Probleemoplossingsgids voor TV's

Checklist
• De antenne- of satallietkabel is rechtstreeks op de televisie aangesloten

Resultaat
Gebruik de afstandsbediening van de televisie om de volgende stappen uit te voeren:
• Kies de juiste bron. Druk op "SOURCES" op de afstandsbediening en kies "Antenne" óf "Satalliet".
• Druk op "OPTIONS" op de afstandsbediening
• Selecteer [Status of Zenderinformatie]. Voor 2016 Android TV´s: druk op de + knop en selecteer [Voorkeuren], selecteer [Zenderinformatie]
• De signaalsterkte en -kwaliteit worden weergegeven in cijfers
• Druk op de knop "Options" om terug te keren naar het kanaal

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Checklist
• De antenne- of satallietkabel is rechtstreeks op de televisie aangesloten

Resultaat
Gebruik de afstandsbediening van de televisie om de volgende stappen uit te voeren:
• Kies de juiste bron. Druk op "SOURCES" op de afstandsbediening en kies "Antenne" óf "Satalliet".
• Druk op "OPTIONS" op de afstandsbediening
• Selecteer [Status of Zenderinformatie]. Voor 2016 Android TV´s: druk op de + knop en selecteer [Voorkeuren], selecteer [Zenderinformatie]
• De signaalsterkte en -kwaliteit worden weergegeven in cijfers
• Druk op de knop "Options" om terug te keren naar het kanaal