Probleemoplossingsgids voor TV's

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De software op de TV up to date is
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geinstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).
• De externe harde schijf de volgende eigenschappen heeft:
    - Een minimum opslagcapaciteit van 250GB
    - Een minimale schrijfsnelheid van 30MB/s
    - Een standaard USB 2.0 verbinding
    - Een eigen voeding / netsnoer
    - De externe harde schijf stevig is aangesloten op de TV en wordt herkend door de TV

Antwoord
Ga als volgt te werk om een programma op te nemen:

1. Maak de externa harde schijf leeg
Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze wordt aangesloten op de TV. De TV zal de schijf formatteren en alle opgeslagen informatie zal verloren gaan.

2. Aansluiten
Steek de harde schijf in de USB-poort van de TV
• Zorg ervoor dat er tijdens dit proces geen andere USB-apparaten zijn aangesloten

3. Formatteren 
Druk op de "Pauze"-knop van de afstandsbediening van de televisie en houd deze 5 seconden lang ingedrukt
• De harde schijf zal worden geformatteerd door de TV

4. Voer een harde reset uit
Herstart de TV als volgt:
● Schakel de TV uit
● Haal de stroomkabel uit de TV
● Wacht tenminste 1 minuut (nadat het LED lampje uit is) voordat de stroomkabel weer wordt aangesloten
● Schakel de TV weer aan

5. Starten met opnemen
Zodra de harde schijf is geformatteerd, zal er een icoontje van de harde schijf in het Home-menu van de TV verschijnen, als ook in de programmagids.
● Opnemen is mogelijk, of door het drukken op de rode knop of door het selecteren van een programma via de programmagids
● Ga naar de lijst van opnames om de eind tijd te veranderen

6. Inplannen van een opname
Het is mogelijk om een opname in te plannen tot 8 dagen in de toekomst.
● Druk op de  “TV Guide” knop op de afstandsbediening van de TV.
● Selecteer de zender en het programma dat opgenomen moet worden
● Het is mogelijk om het nummer van de zender in te drukken in de zenderlijst
● Druk op de pijltjes toetsen om door de programma´s te bladeren

Let op: de zendgemachtigde is eigenaar van uitzendingen en opgenomen programma's. De gecodeerde opnames kunnen niet gekopieerd of overgedragen worden. Opnames zijn doorgaans gedurende een bepaald tijdsbestek beschikbaar. Neem met de provider contact op voor nadere informatie.

Related articles:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?Onderstaand artikel is van toepassing op 41x9, 42x9, 43x9, 51x9 en 52x9 2014 TV´s


Situatie
De TV kan opnemen op een harde schijf.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Er een USB harde schijf met de volgende eigenschappen is aangesloten op de TV:
• Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
• Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
• Een standaard USB2.0-aansluiting
• Een eigen voeding
• De USB harde schijf geen waardevolle gegevens bevat: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd
• De externe harde schijf is goed aangesloten en wordt herkend door de TV
• De nieuwste software is geïnstalleerd op de TV
• Er digitale TV-zenders zijn geïnstalleerd op de TV

Antwoord
Volg deze stappen om de opname te starten:

Nu opnemen
• Druk op "Record" op de afstandsbediening om het huidige programma op te nemen.
De opname wordt onmiddellijk gestart als er gidsinformatie van de zender beschikbaar is. De eindtijd van de opname kan worden aangepast in de lijst met opnamen.
• Druk op "Stop" om de opname te stoppen.

Opname programmeren
Volg onderstaande stappen om een opname te programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden.

1. Druk op  [TV-gids] (TV Guide) om een opname in te plannen. Selecteer in de gids de zender en het programma voor de opname.
Voer het nummer van de zender in om naar de zender in de lijst te gaan.
Druk op de pijl naar links  of rechts  om door de programma's van een zender te bladeren.
Druk om de datum van de lijst te wijzigen op "OPTIONS" en selecteer [Dag wijzigen] (Change day). Selecteer in de lijst de gewenste dag en druk op OK.

2. Druk als het programma gemarkeerd is op "Record". De TV voegt automatisch wat extra buffertijd aan het einde van het programma toe. Indien nodig kan deze buffertijd worden aangepast.
Als een programma is gepland zonder het te kijken, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en de USB-schijf in te schakelen.

Opnamelijst
Druk om de lijst met opnamen en geplande opnamen te bekijken op de "Home"-knop , selecteer [Opnamen]  en druk op OK.
In deze lijst kan de opname worden geselecteerd om te bekijken, opgenomen programma's worden verwijderen, de eindtijd van een lopende opname worden aangepast of de hoeveelheid beschikbare schijfruimte worden gecontroleerd.

Een geprogrammeerde opname uit de TV-gids of de lijst van opnamen verwijderen
- Druk op “Lijst” om de lijst te openen en druk vervolgens op OK.
- Selecteer in de gids een geprogrammeerde opname en selecteer vervolgens [Opname annuleren].

Details
• Wanneer een programma wordt opgenomen, kan een eerder opgenomen programma bekeken worden.
• Tijdens het opnemen is het niet mogelijk te schakelen naar andere TV-zenders.
• Tijdens het opnemen is het niet mogelijk een TV-uitzending te pauzeren.
• Zenders moeten een betrouwbare klokinstelling hebben om te kunnen opnemen. Als
de televisieklok handmatig opnieuw wordt ingesteld, kunnen de opnames mislukken.

Opname bekijken
Een opname bekijken:
1. Druk op de "Home"-knop , selecteer [Opnamen] (Recordings)  en druk op OK.
2. Selecteer de opname in de lijst en druk op (Afspelen)  om het afspelen te starten. Maak gebruik van de toetsen (Vooruitspoelen) , (Terugspoelen) , (Onderbreken)  of (Stoppen) op de afstandsbediening.

Mislukte opname
Als een geprogrammeerde opname door de zender is verhinderd of als de uitzending is onderbroken, wordt de opname gemarkeerd als Mislukt.

Let op: De uitzendgemachtigde is eigenaar van uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnames kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opnames zijn doorgaans gedurende een bepaald tijdsbestek beschikbaar. Neem contact op met de provider voor nadere informatie.

 Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?


 

Onderstaand artikel geldt voor TV´s uit 2016 uit de series 7700, 8601, 8700 en 8901


Situatie
De TV kan TV-programma's opnemen via de programmagids via de TV of direct via de ´Opnemen´ knop op de afstandsbediening. 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De nieuwste versie van de software is op de TV geïnstalleerd
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geïnstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).

Antwoord

Een programma kan worden opgenomen als er een harde schijf is aangesloten op de TV.

De USB harde schijf moeten overeenkomen met de volgende specificaties:
- Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
- Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
- Een standaard USB2.0-aansluiting
- De harde schijf heeft bij voorkeur een eigen stroomvoorziening
- De USB harde schijf bevat geen waardevolle gegevens: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd

Voer de volgende stappen uit om een opname te starten:

1. Maak de USB harde schijf leeg
Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze wordt aangesloten op de TV. De TV formatteert de harde schijf. Dit betekent dat alle gegevens die eerder op de harde schijf zijn opgeslagen, permanent verloren gaan. De gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf nadat deze is geformatteerd met de TV, kunnen alleen vanaf de TV worden geopend.

2. Aansluiten
Er mogen tijdens dit proces geen andere USB-apparaten worden aangesloten
• Steek de USB harde schijf in de USB-poort van de TV. De TV herkent de USB harde schijf.

3. Formatteren
• Druk op de Pauzeknop, selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
De TV begint de harde schijf te formatteren.
Wanneer de USB harde schijf is geformatteerd, wordt er een opslagruimtebalk van de USB-schijf weergegeven in het menu [Opname] (Recording) van de TV.

4. Start de opname
Selecteer de gewenste opnameoptie:


Start een directe opname maakt met de knop ‘Record’

• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Record’  om een programma direct op te nemen.
• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Stop’”   om de opname te stoppen.

Selecteer een programma voor een toekomstige opname via de TV-gids

Het is mogelijk om een programma-opname tot 8 dagen in de toekomst te plannen.
• Druk op de knop 'TV Guide' op de afstandsbediening van de televisie.
• Selecteer de zender. (Het is mogelijk het zendernummer in te geven in de zenderlijst)
• Markeer het programma opgenomen moet worden. Navigeer met de pijltoetsen Links en Rechts door de programmalijst.
• Nadat het programma is geselecteerd, druk op de afstandsbediening op de knop met de ‘rode streep om de opname te starten.

Een opname handmatig plannen voor een bepaalde tijd

Een opname kan handmatig worden gepland voor een bepaalde tijd. Het is mogelijk de opname van een programma te plannen voor maximaal 8 dagen in de toekomst. 
Om een opname handmatig te plannen, druk op de knop ‘Home’ van de afstandsbediening van de TV en ga als volgt te werk:
• Ga met de pijltoetsen naar de [Apps]-taakbalk, selecteer [Opnames] (Recordings) en druk op de afstandsbediening op OK.

• Ga naar [Ingepland] (Scheduled)  en druk op de afstandsbediening op OK.
•Druk op de knop 'OPTIONS' op de afstandsbediening.
• Selecteer [Inplannen] (Schedule) en druk op de afstandsbediening op OK.
• Volg het menu om de tuner, de zender en de datum en tijd van de opname te selecteren.
• Selecteer [Opnemen] (Record) en druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.

• De toegevoegde opname zichtbaar is in het overzicht.

Let op: De uitzendgemachtigde is eigenaar van uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnames kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opnames zijn doorgaans gedurende een bepaald tijdsbestek beschikbaar. Neem contact op met de provider voor nadere informatie..    

Gerelateerde artikelen: 
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend? 


 

Onderstaande artikel is van toepassing op TV´s uit 2016 uit de series 55x1, 64x1, 65x1, 71X1 en 7601 en op de series 6402, 6432, 6452 en 72x2 van 2017 TV´s


Situatie
De TV kan TV-programma's opnemen via de programmagids van de TV of direct met de knop ‘Record’ op de afstandsbediening.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De nieuwste versie van de software is op de TV geïnstalleerd
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geïnstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).

Antwoord

Een programma kan worden opgenomen als er een harde schijf is aangesloten op de TV.

De USB harde schijf moet overeenkomen met de volgende specificaties:
- Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
- Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
- Een standaard USB 2.0- of USB 3.0-aansluiting
- De harde schijf heeft bij voorkeur een eigen stroomvoorziening
- De USB harde schijf bevat geen waardevolle gegevens: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd

Voer de volgende stappen uit om een opname te starten:

1. Maak de USB harde schijf leeg
Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze aangesloten wordt op de TV. De TV formatteert de harde schijf. Dit betekent dat alle gegevens die eerder op de schijf zijn opgeslagen, permanent verloren gaan. De opnamen die worden opgeslagen op de harde schijf, kunnen alleen vanaf de TV worden geopend.

2. Aansluiten
Er mogen tijdens dit proces geen andere USB-apparaten worden aangesloten
• Steek de USB harde schijf in de USB-poort van de TV . De TV herkent de USB harde schijf.

3. Formatteren
Start het formatteren als volgt:
• Druk op de Pauzeknop, selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
De TV begint de USB harde schijf te formatteren. Wanneer de USB harde schijf is geformatteerd, wordt er een opslagruimtebalk van de USB-schijf weergegeven in het menu [Opname] (Recording) van de TV.
• Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de harde schijf is geformatteerd.

4. Start de opname
Selecteer de gewenste opnameoptie:


Start een directe opname maakt met de knop ‘Record’

• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Record’” m een programma direct op te nemen.
• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Stop’   om de opname te stoppen.

Selecteer een programma voor een toekomstige opname via de televisiegids

Een opname kan handmatig voor een specifieke tijd worden gepland. Het is mogelijk om de opname van een programma in de toekomst maximaal 8 dagen in te plannen.

Om een opname handmatig in te plannen, drukt u op de knop "Bron" op de afstandsbediening van de tv en gaat u als volgt te werk:

• Navigeer naar [Gepland] Icon - scheduled Android_recording.PNG en druk op "OK" op de afstandsbediening.
• Ga dan naar de rechterkant van Icon - options Android.PNG en druk op "OK" op de afstandsbediening.
• Selecteer [Planning] en druk op "OK" op de afstandsbediening.
• Volg het menu om te selecteren; de tuner, het kanaal en de datum en het tijdframe van de opname.

• Selecteer [Record] en druk op "OK" op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.


• De toegevoegde opname is zichtbaar in het overzicht van de opnames Icon - scheduled Android_recording.PNG.

Een opname handmatig plannen voor een bepaalde tijd

Een opname kan handmatig worden gepland voor een bepaalde tijd. Het is mogelijk de opname van een programma te plannen voor maximaal 8 dagen in de toekomst. 
Om een opname handmatig te plannen, druk op de knop ‘Home’ van de afstandsbediening van de TV en ga als volgt te werk:
• Ga met de pijltoetsen naar de [Apps]-taakbalk, selecteer [Opnames] (Recordings) en druk op de afstandsbediening op OK.

• Ga naar [Ingepland] (Scheduled)  en druk op de afstandsbediening op OK.
Ga vervolgens rechts naar   en druk op de afstandsbediening op OK.
• Selecteer [Inplannen] (Schedule) en druk op de afstandsbediening op OK.
• Volg het menu om de tuner, de zender en de datum en tijd van de opname te selecteren.
• Selecteer [Opnemen] (Record) en druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.

• De toegevoegde opname zichtbaar is in het overzicht.


5. Klaar!


Opmerking: de provider van de uitzending is de eigenaar van de uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnamen kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opgenomen inhoud is meestal alleen beschikbaar tijdens een bepaalde periode. Neem voor meer informatie contact op met de provider.  


Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?

Het artikel hieronder geld voor de:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen van 2017
• 7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018


Situatie
De TV kan TV-programma's opnemen via de programmagids van de TV of direct met de knop ‘Record’ op de afstandsbediening.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De nieuwste versie van de software is op de TV geïnstalleerd
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geïnstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).

Antwoord

Een programma kan worden opgenomen als er een harde schijf is aangesloten op de TV.

De USB harde schijf moet overeenkomen met de volgende specificaties:
- Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
- Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
- Een standaard USB 2.0- of USB 3.0-aansluiting
- De harde schijf heeft bij voorkeur een eigen stroomvoorziening
- De USB harde schijf bevat geen waardevolle gegevens: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd

Voer de volgende stappen uit om een opname te starten:

1. Maak de USB harde schijf leeg

Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze aangesloten wordt op de TV. De TV formatteert de harde schijf. Dit betekent dat alle gegevens die eerder op de schijf zijn opgeslagen, permanent verloren gaan.

Opmerking: De opnamen die worden opgeslagen op de harde schijf, kunnen alleen vanaf de TV worden geopend.


2. Aansluiten
Er mogen tijdens dit proces geen andere USB-apparaten worden aangesloten
• Steek de USB harde schijf in de USB-poort van de TV . De TV herkent de USB harde schijf.

3. Formatteren
Start het formatteren als volgt:
• Druk op de Pauzeknop, selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
De TV begint de USB harde schijf te formatteren. Wanneer de USB harde schijf is geformatteerd, wordt er een opslagruimtebalk van de USB-schijf weergegeven in het menu [Opname] (Recording) van de TV.
• Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de harde schijf is geformatteerd.

4. Start de opname
Selecteer de gewenste opnameoptie:

Start een directe opname maakt met de knop ‘Record’

• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Record’” m een programma direct op te nemen.
• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Stop’   om de opname te stoppen.

Een opname handmatig plannen voor een bepaalde tijd

Een opname kan handmatig worden gepland voor een bepaalde tijd. Het is mogelijk de opname van een programma te plannen voor maximaal 8 dagen in de toekomst. 
Om een opname handmatig te plannen, druk op de knop ‘Home’ van de afstandsbediening van de TV en ga als volgt te werk:
• Ga met de pijltoetsen naar de [Apps]-taakbalk, selecteer [Opnames] (Recordings) en druk op de afstandsbediening op OK. 


• Ga naar [Ingepland] (Scheduled)  en druk op de afstandsbediening op OK.

• Druk op de “Options”  knop op de afstandsbediening.

• Selecteer [Inplannen] (Schedule) en druk op de afstandsbediening op OK.

• Volg het menu om de tuner, de zender en de datum en tijd van de opname te selecteren.

• Selecteer [Opnemen] (Record) en druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.

• De toegevoegde opname zichtbaar is in het overzicht.


5. Klaar!

Opmerking: de provider van de uitzending is de eigenaar van de uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnamen kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opgenomen inhoud is meestal alleen beschikbaar tijdens een bepaalde periode. Neem voor meer informatie contact op met de provider.  


Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?

Het onderstaande artikel is van toepassing op 4xx4 modellen van 2019


Checklist

Zorg dat:

• De software van de tv is bijgewerkt naar de laatste versie

• Digitale zenders zijn geïnstalleerd op de interne ontvanger van de tv (opnemen vanaf een set-top box of een ander extern apparaat is niet mogelijk)

• De externe hardeschijf beschikt over de volgende specificaties:

- Een minimale opslagcapaciteit van 32GB

- Een minimale schrijfsnelheid van 30MB/s

- Een USB 2.0 aansluiting

- Externe voeding

- De externe hardeschijf goed is aangesloten en is herkend door de tv

Antwoord

Doe het volgende om te beginnen met opnemen:


1. Maak de externe hardeschijf leeg

Zorg dat de harde schijf leef is voor de deze is aangesloten op de tv. De tv zal de hardeschijf formatteren en alle informatie verwijderen.


2. Aansluiten

Sluit de hardeschijf aan op de USB poort van de tv

• Geen andere USB-apparaten mogen aangesloten zijn tijdens dit proces


3. Formatteren
Druk op "Pauze" of "Opnemen" op de afstandsbediening van de tv
Press the “Pause” or “Record”  button on the remote control of the television.

• De tv zal het formatteren starten


Opmerking: dit zal alleen werken wanneer je een digitale uitzending kijkt


4. Begin met opnemen
Het opnemen is mogelijk door op "Opnemen" te drukken of door de programmagids te openen en een programma te selecteren om op te nemen.


5. Een opname inplannen
Het is mogelijk om een opname tot wel 8 dagen vooruit in te plannen

• Druk op de "Gids" knop op de afstandebediening op de tv

• Selecteer de zender en de uitzending

• Het is mogelijk om het zendernummer in te voeren in de zenderlijst

• Druk de linker- en rechterpijltoets om te navigeren tussen de uitzending

Opmerking: De provider is de eigenaar van de uitzending en van de opgenomen uitzending´s. De versleutelde uitzendingen kunnen niet gekopieerd of verplaatst worden. Opgenomen materiaal is meestal voor een gelimiteerde tijdsperiode beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de provider. Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als een USB-apparaat niet wordt herkend
Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.
Checklist
Zorg ervoor dat:
• De software op de TV up to date is
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geinstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).
• De externe harde schijf de volgende eigenschappen heeft:
    - Een minimum opslagcapaciteit van 250GB
    - Een minimale schrijfsnelheid van 30MB/s
    - Een standaard USB 2.0 verbinding
    - Een eigen voeding / netsnoer
    - De externe harde schijf stevig is aangesloten op de TV en wordt herkend door de TV

Antwoord
Ga als volgt te werk om een programma op te nemen:

1. Maak de externa harde schijf leeg
Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze wordt aangesloten op de TV. De TV zal de schijf formatteren en alle opgeslagen informatie zal verloren gaan.

2. Aansluiten
Steek de harde schijf in de USB-poort van de TV
• Zorg ervoor dat er tijdens dit proces geen andere USB-apparaten zijn aangesloten

3. Formatteren 
Druk op de "Pauze"-knop van de afstandsbediening van de televisie en houd deze 5 seconden lang ingedrukt
• De harde schijf zal worden geformatteerd door de TV

4. Voer een harde reset uit
Herstart de TV als volgt:
● Schakel de TV uit
● Haal de stroomkabel uit de TV
● Wacht tenminste 1 minuut (nadat het LED lampje uit is) voordat de stroomkabel weer wordt aangesloten
● Schakel de TV weer aan

5. Starten met opnemen
Zodra de harde schijf is geformatteerd, zal er een icoontje van de harde schijf in het Home-menu van de TV verschijnen, als ook in de programmagids.
● Opnemen is mogelijk, of door het drukken op de rode knop of door het selecteren van een programma via de programmagids
● Ga naar de lijst van opnames om de eind tijd te veranderen

6. Inplannen van een opname
Het is mogelijk om een opname in te plannen tot 8 dagen in de toekomst.
● Druk op de  “TV Guide” knop op de afstandsbediening van de TV.
● Selecteer de zender en het programma dat opgenomen moet worden
● Het is mogelijk om het nummer van de zender in te drukken in de zenderlijst
● Druk op de pijltjes toetsen om door de programma´s te bladeren

Let op: de zendgemachtigde is eigenaar van uitzendingen en opgenomen programma's. De gecodeerde opnames kunnen niet gekopieerd of overgedragen worden. Opnames zijn doorgaans gedurende een bepaald tijdsbestek beschikbaar. Neem met de provider contact op voor nadere informatie.

Related articles:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?Onderstaand artikel is van toepassing op 41x9, 42x9, 43x9, 51x9 en 52x9 2014 TV´s


Situatie
De TV kan opnemen op een harde schijf.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• Er een USB harde schijf met de volgende eigenschappen is aangesloten op de TV:
• Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
• Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
• Een standaard USB2.0-aansluiting
• Een eigen voeding
• De USB harde schijf geen waardevolle gegevens bevat: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd
• De externe harde schijf is goed aangesloten en wordt herkend door de TV
• De nieuwste software is geïnstalleerd op de TV
• Er digitale TV-zenders zijn geïnstalleerd op de TV

Antwoord
Volg deze stappen om de opname te starten:

Nu opnemen
• Druk op "Record" op de afstandsbediening om het huidige programma op te nemen.
De opname wordt onmiddellijk gestart als er gidsinformatie van de zender beschikbaar is. De eindtijd van de opname kan worden aangepast in de lijst met opnamen.
• Druk op "Stop" om de opname te stoppen.

Opname programmeren
Volg onderstaande stappen om een opname te programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden.

1. Druk op  [TV-gids] (TV Guide) om een opname in te plannen. Selecteer in de gids de zender en het programma voor de opname.
Voer het nummer van de zender in om naar de zender in de lijst te gaan.
Druk op de pijl naar links  of rechts  om door de programma's van een zender te bladeren.
Druk om de datum van de lijst te wijzigen op "OPTIONS" en selecteer [Dag wijzigen] (Change day). Selecteer in de lijst de gewenste dag en druk op OK.

2. Druk als het programma gemarkeerd is op "Record". De TV voegt automatisch wat extra buffertijd aan het einde van het programma toe. Indien nodig kan deze buffertijd worden aangepast.
Als een programma is gepland zonder het te kijken, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en de USB-schijf in te schakelen.

Opnamelijst
Druk om de lijst met opnamen en geplande opnamen te bekijken op de "Home"-knop , selecteer [Opnamen]  en druk op OK.
In deze lijst kan de opname worden geselecteerd om te bekijken, opgenomen programma's worden verwijderen, de eindtijd van een lopende opname worden aangepast of de hoeveelheid beschikbare schijfruimte worden gecontroleerd.

Een geprogrammeerde opname uit de TV-gids of de lijst van opnamen verwijderen
- Druk op “Lijst” om de lijst te openen en druk vervolgens op OK.
- Selecteer in de gids een geprogrammeerde opname en selecteer vervolgens [Opname annuleren].

Details
• Wanneer een programma wordt opgenomen, kan een eerder opgenomen programma bekeken worden.
• Tijdens het opnemen is het niet mogelijk te schakelen naar andere TV-zenders.
• Tijdens het opnemen is het niet mogelijk een TV-uitzending te pauzeren.
• Zenders moeten een betrouwbare klokinstelling hebben om te kunnen opnemen. Als
de televisieklok handmatig opnieuw wordt ingesteld, kunnen de opnames mislukken.

Opname bekijken
Een opname bekijken:
1. Druk op de "Home"-knop , selecteer [Opnamen] (Recordings)  en druk op OK.
2. Selecteer de opname in de lijst en druk op (Afspelen)  om het afspelen te starten. Maak gebruik van de toetsen (Vooruitspoelen) , (Terugspoelen) , (Onderbreken)  of (Stoppen) op de afstandsbediening.

Mislukte opname
Als een geprogrammeerde opname door de zender is verhinderd of als de uitzending is onderbroken, wordt de opname gemarkeerd als Mislukt.

Let op: De uitzendgemachtigde is eigenaar van uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnames kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opnames zijn doorgaans gedurende een bepaald tijdsbestek beschikbaar. Neem contact op met de provider voor nadere informatie.

 Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?


 

Onderstaand artikel geldt voor TV´s uit 2016 uit de series 7700, 8601, 8700 en 8901


Situatie
De TV kan TV-programma's opnemen via de programmagids via de TV of direct via de ´Opnemen´ knop op de afstandsbediening. 

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De nieuwste versie van de software is op de TV geïnstalleerd
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geïnstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).

Antwoord

Een programma kan worden opgenomen als er een harde schijf is aangesloten op de TV.

De USB harde schijf moeten overeenkomen met de volgende specificaties:
- Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
- Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
- Een standaard USB2.0-aansluiting
- De harde schijf heeft bij voorkeur een eigen stroomvoorziening
- De USB harde schijf bevat geen waardevolle gegevens: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd

Voer de volgende stappen uit om een opname te starten:

1. Maak de USB harde schijf leeg
Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze wordt aangesloten op de TV. De TV formatteert de harde schijf. Dit betekent dat alle gegevens die eerder op de harde schijf zijn opgeslagen, permanent verloren gaan. De gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf nadat deze is geformatteerd met de TV, kunnen alleen vanaf de TV worden geopend.

2. Aansluiten
Er mogen tijdens dit proces geen andere USB-apparaten worden aangesloten
• Steek de USB harde schijf in de USB-poort van de TV. De TV herkent de USB harde schijf.

3. Formatteren
• Druk op de Pauzeknop, selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
De TV begint de harde schijf te formatteren.
Wanneer de USB harde schijf is geformatteerd, wordt er een opslagruimtebalk van de USB-schijf weergegeven in het menu [Opname] (Recording) van de TV.

4. Start de opname
Selecteer de gewenste opnameoptie:


Start een directe opname maakt met de knop ‘Record’

• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Record’  om een programma direct op te nemen.
• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Stop’”   om de opname te stoppen.

Selecteer een programma voor een toekomstige opname via de TV-gids

Het is mogelijk om een programma-opname tot 8 dagen in de toekomst te plannen.
• Druk op de knop 'TV Guide' op de afstandsbediening van de televisie.
• Selecteer de zender. (Het is mogelijk het zendernummer in te geven in de zenderlijst)
• Markeer het programma opgenomen moet worden. Navigeer met de pijltoetsen Links en Rechts door de programmalijst.
• Nadat het programma is geselecteerd, druk op de afstandsbediening op de knop met de ‘rode streep om de opname te starten.

Een opname handmatig plannen voor een bepaalde tijd

Een opname kan handmatig worden gepland voor een bepaalde tijd. Het is mogelijk de opname van een programma te plannen voor maximaal 8 dagen in de toekomst. 
Om een opname handmatig te plannen, druk op de knop ‘Home’ van de afstandsbediening van de TV en ga als volgt te werk:
• Ga met de pijltoetsen naar de [Apps]-taakbalk, selecteer [Opnames] (Recordings) en druk op de afstandsbediening op OK.

• Ga naar [Ingepland] (Scheduled)  en druk op de afstandsbediening op OK.
•Druk op de knop 'OPTIONS' op de afstandsbediening.
• Selecteer [Inplannen] (Schedule) en druk op de afstandsbediening op OK.
• Volg het menu om de tuner, de zender en de datum en tijd van de opname te selecteren.
• Selecteer [Opnemen] (Record) en druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.

• De toegevoegde opname zichtbaar is in het overzicht.

Let op: De uitzendgemachtigde is eigenaar van uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnames kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opnames zijn doorgaans gedurende een bepaald tijdsbestek beschikbaar. Neem contact op met de provider voor nadere informatie..    

Gerelateerde artikelen: 
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend? 


 

Onderstaande artikel is van toepassing op TV´s uit 2016 uit de series 55x1, 64x1, 65x1, 71X1 en 7601 en op de series 6402, 6432, 6452 en 72x2 van 2017 TV´s


Situatie
De TV kan TV-programma's opnemen via de programmagids van de TV of direct met de knop ‘Record’ op de afstandsbediening.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De nieuwste versie van de software is op de TV geïnstalleerd
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geïnstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).

Antwoord

Een programma kan worden opgenomen als er een harde schijf is aangesloten op de TV.

De USB harde schijf moet overeenkomen met de volgende specificaties:
- Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
- Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
- Een standaard USB 2.0- of USB 3.0-aansluiting
- De harde schijf heeft bij voorkeur een eigen stroomvoorziening
- De USB harde schijf bevat geen waardevolle gegevens: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd

Voer de volgende stappen uit om een opname te starten:

1. Maak de USB harde schijf leeg
Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze aangesloten wordt op de TV. De TV formatteert de harde schijf. Dit betekent dat alle gegevens die eerder op de schijf zijn opgeslagen, permanent verloren gaan. De opnamen die worden opgeslagen op de harde schijf, kunnen alleen vanaf de TV worden geopend.

2. Aansluiten
Er mogen tijdens dit proces geen andere USB-apparaten worden aangesloten
• Steek de USB harde schijf in de USB-poort van de TV . De TV herkent de USB harde schijf.

3. Formatteren
Start het formatteren als volgt:
• Druk op de Pauzeknop, selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
De TV begint de USB harde schijf te formatteren. Wanneer de USB harde schijf is geformatteerd, wordt er een opslagruimtebalk van de USB-schijf weergegeven in het menu [Opname] (Recording) van de TV.
• Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de harde schijf is geformatteerd.

4. Start de opname
Selecteer de gewenste opnameoptie:


Start een directe opname maakt met de knop ‘Record’

• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Record’” m een programma direct op te nemen.
• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Stop’   om de opname te stoppen.

Selecteer een programma voor een toekomstige opname via de televisiegids

Een opname kan handmatig voor een specifieke tijd worden gepland. Het is mogelijk om de opname van een programma in de toekomst maximaal 8 dagen in te plannen.

Om een opname handmatig in te plannen, drukt u op de knop "Bron" op de afstandsbediening van de tv en gaat u als volgt te werk:

• Navigeer naar [Gepland] Icon - scheduled Android_recording.PNG en druk op "OK" op de afstandsbediening.
• Ga dan naar de rechterkant van Icon - options Android.PNG en druk op "OK" op de afstandsbediening.
• Selecteer [Planning] en druk op "OK" op de afstandsbediening.
• Volg het menu om te selecteren; de tuner, het kanaal en de datum en het tijdframe van de opname.

• Selecteer [Record] en druk op "OK" op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.


• De toegevoegde opname is zichtbaar in het overzicht van de opnames Icon - scheduled Android_recording.PNG.

Een opname handmatig plannen voor een bepaalde tijd

Een opname kan handmatig worden gepland voor een bepaalde tijd. Het is mogelijk de opname van een programma te plannen voor maximaal 8 dagen in de toekomst. 
Om een opname handmatig te plannen, druk op de knop ‘Home’ van de afstandsbediening van de TV en ga als volgt te werk:
• Ga met de pijltoetsen naar de [Apps]-taakbalk, selecteer [Opnames] (Recordings) en druk op de afstandsbediening op OK.

• Ga naar [Ingepland] (Scheduled)  en druk op de afstandsbediening op OK.
Ga vervolgens rechts naar   en druk op de afstandsbediening op OK.
• Selecteer [Inplannen] (Schedule) en druk op de afstandsbediening op OK.
• Volg het menu om de tuner, de zender en de datum en tijd van de opname te selecteren.
• Selecteer [Opnemen] (Record) en druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.

• De toegevoegde opname zichtbaar is in het overzicht.


5. Klaar!


Opmerking: de provider van de uitzending is de eigenaar van de uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnamen kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opgenomen inhoud is meestal alleen beschikbaar tijdens een bepaalde periode. Neem voor meer informatie contact op met de provider.  


Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?

Het artikel hieronder geld voor de:
6412, 7002, 7502, 8xx2 en 9xx2 modellen van 2017
• 7xx3, 8xx3 en OLED modellen van 2018


Situatie
De TV kan TV-programma's opnemen via de programmagids van de TV of direct met de knop ‘Record’ op de afstandsbediening.

Checklist
Zorg ervoor dat:
• De nieuwste versie van de software is op de TV geïnstalleerd
• Digitale zenders zijn op de interne tuner van de TV geïnstalleerd (opnemen van een srttopbox of een andere extern apparaat is niet mogelijk).

Antwoord

Een programma kan worden opgenomen als er een harde schijf is aangesloten op de TV.

De USB harde schijf moet overeenkomen met de volgende specificaties:
- Een minimale opslagcapaciteit van 250 GB
- Een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s
- Een standaard USB 2.0- of USB 3.0-aansluiting
- De harde schijf heeft bij voorkeur een eigen stroomvoorziening
- De USB harde schijf bevat geen waardevolle gegevens: alle gegevens op alle partities worden geformatteerd

Voer de volgende stappen uit om een opname te starten:

1. Maak de USB harde schijf leeg

Zorg ervoor dat de harde schijf leeg is voordat deze aangesloten wordt op de TV. De TV formatteert de harde schijf. Dit betekent dat alle gegevens die eerder op de schijf zijn opgeslagen, permanent verloren gaan.

Opmerking: De opnamen die worden opgeslagen op de harde schijf, kunnen alleen vanaf de TV worden geopend.


2. Aansluiten
Er mogen tijdens dit proces geen andere USB-apparaten worden aangesloten
• Steek de USB harde schijf in de USB-poort van de TV . De TV herkent de USB harde schijf.

3. Formatteren
Start het formatteren als volgt:
• Druk op de Pauzeknop, selecteer [Start] en druk op OK op de afstandsbediening van de TV.
De TV begint de USB harde schijf te formatteren. Wanneer de USB harde schijf is geformatteerd, wordt er een opslagruimtebalk van de USB-schijf weergegeven in het menu [Opname] (Recording) van de TV.
• Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de harde schijf is geformatteerd.

4. Start de opname
Selecteer de gewenste opnameoptie:

Start een directe opname maakt met de knop ‘Record’

• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Record’” m een programma direct op te nemen.
• Druk op de afstandsbediening van de TV op de knop ‘Stop’   om de opname te stoppen.

Een opname handmatig plannen voor een bepaalde tijd

Een opname kan handmatig worden gepland voor een bepaalde tijd. Het is mogelijk de opname van een programma te plannen voor maximaal 8 dagen in de toekomst. 
Om een opname handmatig te plannen, druk op de knop ‘Home’ van de afstandsbediening van de TV en ga als volgt te werk:
• Ga met de pijltoetsen naar de [Apps]-taakbalk, selecteer [Opnames] (Recordings) en druk op de afstandsbediening op OK. 


• Ga naar [Ingepland] (Scheduled)  en druk op de afstandsbediening op OK.

• Druk op de “Options”  knop op de afstandsbediening.

• Selecteer [Inplannen] (Schedule) en druk op de afstandsbediening op OK.

• Volg het menu om de tuner, de zender en de datum en tijd van de opname te selecteren.

• Selecteer [Opnemen] (Record) en druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opname-instellingen op te slaan.

• De toegevoegde opname zichtbaar is in het overzicht.


5. Klaar!

Opmerking: de provider van de uitzending is de eigenaar van de uitgezonden en opgenomen programma's. De gecodeerde opnamen kunnen niet worden gekopieerd of overgedragen. Opgenomen inhoud is meestal alleen beschikbaar tijdens een bepaalde periode. Neem voor meer informatie contact op met de provider.  


Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als de TV een USB opslag apparaat niet herkend?

Het onderstaande artikel is van toepassing op 4xx4 modellen van 2019


Checklist

Zorg dat:

• De software van de tv is bijgewerkt naar de laatste versie

• Digitale zenders zijn geïnstalleerd op de interne ontvanger van de tv (opnemen vanaf een set-top box of een ander extern apparaat is niet mogelijk)

• De externe hardeschijf beschikt over de volgende specificaties:

- Een minimale opslagcapaciteit van 32GB

- Een minimale schrijfsnelheid van 30MB/s

- Een USB 2.0 aansluiting

- Externe voeding

- De externe hardeschijf goed is aangesloten en is herkend door de tv

Antwoord

Doe het volgende om te beginnen met opnemen:


1. Maak de externe hardeschijf leeg

Zorg dat de harde schijf leef is voor de deze is aangesloten op de tv. De tv zal de hardeschijf formatteren en alle informatie verwijderen.


2. Aansluiten

Sluit de hardeschijf aan op de USB poort van de tv

• Geen andere USB-apparaten mogen aangesloten zijn tijdens dit proces


3. Formatteren
Druk op "Pauze" of "Opnemen" op de afstandsbediening van de tv
Press the “Pause” or “Record”  button on the remote control of the television.

• De tv zal het formatteren starten


Opmerking: dit zal alleen werken wanneer je een digitale uitzending kijkt


4. Begin met opnemen
Het opnemen is mogelijk door op "Opnemen" te drukken of door de programmagids te openen en een programma te selecteren om op te nemen.


5. Een opname inplannen
Het is mogelijk om een opname tot wel 8 dagen vooruit in te plannen

• Druk op de "Gids" knop op de afstandebediening op de tv

• Selecteer de zender en de uitzending

• Het is mogelijk om het zendernummer in te voeren in de zenderlijst

• Druk de linker- en rechterpijltoets om te navigeren tussen de uitzending

Opmerking: De provider is de eigenaar van de uitzending en van de opgenomen uitzending´s. De versleutelde uitzendingen kunnen niet gekopieerd of verplaatst worden. Opgenomen materiaal is meestal voor een gelimiteerde tijdsperiode beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de provider. Gerelateerde artikelen:
[ID05980] Wat te doen als een USB-apparaat niet wordt herkend