Probleemoplossingsgids voor TV's

Onderstaand artikel is van toepassing op het 4001 model uit 2016


Situatie

Zenders moeten (opnieuw) ingesteld worden in de volgende gevallen:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Als één of meerdere zenders ontbreken

• Als er wordt gewisseld van provider of signaaltype


Checklist

Zorg ervoor dat:
• alle kabels stevig aangesloten zijn

Antwoord

1. Sluit de antennekabel aan op de antennepoort aan de achterkant van de TV

2. Druk op de "source"-knop van de afstandsbediening

3. Selecteer de bron "TV kijken" (digitale zenders) en druk op "OK" op de afstandsbediening

4. Druk op de "menu"-knop op de afstandsbediening, selecteer [zender] en druk op "OK"
5. Selecteer het type van ontvangst: terresteriaal (DVB-T) of kabel (DVB-C) en druk op "OK"
6. Selecteer [Automatisch zoeken] en druk op "OK"
7. Wanneer de parameters overeenkomen met de locale vereisten, selecteer [Automatisch zoeken] en druk weer op "OK" om de zenderinstallatie te starten
8. Een balk wordt weergegeven om de progessie van de installatie te tonen

9. Klaar! Nadat de zenders geïnstalleerd zijn, zal de TV één van de zenders tonen.

Gerelateerde artikelen:


Het artikel hieronder geld voor het 6031 model van 2016


Situatie
Kanalen moeten worden geherinstalleerd bij de volgende situaties:
• Tijdens de eerste installatie van de TV.
• Wanneer er 1 of meer kanalen missen.
• Wanneer men wisselt van provider of signaal type.

Checklist
Controleer of:
• Er analoog of DVB-C/T signaal word ontvangen door de TV (er geen mediabox word gebruikt)
• Alle kabels goed verbonden zijn.

Antwoord

Om TV kanalen direct op de TV te installeren, ga door als volgt:

• Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer [Installatie]. Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

 

Zoek naar de Providers’ kanaal lijst

Om een voorgeselecteerde kanalen lijst van de provider te installeren selecteer [Netwerk kanaal scan] en druk op “OK” op de afstandsbediening.

• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

 

Note : De TV zal vragen om het Netwerk ID en de Frequentie. Dit verschilt per provider en regio. Neem contact op met de kanalen provider voor meer informatie over de benodigde code.

Handmatig kanalen zoeken  

Om een volledige kanalen scan uit te voeren, selecteer [Automatic channel search]. De zoek parameters kunnen handmatig worden ingevoerd (Start- and End frequency, step width). Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de “OK” knop op de afstandsbediening om te beginnen met het zoeken naar kanalen.

• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

 

Note : Neem contact op met de kanalen provider voor meer info over gepersonaliseerde instellingen.

 

Gerelateerde artikelen:


Onderstaand artikel is van toepassing op het 4x31 model van 2016 en het 5242 model van 2017


Situatie
Zenders moeten (opnieuw) worden geinstalleerd in een van de volgende situaties:
• Tijdens de eerste installatie van de TV
• Als er een of meer zenders missen
• Wanneer er gewisseld wordt van provider of signaaltype

Checklist
Zorg er voor:
• Een analoog of DVB-C/T signaal wordt ontvangen door de TV (een set-top box wordt niet gebruikt)
• Alle kabels zijn goed verbonden

Antwoord
Om zenders direct op de TV te installeren, ga als volgt te werk:

1. Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer: 
• [Antenne/kabelinstallatie] > [Zoeken naar zenders] > [herinstalleer zenders] > “selecteer het land” 
• Selecteer [Antenne] of [Kabel] en bevestig met de “OK” knop.
• Selecteer de kabelprovider en druk op “OK”.
• Selecteer [Digitale en analoge zenders] of [Alleen digitale zenders]
• Selecteer [Start] en druk op de “OK” knop op te starten met zoeken. 

of:

Selecteer [Instellingen] om het zoeken naar zenders handmatig te doen (optioneel)

1. Pas handmatig de zoekinstellingen aan

Opmerking: Neem contact op met de provider voor meer informatie over de onderstaande instellingen, als een aangepaste zoekinstelling nodig is.


[Frequency scan] > Voorbeeld: Selecteer [Volledige scan] als een of meer zender niet worden gevonden.
[Symbol rate mode]
[Vrij/gecodeerd]
[Reset]

2. Start het zoeken
Selecteer “Klaar” om de instellingen te bevestigen en drok op “OK”.


Gerelateerde artikelen:

Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:

• Bij de eerste installatie van de TV

• Wanneer één of meer zenders ontbreken

• Bij de overstap naar een andere TV-provider of een ander signaaltype

Checklist

Zorg ervoor dat:

• Alle kabels zijn goed aangesloten

• De TV is geschikt voor de provider

Antwoord
Controleer wlke signaaltype wordt geleverd door de provider en ga met stappen van toepassing verder:

Van antennesignaal (DVB-T)

Zorg ervoor dat:

• De antennekabel goed is aangesloten op de TV

• Indien van toepassing: laat de CI+/CAM-module losgekoppeld tijdens de installatie van de zenders

Antwoord:

Installeer de DVB-T-zenders (opnieuw) door op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV te drukken en selecteer:
• [Configuratie] (Setup) > [Zenderinstallatie] (Channel installation) > [Alle zenders opnieuw installeren] (Reinstall all channels) > [Uw land] (your country)> [Antenne DVB-T] (Antenna DVB-T) > [Instellingen] (Settings) > [Frequentiescan] (Frequency scan) > [Volledige scan] (Full scan)
• Kies [Gereed] (Done) in het menu of druk op de groene knop op de afstandsbediening
• Selecteer [Start]
• Volg de instructies op het scherm
Sluit na de installatie de CI+/CAM-module weer aan op de televisie, indien van toepassing.


Rechtstreeks via kabel (DVB-C)

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De kabel goed is aangesloten op de TV
• Indien van toepassing: laat de CI+/CAM-module losgekoppeld tijdens de installatie van de zenders.

Installeer de DVB-C-zenders (opnieuw) door op de knop "Home" op de afstandsbediening van de TV te drukken en selecteer:
• [Configuratie] (Setup) > [Zenderinstallatie] (Channel installation) > [Alle zenders opnieuw installeren] (Reinstall all channels) > [Uw land] (your country) > [Kabel DVB-C] (Cable DVB-C) > [Instellingen] (Settings) > [Frequentiescan] (Frequency scan) > [Volledige scan] (Full scan)
• Kies [Gereed] (Done) in het menu of druk op de groene knop op de afstandsbediening
• Selecteer [Start]
• Volg de instructies op het scherm
Sluit na de installatie de CI+/CAM-module weer aan op de televisie, indien van toepassing

Opmerking voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk:
• In het Verenigd Koninkrijk worden TV´s vrijwel altijd verkocht voor gebruik in combinatie met een DVB-T-tuner.
• Ondersteuning voor DVB-C-zenders is in het Verenigd Koninkrijk alleen beschikbaar via een Virgin Media-abonnement en een set-top box
• Daarom is de DVB-C-tuner die in de televisie is ingebouwd, niet geschikt voor kabelbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. We hebben dan ook geen configuratiegegevens voor het DVB-C-signaal in het Verenigd Koninkrijk en we kunnen niet garanderen dat DVB-C-zenders goed werken wanneer ze rechtstreeks op onze apparatuur worden geïnstalleerd.

Wat te doen wanneer er geen zenders of alleen analoge zenders worden gevonden

Volg deze stappen als er geen zenders of alleen analoge zenders worden gevonden:

1. Controleer de signaalsterkte en -kwaliteit
Druk op de “Options”-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer [Status]
• Voor een goede ontvangst moet de signaalsterkte hoger zijn dan 80%

2. Controleer de netwerkfrequentie en netwerk-ID
In bepaalde gevallen vraagt de TV om de volgende gegevens: [Netwerkfrequentie] (Network frequency) > [Netwerk-ID] (Network ID). Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

3. Stel [Digitale zender] (Digital channel) in op [Aan] (On)
Deze optie is te vinden in het menu [Zenderinstellingen] (Channel settings) of tijdens de zenderinstallatie [Instellingen] (Settings) in plaats van [Start].

4. Wijzig de grootte van de frequentiestappen
Selecteer [Instellingen] (Settings) in plaats van [Start] tijdens de zenderinstallatie en kies [Grootte frequentiestappen] (Frequency step size). Wijzig de instelling in 1 MHz zodat langzamer en nauwkeuriger naar zenders wordt gezocht.

5. Reset de tuner
Volg deze stappen om de tuner te resetten:
• Koppel alle kabels van de TV los, behalve het netsnoer
• Voer de zenderinstallatie uit zonder dat de kabels en CAM-module zijn aangesloten op de TV
• Schakel de TV uit en sluit de antennekabel weer aan
• Herhaal de zenderinstallatie terwijl de kabel is aangeslotenVia een set-top box

Zorg ervoor dat:
• Alle kabels zijn goed aangesloten
• Op de TV is de juiste bron geselecteerd met de knop "Source"

Neem contact op met de TV-provider voor instructies voor het verder installeren van de set-top box.

Gerelateerde artikelen:


Checklist
Controleer het volgende:
• De coaxkabel of de antennekabel is goed op de TV aangesloten
• De (CI+) CAM-module is geplaatst nadat de kanalen zijn geïnstalleerd

Antwoord
Voor het herinstalleren van de kanalen op de TV, ga verder naar stap 5

Ga als volgt te werk om de TV voor de eerste keer te installeren:
1. Selecteer de menutaal2. Op het volgende scherm worden drie opties weergegeven:
• [Land] (Country): kies het land waarin de TV zich bevindt
• [Taal voor teletekst] (Teletext Language): kies de taal waarin Teletekst moet worden weergegeven
• [Gecodeerde kanalen scannen] (Scan Encrypted): kies [Ja] om gecodeerde kanalen te scannen

3. Nadat op de knop "OK" op de afstandsbediening is gedrukt, wordt het volgende bericht weergegeven:• Druk op [Ja] om naar zenders te zoeken


4. Op de TV wordt de volgende pop-up weergegeven:

• Om Digitale antennekanalen te installeren, ga verder naar stap 5A
• Om Digitale kabelzenders te installeren, ga verder naar stap 5B
• Om satellietzenders te installeren, ga verder naar stap 5F

5. Druk op de knop "Home" op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Installeren en opnieuw afstemmen] (Install and Retune) > [Automatische kanaalscan (opnieuw afstemmen)] (Automatic Channel Scan (Retune))

De volgende opties zijn beschikbaar:

5A [Digitale antenne] (Digital Aerial): kies deze optie voor toegang tot gratis uitzendingen via de antenne
• Druk op de knop "OK" op de afstandsbediening van de TV om het zoeken te starten

5B [Digitale kabel] (Digital Cable): kies deze optie voor toegang tot digitale kabeluitzendingen
De televisie heeft de volgende gegevens nodig:
• [Startfrequentie] (Start frequency): (1)14.00 MHz
• [Eindefrequentie] (Stop frequency): 858.00 MHz
• [Zoekstap] (Search step): 8000 of 1000. Kies voor een nauwkeurigere zoekprocedure [1000]
• [Netwerk] (Network): deze alleen optie kan alleen bij een eerste installatie worden ingevoerd en is niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk.
5C [Analoog] (Analogue): kies deze optie om alleen analoge kanalen te installeren
• De TV begint automatisch met zoeken

5D [Digitale antenne & analoog] (Digital Aerial & Analogue): kies deze optie voor toegang tot gratis uitzendingen via de antenne en analoge kanalen
• De TV begint automatisch met zoeken

5E [Digitale kabel / Digitale kabel & analoog] (Digital Cable / Digital Cable & Analogue): kies deze optie voor toegang tot kabeluitzendingen en analoge kanalen
De TV heeft de volgende gegevens nodig:
• [Startfrequentie] (Start frequency): (1)14.00 MHz
• [Eindefrequentie] (Stop frequency): 858.00 MHz
• [Zoekstap] (Search step): 8000 of 1000. Kies voor een nauwkeurigere zoekprocedure [1000]

5F [Satelliet] (Satellite): kies deze optie om satellietzenders te kijken
Alleen bij de eerste installatie hoeft een keuze te worden gemaakt voor een van volgende typen antenne:
• [Direct]: kies deze optie om kanalen te ontvangen met een enkele ontvanger en een directe satellietschotel
• [Unicable]: kies deze optie om kanalen met meerdere ontvangers en een unicable-systeem te ontvangen
• [DiSEqC-schakelaar] (DiSEqC switch): kies deze optie om kanalen te ontvangen met meerdere satellieten en een DiSEqC-schakelaar. Bij keuze van deze optie wordt een ander scherm weergegeven met vier DiSEqC-opties. Druk op de groene knop om alle satellieten te scannen of op de gele knop om de geselecteerde satelliet te scannen.Bij het herinstalleren van kanalen is het type antenne vooraf ingesteld en kan niet worden veranderd. Er wordt een scherm weergegeven met de gekozen satelliet en de signaalsterkte en kwaliteit.
• Druk op de blauwe knop om een transponder te kiezen
• Druk op de groene knop om te scannen op services of een vooraf ingestelde lijst te laden. 
• Nadat op de groene knop is gedrukt, wordt op de TV het volgende bericht weergegeven: "Wilt u de vooraf ingestelde lijst laden?" (Do you want to load preset list?) 
• Kies [Ja] om de lijst te laden die is ingesteld bij de eerste zenderinstallatie 
• Kies [Nee] om een zoekprocedure naar zenders te starten

Gerelateerde artikelen:


 

Het onderstaande artikel is van toepassing op de modellen 5501, 6401, 71x1, 65x1, 7601, 901F uit 2016 en de modellen 6402, 6432, 6452, 7202 en 7272 uit 2017

 

Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype 
 

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de televisie (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 

Antwoord
Ga als volgt te werk om TV zenders direct op de TV te installeren:

• Druk op de knop 'Settings'  op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Alle instellingen] (All settings) > [Zenders] (Channels) > [Antenne/kabel installeren] (Antenna/cable installation) > [Zenders zoeken] (Search for channels) > [starten] (Start) > [Zenders opnieuw installeren] (Reinstall channels) > 'selecteer het land'
• Selecteer [Antenne] (Antenna) of [Kabel] (Cable) en druk op OK op de afstandsbediening.
• Selecteer de provider en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• Selecteer alleen digitale zenders of analoge en digitale zenders en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• De optie [Start] is gemarkeerd. Druk op de knop OK om het zoeken naar zenders te starten

of:

 

Selecteer [Instellingen] (Settings) om het zoeken naar zenders handmatig aan te passen (optioneel)

1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

 

Opmerking: Neem contact op met de provider voor meer informatie over de onderstaande instellingen als een aangepaste zenderinstallatie uitgevoerd moet worden.

 

[Frequentiescan] (Frequency scan) > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] (Full scan) als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie] (Frequency step size)
[Netwerkfrequentiemodus] (Network frequency mode)
[Netwerkfrequentie] (Network frequency)
[Niet-gecodeerd/gecodeerd] (Free/scrambled)
[Resetten]

2. Start het zoeken naar zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK'  op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

 

 

Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

 

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.

 

Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders, selecteer [Digitale ontvangst testen] (Digital reception test) en druk op 'OK' op de afstandsbediening.  
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken](Search) is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders.

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.


Opmerking: neem contact op met de provider voor meer informatie over deze aangepaste opties.

 

 

Gerelateerde artikelen:
 


Het onderstaande artikel geld voor de: 
• 5301, 6101 en 6201 modellen of 2016
• 4022 tot 4232, 53x2, 61x2 en 62x2 modellen van 2017
• 4503 tot 5703 modellen van 2018
• 4xx4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de TV (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 

Antwoord
Om TV-zenders direct op de TV te installeren, klik hier om een instructievideo te bekijken of ga als volgt te werk:

• Druk op de knop "Setup" óf 'Settings'  op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

• [Alle instellingen] (All settings) > [Zenders] (Channels) > [Antenne/kabel installeren] (Antenna/cable installation) > [Zenders zoeken] (Search for channels) > [Nu starten] (Start now) > [Alle zenders opnieuw installeren] (Reinstall all channels) > 'selecteer het land'
of
[Antenna/cable installation/Antenne kabel installeren] > [Search for channels/Zoek naar kanalen] > [Re-install all channels/Herinstalleer kanalen] > “Select the country/Selecteer land”
of
[All settings/Alle instellingen] > [Antenna/cable installation/Antenne kabel installatie] > [Search for channels/Zoek naar kanalen] > [Reinstall all channels/Herinstalleer alle kanalen] > “Select the country/Selecteer land”
• Selecteer [Antenne] (Antenna) of [Kabel] (Cable) en druk op OK op de afstandsbediening.
• Selecteer de provider en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• Selecteer alleen digitale zenders of analoge en digitale zenders en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• De optie [Start] is gemarkeerd. Druk op de knop OK om het zoeken naar zenders te starten

of:
 

Selecteer [Instellingen] (Settings) om het zoeken naar zenders handmatig aan te passen (optioneel)

1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

 

Opmerking: Neem contact op met de provider voor meer informatie over de onderstaande instellingen als een aangepaste zenderinstallatie uitgevoerd moet worden.

 

[Frequentiescan] (Frequency scan) > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] (Full scan) als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie] (Frequency step size)
[Netwerkfrequentiemodus] (Network frequency mode)
[Netwerkfrequentie] (Network frequency)
[Niet-gecodeerde/gecodeerde zenders] (Free/scrambled)
[Resetten] 

 

2. Start het zoeken naar zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK' op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

 

 

Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

 

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.


Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders, selecteer [Digitale ontvangst testen] (Digital reception test) en druk op 'OK' op de afstandsbediening.  
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken](Search) is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders.

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

 

Opmerking: neem contact op met de signaalprovider voor meer informatie over deze aangepaste opties.

 

 
Gerelateerde artikelen:


Het onderstaande artikel is van toepassing op:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen va 2017
7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018
• 7xx4, 8804, 9104, OLED8x4 en OLED9x4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de TV (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 
Antwoord

Ga als volgt te werk om TV zenders (opnieuw) direct op de TV te installeren:
1. Druk op de knop 'Settings' op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
2. [Frequent settings]* > [Alle instellingen] > [Zenders] > [Antenne-/kabelinstallatie] > [Zenders zoeken]
*Alleen sommige modellen

3. In het installatiescherm, selecteer [Starten] en druk op 'OK'.
4. Kies uit een van de volgende scenarios:


a. Eerste installatie van de zenders:
5a.
Selecteer het land en druk op 'OK'
6a. Selecteer [Antenne] of [Kabel] en druk op 'OK'
7a. Selecteer of er [Alleen digitale zenders] of [Analoog en digitale zenders] geinstalleerd moeten worden.
8a. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

b. Zenders opnieuw installeren:
5b.
Selecteer:
[Snel opnieuw installeren] om zenders automatisch opnieuw te laten zoeken door de TV.
of
[Geavanceerd opnieuw installeren] om het land, de bron (antenne of kabel) en het type zenders (analoog of digitaal) te selecteren.
6b. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

Optionele stappen:

Optie 1:
Selecteer [Configureren] om handmatig naar zenders te zoeken.
1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

[Frequentiescan] > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie]
[Niet-gecodeerde/gecodeerde zenders]

2. Start naar het zoeken van zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK' op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

Opmerking: neem contact op met de provider voor meer informatie over deze aangepaste opties als een handmatige installatie uitgevoerd moet worden.


Optie 2:
Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.
Als de TV geen zenders kan vinden met een ingevoerde netwerkfrequentie en ID of als deze onbekend zijn, selecteer 'Overslaan' in het netwerkfrequentie menu. Dit zorgt ervoor dat de TV zenders gaat zoeken zonder netwerkinformatie. 


Optie 3: Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders
• Selecteer [Alle instellingen] > [Zenders] > [Digitaal ontvangst testen] > [Zoeken] en druk op 'OK.
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken] is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

Opmerking: neem contact op met de signaalprovider voor meer informatie over deze aangepaste opties.


Gerelateerde artikelen:

Het onderstaande artikel is van toepassing op:
• 58x3 en 6xx3 modellen van 2018
• 6xx4 eh OLED754
modellen van 2019


Situatie

Kanalen moeten geherinstalleerd worden in de volgende situaties:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Wanneer er 1 of meer kanalen missen

• Wanneeer men wisselt van provider of signaal type


Checklist

Controleer of:

• Of de kanalen worden geinstalleerd op de interne tuner van de TV (geen media box word gebruikt).

• Of alle kabels goed zijn verbonden


Antwoord

Om de TV kanalen direct op de TV te installeren, ga door als volgt:

• Druk op de “Home”- knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Instellingen] > [Alle instellingen] > [Zenders] > [Antenne- of kabelinstallatie] > [Zenders zoeken] > [Starten]

• Selecteer [Snelle installatie] of [Geadvanceerde installatie].

 

Opmerking: een [Snelle installatie] zal de zenders installeren met de standaard instellingen. De [Geadvanceerde installatie] toont meer opties.

 

Als [Snelle installatie] wordt geselecteerd, dan start het zoeken direct.

 

Als de [Geadvanceerde installatie] wordt geselecteerd:

• Selecteer het land.

• Selecteer [Antenne] of [Kabel] en bevestig met de “OK” knop op de afstandsbediening.

• Als [Cable]is geselecteerd, kies dan de provider en druk op “OK” op de afstandsbediening.

• Selecteer [Alleen digitale zendes] of [Digitale en analoge zenders] en druk “OK” op de afstandsbediening.

• De gehighlighte optie is [Starten]. Druk op de “OK” knop om de channel search te starten.

 

Of
 

Selecteer [Settings/Instellingen] om de channel search handmatig aan te passen (optional)

1. Pas de instellingen handmatig aan naar uw voorkeur


Opmerking: Neem contact op met de service provider voor meer informatie over de instellingen hieronder als een aangepast kanaal nodig is.


[Frequency scan]
> Voorbeeld: Selecteer [Full scan] Als 1 of meer kanalen niet gevonden word.

2. Start de channel search
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de BACK knop op de afstandsbediening. Selecteer [Starten] en druk op “OK” op de afstandsbediening om de channel search te starten.

 

Zenders zoeken met vorgeselecteerde zenderlijst

Om een voorgeselecteerde zenderlijst te installeren, selecteer je provider van de lijst en druk “OK” op de afstandsbediening.
• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

Note: The TV will ask for the Network ID and Frequency. This input is different per provider and region. Contact the signal provider for more information on the required input.

Handmatig zoeken

Om handmatig te zoeken, selecteer [Digital reception test/Digitale ontvangst test] en druk op “OK”.
Druk op de “right arrow/pijl rechts” knop op de afstandsbediening. Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de “right arrow/pijl rechts” knop op de afstandsbediening. als “Search” highlighted is druk op “OK” om de channel search te starten.
• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

Note: Neem contact op met de provider voor meer info over gepersonalizeerde opties.


Gerelateerde artikelen:

Onderstaand artikel is van toepassing op de 4002 en 4012 modellen uit 2017


Situatie

Zenders moeten (opnieuw) ingesteld worden in de volgende gevallen:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Als één of meerdere zenders ontbreken

• Als er wordt gewisseld van provider of signaaltype


Checklist

Zorg ervoor dat:
• alle kabels stevig aangesloten zijn

Antwoord

1. Sluit de antennekabel aan op de antennepoort aan de achterkant van de TV

2. Druk op de "source"-knop van de afstandsbediening

3. Selecteer de bron "TV kijken" (digitale zenders) en druk op "OK" op de afstandsbediening

4. Druk op de "home"-knop op de afstandsbediening en selecteel [Zender] > [automatisch zoeken] en druk op  "OK"
5. Wanneer de parameters overeenkomen met de locale benodigdheden, druk op "OK" om de zenderinstallatie te starten
6. Een balk wordt weergegeven om de progessie van de installatie te tonen. Wacht een aantal minuten

7. Klaar! Nadat de zenders geïnstalleerd zijn, zal de TV één van de zenders tonen.

Gerelateerde artikelen: 

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.

Onderstaand artikel is van toepassing op het 4001 model uit 2016


Situatie

Zenders moeten (opnieuw) ingesteld worden in de volgende gevallen:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Als één of meerdere zenders ontbreken

• Als er wordt gewisseld van provider of signaaltype


Checklist

Zorg ervoor dat:
• alle kabels stevig aangesloten zijn

Antwoord

1. Sluit de antennekabel aan op de antennepoort aan de achterkant van de TV

2. Druk op de "source"-knop van de afstandsbediening

3. Selecteer de bron "TV kijken" (digitale zenders) en druk op "OK" op de afstandsbediening

4. Druk op de "menu"-knop op de afstandsbediening, selecteer [zender] en druk op "OK"
5. Selecteer het type van ontvangst: terresteriaal (DVB-T) of kabel (DVB-C) en druk op "OK"
6. Selecteer [Automatisch zoeken] en druk op "OK"
7. Wanneer de parameters overeenkomen met de locale vereisten, selecteer [Automatisch zoeken] en druk weer op "OK" om de zenderinstallatie te starten
8. Een balk wordt weergegeven om de progessie van de installatie te tonen

9. Klaar! Nadat de zenders geïnstalleerd zijn, zal de TV één van de zenders tonen.

Gerelateerde artikelen:


Het artikel hieronder geld voor het 6031 model van 2016


Situatie
Kanalen moeten worden geherinstalleerd bij de volgende situaties:
• Tijdens de eerste installatie van de TV.
• Wanneer er 1 of meer kanalen missen.
• Wanneer men wisselt van provider of signaal type.

Checklist
Controleer of:
• Er analoog of DVB-C/T signaal word ontvangen door de TV (er geen mediabox word gebruikt)
• Alle kabels goed verbonden zijn.

Antwoord

Om TV kanalen direct op de TV te installeren, ga door als volgt:

• Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening en selecteer [Installatie]. Druk op de “OK” knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

 

Zoek naar de Providers’ kanaal lijst

Om een voorgeselecteerde kanalen lijst van de provider te installeren selecteer [Netwerk kanaal scan] en druk op “OK” op de afstandsbediening.

• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

 

Note : De TV zal vragen om het Netwerk ID en de Frequentie. Dit verschilt per provider en regio. Neem contact op met de kanalen provider voor meer informatie over de benodigde code.

Handmatig kanalen zoeken  

Om een volledige kanalen scan uit te voeren, selecteer [Automatic channel search]. De zoek parameters kunnen handmatig worden ingevoerd (Start- and End frequency, step width). Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de “OK” knop op de afstandsbediening om te beginnen met het zoeken naar kanalen.

• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

 

Note : Neem contact op met de kanalen provider voor meer info over gepersonaliseerde instellingen.

 

Gerelateerde artikelen:


Onderstaand artikel is van toepassing op het 4x31 model van 2016 en het 5242 model van 2017


Situatie
Zenders moeten (opnieuw) worden geinstalleerd in een van de volgende situaties:
• Tijdens de eerste installatie van de TV
• Als er een of meer zenders missen
• Wanneer er gewisseld wordt van provider of signaaltype

Checklist
Zorg er voor:
• Een analoog of DVB-C/T signaal wordt ontvangen door de TV (een set-top box wordt niet gebruikt)
• Alle kabels zijn goed verbonden

Antwoord
Om zenders direct op de TV te installeren, ga als volgt te werk:

1. Druk op de “Home” knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer: 
• [Antenne/kabelinstallatie] > [Zoeken naar zenders] > [herinstalleer zenders] > “selecteer het land” 
• Selecteer [Antenne] of [Kabel] en bevestig met de “OK” knop.
• Selecteer de kabelprovider en druk op “OK”.
• Selecteer [Digitale en analoge zenders] of [Alleen digitale zenders]
• Selecteer [Start] en druk op de “OK” knop op te starten met zoeken. 

of:

Selecteer [Instellingen] om het zoeken naar zenders handmatig te doen (optioneel)

1. Pas handmatig de zoekinstellingen aan

Opmerking: Neem contact op met de provider voor meer informatie over de onderstaande instellingen, als een aangepaste zoekinstelling nodig is.


[Frequency scan] > Voorbeeld: Selecteer [Volledige scan] als een of meer zender niet worden gevonden.
[Symbol rate mode]
[Vrij/gecodeerd]
[Reset]

2. Start het zoeken
Selecteer “Klaar” om de instellingen te bevestigen en drok op “OK”.


Gerelateerde artikelen:

Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:

• Bij de eerste installatie van de TV

• Wanneer één of meer zenders ontbreken

• Bij de overstap naar een andere TV-provider of een ander signaaltype

Checklist

Zorg ervoor dat:

• Alle kabels zijn goed aangesloten

• De TV is geschikt voor de provider

Antwoord
Controleer wlke signaaltype wordt geleverd door de provider en ga met stappen van toepassing verder:

Van antennesignaal (DVB-T)

Zorg ervoor dat:

• De antennekabel goed is aangesloten op de TV

• Indien van toepassing: laat de CI+/CAM-module losgekoppeld tijdens de installatie van de zenders

Antwoord:

Installeer de DVB-T-zenders (opnieuw) door op de "Home"-knop op de afstandsbediening van de TV te drukken en selecteer:
• [Configuratie] (Setup) > [Zenderinstallatie] (Channel installation) > [Alle zenders opnieuw installeren] (Reinstall all channels) > [Uw land] (your country)> [Antenne DVB-T] (Antenna DVB-T) > [Instellingen] (Settings) > [Frequentiescan] (Frequency scan) > [Volledige scan] (Full scan)
• Kies [Gereed] (Done) in het menu of druk op de groene knop op de afstandsbediening
• Selecteer [Start]
• Volg de instructies op het scherm
Sluit na de installatie de CI+/CAM-module weer aan op de televisie, indien van toepassing.


Rechtstreeks via kabel (DVB-C)

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De kabel goed is aangesloten op de TV
• Indien van toepassing: laat de CI+/CAM-module losgekoppeld tijdens de installatie van de zenders.

Installeer de DVB-C-zenders (opnieuw) door op de knop "Home" op de afstandsbediening van de TV te drukken en selecteer:
• [Configuratie] (Setup) > [Zenderinstallatie] (Channel installation) > [Alle zenders opnieuw installeren] (Reinstall all channels) > [Uw land] (your country) > [Kabel DVB-C] (Cable DVB-C) > [Instellingen] (Settings) > [Frequentiescan] (Frequency scan) > [Volledige scan] (Full scan)
• Kies [Gereed] (Done) in het menu of druk op de groene knop op de afstandsbediening
• Selecteer [Start]
• Volg de instructies op het scherm
Sluit na de installatie de CI+/CAM-module weer aan op de televisie, indien van toepassing

Opmerking voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk:
• In het Verenigd Koninkrijk worden TV´s vrijwel altijd verkocht voor gebruik in combinatie met een DVB-T-tuner.
• Ondersteuning voor DVB-C-zenders is in het Verenigd Koninkrijk alleen beschikbaar via een Virgin Media-abonnement en een set-top box
• Daarom is de DVB-C-tuner die in de televisie is ingebouwd, niet geschikt voor kabelbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. We hebben dan ook geen configuratiegegevens voor het DVB-C-signaal in het Verenigd Koninkrijk en we kunnen niet garanderen dat DVB-C-zenders goed werken wanneer ze rechtstreeks op onze apparatuur worden geïnstalleerd.

Wat te doen wanneer er geen zenders of alleen analoge zenders worden gevonden

Volg deze stappen als er geen zenders of alleen analoge zenders worden gevonden:

1. Controleer de signaalsterkte en -kwaliteit
Druk op de “Options”-knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer [Status]
• Voor een goede ontvangst moet de signaalsterkte hoger zijn dan 80%

2. Controleer de netwerkfrequentie en netwerk-ID
In bepaalde gevallen vraagt de TV om de volgende gegevens: [Netwerkfrequentie] (Network frequency) > [Netwerk-ID] (Network ID). Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

3. Stel [Digitale zender] (Digital channel) in op [Aan] (On)
Deze optie is te vinden in het menu [Zenderinstellingen] (Channel settings) of tijdens de zenderinstallatie [Instellingen] (Settings) in plaats van [Start].

4. Wijzig de grootte van de frequentiestappen
Selecteer [Instellingen] (Settings) in plaats van [Start] tijdens de zenderinstallatie en kies [Grootte frequentiestappen] (Frequency step size). Wijzig de instelling in 1 MHz zodat langzamer en nauwkeuriger naar zenders wordt gezocht.

5. Reset de tuner
Volg deze stappen om de tuner te resetten:
• Koppel alle kabels van de TV los, behalve het netsnoer
• Voer de zenderinstallatie uit zonder dat de kabels en CAM-module zijn aangesloten op de TV
• Schakel de TV uit en sluit de antennekabel weer aan
• Herhaal de zenderinstallatie terwijl de kabel is aangeslotenVia een set-top box

Zorg ervoor dat:
• Alle kabels zijn goed aangesloten
• Op de TV is de juiste bron geselecteerd met de knop "Source"

Neem contact op met de TV-provider voor instructies voor het verder installeren van de set-top box.

Gerelateerde artikelen:


Checklist
Controleer het volgende:
• De coaxkabel of de antennekabel is goed op de TV aangesloten
• De (CI+) CAM-module is geplaatst nadat de kanalen zijn geïnstalleerd

Antwoord
Voor het herinstalleren van de kanalen op de TV, ga verder naar stap 5

Ga als volgt te werk om de TV voor de eerste keer te installeren:
1. Selecteer de menutaal2. Op het volgende scherm worden drie opties weergegeven:
• [Land] (Country): kies het land waarin de TV zich bevindt
• [Taal voor teletekst] (Teletext Language): kies de taal waarin Teletekst moet worden weergegeven
• [Gecodeerde kanalen scannen] (Scan Encrypted): kies [Ja] om gecodeerde kanalen te scannen

3. Nadat op de knop "OK" op de afstandsbediening is gedrukt, wordt het volgende bericht weergegeven:• Druk op [Ja] om naar zenders te zoeken


4. Op de TV wordt de volgende pop-up weergegeven:

• Om Digitale antennekanalen te installeren, ga verder naar stap 5A
• Om Digitale kabelzenders te installeren, ga verder naar stap 5B
• Om satellietzenders te installeren, ga verder naar stap 5F

5. Druk op de knop "Home" op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Installeren en opnieuw afstemmen] (Install and Retune) > [Automatische kanaalscan (opnieuw afstemmen)] (Automatic Channel Scan (Retune))

De volgende opties zijn beschikbaar:

5A [Digitale antenne] (Digital Aerial): kies deze optie voor toegang tot gratis uitzendingen via de antenne
• Druk op de knop "OK" op de afstandsbediening van de TV om het zoeken te starten

5B [Digitale kabel] (Digital Cable): kies deze optie voor toegang tot digitale kabeluitzendingen
De televisie heeft de volgende gegevens nodig:
• [Startfrequentie] (Start frequency): (1)14.00 MHz
• [Eindefrequentie] (Stop frequency): 858.00 MHz
• [Zoekstap] (Search step): 8000 of 1000. Kies voor een nauwkeurigere zoekprocedure [1000]
• [Netwerk] (Network): deze alleen optie kan alleen bij een eerste installatie worden ingevoerd en is niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk.
5C [Analoog] (Analogue): kies deze optie om alleen analoge kanalen te installeren
• De TV begint automatisch met zoeken

5D [Digitale antenne & analoog] (Digital Aerial & Analogue): kies deze optie voor toegang tot gratis uitzendingen via de antenne en analoge kanalen
• De TV begint automatisch met zoeken

5E [Digitale kabel / Digitale kabel & analoog] (Digital Cable / Digital Cable & Analogue): kies deze optie voor toegang tot kabeluitzendingen en analoge kanalen
De TV heeft de volgende gegevens nodig:
• [Startfrequentie] (Start frequency): (1)14.00 MHz
• [Eindefrequentie] (Stop frequency): 858.00 MHz
• [Zoekstap] (Search step): 8000 of 1000. Kies voor een nauwkeurigere zoekprocedure [1000]

5F [Satelliet] (Satellite): kies deze optie om satellietzenders te kijken
Alleen bij de eerste installatie hoeft een keuze te worden gemaakt voor een van volgende typen antenne:
• [Direct]: kies deze optie om kanalen te ontvangen met een enkele ontvanger en een directe satellietschotel
• [Unicable]: kies deze optie om kanalen met meerdere ontvangers en een unicable-systeem te ontvangen
• [DiSEqC-schakelaar] (DiSEqC switch): kies deze optie om kanalen te ontvangen met meerdere satellieten en een DiSEqC-schakelaar. Bij keuze van deze optie wordt een ander scherm weergegeven met vier DiSEqC-opties. Druk op de groene knop om alle satellieten te scannen of op de gele knop om de geselecteerde satelliet te scannen.Bij het herinstalleren van kanalen is het type antenne vooraf ingesteld en kan niet worden veranderd. Er wordt een scherm weergegeven met de gekozen satelliet en de signaalsterkte en kwaliteit.
• Druk op de blauwe knop om een transponder te kiezen
• Druk op de groene knop om te scannen op services of een vooraf ingestelde lijst te laden. 
• Nadat op de groene knop is gedrukt, wordt op de TV het volgende bericht weergegeven: "Wilt u de vooraf ingestelde lijst laden?" (Do you want to load preset list?) 
• Kies [Ja] om de lijst te laden die is ingesteld bij de eerste zenderinstallatie 
• Kies [Nee] om een zoekprocedure naar zenders te starten

Gerelateerde artikelen:


 

Het onderstaande artikel is van toepassing op de modellen 5501, 6401, 71x1, 65x1, 7601, 901F uit 2016 en de modellen 6402, 6432, 6452, 7202 en 7272 uit 2017

 

Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype 
 

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de televisie (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 

Antwoord
Ga als volgt te werk om TV zenders direct op de TV te installeren:

• Druk op de knop 'Settings'  op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
• [Alle instellingen] (All settings) > [Zenders] (Channels) > [Antenne/kabel installeren] (Antenna/cable installation) > [Zenders zoeken] (Search for channels) > [starten] (Start) > [Zenders opnieuw installeren] (Reinstall channels) > 'selecteer het land'
• Selecteer [Antenne] (Antenna) of [Kabel] (Cable) en druk op OK op de afstandsbediening.
• Selecteer de provider en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• Selecteer alleen digitale zenders of analoge en digitale zenders en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• De optie [Start] is gemarkeerd. Druk op de knop OK om het zoeken naar zenders te starten

of:

 

Selecteer [Instellingen] (Settings) om het zoeken naar zenders handmatig aan te passen (optioneel)

1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

 

Opmerking: Neem contact op met de provider voor meer informatie over de onderstaande instellingen als een aangepaste zenderinstallatie uitgevoerd moet worden.

 

[Frequentiescan] (Frequency scan) > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] (Full scan) als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie] (Frequency step size)
[Netwerkfrequentiemodus] (Network frequency mode)
[Netwerkfrequentie] (Network frequency)
[Niet-gecodeerd/gecodeerd] (Free/scrambled)
[Resetten]

2. Start het zoeken naar zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK'  op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

 

 

Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

 

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.

 

Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders, selecteer [Digitale ontvangst testen] (Digital reception test) en druk op 'OK' op de afstandsbediening.  
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken](Search) is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders.

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.


Opmerking: neem contact op met de provider voor meer informatie over deze aangepaste opties.

 

 

Gerelateerde artikelen:
 


Het onderstaande artikel geld voor de: 
• 5301, 6101 en 6201 modellen of 2016
• 4022 tot 4232, 53x2, 61x2 en 62x2 modellen van 2017
• 4503 tot 5703 modellen van 2018
• 4xx4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de TV (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 

Antwoord
Om TV-zenders direct op de TV te installeren, klik hier om een instructievideo te bekijken of ga als volgt te werk:

• Druk op de knop "Setup" óf 'Settings'  op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

• [Alle instellingen] (All settings) > [Zenders] (Channels) > [Antenne/kabel installeren] (Antenna/cable installation) > [Zenders zoeken] (Search for channels) > [Nu starten] (Start now) > [Alle zenders opnieuw installeren] (Reinstall all channels) > 'selecteer het land'
of
[Antenna/cable installation/Antenne kabel installeren] > [Search for channels/Zoek naar kanalen] > [Re-install all channels/Herinstalleer kanalen] > “Select the country/Selecteer land”
of
[All settings/Alle instellingen] > [Antenna/cable installation/Antenne kabel installatie] > [Search for channels/Zoek naar kanalen] > [Reinstall all channels/Herinstalleer alle kanalen] > “Select the country/Selecteer land”
• Selecteer [Antenne] (Antenna) of [Kabel] (Cable) en druk op OK op de afstandsbediening.
• Selecteer de provider en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• Selecteer alleen digitale zenders of analoge en digitale zenders en druk op 'OK' op de afstandsbediening.
• De optie [Start] is gemarkeerd. Druk op de knop OK om het zoeken naar zenders te starten

of:
 

Selecteer [Instellingen] (Settings) om het zoeken naar zenders handmatig aan te passen (optioneel)

1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

 

Opmerking: Neem contact op met de provider voor meer informatie over de onderstaande instellingen als een aangepaste zenderinstallatie uitgevoerd moet worden.

 

[Frequentiescan] (Frequency scan) > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] (Full scan) als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie] (Frequency step size)
[Netwerkfrequentiemodus] (Network frequency mode)
[Netwerkfrequentie] (Network frequency)
[Niet-gecodeerde/gecodeerde zenders] (Free/scrambled)
[Resetten] 

 

2. Start het zoeken naar zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK' op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

 

 

Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

 

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.


Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders, selecteer [Digitale ontvangst testen] (Digital reception test) en druk op 'OK' op de afstandsbediening.  
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken](Search) is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders.

• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

 

Opmerking: neem contact op met de signaalprovider voor meer informatie over deze aangepaste opties.

 

 
Gerelateerde artikelen:


Het onderstaande artikel is van toepassing op:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen va 2017
7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018
• 7xx4, 8804, 9104, OLED8x4 en OLED9x4 modellen van 2019


Situatie
In de volgende situaties moeten de zenders (opnieuw) worden geïnstalleerd:
• Bij de eerste installatie van de TV
• Wanneer een of meer zenders ontbreken
• Bij de overstap naar een andere provider of een ander signaaltype

 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Een analoog of DVB-C/T-signaal wordt ontvangen door de TV (er wordt geen set-top box gebruikt)
• Alle kabels zijn goed aangesloten

 
Antwoord

Ga als volgt te werk om TV zenders (opnieuw) direct op de TV te installeren:
1. Druk op de knop 'Settings' op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
2. [Frequent settings]* > [Alle instellingen] > [Zenders] > [Antenne-/kabelinstallatie] > [Zenders zoeken]
*Alleen sommige modellen

3. In het installatiescherm, selecteer [Starten] en druk op 'OK'.
4. Kies uit een van de volgende scenarios:


a. Eerste installatie van de zenders:
5a.
Selecteer het land en druk op 'OK'
6a. Selecteer [Antenne] of [Kabel] en druk op 'OK'
7a. Selecteer of er [Alleen digitale zenders] of [Analoog en digitale zenders] geinstalleerd moeten worden.
8a. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

b. Zenders opnieuw installeren:
5b.
Selecteer:
[Snel opnieuw installeren] om zenders automatisch opnieuw te laten zoeken door de TV.
of
[Geavanceerd opnieuw installeren] om het land, de bron (antenne of kabel) en het type zenders (analoog of digitaal) te selecteren.
6b. De gemarkeerde optie is [Start]. Druk op de knop 'OK' om het zoeken naar zenders te starten.

Optionele stappen:

Optie 1:
Selecteer [Configureren] om handmatig naar zenders te zoeken.
1. Pas de zoekinstellingen naar wens handmatig aan

[Frequentiescan] > Voorbeeld: selecteer [Volledige scan] als een of meer zenders niet worden gevonden tijdens het gewone zoeken naar zenders.
[Stapgrootte van frequentie]
[Niet-gecodeerde/gecodeerde zenders]

2. Start naar het zoeken van zenders
Nadat de parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop 'BACK' op de afstandsbediening.
Selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening om het zoeken naar zenders te starten.

Opmerking: neem contact op met de provider voor meer informatie over deze aangepaste opties als een handmatige installatie uitgevoerd moet worden.


Optie 2:
Zoeken naar de zenderlijst van providers

Om een vooraf gedefinieerde zenderlijst te installeren, selecteer de lokale provider in de lijst en druk op de knop 'OK' op de afstandsbediening
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien

Opmerking: De TV zal vragen om een Netwerk ID en frequentie. Deze wisselen per provider en regio. Neem contact op met de provider voor meer informatie over de vereiste invoer.
Als de TV geen zenders kan vinden met een ingevoerde netwerkfrequentie en ID of als deze onbekend zijn, selecteer 'Overslaan' in het netwerkfrequentie menu. Dit zorgt ervoor dat de TV zenders gaat zoeken zonder netwerkinformatie. 


Optie 3: Handmatig zoeken naar zenders

Om handmatig te zoeken naar zenders
• Selecteer [Alle instellingen] > [Zenders] > [Digitaal ontvangst testen] > [Zoeken] en druk op 'OK.
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om de frequentieparameters op te geven.
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Als [Zoeken] is geselecteerd, druk op 'OK' om te beginnen met het zoeken naar zenders
• Volg de stappen op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.

Opmerking: neem contact op met de signaalprovider voor meer informatie over deze aangepaste opties.


Gerelateerde artikelen:

Het onderstaande artikel is van toepassing op:
• 58x3 en 6xx3 modellen van 2018
• 6xx4 eh OLED754
modellen van 2019


Situatie

Kanalen moeten geherinstalleerd worden in de volgende situaties:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Wanneer er 1 of meer kanalen missen

• Wanneeer men wisselt van provider of signaal type


Checklist

Controleer of:

• Of de kanalen worden geinstalleerd op de interne tuner van de TV (geen media box word gebruikt).

• Of alle kabels goed zijn verbonden


Antwoord

Om de TV kanalen direct op de TV te installeren, ga door als volgt:

• Druk op de “Home”- knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Instellingen] > [Alle instellingen] > [Zenders] > [Antenne- of kabelinstallatie] > [Zenders zoeken] > [Starten]

• Selecteer [Snelle installatie] of [Geadvanceerde installatie].

 

Opmerking: een [Snelle installatie] zal de zenders installeren met de standaard instellingen. De [Geadvanceerde installatie] toont meer opties.

 

Als [Snelle installatie] wordt geselecteerd, dan start het zoeken direct.

 

Als de [Geadvanceerde installatie] wordt geselecteerd:

• Selecteer het land.

• Selecteer [Antenne] of [Kabel] en bevestig met de “OK” knop op de afstandsbediening.

• Als [Cable]is geselecteerd, kies dan de provider en druk op “OK” op de afstandsbediening.

• Selecteer [Alleen digitale zendes] of [Digitale en analoge zenders] en druk “OK” op de afstandsbediening.

• De gehighlighte optie is [Starten]. Druk op de “OK” knop om de channel search te starten.

 

Of
 

Selecteer [Settings/Instellingen] om de channel search handmatig aan te passen (optional)

1. Pas de instellingen handmatig aan naar uw voorkeur


Opmerking: Neem contact op met de service provider voor meer informatie over de instellingen hieronder als een aangepast kanaal nodig is.


[Frequency scan]
> Voorbeeld: Selecteer [Full scan] Als 1 of meer kanalen niet gevonden word.

2. Start de channel search
Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de BACK knop op de afstandsbediening. Selecteer [Starten] en druk op “OK” op de afstandsbediening om de channel search te starten.

 

Zenders zoeken met vorgeselecteerde zenderlijst

Om een voorgeselecteerde zenderlijst te installeren, selecteer je provider van de lijst en druk “OK” op de afstandsbediening.
• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

Note: The TV will ask for the Network ID and Frequency. This input is different per provider and region. Contact the signal provider for more information on the required input.

Handmatig zoeken

Om handmatig te zoeken, selecteer [Digital reception test/Digitale ontvangst test] en druk op “OK”.
Druk op de “right arrow/pijl rechts” knop op de afstandsbediening. Nadat de parameters zijn ingesteld, druk op de “right arrow/pijl rechts” knop op de afstandsbediening. als “Search” highlighted is druk op “OK” om de channel search te starten.
• Volg de stappen op het scherm om de kanaal installatie te voltooien.

Note: Neem contact op met de provider voor meer info over gepersonalizeerde opties.


Gerelateerde artikelen:

Onderstaand artikel is van toepassing op de 4002 en 4012 modellen uit 2017


Situatie

Zenders moeten (opnieuw) ingesteld worden in de volgende gevallen:

• Tijdens de eerste installatie van de TV

• Als één of meerdere zenders ontbreken

• Als er wordt gewisseld van provider of signaaltype


Checklist

Zorg ervoor dat:
• alle kabels stevig aangesloten zijn

Antwoord

1. Sluit de antennekabel aan op de antennepoort aan de achterkant van de TV

2. Druk op de "source"-knop van de afstandsbediening

3. Selecteer de bron "TV kijken" (digitale zenders) en druk op "OK" op de afstandsbediening

4. Druk op de "home"-knop op de afstandsbediening en selecteel [Zender] > [automatisch zoeken] en druk op  "OK"
5. Wanneer de parameters overeenkomen met de locale benodigdheden, druk op "OK" om de zenderinstallatie te starten
6. Een balk wordt weergegeven om de progessie van de installatie te tonen. Wacht een aantal minuten

7. Klaar! Nadat de zenders geïnstalleerd zijn, zal de TV één van de zenders tonen.

Gerelateerde artikelen: