk op “OK”.

4. Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren naar de gewenste locatie en druk op “OK”.

5. Herhaal bovenstaande stappen totdat alle zenders in de juiste volgorde staan.

6. Druk op de GROENE knop om te beeindigen.

Verwijder een favoriet uit de favorietenlijst 

1. Druk op de “List”-knop of op de "OK"-knop* op de afstandsbediening van de TV terwijl een zender opstaat. De zenderlijst wordt getoond.
*Alleen voor 2019 modellen
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de zender te selecteren die verwijderd moet worden.
3. Druk op de GROENE knop om de favoriet te verwijderen.

Gerelateerde artikelen:


Het artikel hieronder geld voor de:
4022, 4232, 4032, 4132 , 4112 modellen van 2017
• 4503 tot 5703 modellen van 2018
• 4xx4 models of 2019

 

Situatie

De zenderaanbieder stelt de volgorde van de zenderlijst vooraf in. Het is mogelijk om de zenders te herordenen in de favorietenlijst op de TV.

Checklist

Controleer of: 

• de kanalen zijn geinstalleerd op de TV (of er geen top box gebruikt word)

• de software van de TV up to date is.

Antwoord
Ga als volgt te werk om een zenderlijst te herordenen:
• Druk op de knop 'List' op de afstandsbediening

• In een zenderlijst, gebruik de knop 'groen' op de afstandsbediening om de zenders te markeren die toegevoegd moeten worden tot de favorietenlijst.

• Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om [Alle Antenne/Kabel/Satteliet zenders] (All antenna/cable/satellite channels) bovenaan de lijst en druk op de knop 'OK' van de afstandsbediening.

• Selecteer [Antenne/Kabel/Satteliet - favoriete zenders] (Antenna/Kabel/Sattelite - favorite channels) en druk op 'OK'.

• Gebruik het pijltje naar beneden op de afstandsbediening om een van de zenders in de lijst te markeren. Druk dan op de knop 'Options' op de afstandsbediening.

• Selecteer [Zenders herordenen] (Reorder channels) en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• Markeer de zender die verplaatst moet worden en druk op 'OK' (Een icoon zal aan de linkerkant verschijnen).

• Kies een nieuwe plaats van de zender in de zenderlijst met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK' om te bevestigen.

• Herhaal de voorgaande stap tot alle zenders naar wens georganiseerd zijn.

• Druk op de knop 'back' op de afstandsbediening om het menu te sluiten en de aanpassingen op te slaan. 

Onderstaand artikel is van toepassing op de 4002 en 4012 modellen van 2017


Situatie

Zenders staan onhandig geplaatst in de geinstalleerde zenderlijst. Derhalve moet de volgorde worden aangepast.

Checklist

Zorg er voor dat:

• de zenderlijst is geinstalleerd op de TV (een settopbox wordt niet gebruikt)

• de software van de TV is up-to-date

Antwoord

De zenderaanbieder staat niet toe om de zenderlijst te herordenen. Het is mogelijk om een Favorietenlijst te maken om de volgorde aan te passen.

1. Maak een favorietelijst aan:

Opmerking: Als er al een favorietenlijst bestaat, ga verder met stap 2: Favorietenlijst herordenen.


• Druk op de “Home”  knop op de afstandsbediening om het menu te openen.

• Selecteer [Zender] en druk op “OK”.• Selecteer [Zender aanpassen] en druk op “OK”.• Markeer de zender die toegevoegd moet worden aan de favorietenlijst.•  Druk op de “gele”  knop op de afstandsbediening voor ongeveer 3 seconden terwijl de zender is gemarkeerd, totdat een hart-icoon naast de favoriete zender komt te staan in de lijst.• Herhaal het proces totdat alle zenders in de lijst staan gemarkeerd met een hart-icoon.

• Druk op de “Exit” knop om het menu te sluiten.

2. Favorietenlijst herordenen:

• Terwijl een zender op staat, druk op de "List" knop op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.

• Druk op de links/rechts knoppen om te scrollen door de beschikbare zenders en selecteer de Favorietenlijst.


 

Opmerking: De volgorde van de aanmaken van de favoriete zenders, bepaald de positie in de zenderlijst.


• Markeer de aan te passen zender en druk op de “gele” knop om te selecteren (niet ingedrukt houden).

• Verplaats de cursor naar de gewenste positie waar de zender moet komen.

• Druk op de “gele” knop om te bevestigen. 

• De zender staat nu in de geselcteerde positie.

• Herhaal de stappen totdat de zenderlijst naar wens is.

Attentie: Als favoriete zender in de normale zenderlijst wordt verplaatst, zal dit effect hebben op de favorietenlijst.


Opmerking: Als de favorietenlijst is geselecteerd, zullen de CH+/CH- knoppen alleen binnen de favoriete zenders werken.

Het intoetsen van nummerieke toets die geen favoriete zender heeft, zal de gewenste zender weergeven. Echter, het gebruik van de CH+/CH- knoppen daarnam zal effect hebben op de favorietenlijst (de volgende beschikbare favoriete zendern).


 


 

Dit artikel is van toepassing op 7xx4, 8804, OLED8x4 en OLED9x4 modellen van 2019

 

Situatie
Favoriete of veelbekeken zenders worden op onhandige wijze geplaatst in de geïnstalleerde zenderlijst waardoor de zendervolgorde moet worden gewijzigd.


Checklist
Zorg er voor dat:
• de zenderlijst is geïnstalleerd op de tv (en niet via een set-top box)
• de software van de tv is bijgewerkt naar de laatste versie


Antwoord
De provider laat het niet toe om de zenderlijst aan te passen. Het wordt aangeraden om een "favorietenlijst" aan te maken en hierin de zenderlijst naar wens aan te passen.


1.Maak een favorietenlijst:
 

Opmerking: Als er al een favorietenlijst bestaat, ga dan verder met stap 2: "Zendervolgorde wijzigen"


• Terwijl een tv-zender zichtbaar is, houdt u de knop "OK" ingedrukt of drukt u op de knop "LIST"  op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Druk op de knop "+" (Opties) op de afstandsbediening.
• Selecteer de optie "Lijst met favorieten maken" en druk op "OK".

• Gebruik de pijltoetsen om een kanaal in de linkerkolom te markeren en druk op de knop "+" (Opties) om het toe te voegen of te verwijderen uit de favorietenlijst aan de rechterkant.

 

Opmerkingen:
• Door op de knop "OK" te drukken in plaats van op "+", kunt u meerdere zenders op een rij selecteren en ze als groep toevoegen.
• Zenders die als favorieten zijn gemarkeerd, worden weergegeven met een vinkje. Evenzo, als een favoriet is uitgeschakeld, wordt het vinkje niet meer weergegeven om aan te geven dat de gemarkeerde zender niet meer in de favorietenlijst staat• Druk op de knop "BACK"  op de afstandsbediening om het menu te sluiten en de lijst op te slaan.
• De tv toont een venster om de naam van de nieuwe favorietenlijst aan te passen.

Nadat u de naam van de nieuwe lijst hebt aangepast, sluit u het schermtoetsenbord door op de knop "OK" op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening te drukken.

• Selecteer [Sluiten] en druk op "OK" op de afstandsbediening om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.
• Gedaan!

2. Zendervolgorde wijzigen:
• Terwijl een zender zichtbaar is, drukt u op de knop "OK" op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op "OK" en selecteer de favorietenlijst die eerder is gemaakt.
• De tv geeft nu de favorietenlijst weer

• Druk op de knop "+" (Opties) op de afstandsbediening, selecteer [Zenders opnieuw ordenen] en druk op "OK".

  

 

• Markeer een zender dat moet worden verplaatst en druk op "OK" op de afstandsbediening.

• Verplaats de zender met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en druk op "OK" om de nieuwe positie in de favorietenlijst te accepteren. De geselecteerde zender wordt op de gewenste positie ingevoegd.
• Druk op de knop "BACK" op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de kanalen op te slaan.

3. Verwijder een favorietenlijst
Ga als volgt te werk om een favorietenlijst te verwijderen:
• Open de favorietenlijst om te verwijderen.
• Druk op de knop "+" (Opties) en vervolgens op "OK" om het optiemenu te openen. Selecteer vervolgens "Lijst met favorieten verwijderen" en druk op "OK".
• Bevestig om de lijst te verwijderen.
• Druk op de knop "BACK"  om de zenderlijst te sluiten.
 

4. Hernoem een favorietenlijst
Ga als volgt te werk om een favorietenlijst te hernoemen:
• Open de favorietenlijst om te hernoemen.
• Druk op de knop "+" (Opties) om het optiemenu te openen (u hoeft alleen op + te drukken en hoeft daarna niet op OK te drukken), selecteer vervolgens "Lijst wijzigen" en druk op "OK".
• Gebruik het schermtoetsenbord om de huidige naam te verwijderen en een nieuwe naam in te voeren.
 

Opmerking: Druk op de knop "BACK"  om het schermtoetsenbord te verbergen.

 

• Selecteer ‘Toepassen’ en druk op OK.
• Druk op de knop "BACK" om de zenderlijst te sluiten.

Gerelateerde artikelen:

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Resultaat
Ga als volgt te werk om de zenders opnieuw te ordenen:
• Druk op de knop "Home" op de afstandsbediening van de televisie en selecteer
[Zenderlijst] (Channel list) > [Zenderlijst bewerken] (Edit Channel list)
• Selecteer de gewenste zender met de pijltoetsen, druk op de knop "OK" en kies [Verplaatsen] (Move)
• Typ het nieuwe zendernummer en bevestig uw selectie met de knop "OK"


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Inleiding
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar u kunt de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Controleer het volgende:
• De televisie beschikt over de nieuwste versie van de software

Antwoord
Methode 1: Maak een favorieten lijst
• Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
• Selecteer een zender om te markeren als favoriet
• Druk op op "Options" knop op de afstandsbediening van de televisie
• Selecteer [Markeer als favoriet] en druk op "OK". De gekozen zender heeft nu een ster
• Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
• Druk op de "Options" knop om de favorietenlijst weer te geven en selecteer [Selecteer Lijst] > [Favorieten]

Methode 2: De bestaande zenderlijst herordenen 
• Druk op de "Lijst" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat
• Selecteer de zender op te herordenen, druk op de "Options" knop en selecteer [Herorden]
• Gebruik de pijlen op de afstandsbediening om de zender naar boven of beneden te verplaatsten in de zenderlijst
• Selecteer een van de volgende opties:
[Invoegen]: Voeg de zender in op de bepaalde locatie
[Omruilen]: Ruil de zender om met een andere zender
• Als bovenstaand proces is voltooid, druk dan op de "Options" knop, en selecteer [Klaar]


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de televisie moet worden gewijzigd.

Checklist
Controleer of:
• de software van de televisie up-to-date is

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de televisie te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

Maak een lijst met favorieten aan:
• Druk, terwijl u naar een televisiezender kijkt, op de afstandsbediening op de knop 'LIST' om de zenderlijst te openen
• Selecteer [Antenne] (Antenna), [Kabel] (Cable) of [Satelliet] (Satellite) als tuner en druk op 'OK'
• Selecteer het tabblad [Zenders] (Channels) om alle geïnstalleerde zenders voor de geselecteerde tuner te bekijken
• Druk op de groene toets [Favorieten bewerken] (Edit Favourites) op de afstandsbediening
• Markeer een of meer favoriete zenders door de zender met behulp van de pijltoetsen op de afstandsbediening te selecteren en druk op “OK”
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening om de [Favorietenlijst] (Favourites list) op te slaan
• Selecteer een zender uit de lijst met favorieten en druk op 'OK'
De selectieknoppen op de afstandsbediening zullen nu naar de zenders gaan in de volgorde zoals geselecteerd in de [Favorietenlijst] (Favourites list).

De volgorde van de favorietenlijst veranderen:
• Wanneer u in de zenderlijst staat, drukt u op de gele knop op de afstandsbediening om tussen de volledige lijst en de favorietenlijst te schakelen
• Wanneer u in de favorietenlijst staat, drukt u op de rode knop op de afstandsbediening om de zenders opnieuw te ordenen
• Markeer een zender en druk op OK op de afstandsbediening
• Verplaats het kanaal met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK'' om de nieuwe positie in de favorietenlijst te accepteren
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de zenders op te slaan

Opmerking: de zendervolgorde op de lijst van de EPG is ingesteld door de provider en zal nog steeds de standaardvolgorde van de zenders weergeven. Deze standaard zenderlijst van de zenderaanbieder kan niet worden aangepast.

Klik hier om naar de website van het televisie-ondersteuningsteam van Philips te gaan. Klik op de handleiding om alles te lezen wat er te weten valt over de zenderopties van de televisie (hoofdstuk 13: Zenders)

Onderstaand artikelis van toepassing op alle niet-Android Philips TV's van 2015, 2016 en 2017 


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de TV moet worden gewijzigd.

Checklist
Zorg ervoor dat: 
• de software van de TV up-to-date is

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de TV te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van voorkeur.

Maak een lijst met favorieten aan:
• Druk, terwijl er een televisiezender op staat, op de afstandsbediening op de knop 'LIST' om de zenderlijst te openen
• Druk op de gele knop [Markeren als favoriet] (Mark as favourite) om de favoriete zender te selecteren
• Druk op de knop “OPTION” op de afstandsbediening.
• Selecteer: [Lijst] (Lijst) > [Favorieten] (Favourites) om de favorietenlijst te openen
• Druk op de groene knop op de afstandsbediening om zenders in de lijst te 'Verplaatsen'
• Selecteer de gewenste zender en druk op de knop ''OK'' op de afstandsbediening. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening en selecteer de nieuwe zenderpositie en druk op "OK" om de wijziging op te slaan.
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening om de modus 'Verplaatsen' van de zenderlijst te verlaten.

De selectieknoppen op de afstandsbediening zullen nu naar de zenders gaan in de volgorde zoals geselecteerd in de Favorietenlijst.

Opmerking: de zendervolgorde op de lijst van de EPG is ingesteld door de provider en zal nog steeds de standaardvolgorde van de zenders weergeven. Deze standaard zenderlijst van de zenderaanbieder kan niet worden aangepast.

Het artikel hieronder geld voor 2015 Android TVs


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de televisie moet worden gewijzigd.
 
Checklist
Controleer of:
• de software van de televisie up-to-date is

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de televisie te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

Maak een lijst met favorieten aan:
1. Terwijl er een TV-zender te zien is, drukt u op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
2. Druk op de knop “Options” op de afstandsbediening.
3. Selecteer de optie [Favorietenlijst maken] (Create Favourite list) en druk op “OK”
De editor van de favorietenlijst wordt weergegeven met de volledige zenderlijst in de linkerkolom. De kolom rechts toont de geselecteerde favoriete zenders:
5. Gebruik de pijltoetsen om een zender in de kolom links te markeren en druk op 'OK' om die uit de lijst met favorieten aan de rechterkant toe te voegen of te verwijderen .
6. Om het menu te sluiten en de lijst op te slaan, drukt u op de knop 'Terug' op de afstandsbediening
7. De televisie toont een venster waarin u de naam van de nieuwe favorietenlijst kunt aanpassen.
8. Nadat u de naam van de nieuwe lijst heeft aangepast, sluit u het toetsenbord op het scherm op twee manieren:
• Druk op de knop OK op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening• Markeer de blauwe pijl van het toetsenbord op het scherm en druk op de knop OK aan de voorkant van de afstandsbediening
• Highlight the blue arrow of the on-screen keyboard and press the “OK” button on the front of the remote control


9. Om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten, kiest u [Sluiten] (Close) en drukt u op OK
10. Klaar!

De volgorde van de favorietenlijst veranderen:
1. Terwijl er een TV-zender te zien is, drukt u op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
2. Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op OK en kies de lijst met favorieten die eerder is gemaakt.
3. Druk op de knop 'Options’ op de afstandsbediening
4. Selecteer de optie [Zenders opnieuw ordenen] (Reorder the channels)
5. Markeer een zender die u wilt verplaatsen en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
6. Verplaats de zender met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK' om de nieuwe positie in de lijst met favorieten te accepteren
7. Druk op de knop 'Terug' op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de zenders op te slaan


Onderstaand artikel is van toepassing op 2016 en 2017 Android TV´s


Situatie
Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de TV moet worden gewijzigd.
 
Checklist
Zorg er voor dat:
• de software van de TV up-to-date is
• de zenderlijst op de TV is geinstalleerd (er wordt geen gebruik gemaakt van een set-top box)

Antwoord
De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de TV te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

1. Maak een lijst met favorieten aan: 
 

Let op: als er al een favorietenlijst is aangemaakt, ga dan door met 2, "de volgorde van de favorietenlijst veranderen"


• Terwijl er een TV-zender te zien is, druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen. 
• Druk op de knop “Options”  op de afstandsbediening.
• Selecteer de optie [Favorietenlijst maken] (Create Favourite list) en druk op “OK”


De editor van de favorietenlijst wordt weergegeven met de volledige zenderlijst in de linkerkolom. De kolom rechts toont de geselecteerde favoriete zenders:


 
• Gebruik de pijltoetsen om een zender in de kolom links te markeren en druk op de option  toets om die uit de lijst met favorieten aan de rechterkant toe te voegen of te verwijderen.
• Om het menu te sluiten en de lijst op te slaan, druk op de knop 'Terug' op de afstandsbediening.
• De TV toont een venster waarin de naam van de nieuwe favorietenlijst is aan te passen.
• Nadat de naam van de nieuwe lijst is aangepast, sluit het toetsenbord op het scherm op een van de twee manieren:
• Druk op de knop OK op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening
• Markeer de blauwe pijl van het toetsenbord op het scherm en druk op de knop OK aan de voorkant van de afstandsbediening 


•  Om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten, kies [Sluiten] (Close) en druk op OK• Klaar!

2. De volgorde van de favorietenlijst veranderen:
• Terwijl er een TV-zender te zien is, druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op OK en kies de lijst met favorieten die eerder is gemaakt. 
• Selecteer de options knop met de pijltjestoetsen en druk op “OK”
• Selecteer de optie [Zenders opnieuw ordenen] (Reorder the channels) met de pijltoetsen en druk op OK

 

• Markeer een zender die om te verplaatsen en druk op 'OK' op de afstandsbediening.

 

• Verplaats de zender met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK' om de nieuwe positie in de lijst met favorieten te accepteren
• Druk op de knop 'Terug' op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de zenders op te slaan

3. Verwijder een Favoerietenlijst
Het is mogelijk een favorietelijst te verwijderen. Ga als volgt te werk:
• Open de favorietenlijst.
• Selecteer   en druk op “OK” om het options menu te openen, selecteer daarna ‘Favorietenlijst verwijderen’ en druk op “OK”.
• Bevestig de te verwijderen lijst.
• Druk op de “BACK” toets om de lijst te sluiten.

4. Hernoemen van een Favorietenlijst
Het is mogelijk een favorietenlijst te hernoemen. Ga als volgt te werk:
• Open de te hernoemen favorietenlijst.
• Selecteer   en druk op “OK” om het options menu te openen. Selecteer daarna “Favorietenlijst hernoemen” en druk op “OK”.
• Druk op de “BACK” toets   om het toetsenbord op TV te verwijderen.
• Gebruik het toetsenbord op de achterkant van de afstandsbediening of het toetsenbord op het scherm van de TV om een nieuwe naam in te geven.

Opmerking: Gebruik de  “BACK” toets om het toetsenbord op het scherm van de TV te sluiten.


• Selecteer Sluiten en druk op OK.
• Druk op de “BACK” toets om de zenderlijst te sluiten.

Gerelateerde artikelen:


 

Het onderstaande artikel is van toepassing op:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen van 2017
7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018
• 9104
modellen van 2019

 

Situatie

Favoriete of meest bekeken zenders worden op onhandige wijze in de geïnstalleerde zenderlijst geplaatst, waardoor de volgorde van de zenders op de TV moet worden gewijzigd.

 

Checklist

Zorg ervoor dat:

• de software van de TV up-to-date is
• de zenderlijst op de TV is geinstalleerd (er wordt geen gebruik gemaakt van een set-top box)

 

Antwoord

De zenderaanbieder staat niet toe dat de volgorde van de vooraf gedefinieerde zenderlijst wordt gewijzigd. Het wordt aangeraden om met behulp van de pijltjes de optie [Favorietenlijst] (Favourites list) van de TV te openen om een zenderlijst te maken in de volgorde van uw voorkeur.

 

1. Maak een lijst met favorieten aan: 

 

Let op: als er al een favorietenlijst is aangemaakt, ga dan door met 2, "de volgorde van de favorietenlijst veranderen"

 

• Terwijl er een een TV-zender te zien is, druk op de knop "OK" of de knop "LIST" op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Druk op de "+" / "Options" knop op de afstandsbediening.

• Selecteer de optie [Favorietenlijst maken] (Create Favourite list) en druk op “OK” 

 

De editor van de favorietenlijst wordt weergegeven met de volledige zenderlijst in de linkerkolom. De kolom rechts toont de geselecteerde favoriete zenders:

 

 

• Gebruik de pijltoetsen om een zender in de kolom links te markeren en druk op de knop "OK" om die uit de lijst met favorieten aan de rechterkant toe te voegen of te verwijderen. 
 

Opmerking: zenders die zijn gemarkeerd als favoriete zenders, worden weergegeven met een vinkje. Wanneer de selectie van een favoriete zender wordt opgeheven, wordt het vinkje niet meer weergegeven om aan te geven dat de gemarkeerde zender geen deel meer uitmaakt van de favorietenlijst.


 

 


• Om het menu te sluiten en de lijst op te slaan, druk op de knop "BACK"  op de afstandsbediening.

• De TV toont een venster waarin de naam van de nieuwe favorietenlijst is aan te passen.
• Nadat de naam van de nieuwe lijst is aangepast, sluit het toetsenbord op het scherm op een van de twee manieren:

• Druk op de knop "OK" op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening.
• Markeer de blauwe pijl van het toetsenbord op het scherm en druk op de knop OK aan de voorkant van de afstandsbediening

  

• Om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten, kies [Sluiten] (Close) of [Toepassen] (Apply) en druk op OK op de afstandsbediening.

  

 

• Klaar!

 

2. De volgorde van de favorietenlijst veranderen: 

• Terwijl er een TV-zender te zien is, druk op de knop "OK" op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.

• Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op OK en kies de lijst met favorieten die eerder is gemaakt. 

• Op de TV wordt nu de lijst met favorieten weergegeven

  

 

• Selecteer de optieknop  met de pijltoetsen en druk op "OK" of druk op de knop "OPTIONS"  op de afstandsbediening.

 

  

 

• Selecteer [Zenders opnieuw ordenen] (Reorder the channels) en druk op "OK".

 

  

 

• Markeer een zender om te verplaatsen en druk op "OK".

 

  

 

• Verplaats de zender met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op "OK" om de nieuwe positie in de lijst met favorieten te accepteren.

   


• Druk op de knop "BACK"   op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van zenders op te slaan.
 

3. Verwijder een favorietenlijst
Het is mogelijk een favorietelijst te verwijderen. Ga als volgt te werk:
• Open de favorietenlijst. 
• Selecteer en druk op de knop "OK" om het options menu te openen, selecteer daarna "Favorietenlijst verwijderen" en druk op "OK".
• Bevestig de te verwijderen lijst.

• Druk op de knop "Back"   om de zenderlijst te sluiten.

 

4. Hernoemen van een Favorietenlijst

Het is mogelijk een favorietenlijst te hernoemen. Ga als volgt te werk:
• Open de te hernoemen favorietenlijst.

• Selecteer en druk op "OK" om het options menu te openen. Selecteer daarna "Favorietenlijst hernoemen" en druk op "OK".
• Gebruik het toetsenbord op de achterkant van de afstandsbediening of het toetsenbord op het scherm van de TV om een nieuwe naam in te geven.
 

Opmerking: Druk op de knop "BACK"  om het toetsenbord op de TV te verwijderen. 


• Selecteer Sluiten en druk op OK.

• Druk op de knop "BACK"  om de zenderlijst te sluiten.

Gerelateerde artikelen:


Onderstaand artikel is van toepassing op de 5300, 5301 en 5302 TV modellen.


Situatie
De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar het is mogelijk de zenders opnieuw ordenen.

Checklist
Zorg er voor dat:
• de zenders zijn geinstalleerd op de TV (als een set-top box wordt gebruikt, neem contact op met de provider om zenders te herordenen)

Maak een favorieten lijst
1. Druk op de "List" knop op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven
Selecteer ´Alle´ als er al een favoerietenlijst is aangemaakt
2. Selecteer een zender om te markeren als favoriet met de pijltjestoetsen (druk niet op ´OK´)
3. Druk op de gele knop, de gekozen zender heeft nu een ster
Opmerking: De volgorde waarin de zenders worden geselecteerd, zal de volgorde van de favorietenlijst zijn
4. Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn
5. Druk ´OK´ en daarna pijltje naar beneden om de lijst te activeren

Om de favorietenlijst te bekijken, druk op ´List´ op de afstandsbediening, terwijl er een zender op staat. Navigeer naar ´Favorieten´.

De bestaande zenderlijst herordenen 

• Om de favorietenlijst te herordenen, ga met de pijltjestoetsen naar de te verplaatsen zender
• Druk op de GROENE knop, de gemarkeerde zender kan worden verplaatst met de pijltjestoetsen
• Herhaal bovenstaande stappen tot alle zenders verplaatst zijn.

Bij het herordenen van de lijst, verwijdert de gele knop de zenders uit de favoerietenlijst. De zenders zullen beschikbaar blijven in de normale lijst
• Druk op de RODE knop op de afstandsbediening om op te slaan en uit het scherm van het herordenen te gaan

 


Situatie
De volgorde van de zenderlijst is vooraf gedefinieerd door de zenderaanbieder. De zenders kunnen in de lijst "Favoriet" op de televisie opnieuw worden gerangschikt.

Favoriete zenders opnieuw ordenen
Ga als volgt te werk om de volgorde van de lijst met favoriete zenders te wijzigen:
• Druk op de knop "MENU" op de afstandsbediening en selecteer: [Zender] (Channel) > [Zender bewerken] (Channel edit)
• Gebruik in de zenderlijst "Favoriet" de pijltoetsen op de afstandsbediening om de zender te selecteren die moet worden verplaatst.
• Druk op de gele knop op de afstandsbediening
• Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om de gemarkeerde zender naar de nieuwe locatie te verplaatsen. Druk op OK op de afstandsbediening om de nieuwe locatie vast te leggen. 
 

Favoriete zenders verwijderen

Favoriete zenders kunnen als volgt worden verwijderd:
• Druk op de knop "Menu" op de afstandsbediening en selecteer: [Zender] (Channel) > [Zender bewerken] (Channel edit)
• Gebruik in de zenderlijst "Favoriet" de pijltoetsen op de afstandsbediening om de zender te selecteren die moet worden verwijderd.
• Druk op de gele knop op de afstandsbediening om een favoriete zender te verwijderen. Het rode hart zal worden verwijderd. 

Het artikel hieronder geld voor de:
• 6162 en 6262 TV modellen van 2017.
• 58x3 en 6xx3 TV modellen van 2018.
• 6xx4 en OLED754 modellen van 2019


Situation

De volgorde van de zenders is vooraf bepaald door de provider, maar het is mogelijk de zenders opnieuw te ordenen door het maken van een favorietenlijst.

Checklist
Zorg er voor dat:
• de software van de televisie up-to-date is
• de zenderlijst op de TV is geinstalleerd (er wordt geen gebruik gemaakt van een set-top box)

Antwoord
Volg de instructies hieronder om een favorietenlijst te maken, te herordenen of te verwijderen.
Opmerking: Om de favorietenlijst te zien dient de eerste stap uitgevoerd te worden vanaf een geïnstalleerde zender zonder interactieve inhoud.

Maak een favorieten lijst

1. Druk op de "List"-knop of op de "OK"-knop* op de afstandsbediening van de televisie, terwijl er een zender opstaat. De zenderlijst wordt weergegeven.
*Alleen voor 2019 modellen

Opmerking: Als een hartjespictogram wordt weergegeven, ga naar dit item, druk op "OK" en selecteer de juiste zenderlijst

2. Selecteer een zender om te markeren als favoriet met de pijltjestoetsen (druk niet op ´OK´).


3. Druk op de GROENE knop, de gekozen zender wordt gemarkeerd met een hartje.
Opmerking: De volgorde waarin de zenders worden geselecteerd, zal de volgorde van de favorietenlijst zijn.
4. Herhaal deze stappen tot alle benodigde zenders gekozen zijn.
5. Gebruik het pijltje omhoog om te navigeren naar de lijst selector (het item boven de eerste zender) en druk op“OK”.

6. Selecteer de juiste favorietenlijst en druk op “OK”.

7. Navigeer naar een van de zenders en druk op “OK”.

Herordenen van een favorietenlijst

1. Druk op de “List”-knop of op de "OK"-knop* op de afstandsbediening van de TV terwijl een zender opstaat. De zenderlijst wordt getoond.
*Alleen voor 2019 modellen

2. Druk op de “Options”-knop en navigeer naar “Zenders herordenen” en druk op “OK”.

3. Gebruik de pijltjestoetsen om de te wisselen zender te markeren en druk op “OK”.

4. Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren naar de gewenste locatie en druk op “OK”.

5. Herhaal bovenstaande stappen totdat alle zenders in de juiste volgorde staan.

6. Druk op de GROENE knop om te beeindigen.

Verwijder een favoriet uit de favorietenlijst 

1. Druk op de “List”-knop of op de "OK"-knop* op de afstandsbediening van de TV terwijl een zender opstaat. De zenderlijst wordt getoond.
*Alleen voor 2019 modellen
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de zender te selecteren die verwijderd moet worden.
3. Druk op de GROENE knop om de favoriet te verwijderen.

Gerelateerde artikelen:


Het artikel hieronder geld voor de:
4022, 4232, 4032, 4132 , 4112 modellen van 2017
• 4503 tot 5703 modellen van 2018
• 4xx4 models of 2019

 

Situatie

De zenderaanbieder stelt de volgorde van de zenderlijst vooraf in. Het is mogelijk om de zenders te herordenen in de favorietenlijst op de TV.

Checklist

Controleer of: 

• de kanalen zijn geinstalleerd op de TV (of er geen top box gebruikt word)

• de software van de TV up to date is.

Antwoord
Ga als volgt te werk om een zenderlijst te herordenen:
• Druk op de knop 'List' op de afstandsbediening

• In een zenderlijst, gebruik de knop 'groen' op de afstandsbediening om de zenders te markeren die toegevoegd moeten worden tot de favorietenlijst.

• Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om [Alle Antenne/Kabel/Satteliet zenders] (All antenna/cable/satellite channels) bovenaan de lijst en druk op de knop 'OK' van de afstandsbediening.

• Selecteer [Antenne/Kabel/Satteliet - favoriete zenders] (Antenna/Kabel/Sattelite - favorite channels) en druk op 'OK'.

• Gebruik het pijltje naar beneden op de afstandsbediening om een van de zenders in de lijst te markeren. Druk dan op de knop 'Options' op de afstandsbediening.

• Selecteer [Zenders herordenen] (Reorder channels) en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• Markeer de zender die verplaatst moet worden en druk op 'OK' (Een icoon zal aan de linkerkant verschijnen).

• Kies een nieuwe plaats van de zender in de zenderlijst met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en druk op 'OK' om te bevestigen.

• Herhaal de voorgaande stap tot alle zenders naar wens georganiseerd zijn.

• Druk op de knop 'back' op de afstandsbediening om het menu te sluiten en de aanpassingen op te slaan. 

Onderstaand artikel is van toepassing op de 4002 en 4012 modellen van 2017


Situatie

Zenders staan onhandig geplaatst in de geinstalleerde zenderlijst. Derhalve moet de volgorde worden aangepast.

Checklist

Zorg er voor dat:

• de zenderlijst is geinstalleerd op de TV (een settopbox wordt niet gebruikt)

• de software van de TV is up-to-date

Antwoord

De zenderaanbieder staat niet toe om de zenderlijst te herordenen. Het is mogelijk om een Favorietenlijst te maken om de volgorde aan te passen.

1. Maak een favorietelijst aan:

Opmerking: Als er al een favorietenlijst bestaat, ga verder met stap 2: Favorietenlijst herordenen.


• Druk op de “Home”  knop op de afstandsbediening om het menu te openen.

• Selecteer [Zender] en druk op “OK”.• Selecteer [Zender aanpassen] en druk op “OK”.• Markeer de zender die toegevoegd moet worden aan de favorietenlijst.•  Druk op de “gele”  knop op de afstandsbediening voor ongeveer 3 seconden terwijl de zender is gemarkeerd, totdat een hart-icoon naast de favoriete zender komt te staan in de lijst.• Herhaal het proces totdat alle zenders in de lijst staan gemarkeerd met een hart-icoon.

• Druk op de “Exit” knop om het menu te sluiten.

2. Favorietenlijst herordenen:

• Terwijl een zender op staat, druk op de "List" knop op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.

• Druk op de links/rechts knoppen om te scrollen door de beschikbare zenders en selecteer de Favorietenlijst.


 

Opmerking: De volgorde van de aanmaken van de favoriete zenders, bepaald de positie in de zenderlijst.


• Markeer de aan te passen zender en druk op de “gele” knop om te selecteren (niet ingedrukt houden).

• Verplaats de cursor naar de gewenste positie waar de zender moet komen.

• Druk op de “gele” knop om te bevestigen. 

• De zender staat nu in de geselcteerde positie.

• Herhaal de stappen totdat de zenderlijst naar wens is.

Attentie: Als favoriete zender in de normale zenderlijst wordt verplaatst, zal dit effect hebben op de favorietenlijst.


Opmerking: Als de favorietenlijst is geselecteerd, zullen de CH+/CH- knoppen alleen binnen de favoriete zenders werken.

Het intoetsen van nummerieke toets die geen favoriete zender heeft, zal de gewenste zender weergeven. Echter, het gebruik van de CH+/CH- knoppen daarnam zal effect hebben op de favorietenlijst (de volgende beschikbare favoriete zendern).


 


 

Dit artikel is van toepassing op 7xx4, 8804, OLED8x4 en OLED9x4 modellen van 2019

 

Situatie
Favoriete of veelbekeken zenders worden op onhandige wijze geplaatst in de geïnstalleerde zenderlijst waardoor de zendervolgorde moet worden gewijzigd.


Checklist
Zorg er voor dat:
• de zenderlijst is geïnstalleerd op de tv (en niet via een set-top box)
• de software van de tv is bijgewerkt naar de laatste versie


Antwoord
De provider laat het niet toe om de zenderlijst aan te passen. Het wordt aangeraden om een "favorietenlijst" aan te maken en hierin de zenderlijst naar wens aan te passen.


1.Maak een favorietenlijst:
 

Opmerking: Als er al een favorietenlijst bestaat, ga dan verder met stap 2: "Zendervolgorde wijzigen"


• Terwijl een tv-zender zichtbaar is, houdt u de knop "OK" ingedrukt of drukt u op de knop "LIST"  op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Druk op de knop "+" (Opties) op de afstandsbediening.
• Selecteer de optie "Lijst met favorieten maken" en druk op "OK".

• Gebruik de pijltoetsen om een kanaal in de linkerkolom te markeren en druk op de knop "+" (Opties) om het toe te voegen of te verwijderen uit de favorietenlijst aan de rechterkant.

 

Opmerkingen:
• Door op de knop "OK" te drukken in plaats van op "+", kunt u meerdere zenders op een rij selecteren en ze als groep toevoegen.
• Zenders die als favorieten zijn gemarkeerd, worden weergegeven met een vinkje. Evenzo, als een favoriet is uitgeschakeld, wordt het vinkje niet meer weergegeven om aan te geven dat de gemarkeerde zender niet meer in de favorietenlijst staat• Druk op de knop "BACK"  op de afstandsbediening om het menu te sluiten en de lijst op te slaan.
• De tv toont een venster om de naam van de nieuwe favorietenlijst aan te passen.

Nadat u de naam van de nieuwe lijst hebt aangepast, sluit u het schermtoetsenbord door op de knop "OK" op het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening te drukken.

• Selecteer [Sluiten] en druk op "OK" op de afstandsbediening om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.
• Gedaan!

2. Zendervolgorde wijzigen:
• Terwijl een zender zichtbaar is, drukt u op de knop "OK" op de afstandsbediening om de zenderlijst te openen.
• Selecteer de bovenste balk waar de naam van de zenderlijst wordt weergegeven, druk op "OK" en selecteer de favorietenlijst die eerder is gemaakt.
• De tv geeft nu de favorietenlijst weer

• Druk op de knop "+" (Opties) op de afstandsbediening, selecteer [Zenders opnieuw ordenen] en druk op "OK".

  

 

• Markeer een zender dat moet worden verplaatst en druk op "OK" op de afstandsbediening.

• Verplaats de zender met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en druk op "OK" om de nieuwe positie in de favorietenlijst te accepteren. De geselecteerde zender wordt op de gewenste positie ingevoegd.
• Druk op de knop "BACK" op de afstandsbediening om de nieuwe volgorde van de kanalen op te slaan.

3. Verwijder een favorietenlijst
Ga als volgt te werk om een favorietenlijst te verwijderen:
• Open de favorietenlijst om te verwijderen.
• Druk op de knop "+" (Opties) en vervolgens op "OK" om het optiemenu te openen. Selecteer vervolgens "Lijst met favorieten verwijderen" en druk op "OK".
• Bevestig om de lijst te verwijderen.
• Druk op de knop "BACK"  om de zenderlijst te sluiten.
 

4. Hernoem een favorietenlijst
Ga als volgt te werk om een favorietenlijst te hernoemen:
• Open de favorietenlijst om te hernoemen.
• Druk op de knop "+" (Opties) om het optiemenu te openen (u hoeft alleen op + te drukken en hoeft daarna niet op OK te drukken), selecteer vervolgens "Lijst wijzigen" en druk op "OK".
• Gebruik het schermtoetsenbord om de huidige naam te verwijderen en een nieuwe naam in te voeren.
 

Opmerking: Druk op de knop "BACK"  om het schermtoetsenbord te verbergen.

 

• Selecteer ‘Toepassen’ en druk op OK.
• Druk op de knop "BACK" om de zenderlijst te sluiten.

Gerelateerde artikelen: