Probleemoplossingsgids voor TV's

Dit artikel geldt alleen voor 6162 62x2 serie van 2017 modellen

 

Situatie
De tv laat een foutieve zenderlogo zien óf er is helemaal geen logo te zien.

Checklist
Zorg dat:
• Zorg dat de software is bijgewerkt naar de laatste softwareversie

Antwoord
Dit probleem is opgelost in een nieuwe software update.
Om dit op te lossen:
1. Sluit een lege, naar FAT32 geformateerde USB stick aan op een computer.
2. Download het "xxx.zip" op de computer, door de volgende link te volgen:
https://app.box.com/s/bau068f8pd69vazz7kiipgkmwpymps7f
3. Pak het "autorun.upg" bestand uit vanaf het "xxx.zip" bestand.
4. Maak een nieuwe map op de USB stick met de naam “upgrades”.
5. Verplaats het “autorun.upg” bestand in de "upgrades" map en ontkoppel vervolgens de USB stick van de computer.
6. Zet de tv aan en wacht twee minuten totdat de tv volledig is opgestart.
7. Sluit de USB stick aan op de USB 2.0 poort (zwarte binnenzijde).
8. Druk op de "Instellingen" knop op de afstandsbediening volg het volgende menupad:
[Instellingen] > [Software bijwerken] > [Lokale updates] > [USB]
9. Selecteer de "upgrades"map en druk op OK.
10. Selecteer het "autorun.upg" bestand en druk op OK om de software bij te werken. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Verstoor het proces niet door op de knoppen op de tv óf de afstandsbediening te drukken.


11. Ontkoppel de USB stick.
Het per ongeluk opnieuw installeren van de software kan de tv beschadigen. Het is dus belangrijk om de USB stick direct te verwijderen nadat het installeren is voltooid
12. Klaar!

Gerelateerde artikelen:

[ID03108] Hoe pak je een bestand uit?

[ID06710] Hoe formateer je een USB stick naar FAT32 op Windows of Mac OS?


Het onderstaande artikel is van toepassing op een 58x3-serie van 2018 Philips-tv's


Situatie

Na de recente software-update toont het TV-toestel verkeerde kanaallogo's.

Checklist

Controleer of:

● De software van de TV up-to-date is

● Interne tuner wordt gebruikt als signaalbron (geen set-top box)

Answer

Dit probleem kan worden opgelost door de kanaallijst bij te werken. Om dit te doen, gaat u als volgt te werk:
 

1. Druk op de knop "Instellingen" en navigeer, afhankelijk van het ontvangsttype (Antenne / Kabel of Satelliet), naar het volgende menupad:

[Kanalen installeren]> [Satellietinstallatie]> [Satelliet zoeken]

of

[Kanalen installeren]> [Antenne / kabelinstallatie]> [Zoeken naar kanalen].


2. Druk op "OK", selecteer [Nu starten] en druk nogmaals op "OK".


3. Selecteer [Zenders bijwerken] en druk op "OK" om te bevestigen. of [Install channels]> [Antenna / Cable Installation]> [Zoeken naar kanalen].

 

Gerelateerde artikelen:


Situatie
De zenderlogo's worden verkeerd afgebeeld wanneer de programmagids wordt geopend of bij het scrollen door de zenderlijst.

Checklist
Zorg er voor dat:
• De meest recente softwareversie op de TV geïnstalleerd is
• De zenders zijn geinstalleerd op de TV (geen set-top box wordt gebruikt)

Antwoord
Er zijn verschillende manieren om de zenderlogo's van de zenderlijst te herladen. Ga verder met de volgende stappen: 

Optie 1: Schakel de uitzending naar EPG
Door te schakelen van programmagids worden de zenderlogo´s herladen in de TV.

• Druk op de “Home” toets op de standstbediening van de TV en selecteer:

[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Voorkeuren] > [Programmagids] > [Van de zender]

• Wacht ongeveer een half uur voordat de zenderlogo´s automatisch worden gecorrigeerd. (Geen verder actie nodig)

Optie 2: Herinstalleer de zenders
Klik op de link [ID04922] of [ID00395] onder dit artikel om de zenders te herinstalleren op de TV.

Optie 3: Kopieer de zenderlijst.

Controleer in de handleiding van de TV op de Philips Support webpagina of het TV model over deze functionaliteit beschikt.


Exporteer de zenderlijst naar een USB-stick en importeer de lijst weer terug naar de TV.
• Sluit een lege USB-stick aan op de TV
• Druk op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [TV-instellingen] (TV Settings) > [Voorkeuren] (Preferences) > [Zenderlijst kopiëren] (Channel list copy) > [Kopiëren naar USB] (Copy to USB).Er verschijnt een bericht: "De zenderlijst wordt gekopieerd naar de USB-stick."
• Nadat dit is voltooid, kopieer de lijst onmiddellijk terug door [Kopiëren naar TV] (Copy to TV) te selecteren in hetzelfde menu. Er verschijnt een bericht "Weet u zeker dat u de huidige zenderlijst op deze televisie wilt vervangen?") Selecteer "OK".Optie 4: Zenders hernoemen 
Schakel de TV aan, druk tijdens het kijken van een willekeurige zender op de knop "List" op de afstandsbediening van de TV en volg deze stappen:
• Druk op de knop met het pijltje naar rechts. Zorg ervoor dat de lijst is ingesteld op ‘Alle’ (All).
• Druk op OK.
• Druk eenmaal op de knop met het pijltje omlaag.
• Navigeer met de pijltoetsen naar de zender waarvan het logo veranderd moet worden.
Markeer de zender met het verkeerde logo
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening (zoals aangegeven onderin ‘rename’ (hernoemen)). Er verschijnt een bericht
• Druk op de knop met het pijltje omlaag
• Selecteer [Gereed] (Done) > [OK]
• Herhaal deze stappen voor alle zenders op alle bronnen.

Gerelateerde artikelen:

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Dit artikel geldt alleen voor 6162 62x2 serie van 2017 modellen

 

Situatie
De tv laat een foutieve zenderlogo zien óf er is helemaal geen logo te zien.

Checklist
Zorg dat:
• Zorg dat de software is bijgewerkt naar de laatste softwareversie

Antwoord
Dit probleem is opgelost in een nieuwe software update.
Om dit op te lossen:
1. Sluit een lege, naar FAT32 geformateerde USB stick aan op een computer.
2. Download het "xxx.zip" op de computer, door de volgende link te volgen:
https://app.box.com/s/bau068f8pd69vazz7kiipgkmwpymps7f
3. Pak het "autorun.upg" bestand uit vanaf het "xxx.zip" bestand.
4. Maak een nieuwe map op de USB stick met de naam “upgrades”.
5. Verplaats het “autorun.upg” bestand in de "upgrades" map en ontkoppel vervolgens de USB stick van de computer.
6. Zet de tv aan en wacht twee minuten totdat de tv volledig is opgestart.
7. Sluit de USB stick aan op de USB 2.0 poort (zwarte binnenzijde).
8. Druk op de "Instellingen" knop op de afstandsbediening volg het volgende menupad:
[Instellingen] > [Software bijwerken] > [Lokale updates] > [USB]
9. Selecteer de "upgrades"map en druk op OK.
10. Selecteer het "autorun.upg" bestand en druk op OK om de software bij te werken. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Verstoor het proces niet door op de knoppen op de tv óf de afstandsbediening te drukken.


11. Ontkoppel de USB stick.
Het per ongeluk opnieuw installeren van de software kan de tv beschadigen. Het is dus belangrijk om de USB stick direct te verwijderen nadat het installeren is voltooid
12. Klaar!

Gerelateerde artikelen:

[ID03108] Hoe pak je een bestand uit?

[ID06710] Hoe formateer je een USB stick naar FAT32 op Windows of Mac OS?


Het onderstaande artikel is van toepassing op een 58x3-serie van 2018 Philips-tv's


Situatie

Na de recente software-update toont het TV-toestel verkeerde kanaallogo's.

Checklist

Controleer of:

● De software van de TV up-to-date is

● Interne tuner wordt gebruikt als signaalbron (geen set-top box)

Answer

Dit probleem kan worden opgelost door de kanaallijst bij te werken. Om dit te doen, gaat u als volgt te werk:
 

1. Druk op de knop "Instellingen" en navigeer, afhankelijk van het ontvangsttype (Antenne / Kabel of Satelliet), naar het volgende menupad:

[Kanalen installeren]> [Satellietinstallatie]> [Satelliet zoeken]

of

[Kanalen installeren]> [Antenne / kabelinstallatie]> [Zoeken naar kanalen].


2. Druk op "OK", selecteer [Nu starten] en druk nogmaals op "OK".


3. Selecteer [Zenders bijwerken] en druk op "OK" om te bevestigen. of [Install channels]> [Antenna / Cable Installation]> [Zoeken naar kanalen].

 

Gerelateerde artikelen:


Situatie
De zenderlogo's worden verkeerd afgebeeld wanneer de programmagids wordt geopend of bij het scrollen door de zenderlijst.

Checklist
Zorg er voor dat:
• De meest recente softwareversie op de TV geïnstalleerd is
• De zenders zijn geinstalleerd op de TV (geen set-top box wordt gebruikt)

Antwoord
Er zijn verschillende manieren om de zenderlogo's van de zenderlijst te herladen. Ga verder met de volgende stappen: 

Optie 1: Schakel de uitzending naar EPG
Door te schakelen van programmagids worden de zenderlogo´s herladen in de TV.

• Druk op de “Home” toets op de standstbediening van de TV en selecteer:

[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Voorkeuren] > [Programmagids] > [Van de zender]

• Wacht ongeveer een half uur voordat de zenderlogo´s automatisch worden gecorrigeerd. (Geen verder actie nodig)

Optie 2: Herinstalleer de zenders
Klik op de link [ID04922] of [ID00395] onder dit artikel om de zenders te herinstalleren op de TV.

Optie 3: Kopieer de zenderlijst.

Controleer in de handleiding van de TV op de Philips Support webpagina of het TV model over deze functionaliteit beschikt.


Exporteer de zenderlijst naar een USB-stick en importeer de lijst weer terug naar de TV.
• Sluit een lege USB-stick aan op de TV
• Druk op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [TV-instellingen] (TV Settings) > [Voorkeuren] (Preferences) > [Zenderlijst kopiëren] (Channel list copy) > [Kopiëren naar USB] (Copy to USB).Er verschijnt een bericht: "De zenderlijst wordt gekopieerd naar de USB-stick."
• Nadat dit is voltooid, kopieer de lijst onmiddellijk terug door [Kopiëren naar TV] (Copy to TV) te selecteren in hetzelfde menu. Er verschijnt een bericht "Weet u zeker dat u de huidige zenderlijst op deze televisie wilt vervangen?") Selecteer "OK".Optie 4: Zenders hernoemen 
Schakel de TV aan, druk tijdens het kijken van een willekeurige zender op de knop "List" op de afstandsbediening van de TV en volg deze stappen:
• Druk op de knop met het pijltje naar rechts. Zorg ervoor dat de lijst is ingesteld op ‘Alle’ (All).
• Druk op OK.
• Druk eenmaal op de knop met het pijltje omlaag.
• Navigeer met de pijltoetsen naar de zender waarvan het logo veranderd moet worden.
Markeer de zender met het verkeerde logo
• Druk op de rode knop op de afstandsbediening (zoals aangegeven onderin ‘rename’ (hernoemen)). Er verschijnt een bericht
• Druk op de knop met het pijltje omlaag
• Selecteer [Gereed] (Done) > [OK]
• Herhaal deze stappen voor alle zenders op alle bronnen.

Gerelateerde artikelen: