Probleemoplossingsgids voor TV's

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De satellietkabel goed is aangesloten op de TV en het wandcontact


Antwoord

Als er meerdere satellieten worden geinstalleerd, begin met stap 1  
Als er maar één satelliet wordt geinstalleerd, begin met stap 2


1. Kies het aantal satellieten

De TV is standaard ingesteld op één satelliet. Volg deze stappen om meerdere satellieten te installeren:
• Wijzig het type verbinding. Druk op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels) > [Instellingen] (Settings) > [Verbindingstype] (Connection Type)
• Selecteer een van de volgende opties:
   • DiSEqC 1.0 (3-4 LNBs)
   • DiSEqC Mini (2 LNBs)

Controleer in de handleiding of op het label van de DiSEqC-schakelaar welke optie geselecteerd moet worden. Bij twijfel, probeer de instelling DiSEqC 1.0 (3-4 LNB's). Houd er rekening mee dat de TV alleen DiSEqC Mini en 1.0 ondersteunt.


• Selecteer [Gereed] (Done) > [Start]
De TV start een volledige scan van de zenders. Dit duurt maximaal een uur, afhankelijk van het aantal satellieten. Als het zoeken is voltooid, wordt op de TV een bericht weergegeven en een overzicht van de gevonden zenders getoond. Druk op OK om de installatie te voltooien.

Unicable
Volg deze stappen als de provider specifiek aangeeft dat de satelliet Unicable gebruikt.

Een Unicable-systeem (EN50494) kan via één kabel verbinding maken met een of twee satellieten.
• Druk op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
  [Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels) > [Instellingen] (Settings) > [Verbindingstype] (Connection Type)

• Kies en bevestig de juiste optie:
  [Unicable voor 1 satelliet] (Unicable for 1 satellite)
  [Unicable voor 2 satellieten] (Unicable for 2 satellites)

De TV geeft nu een lijst met gebruikersbanden (UB's of User Bands) weer:
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7

Als de provider gebruikmaakt van een gebruikersband van UB1 tot UB8, trekt u daar 1 van af om dezelfde nummering als die van de TV aan te houden.

• Kies een gebruikersband (UB) en druk op de knop OK
• Geef de gebruikersbandfrequentie op die u hebt ontvangen van uw kabelbedrijf (xxxx.XXX MHz). De frequentie moet binnen het volgende bereik vallen:
  Minimale frequentie: 0950,000
  Maximale frequentie: 2150,000
• Druk op OK om het zoeken naar satellieten te starten


2. Zoek naar zenders

Installeer de zenders (opnieuw) door op de knop 'Home' op de afstandsbediening van de TV te drukken en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels)
• Nadat de satellieten zijn gevonden, bevestig de installatie met OK

Opmerking: op sommige TV´s wordt gevraagd hoe de gevonden zenders geordend moeten worden. Kies een van de opties en druk op OK.

 Gerelateerde artikelen:


Situatie

Tv-uitzendingen worden ontvangen via een DVB-S (satelliet) -signaal. De satellietkanalen kunnen rechtstreeks op de tv worden geïnstalleerd.


Checklist

Controleer of:

• De satellietkabel stevig is aangesloten op de televisie en het stopcontact

• De satellietschotel correct is uitgelijnd en aangesloten;

 

Antwoord

Ga verder met de onderstaande stappen om satellietkanalen te installeren:

 

1. Sluit de satellietkabel aan

Sluit de satellietkabel aan op de "SAT 1" -poort van de tv.

 

2. Start Satelliet installatie

• Druk op de "Menu" - of "Home" -knop op de afstandsbediening en selecteer [Installatie]

• Selecteer [Automatisch zender scannen] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Selecteer [Satelliet] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Als er al een kanaallijst aanwezig is, geeft de TV een waarschuwing weer om de bestaande lijst te overschrijven. Selecteer [Ja] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

 

 

Eerste satellietinstallatie op de tv

Een ander bericht verschijnt op het scherm als er nog geen lijst met satellietzenders is geïnstalleerd. Configureer de satellietinstellingen als volgt:

 

• Druk op de "Menu" - of "Home" -knop op de afstandsbediening en selecteer [Installatie]

• Selecteer [Satellietinstellingen] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Selecteer [Antenne-installatie] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Selecteer het DVB-S-installatietype met de pijltjestoets op de afstandsbediening van de tv en druk op "OK" om te bevestigen.

- Direct = directe verbinding tussen de tv en de LNB-uitgang

- Enkele satellietkabel = Unicable
- DiSEqC = meerdere satellieten / LNB's via multischakelaar

 

• Verschillende soorten instellingen kunnen indien nodig worden gewijzigd. Ga als volgt verder:

- Verbindingstype "direct"

Druk op de knop "Groene" op de afstandsbediening van de tv om de installatie te starten.

                
- Verbindingstype "enkele satellietkabel" (Unicable):
Voer de gebruikersband en frequentie in en druk vervolgens op de knop "Groen" op de afstandsbediening van de tv om de installatie te starten.

Zoek de gebruikersband en de frequentie op de router met onbruikbare gegevens of vraag het gebruikersbandnummer aan via de technicus die de router heeft geïnstalleerd.


- Verbindingstype "DiSEqC"

Zorg dat de "DiSEqC" LNB overeenkomt met de juiste satellietnaam. Druk op de knop "Groen" op de afstandsbediening van de tv om de installatie te starten.

(Neem contact op met een satelliettechnicus voor ondersteuning bij satellietontvangst)


3. Wacht terwijl de tv kanalen installeert

• De tv zoekt nu naar kanalen op elke geselecteerde satelliet. De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet. (disclaimer: het aantal minuten kan variëren vanwege vele factoren)

Een voortgangsbalk toont de status van de installatie.

 

4. Voltooi de installatie

Nadat alle kanalen zijn geïnstalleerd, verschijnt een bericht met de mededeling; "Installatie voltooid".

• Selecteer [Gereed] en druk op de knop "OK" op de afstandsbediening.

 

5. Klaar!

Er verschijnt een tv-zender.Gerelateerde artikelen:

 


 Het artikel hieronder geld voor de:
5301, 6101 and 6201 modellen van 2016
4022 tot 4232, 53x2, 6162 en 62x2 modellen van 2017
4503 tot 5703 modellen van 2018
• 4xx4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Tijdens de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De TV een DVB-S-signaal ontvangt (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten
• De TV een interne DVB-S-tuner heeft
Opmerking: als de TV geen DVB-S-tuner heeft, is een set-top box nodig om satellietzenders te kunnen ontvangen.

Antwoord

1. Sluit de satellietkabel aan
Sluit de satellietkabel aan op de 'SAT 1'-poort op de TV.

2. Start Satellite installation 
Om de TV kanalen direct op de TV te installeren ga door als volgt: 
Druk op de "Setup" óf “Settings” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Satellite installation/Satteliet installatie] > [Search for channels/Zoek naar kanalen] > [Start now/Start nu] > [From a sorted package/Vanuit een pakket] Druk “OK”

Of

[All settings/Alle instellingen] > [Satellite installation/Satteliet installatie] > [Search for satellite/Zoek naar satteliet] > [Start now/Start nu] > [Reinstall channels/Herinstalleer kanalen] > [From a sorted package/Vanuit een pakket] Druk “OK”.

Of

[All settings/Alle instellingen] > [Satellite installation/Satteliet installatie] > [Search for satellite/Zoek naar satteliet] > [Reinstall channels]/Herinstalleer kanalen > [From a sorted package/Vanuit een pakket] Druk “OK”.

• Selecteer [Reinstall/Herinstalleren] en druk op “OK”
• Selecteer [Start] of [Settings/Instellingen] Als meerdere sattelieten, multiswitches of meerdere abbonnees zijn verbonden.
• Na het drukken op [Start] begint de TV te zoeken naar sattelieten. Druk op installeer zodra de TV de correcte satteliet heeft gevonden.


Info: in ‘Instellingen’ is de configuratietypen naar wens te wijzigen. Doe dit als volgt:

Verbindingstype ‘1 satelliet (enkele LNB)’
Druk op de groene knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbindingstype ‘2 satelliet (DiSEqC Mini)’
Druk op de groene knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbindingstype ‘2 satelliet (DiSEqC 1.0)’
Stem de “DiSEqC” LNB af op de juiste satellietnaam. Druk op de groene knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten. (Neem contact op met een satelliettechnicus voor ondersteuning voor satellietontvangst.)

Raadpleeg de handleiding of het label van de DiSEqC Switch om te weten welke optie te selecteren. Probeer bij twijfel de instelling DiSEqC 1.0 (3-4 LNB’s). Let op dat de TV alleen DiSEqC Mini en 1.0 ondersteunt.

Verbindingstype ‘Unicable voor 1 satelliet’

Unicable
Volg deze stappen als de provider specifiek aangeeft dat de satelliet Unicable gebruikt.
Een Unicable-systeem (EN50494) kan via één kabel verbinding maken met een of twee satellieten.
• Druk op de knop 'Home' op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels) > [Instellingen] (Settings) > [Verbindingstype] (Connection Type)
• Kies en bevestig de juiste optie:
[Unicable voor 1 satelliet] (Unicable for 1 satellite)
[Unicable voor 2 satellieten] (Unicable for 2 satellites)
De TV geeft nu een lijst met gebruikersbanden (UB's of User Bands) weer:
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7
Als de provider gebruikmaakt van een gebruikersband van UB1 tot UB8, trek daar 1 van af om dezelfde nummering als die van de TV aan te houden.
• Kies een gebruikersband (UB) en druk op de knop OK
• Voer de gebruikersbandfrequentie in die van de kabelmaatschappij is ontvangen (xxxx,xx MHz). De frequentie moet vallen binnen het volgende bereik:
Minimale frequentie: 0950,000
Maximale frequentie: 2150,000
• Druk op ‘OK’ om het zoeken naar satellieten te starten


3. Wacht terwijl de TV zenders installeert
• De TV begint nu te zoeken naar zenders op de geselecteerde satelliet(en). De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet. Een voortgangsbalk geeft de status van de installatie aan.

4. Voltooi de installatie
Nadat alle zenders zijn geïnstalleerd, wordt het bericht [Installatie voltooid] weergegeven
● Selecteer [Gereed] en druk op ‘OK’ op de afstandsbediening.

5. Klaar!
De satellietzenders zijn nu beschikbaar op de TV.

Gerelateerde artikelen:


Checklist

Zorg ervoor dat:

• De antennekabel stevig is aangesloten op de TV en aan de aansluiting in de muur

• De satellietschotel goed is uitgericht en aangesloten

• De kwaliteit van het signaal wordt gecontroleerd door de TV 


Antwoord


1. Sluit de antennekabel aan op “SAT 1”

Sluite de satelluiet kabel in de “Sat 1”-poort van de TV.
Twin Tuner

Het is mogelijk om een tweede satelliet-antennekabel aan te sluiten op de “SAT 2”-poort


Voordeel:

Met Twin Tuner is het mogelijk om andere programma’s te kijken terwijl een programma wordt opgenomen.


Twin Tuner installeren:

Sluit een extra satelliet-antennekabel, CAM en smartcard aan.  

Let op: alle instellingen van de “SAT 2”-tuner moeten een exacte kopie zijn van de instellingen van “SAT 1”: de satellietsignalen, de CAM’s, de smartcards en de rechten van de smartcards en CAM’s.


2. Installeer de satelliet

Druk op de “Configuratie”-knop op de afstandsbediening. Het icoontje is een tandwiel cogwheel small3.jpg.

Selecteer hierna [Installatie satellietzenders] en druk op OK


Als er voor het eerst zenders op de TV worden geïnstalleerd zal de TV het volgende bericht laten zien:  “Geen zenders geïnstalleerd. Selecteer Geen zenders en druk op OK om nu satellietzenders te installeren.”

• Kies [Installeren] en druk op OK
3. Kinderslot

In sommige gevallen zal een bericht verschijnen in beeld: “Setup - Enter Code. Set your pin code first”. Dit is het kinderslot. Ga naar de volgende stap als dit bericht niet verschijnt.


• Voer de code in die u wilt gebruiken of die u al eerder heeft ingesteld.


Hoe kan het kinderslot worden uitgeschakeld?

Mocht kinderslot AAN staan en u bent de code vergeten of u wilt simpelweg kinderslot uitschakelen, volg dan onderstaande stappen:


Onderbreek de zenderinstallatie en ga naar:

• Kies [Configuratie] > [Algemene instellingen] > [Kinderslot]

• voer de algemene code ‘8888’ in en druk op OK

• zet de nieuwe code op ‘8888’ en druk twee keer op OK

• kies [Leeftijdsclassificatie] > [Geen]

Ga terug naar stap 1 en ga verder met het installeren van zenders4. Twee Tuners


In beeld verschijnt een bericht: “Selecteer Twee tuners als u naar een zender wilt kijken, maar iets op een andere zender wilt opnemen.”

Sluit twee kabels aan of gebruik een Unicable met twee User Bands.

We adviseren het gebruik van twee CAM-modules voor betaal-TV.”


• Kies [Twee Tuners] om gebruik te maken van de Twin Tuner-functie (uitgelegd in stap 1)

• Kies [Volgende] en druk OK

  

 


5. Satellietinstellingen

De TV laat de huidige instellingen zien.
• Selecteer [Zoeken]

6 Zoeken naar satellieten 

• De TV zal nu verbinden met satellieten. Dat kan enkele minuten duren.
• Zodra de satellieten zijn gevonden, toont de TV informatie over de satelliet.

7 Installeer de zenders
• Selecteer [Installeren] en druk op OK

  

• Selecteer een van de voorgesorteerde zenderpakketten voor het land.
• Selecteer [Volgende] en druk OK • Selecteer [Snel] om het zenderpakket te installeren. Met deze optie zal de TV zenders zoeken vanuit een geprogrammeerde zenderpositie. De installatie duurt minder lang.
Kies [Volledig] om alle andere beschikbare zenders te installeren. De installatie duurt langer.
• Selecteer [Volgende] en druk op OK 

 

8. Wacht terwijl de TV de zenders installeert

 

• De TV zal nu zenders zoeken op elke geselecteerde satelliet. De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet (aantal minuten kan verschillen vanwege meerdere factoren).
Twee progressiebars tonen de status van de installatie.

9. Rond de installatie af

 

Nadat alle zenders geinstalleerd zijn, komt er een bericht “De installatie is klaar”
• Selecteer ‘Beeindigen’ en druk op OK 

10 Klaar!
Een TV-zender verschijnt.

Gerelateerde artikelen:


Situatie
TV-uitzendingen worden ontvangen via een DVB-S-signaal (satelliet). Satellietzenders kunnen direct op de TV worden geïnstalleerd.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De satellietkabel goed is aangesloten op de TV en contact in de muur
• De satellietschotel goed is afgesteld en aangesloten

Antwoord
Voer de volgende stappen uit om satellietzenders te installeren:

1. Sluit de satellietkabel aan
Sluit de satellietkabel aan op de 'SAT 1'-poort op de televisie.

2. Start de installatie van de satelliet
Druk op de afstandsbediening op de knop "Settings" en selecteer:
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Zender] > [Satellietinstallatie] > [Zoeken naar satellieten] > [Satelliet installeren]
*Alleen sommige modellen

Of

tijdens de eerste installatie van de TV:
Zenders en snelle instelling: [Satelliet installeren]
 
3. Configuratie van installatie (optioneel)
Als één LNB wordt gebruikt, ga verder met stap 4. De configuratie is al correct ingesteld voor één LNB.
Als er twee LNB's worden gebruikt, selecteer [Configuratie] om de instellingen te veranderen en selecteer de satellieten. Druk op "OK" op de afstandsbediening en ga verder met stap 4.

Voor een Unicable-installatie, ga als volgt te werk:

• Selecteer: [Configuratie] > [Installatiesysteem] > [Unicable voor 1 satelliet] of [Unicable voor 2 satellieten]
• Selecteer het gebruikersbandnummer en druk op OK op de afstandsbediening. Druk vervolgens op [Volgende] om de gebruikersbandfrequentie te openen (gebruik de cijfers op de afstandsbediening om de frequentie in te voeren).
U vindt de gebruikersband en de frequentie op de Unicable-router. U kunt het gebruikersbandnummer ook navragen bij de technisch medewerker die de router heeft geïnstalleerd. .4. Start het zoeken
Als de instellingen niet gewijzigd hoeven te worden:
• Selecteer [Zoeken]

5. Zoeken naar satellieten
• De TV maakt nu verbinding met de satelliet(en). Dit kan enkele minuten duren.
• Zodra de satellieten zijn gevonden, worden de namen van de gevonden satellieten op de TV weergegeven

6. Installeer de zenders
• Selecteer [Installeren] (Install) en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
• Selecteer in de lijst het installatietype naar keuze en druk op OK op de afstandsbediening:
- Een van de vooraf gesorteerde zenderpakketten voor uw land (standaard).
- Niet-gesorteerd (een volledige scan van alle beschikbare zenders)
- Snelle installatie (optie verschilt per zender)
• Selecteer [Volgende] en druk op de knop OK.

7. Wacht terwijl de TV zenders installeert
• De TV zoekt nu naar zenders op elke geselecteerde satelliet. De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet. (disclaimer: de duur kan variëren afhankelijk van talrijke factoren)
Een voortgangsbalk toont de status van de installatie.

8. Voltooi de installatie
Nadat alle zenders zijn geïnstalleerd, wordt het bericht [Installatie voltooid] weergegeven.
• Selecteer [Gereed] en druk op OK op de afstandsbediening.

9. Online privacy
De online privacy is gerelateerd aan interactieve services (HbbTV) die providers aanbieden via hun zenders. De ontvangst van HbbTV is [AAN] of [UIT] zetten.

10. Klaar!
Er wordt een TV-zender weergegeven.

Gerelateerde artikelen:


Dit artikel is van toepassing op:
• 58x3 en 6xx3 modellen van 2018
• 6xx4 en OLED754 modellen van 2019


Situatie

Kanalen moeten geinstalleerd worden in de volgende situaties:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Wanneer er 1 of meer kanalen missen

• Wanneeer men wisselt van provider of signaal type


Checklist

Controleer of:

• Een DVB-S word ontvangen door de TV (geen media box word gebruikt)

• Of alle kabels goed zijn verbonden

• Of de TV een interne DVB-S tuner heeft

Opmerking: Als de televisie geen interne DVB-S tuner heeft, is een mediabox benodigd om satteliet kanalen te bekijken.


Antwoord

1. Verbind de satteliet kabel
Verbind de satteliet kabel met de “SAT 1” port op de tv.

2. Start Satelliet installatie
Om de TV kanalen direct op de TV te installeren, volg deze stappen:
1. Druk op de “Home”-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Instellingen] > [Zenders] > [Satteliet installatie] > [Zoek naar satteliet] > [Starten]
• Selecteer [Zenders opnieuw installeren] En druk op “OK”.
• Selecteer [Uit een pakket] of [Alle kanalen ongesoorteerd] en druk op “OK”
• Selecteer [Opnieuw installeren] en druk op “OK”.
• Selecteer [Starten] of [Instellingen] als er meerdere sattelieten, multiswitches of abbonees verbonden zijn.
• Druk [Starten] en de TV zoekt naar sattelieten.
• Druk op [Installeren] nadat de TV de juiste satteliet heeft gevonden.
• Kies een pakket indien u dat heeft gekozen [Uit een pakket] En druk op “OK”

Info: In "Settings/Instellingen", kunnen verschillende opties worden aangepast. Ga door als volgt:

Verbinding type  “1 Satellite (Single LNB)”
Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbinding type  “2 Satellites (DiSEqC Mini)”
Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbinding type  “3 or 4 Satellites (DiSEqC 1.0)”
Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.
(Neem contact op met een SAT technicus voor hulp bij satteliet ontvangst)

Kijk in de handleiding of op de label van de DiSEqC Switch om te zien welke geselecteerd moet worden. Als u het niet zeker weer, Probeer de instelling DiSEqC 1.0 (3-4 LNBs). Deze TV ondersteund alleen DiSEqC Mini en 1.0.


Verbinding type  “Unicable voor 1 satelliet”

Unicable
Volg deze stappen als de provider zegt dat de satteliet unicable gebruikt.
Een unicable systeem (EN50494) kan verbinden met 1 of meer sattelieten, met maar 1 kabel.

Druk op de “Home”-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Instellingen > [Zenders] > [Sattelietzenders] > [Zenders zoeken] > [Starten]
• Selecteer [Zenders opnieuw installeren] En druk op “OK”.
• Selecteer [Uit een pakket] of [Alle zenders ongesoorteerd] En druk op “OK”
• Selecteer [Installeren] En druk op “OK”.
• Selecteer [Instellingen] En druk op “OK”.
• Selecteer [Verbindingstype], Kies en bevestig de juiste optie:
[Unicable voor 1 satellite]
[Unicable voor 2 satellites]

De TV laat nu een lijst van userbands zien (UBs):
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7

Als de provider een userband gebruikt tussen UB1 en UB8, trek dan 1 af om gelijk te komen met de UB nummering
van de TV.
• Kies een userband (UB) en druk op de ‘OK’ knop
• Voer de user band frequency in , die krijgt u van de provider (xxxx.xxx MHz). Dit zou binnen de volgende
frequenties moeten zijn.

Minimum frequency: 0950.000
Maximum frequency: 2150.000
• Druk op ‘OK’ om de satteliet te zoeken.


3. Wacht terwijl de TV kanalen installeert
• De TV zoekt nu naar kanalen op de geselecteerde satteliet(en).  

4. Maak de installatie af.
Nadat alle kanalen zijn geinstalleerd, komt er een bericht in beeld “Finished!” .
• Selecteer [Finish] En druk op de “OK” knop op de afstandsbediening.

5. Klaar!
De satteliet kanalen zijn nu beschikbaar op de TV.

Gerelateerde artikelen:

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De satellietkabel goed is aangesloten op de TV en het wandcontact


Antwoord

Als er meerdere satellieten worden geinstalleerd, begin met stap 1  
Als er maar één satelliet wordt geinstalleerd, begin met stap 2


1. Kies het aantal satellieten

De TV is standaard ingesteld op één satelliet. Volg deze stappen om meerdere satellieten te installeren:
• Wijzig het type verbinding. Druk op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels) > [Instellingen] (Settings) > [Verbindingstype] (Connection Type)
• Selecteer een van de volgende opties:
   • DiSEqC 1.0 (3-4 LNBs)
   • DiSEqC Mini (2 LNBs)

Controleer in de handleiding of op het label van de DiSEqC-schakelaar welke optie geselecteerd moet worden. Bij twijfel, probeer de instelling DiSEqC 1.0 (3-4 LNB's). Houd er rekening mee dat de TV alleen DiSEqC Mini en 1.0 ondersteunt.


• Selecteer [Gereed] (Done) > [Start]
De TV start een volledige scan van de zenders. Dit duurt maximaal een uur, afhankelijk van het aantal satellieten. Als het zoeken is voltooid, wordt op de TV een bericht weergegeven en een overzicht van de gevonden zenders getoond. Druk op OK om de installatie te voltooien.

Unicable
Volg deze stappen als de provider specifiek aangeeft dat de satelliet Unicable gebruikt.

Een Unicable-systeem (EN50494) kan via één kabel verbinding maken met een of twee satellieten.
• Druk op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
  [Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels) > [Instellingen] (Settings) > [Verbindingstype] (Connection Type)

• Kies en bevestig de juiste optie:
  [Unicable voor 1 satelliet] (Unicable for 1 satellite)
  [Unicable voor 2 satellieten] (Unicable for 2 satellites)

De TV geeft nu een lijst met gebruikersbanden (UB's of User Bands) weer:
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7

Als de provider gebruikmaakt van een gebruikersband van UB1 tot UB8, trekt u daar 1 van af om dezelfde nummering als die van de TV aan te houden.

• Kies een gebruikersband (UB) en druk op de knop OK
• Geef de gebruikersbandfrequentie op die u hebt ontvangen van uw kabelbedrijf (xxxx.XXX MHz). De frequentie moet binnen het volgende bereik vallen:
  Minimale frequentie: 0950,000
  Maximale frequentie: 2150,000
• Druk op OK om het zoeken naar satellieten te starten


2. Zoek naar zenders

Installeer de zenders (opnieuw) door op de knop 'Home' op de afstandsbediening van de TV te drukken en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels)
• Nadat de satellieten zijn gevonden, bevestig de installatie met OK

Opmerking: op sommige TV´s wordt gevraagd hoe de gevonden zenders geordend moeten worden. Kies een van de opties en druk op OK.

 Gerelateerde artikelen:


Situatie

Tv-uitzendingen worden ontvangen via een DVB-S (satelliet) -signaal. De satellietkanalen kunnen rechtstreeks op de tv worden geïnstalleerd.


Checklist

Controleer of:

• De satellietkabel stevig is aangesloten op de televisie en het stopcontact

• De satellietschotel correct is uitgelijnd en aangesloten;

 

Antwoord

Ga verder met de onderstaande stappen om satellietkanalen te installeren:

 

1. Sluit de satellietkabel aan

Sluit de satellietkabel aan op de "SAT 1" -poort van de tv.

 

2. Start Satelliet installatie

• Druk op de "Menu" - of "Home" -knop op de afstandsbediening en selecteer [Installatie]

• Selecteer [Automatisch zender scannen] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Selecteer [Satelliet] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Als er al een kanaallijst aanwezig is, geeft de TV een waarschuwing weer om de bestaande lijst te overschrijven. Selecteer [Ja] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

 

 

Eerste satellietinstallatie op de tv

Een ander bericht verschijnt op het scherm als er nog geen lijst met satellietzenders is geïnstalleerd. Configureer de satellietinstellingen als volgt:

 

• Druk op de "Menu" - of "Home" -knop op de afstandsbediening en selecteer [Installatie]

• Selecteer [Satellietinstellingen] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Selecteer [Antenne-installatie] en druk op "OK" op de afstandsbediening van de tv.

• Selecteer het DVB-S-installatietype met de pijltjestoets op de afstandsbediening van de tv en druk op "OK" om te bevestigen.

- Direct = directe verbinding tussen de tv en de LNB-uitgang

- Enkele satellietkabel = Unicable
- DiSEqC = meerdere satellieten / LNB's via multischakelaar

 

• Verschillende soorten instellingen kunnen indien nodig worden gewijzigd. Ga als volgt verder:

- Verbindingstype "direct"

Druk op de knop "Groene" op de afstandsbediening van de tv om de installatie te starten.

                
- Verbindingstype "enkele satellietkabel" (Unicable):
Voer de gebruikersband en frequentie in en druk vervolgens op de knop "Groen" op de afstandsbediening van de tv om de installatie te starten.

Zoek de gebruikersband en de frequentie op de router met onbruikbare gegevens of vraag het gebruikersbandnummer aan via de technicus die de router heeft geïnstalleerd.


- Verbindingstype "DiSEqC"

Zorg dat de "DiSEqC" LNB overeenkomt met de juiste satellietnaam. Druk op de knop "Groen" op de afstandsbediening van de tv om de installatie te starten.

(Neem contact op met een satelliettechnicus voor ondersteuning bij satellietontvangst)


3. Wacht terwijl de tv kanalen installeert

• De tv zoekt nu naar kanalen op elke geselecteerde satelliet. De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet. (disclaimer: het aantal minuten kan variëren vanwege vele factoren)

Een voortgangsbalk toont de status van de installatie.

 

4. Voltooi de installatie

Nadat alle kanalen zijn geïnstalleerd, verschijnt een bericht met de mededeling; "Installatie voltooid".

• Selecteer [Gereed] en druk op de knop "OK" op de afstandsbediening.

 

5. Klaar!

Er verschijnt een tv-zender.Gerelateerde artikelen:

 


 Het artikel hieronder geld voor de:
5301, 6101 and 6201 modellen van 2016
4022 tot 4232, 53x2, 6162 en 62x2 modellen van 2017
4503 tot 5703 modellen van 2018
• 4xx4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Tijdens de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De TV een DVB-S-signaal ontvangt (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten
• De TV een interne DVB-S-tuner heeft
Opmerking: als de TV geen DVB-S-tuner heeft, is een set-top box nodig om satellietzenders te kunnen ontvangen.

Antwoord

1. Sluit de satellietkabel aan
Sluit de satellietkabel aan op de 'SAT 1'-poort op de TV.

2. Start Satellite installation 
Om de TV kanalen direct op de TV te installeren ga door als volgt: 
Druk op de "Setup" óf “Settings” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Satellite installation/Satteliet installatie] > [Search for channels/Zoek naar kanalen] > [Start now/Start nu] > [From a sorted package/Vanuit een pakket] Druk “OK”

Of

[All settings/Alle instellingen] > [Satellite installation/Satteliet installatie] > [Search for satellite/Zoek naar satteliet] > [Start now/Start nu] > [Reinstall channels/Herinstalleer kanalen] > [From a sorted package/Vanuit een pakket] Druk “OK”.

Of

[All settings/Alle instellingen] > [Satellite installation/Satteliet installatie] > [Search for satellite/Zoek naar satteliet] > [Reinstall channels]/Herinstalleer kanalen > [From a sorted package/Vanuit een pakket] Druk “OK”.

• Selecteer [Reinstall/Herinstalleren] en druk op “OK”
• Selecteer [Start] of [Settings/Instellingen] Als meerdere sattelieten, multiswitches of meerdere abbonnees zijn verbonden.
• Na het drukken op [Start] begint de TV te zoeken naar sattelieten. Druk op installeer zodra de TV de correcte satteliet heeft gevonden.


Info: in ‘Instellingen’ is de configuratietypen naar wens te wijzigen. Doe dit als volgt:

Verbindingstype ‘1 satelliet (enkele LNB)’
Druk op de groene knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbindingstype ‘2 satelliet (DiSEqC Mini)’
Druk op de groene knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbindingstype ‘2 satelliet (DiSEqC 1.0)’
Stem de “DiSEqC” LNB af op de juiste satellietnaam. Druk op de groene knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten. (Neem contact op met een satelliettechnicus voor ondersteuning voor satellietontvangst.)

Raadpleeg de handleiding of het label van de DiSEqC Switch om te weten welke optie te selecteren. Probeer bij twijfel de instelling DiSEqC 1.0 (3-4 LNB’s). Let op dat de TV alleen DiSEqC Mini en 1.0 ondersteunt.

Verbindingstype ‘Unicable voor 1 satelliet’

Unicable
Volg deze stappen als de provider specifiek aangeeft dat de satelliet Unicable gebruikt.
Een Unicable-systeem (EN50494) kan via één kabel verbinding maken met een of twee satellieten.
• Druk op de knop 'Home' op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] (Setup) > [Satelliet zoeken] (Search for satellite) > [Zenders installeren] (Install Channels) > [Instellingen] (Settings) > [Verbindingstype] (Connection Type)
• Kies en bevestig de juiste optie:
[Unicable voor 1 satelliet] (Unicable for 1 satellite)
[Unicable voor 2 satellieten] (Unicable for 2 satellites)
De TV geeft nu een lijst met gebruikersbanden (UB's of User Bands) weer:
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7
Als de provider gebruikmaakt van een gebruikersband van UB1 tot UB8, trek daar 1 van af om dezelfde nummering als die van de TV aan te houden.
• Kies een gebruikersband (UB) en druk op de knop OK
• Voer de gebruikersbandfrequentie in die van de kabelmaatschappij is ontvangen (xxxx,xx MHz). De frequentie moet vallen binnen het volgende bereik:
Minimale frequentie: 0950,000
Maximale frequentie: 2150,000
• Druk op ‘OK’ om het zoeken naar satellieten te starten


3. Wacht terwijl de TV zenders installeert
• De TV begint nu te zoeken naar zenders op de geselecteerde satelliet(en). De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet. Een voortgangsbalk geeft de status van de installatie aan.

4. Voltooi de installatie
Nadat alle zenders zijn geïnstalleerd, wordt het bericht [Installatie voltooid] weergegeven
● Selecteer [Gereed] en druk op ‘OK’ op de afstandsbediening.

5. Klaar!
De satellietzenders zijn nu beschikbaar op de TV.

Gerelateerde artikelen:


Checklist

Zorg ervoor dat:

• De antennekabel stevig is aangesloten op de TV en aan de aansluiting in de muur

• De satellietschotel goed is uitgericht en aangesloten

• De kwaliteit van het signaal wordt gecontroleerd door de TV 


Antwoord


1. Sluit de antennekabel aan op “SAT 1”

Sluite de satelluiet kabel in de “Sat 1”-poort van de TV.
Twin Tuner

Het is mogelijk om een tweede satelliet-antennekabel aan te sluiten op de “SAT 2”-poort


Voordeel:

Met Twin Tuner is het mogelijk om andere programma’s te kijken terwijl een programma wordt opgenomen.


Twin Tuner installeren:

Sluit een extra satelliet-antennekabel, CAM en smartcard aan.  

Let op: alle instellingen van de “SAT 2”-tuner moeten een exacte kopie zijn van de instellingen van “SAT 1”: de satellietsignalen, de CAM’s, de smartcards en de rechten van de smartcards en CAM’s.


2. Installeer de satelliet

Druk op de “Configuratie”-knop op de afstandsbediening. Het icoontje is een tandwiel cogwheel small3.jpg.

Selecteer hierna [Installatie satellietzenders] en druk op OK


Als er voor het eerst zenders op de TV worden geïnstalleerd zal de TV het volgende bericht laten zien:  “Geen zenders geïnstalleerd. Selecteer Geen zenders en druk op OK om nu satellietzenders te installeren.”

• Kies [Installeren] en druk op OK
3. Kinderslot

In sommige gevallen zal een bericht verschijnen in beeld: “Setup - Enter Code. Set your pin code first”. Dit is het kinderslot. Ga naar de volgende stap als dit bericht niet verschijnt.


• Voer de code in die u wilt gebruiken of die u al eerder heeft ingesteld.


Hoe kan het kinderslot worden uitgeschakeld?

Mocht kinderslot AAN staan en u bent de code vergeten of u wilt simpelweg kinderslot uitschakelen, volg dan onderstaande stappen:


Onderbreek de zenderinstallatie en ga naar:

• Kies [Configuratie] > [Algemene instellingen] > [Kinderslot]

• voer de algemene code ‘8888’ in en druk op OK

• zet de nieuwe code op ‘8888’ en druk twee keer op OK

• kies [Leeftijdsclassificatie] > [Geen]

Ga terug naar stap 1 en ga verder met het installeren van zenders4. Twee Tuners


In beeld verschijnt een bericht: “Selecteer Twee tuners als u naar een zender wilt kijken, maar iets op een andere zender wilt opnemen.”

Sluit twee kabels aan of gebruik een Unicable met twee User Bands.

We adviseren het gebruik van twee CAM-modules voor betaal-TV.”


• Kies [Twee Tuners] om gebruik te maken van de Twin Tuner-functie (uitgelegd in stap 1)

• Kies [Volgende] en druk OK

  

 


5. Satellietinstellingen

De TV laat de huidige instellingen zien.
• Selecteer [Zoeken]

6 Zoeken naar satellieten 

• De TV zal nu verbinden met satellieten. Dat kan enkele minuten duren.
• Zodra de satellieten zijn gevonden, toont de TV informatie over de satelliet.

7 Installeer de zenders
• Selecteer [Installeren] en druk op OK

  

• Selecteer een van de voorgesorteerde zenderpakketten voor het land.
• Selecteer [Volgende] en druk OK • Selecteer [Snel] om het zenderpakket te installeren. Met deze optie zal de TV zenders zoeken vanuit een geprogrammeerde zenderpositie. De installatie duurt minder lang.
Kies [Volledig] om alle andere beschikbare zenders te installeren. De installatie duurt langer.
• Selecteer [Volgende] en druk op OK 

 

8. Wacht terwijl de TV de zenders installeert

 

• De TV zal nu zenders zoeken op elke geselecteerde satelliet. De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet (aantal minuten kan verschillen vanwege meerdere factoren).
Twee progressiebars tonen de status van de installatie.

9. Rond de installatie af

 

Nadat alle zenders geinstalleerd zijn, komt er een bericht “De installatie is klaar”
• Selecteer ‘Beeindigen’ en druk op OK 

10 Klaar!
Een TV-zender verschijnt.

Gerelateerde artikelen:


Situatie
TV-uitzendingen worden ontvangen via een DVB-S-signaal (satelliet). Satellietzenders kunnen direct op de TV worden geïnstalleerd.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De satellietkabel goed is aangesloten op de TV en contact in de muur
• De satellietschotel goed is afgesteld en aangesloten

Antwoord
Voer de volgende stappen uit om satellietzenders te installeren:

1. Sluit de satellietkabel aan
Sluit de satellietkabel aan op de 'SAT 1'-poort op de televisie.

2. Start de installatie van de satelliet
Druk op de afstandsbediening op de knop "Settings" en selecteer:
[Veelgebruikte instellingen]* > [Alle instellingen] > [Zender] > [Satellietinstallatie] > [Zoeken naar satellieten] > [Satelliet installeren]
*Alleen sommige modellen

Of

tijdens de eerste installatie van de TV:
Zenders en snelle instelling: [Satelliet installeren]
 
3. Configuratie van installatie (optioneel)
Als één LNB wordt gebruikt, ga verder met stap 4. De configuratie is al correct ingesteld voor één LNB.
Als er twee LNB's worden gebruikt, selecteer [Configuratie] om de instellingen te veranderen en selecteer de satellieten. Druk op "OK" op de afstandsbediening en ga verder met stap 4.

Voor een Unicable-installatie, ga als volgt te werk:

• Selecteer: [Configuratie] > [Installatiesysteem] > [Unicable voor 1 satelliet] of [Unicable voor 2 satellieten]
• Selecteer het gebruikersbandnummer en druk op OK op de afstandsbediening. Druk vervolgens op [Volgende] om de gebruikersbandfrequentie te openen (gebruik de cijfers op de afstandsbediening om de frequentie in te voeren).
U vindt de gebruikersband en de frequentie op de Unicable-router. U kunt het gebruikersbandnummer ook navragen bij de technisch medewerker die de router heeft geïnstalleerd. .4. Start het zoeken
Als de instellingen niet gewijzigd hoeven te worden:
• Selecteer [Zoeken]

5. Zoeken naar satellieten
• De TV maakt nu verbinding met de satelliet(en). Dit kan enkele minuten duren.
• Zodra de satellieten zijn gevonden, worden de namen van de gevonden satellieten op de TV weergegeven

6. Installeer de zenders
• Selecteer [Installeren] (Install) en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
• Selecteer in de lijst het installatietype naar keuze en druk op OK op de afstandsbediening:
- Een van de vooraf gesorteerde zenderpakketten voor uw land (standaard).
- Niet-gesorteerd (een volledige scan van alle beschikbare zenders)
- Snelle installatie (optie verschilt per zender)
• Selecteer [Volgende] en druk op de knop OK.

7. Wacht terwijl de TV zenders installeert
• De TV zoekt nu naar zenders op elke geselecteerde satelliet. De installatie duurt ongeveer 10-15 minuten voor elke satelliet. (disclaimer: de duur kan variëren afhankelijk van talrijke factoren)
Een voortgangsbalk toont de status van de installatie.

8. Voltooi de installatie
Nadat alle zenders zijn geïnstalleerd, wordt het bericht [Installatie voltooid] weergegeven.
• Selecteer [Gereed] en druk op OK op de afstandsbediening.

9. Online privacy
De online privacy is gerelateerd aan interactieve services (HbbTV) die providers aanbieden via hun zenders. De ontvangst van HbbTV is [AAN] of [UIT] zetten.

10. Klaar!
Er wordt een TV-zender weergegeven.

Gerelateerde artikelen:


Dit artikel is van toepassing op:
• 58x3 en 6xx3 modellen van 2018
• 6xx4 en OLED754 modellen van 2019


Situatie

Kanalen moeten geinstalleerd worden in de volgende situaties:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Wanneer er 1 of meer kanalen missen

• Wanneeer men wisselt van provider of signaal type


Checklist

Controleer of:

• Een DVB-S word ontvangen door de TV (geen media box word gebruikt)

• Of alle kabels goed zijn verbonden

• Of de TV een interne DVB-S tuner heeft

Opmerking: Als de televisie geen interne DVB-S tuner heeft, is een mediabox benodigd om satteliet kanalen te bekijken.


Antwoord

1. Verbind de satteliet kabel
Verbind de satteliet kabel met de “SAT 1” port op de tv.

2. Start Satelliet installatie
Om de TV kanalen direct op de TV te installeren, volg deze stappen:
1. Druk op de “Home”-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Instellingen] > [Zenders] > [Satteliet installatie] > [Zoek naar satteliet] > [Starten]
• Selecteer [Zenders opnieuw installeren] En druk op “OK”.
• Selecteer [Uit een pakket] of [Alle kanalen ongesoorteerd] en druk op “OK”
• Selecteer [Opnieuw installeren] en druk op “OK”.
• Selecteer [Starten] of [Instellingen] als er meerdere sattelieten, multiswitches of abbonees verbonden zijn.
• Druk [Starten] en de TV zoekt naar sattelieten.
• Druk op [Installeren] nadat de TV de juiste satteliet heeft gevonden.
• Kies een pakket indien u dat heeft gekozen [Uit een pakket] En druk op “OK”

Info: In "Settings/Instellingen", kunnen verschillende opties worden aangepast. Ga door als volgt:

Verbinding type  “1 Satellite (Single LNB)”
Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbinding type  “2 Satellites (DiSEqC Mini)”
Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.

Verbinding type  “3 or 4 Satellites (DiSEqC 1.0)”
Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening van de TV om de installatie te starten.
(Neem contact op met een SAT technicus voor hulp bij satteliet ontvangst)

Kijk in de handleiding of op de label van de DiSEqC Switch om te zien welke geselecteerd moet worden. Als u het niet zeker weer, Probeer de instelling DiSEqC 1.0 (3-4 LNBs). Deze TV ondersteund alleen DiSEqC Mini en 1.0.


Verbinding type  “Unicable voor 1 satelliet”

Unicable
Volg deze stappen als de provider zegt dat de satteliet unicable gebruikt.
Een unicable systeem (EN50494) kan verbinden met 1 of meer sattelieten, met maar 1 kabel.

Druk op de “Home”-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Instellingen > [Zenders] > [Sattelietzenders] > [Zenders zoeken] > [Starten]
• Selecteer [Zenders opnieuw installeren] En druk op “OK”.
• Selecteer [Uit een pakket] of [Alle zenders ongesoorteerd] En druk op “OK”
• Selecteer [Installeren] En druk op “OK”.
• Selecteer [Instellingen] En druk op “OK”.
• Selecteer [Verbindingstype], Kies en bevestig de juiste optie:
[Unicable voor 1 satellite]
[Unicable voor 2 satellites]

De TV laat nu een lijst van userbands zien (UBs):
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7

Als de provider een userband gebruikt tussen UB1 en UB8, trek dan 1 af om gelijk te komen met de UB nummering
van de TV.
• Kies een userband (UB) en druk op de ‘OK’ knop
• Voer de user band frequency in , die krijgt u van de provider (xxxx.xxx MHz). Dit zou binnen de volgende
frequenties moeten zijn.

Minimum frequency: 0950.000
Maximum frequency: 2150.000
• Druk op ‘OK’ om de satteliet te zoeken.


3. Wacht terwijl de TV kanalen installeert
• De TV zoekt nu naar kanalen op de geselecteerde satteliet(en).  

4. Maak de installatie af.
Nadat alle kanalen zijn geinstalleerd, komt er een bericht in beeld “Finished!” .
• Selecteer [Finish] En druk op de “OK” knop op de afstandsbediening.

5. Klaar!
De satteliet kanalen zijn nu beschikbaar op de TV.

Gerelateerde artikelen: