Probleemoplossingsgids voor TV's

 

Opmerking: Onderstaand artikel is niet van toepassing op Android TV´s.


Situatie

Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegangkelijk

• Een iccon is zichtbaar dat er geladen wordt, maar Smart TV wordt niet geladen

• Het bericht “Philips Server niet gevonden” verschijnt

• Het berciht “To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again” verschijnt

• Het SmartTV Demoscherm wordt getoond


Checklist

Zorg er voor dat:

• een bekabelde of draadloze connectie is beschikbaar op de TV

• in geval van draadloos signaal: de sterkte van het signaal moet minimaal 80% zijn

• de TV staat minimaal 3 minuten aan voordat Smart TV wordt geopend

Opmerking: Tijdens onderhoud van de Smart TV portaal is Smart TV tijdelijk niet toegangkelijk tot een maximum van 6 uur.


Antwoord

Verschillende factoren kunnen er voor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Om er achter te komen wat Smart TV blokkeert, ga verder met de troubleshootstappen hieronder:

1. Voer een harde reset uit

• Herstart de TV als volgt:
• Schakel de TV UIT
• Haalde stroomkabel uit de TV
• Wacht tenminste een minuut nadat de LED lamp is uitgegaan, voordat de stroomkabel weer wordt terug gestoken
• Schakel de TV weer AAN


2. Zorg er voor dat de klokinstellingen goed staan

• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:


[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]

Of

[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Algemene instellingen / Voorkeuren] > [Klok] > [Handmatig]

Of

[Configuratie] > [Installatie] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]


• Voer de correcte datum en tijd in


3. Controleer de netwerkinstellingen van de TV 

• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:


[Instellingen] > [Netwerkinstellingen] > [Netwerkinstellingen bekijken]

Of

[Configuratie] > [Installatie] > [Netwerk] >[Netwerkinstellingen]


In het menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

[Netwerkmodus]: Dit moet staan op [DHCP/auto IP]

Dezwe optie zorgt er voor dat de TV automatisch de connectie update in het geval dat de router het IP adres verandert voor de TV.

[IP-adres]:

Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, ga verder met stap 5. Dit betekent dat de router de connectie blokkeert of dat er geen connectie met de TV is.

4. Internetgeheugen wissen

• Druk op de “Home”  toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:


[Configuratie] > [Netwerkinstellingen] > [Appgeheugen wissen] of [Internetgeheugen wissen]

Of

[Configuratie] > [Installatie] > [Net TV geheugen wissen]


De cookies en zoekgeschiedenis zal worden verwijderd. Een bevestiging zal niet worden getoond.

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de TV volledig is opgestart en open Smart TV. Als de TV Smart TV niet opent, ga verder met stap 5.

5. Test een bekabelde verbinding, indien een draadloze verbinding wordt gebruikt
Een draadloze verbinding kan worden verstoord door metaal, muren, water of andere apparaten.

6. Neem contact op met de internetprovider

Toegang tot Smart TV kan worden geblokkeerd door de router of het thuisnetwerk. De internetprovider kan helpen met het controleren van de beveiligingsinstellingen van de router (b.v. firewall, cloud protectie).

7. Herinstalleer de TV

Wees er van bewust dat opnames en zenderinformatie verloren kan gaan tijdens herinstallatie van de TV.
• Druk op de “Home"  toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Configuratie] > [TV instellingen] > [TV opnieuw installeren]

Of

[Configuratie] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]

• Volg de isntructie op het scherm.


Situatie
Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegangkelijk
• Een iccon is zichtbaar dat er geladen wordt, maar Smart TV wordt niet geladen
• Het bericht “Philips Server niet gevonden” verschijnt
• Het berciht “To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again” verschijnt
• Het SmartTV Demoscherm wordt getoond

Checklist
Zorg er voor dat:
• een bekabelde of draadloze connectie is beschikbaar op de TV
• in geval van draadloos signaal: de sterkte van het signaal moet minimaal 80% zijn
• de TV staat minimaal 3 minuten aan voordat Smart TV wordt geopend

Opmerking: Tijdens onderhoud van de Smart TV portaal is Smart TV tijdelijk niet toegangkelijk tot een maximum van 6 uur.

Antwoord
Verschillende factoren kunnen er voor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Om er achter te komen wat Smart TV blokkeert, ga verder met de troubleshootstappen hieronder:

1. Reset de TV
• Trek het netsnoer van de televisie uit het stopcontact. Wacht ten minste een minuut en start de televisie dan opnieuw
• Wacht, nadat de televisie is ingeschakeld, ten minste twee minuten om de router verbinding te laten maken met de televisie
• Start Net TV via het hoofdmenu

2. Zorg er voor dat de klokinstellingen goed stan
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]
• Voer de correcte datum en tijd in

3. Controleer de netwerkinstellingen van de TV
• Druk op "Home" op de afstandsbediening van de televisie en kies: [Configuratie] (Setup)> [Netwerkinstellingen] (Network settings) > [Bekijk netwerkinstellingen] (View network settings)

In dit menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd: 

    • [Netwerkmodus] (Network mode): dit dient te worden ingesteld op [DHCP/AUTO IP] 
    Deze optie waarborgt dat de televisie automatisch de verbinding bijwerkt als de router het IP-adres voor de televisie verandert 

    • [IP-adres] (IP address): het IP-adres dient te beginnen met 192.168.x (of 10.x.x. of 172.16 tot 172.31) 
    A. Als het IP-adres met 169 of 0.0 begint, ga dan door naar stap 5. Dit betekent dat de router de verbinding blokkeert of in het geheel geen verbinding heeft met de televisie. 

    • [Sterkte draadloos signaal] (Wireless connection strength) (pagina 2): dit dient ten minste 80% te zijn 
    A. Als de sterkte van het draadloze signaal minder is dan 80% (of 4 van 5 strepen), ga dan door naar stap 5 
    B. Als de sterkte van het draadloze signaal 80% is (of 4 van 5 strepen) of hoger, ga dan door naar stap 4

4. Wis het internetgeheugen
Druk op “Home” op de afstandsbediening van de televisie en kies: [Configuratie] (Setup)> [Netwerk-instellingen] (Network Settings) > [Net TV-geheugen wissen] (Clear Net TV memory) 

De cookies en browsergeschiedenis worden verwijderd. Er wordt geen bevestiging getoond. Probeer na deze stap opnieuw toegang te krijgen tot Net TV.

5. Probeer het met een vaste verbinding als er een draadloze verbinding wordt gebruikt
Een draadloze verbinding kan worden gehinderd door metaal, muren, water of andere apparaten.

6. Neem contact op met de internetprovider
Neem contact op met de internetprovider en vraag naar de beveiligingsinstellingen van de router (bijv. firewall, cloudbeveiliging). Toegang tot Net TV kan worden geblokkeerd door de router van het thuisnetwerk.

7. Herinstalleer de TV 
Wanneer u uw TV herinstalleert, worden alle beeld- en geluidsinstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en alle TV-zenders opnieuw geïnstalleerd.

Druk op "Home" op de afstandsbediening van de televisie en kies: [Configuratie] (Setup) > [TV-instellingen] (TV settings) > [TV opnieuw instellen] (Reinstall TV) en herinstalleer de televisie. 

Onderstaand artikel is van toepassing op de 5301, 61x1, 62x1 en 63x1 series van 2016 en 5242, 53x2 series van 2017 TV´s


Situatie
Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegangkelijk
• Een icoon is zichtbaar dat er geladen wordt, maar Smart TV wordt niet geladen
• Het bericht “Philips Server niet gevonden” verschijnt
• Het berciht “To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again” verschijnt
• Het SmartTV Demoscherm wordt getoond

Checklist
Zorg er voor dat:
• een bekabelde of draadloze connectie is beschikbaar op de TV
• in geval van draadloos signaal: de sterkte van het signaal moet minimaal 80% zijn
• de TV staat minimaal 3 minuten aan voordat Smart TV wordt geopend

Opmerking: Tijdens onderhoud van de Smart TV portaal is Smart TV tijdelijk niet toegangkelijk tot een maximum van 6 uur.

Antwoord
Verschillende factoren kunnen er voor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Om er achter te komen wat Smart TV blokkeert, ga verder met de troubleshootstappen hieronder:

1. Voer een harde reset uit
• Herstart de TV als volgt:
• Schakel de TV UIT
• Haalde stroomkabel uit de TV
• Wacht tenminste een minuut nadat de LED lamp is uitgegaan, voordat de stroomkabel weer wordt terug gestoken
• Schakel de TV weer AAN

2. Zorg er voor dat de klokinstellingen goed staan
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Algemene instellingen / Voorkeuren] > [Klok] > [Handmatig]
• Voer de correcte datum en tijd in

3. Controleer de netwerkinstellingen van de TV
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Instellingen] >[Algemene instellingen] > [Netwerkinstellingen] > [Netwerkinstellingen bekijken]

In het menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

[Netwerkmodus]: Dit moet staan op [DHCP/auto IP]
Dezwe optie zorgt er voor dat de TV automatisch de connectie update in het geval dat de router het IP adres verandert voor de TV.

[IP-adres]:
Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, ga verder met stap 5. Dit betekent dat de router de connectie blokkeert of dat er geen connectie met de TV is.

4. Internetgeheugen wissen
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Instellingen] >[Algemene instellingen] > [Netwerkinstellingen] > [Internetgeheugen wissen]

De cookies en zoekgeschiedenis zal worden verwijderd. Een bevestiging zal niet worden getoond.

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de TV volledig is opgestart en open Smart TV. Als de TV Smart TV niet opent, ga verder met stap 5.

5. Test een bekabelde verbinding, indien een draadloze verbinding wordt gebruikt
Een draadloze verbinding kan worden verstoord door metaal, muren, water of andere apparaten.

6. Neem contact op met de internetprovider
Toegang tot Smart TV kan worden geblokkeerd door de router of het thuisnetwerk. De internetprovider kan helpen met het controleren van de beveiligingsinstellingen van de router (b.v. firewall, cloud protectie).

7. Herinstalleer de TV
Wees er van bewust dat opnames en zenderinformatie verloren kan gaan tijdens herinstallatie van de TV.
• Druk op de “Home" toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Instellingen] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]
• Volg de isntructie op het scherm.

Gerelateerde artikelen:

Dit artikel geldt voor de series 6162, 6262 en 6272 van televisies uit 2017

 

Situatie

Een van de volgende situaties doet zich voor:

• SmartTV is niet toegankelijk

• Een laadpictogram wordt weergegeven, maar SmartTV wordt niet geladen

• Het bericht "Philips-server niet gevonden" wordt weergegeven

• Het bericht "Schakel uw televisie uit en weer in om de aanmelding bij SmartTV te voltooien" (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) wordt weergegeven

• Het SmartTV-demoscherm wordt weergegeven

 

Checklist

Zorg ervoor dat:

• Een bekabelde of draadloze aansluiting beschikbaar is op de televisie

• Bij gebruik van een draadloos signaal: de sterkte van het draadloze signaal tussen de televisie en het draadloze toegangspunt ten minste 80% is

•De televisie ten minste drie minuten op AAN is gezet voordat u naar de SmartTV-portal gaat

 

Opmerking: tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de SmartTV-portal is SmartTV tijdelijk niet toegankelijk (maximaal zes uur).

 

Antwoord

Smart TV kan om verschillende redenen niet toegankelijk zijn. Als u wilt weten waarom de Smart TV-portal geblokkeerd is, voert u de volgende probleemoplossingsstappen uit:

 

1. De televisie uit- en weer inschakelen

• Start de televisie als volgt opnieuw op:

• Schakel de televisie uit

● Haal de stekker van de televisie uit het stopcontact

● Wacht minstens één minuut (nadat het LED-lampje is uitgeschakeld) voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt

• Schakel de televisie weer in

 

2. Controleren of de klokinstelling juist is

•Druk op de "Settings"-knop (tandwiel) op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Alle instellingen] (All settings) > [Regio en taal] (Region and language) > [Klok] (Clock) > [Autom. klokmodus] (Auto clock mode) > [Handmatig] (Manual)

 

• Stel de juiste datum en tijd in

 

3. De netwerkinstellingen op de televisie controleren

• Druk op de "Settings"-knop (tandwiel) op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Alle instellingen] (All settings) > [Netwerk] (Network) > [Netwerkinstellingen weergeven] (View network settings)

 

In dit menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

 

[Netwerkmodus] (Network mode): dit dient te worden ingesteld op [DHCP/AUTO IP]

Deze optie waarborgt dat de televisie automatisch de verbinding bijwerkt als de router het IP-adres voor de televisie verandert.

 

[IP-adres]:

Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, betekent dit dat de router de verbinding blokkeert of helemaal geen verbinding heeft met de televisie. Ga door naar stap 5.

 

4. Het internetgeheugen wissen

• Druk op de "Settings"-knop (tandwiel) op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Alle instellingen] (All settings) > [Netwerk] (Network) > [Internetgeheugen wissen] (Clear internet memory)

 

De cookies en browsergeschiedenis worden verwijderd. Er wordt geen bevestiging getoond.

 

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de televisie volledig is opgestart en probeer SmartTV te openen. Als de televisie geen verbinding maakt met SmartTV, gaat u door naar stap 5.

 

5. Een vaste verbinding proberen als er een draadloze verbinding wordt gebruikt

Een draadloze verbinding kan worden gehinderd door metaal, muren, water of andere apparaten.

 

6. Contact opnemen met de internetprovider

Toegang tot SmartTV kan worden geblokkeerd door de router van het thuisnetwerk. Neem contact op met de internetprovider en vraag naar de beveiligingsinstellingen van de router (bijv. firewall, cloudbeveiliging).

 

7. De televisie opnieuw installeren

Let op: opnamen en kanaalinformatie gaan verloren tijdens herinstallatie.

• Druk op de "Home"-knop  op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Instellingen] (Settings) > [Algemene instellingen] (General settings) > [TV opnieuw installeren] (Reinstall TV)

• Volg de instructies op het scherm.

 

Verwante artikelen:


 

Dit artikel geldt voor de series 5301,5302, 61x1, 62x1 en 63x1 van TV's uit 2016

 

Situatie

Een van de volgende situaties doet zich voor:

• SmartTV is niet toegankelijk

• Een laadpictogram wordt weergegeven, maar SmartTV wordt niet geladen

• Het bericht "Philips-server niet gevonden" wordt weergegeven

• Het bericht "Schakel uw televisie uit en weer in om de aanmelding bij SmartTV te voltooien" (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) wordt weergegeven

• Het SmartTV-demoscherm wordt weergegeven

 

Checklist

Zorg ervoor dat:

• Een bekabelde of draadloze aansluiting beschikbaar is op de televisie

• Bij gebruik van een draadloos signaal: de sterkte van het draadloze signaal tussen de televisie en het draadloze toegangspunt ten minste 80% is

•De televisie ten minste drie minuten op AAN is gezet voordat u naar de SmartTV-portal gaat

 

Opmerking: tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de SmartTV-portal is SmartTV tijdelijk niet toegankelijk (maximaal zes uur).

 

Antwoord

Smart TV kan om verschillende redenen niet toegankelijk zijn. Als u wilt weten waarom de Smart TV-portal geblokkeerd is, voert u de volgende probleemoplossingsstappen uit:

 

1. De televisie uit- en weer inschakelen

• Start de televisie als volgt opnieuw op:

• Schakel de televisie uit

● Haal de stekker van de televisie uit het stopcontact

● Wacht minstens één minuut (nadat het LED-lampje is uitgeschakeld) voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt

• Schakel de televisie weer in

 

2. Controleren of de klokinstelling juist is

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Algemene instellingen] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]

• Stel de juiste datum en tijd in

 

3. De netwerkinstellingen op de televisie controleren

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Instellingen] (Settings) > [Netwerkinstellingen] (Network settings) > [Netwerkinstellingen weergeven] (View network settings)

 

In dit menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

 

[Netwerkmodus] (Network mode): dit dient te worden ingesteld op [DHCP/AUTO IP]

Deze optie waarborgt dat de televisie automatisch de verbinding bijwerkt als de router het IP-adres voor de televisie verandert.

 

[IP-adres]:

Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, betekent dit dat de router de verbinding blokkeert of helemaal geen verbinding heeft met de televisie. Ga door naar stap 5.

 

4. Het internetgeheugen wissen

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Configuratie] (Setup) > [Netwerkinstellingen] (Network Settings) > [Internetgeheugen wissen] (Clear Internet Memory)

 

De cookies en browsergeschiedenis worden verwijderd. Er wordt geen bevestiging getoond.

 

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de televisie volledig is opgestart en probeer SmartTV te openen. Als de televisie geen verbinding maakt met SmartTV, gaat u door naar stap 5.

 

5. Probeer een vaste verbinding als er een draadloze verbinding wordt gebruikt

Een draadloze verbinding kan worden gehinderd door metaal, muren, water of andere apparaten.

 

6. Contact opnemen met de internetprovider

Toegang tot SmartTV kan worden geblokkeerd door de router van het thuisnetwerk. Neem contact op met de internetprovider en vraag naar de beveiligingsinstellingen van de router (bijv. firewall, cloudbeveiliging).

 

7. De televisie opnieuw installeren

Let op: opnamen en kanaalinformatie gaan verloren tijdens herinstallatie.

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]

• Volg de instructies op het scherm.

Altijd tot uw dienst!
Zorg dat de tv is voorzien van de laatste software versie.
Huidige selectie: Alle TV's
Klik hier voor handleidingen, software en meer voor deze TV.
Selecteer hier een andere TV.
 

Opmerking: Onderstaand artikel is niet van toepassing op Android TV´s.


Situatie

Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegangkelijk

• Een iccon is zichtbaar dat er geladen wordt, maar Smart TV wordt niet geladen

• Het bericht “Philips Server niet gevonden” verschijnt

• Het berciht “To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again” verschijnt

• Het SmartTV Demoscherm wordt getoond


Checklist

Zorg er voor dat:

• een bekabelde of draadloze connectie is beschikbaar op de TV

• in geval van draadloos signaal: de sterkte van het signaal moet minimaal 80% zijn

• de TV staat minimaal 3 minuten aan voordat Smart TV wordt geopend

Opmerking: Tijdens onderhoud van de Smart TV portaal is Smart TV tijdelijk niet toegangkelijk tot een maximum van 6 uur.


Antwoord

Verschillende factoren kunnen er voor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Om er achter te komen wat Smart TV blokkeert, ga verder met de troubleshootstappen hieronder:

1. Voer een harde reset uit

• Herstart de TV als volgt:
• Schakel de TV UIT
• Haalde stroomkabel uit de TV
• Wacht tenminste een minuut nadat de LED lamp is uitgegaan, voordat de stroomkabel weer wordt terug gestoken
• Schakel de TV weer AAN


2. Zorg er voor dat de klokinstellingen goed staan

• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:


[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]

Of

[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Algemene instellingen / Voorkeuren] > [Klok] > [Handmatig]

Of

[Configuratie] > [Installatie] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]


• Voer de correcte datum en tijd in


3. Controleer de netwerkinstellingen van de TV 

• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:


[Instellingen] > [Netwerkinstellingen] > [Netwerkinstellingen bekijken]

Of

[Configuratie] > [Installatie] > [Netwerk] >[Netwerkinstellingen]


In het menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

[Netwerkmodus]: Dit moet staan op [DHCP/auto IP]

Dezwe optie zorgt er voor dat de TV automatisch de connectie update in het geval dat de router het IP adres verandert voor de TV.

[IP-adres]:

Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, ga verder met stap 5. Dit betekent dat de router de connectie blokkeert of dat er geen connectie met de TV is.

4. Internetgeheugen wissen

• Druk op de “Home”  toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:


[Configuratie] > [Netwerkinstellingen] > [Appgeheugen wissen] of [Internetgeheugen wissen]

Of

[Configuratie] > [Installatie] > [Net TV geheugen wissen]


De cookies en zoekgeschiedenis zal worden verwijderd. Een bevestiging zal niet worden getoond.

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de TV volledig is opgestart en open Smart TV. Als de TV Smart TV niet opent, ga verder met stap 5.

5. Test een bekabelde verbinding, indien een draadloze verbinding wordt gebruikt
Een draadloze verbinding kan worden verstoord door metaal, muren, water of andere apparaten.

6. Neem contact op met de internetprovider

Toegang tot Smart TV kan worden geblokkeerd door de router of het thuisnetwerk. De internetprovider kan helpen met het controleren van de beveiligingsinstellingen van de router (b.v. firewall, cloud protectie).

7. Herinstalleer de TV

Wees er van bewust dat opnames en zenderinformatie verloren kan gaan tijdens herinstallatie van de TV.
• Druk op de “Home"  toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Configuratie] > [TV instellingen] > [TV opnieuw installeren]

Of

[Configuratie] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]

• Volg de isntructie op het scherm.


Situatie
Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegangkelijk
• Een iccon is zichtbaar dat er geladen wordt, maar Smart TV wordt niet geladen
• Het bericht “Philips Server niet gevonden” verschijnt
• Het berciht “To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again” verschijnt
• Het SmartTV Demoscherm wordt getoond

Checklist
Zorg er voor dat:
• een bekabelde of draadloze connectie is beschikbaar op de TV
• in geval van draadloos signaal: de sterkte van het signaal moet minimaal 80% zijn
• de TV staat minimaal 3 minuten aan voordat Smart TV wordt geopend

Opmerking: Tijdens onderhoud van de Smart TV portaal is Smart TV tijdelijk niet toegangkelijk tot een maximum van 6 uur.

Antwoord
Verschillende factoren kunnen er voor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Om er achter te komen wat Smart TV blokkeert, ga verder met de troubleshootstappen hieronder:

1. Reset de TV
• Trek het netsnoer van de televisie uit het stopcontact. Wacht ten minste een minuut en start de televisie dan opnieuw
• Wacht, nadat de televisie is ingeschakeld, ten minste twee minuten om de router verbinding te laten maken met de televisie
• Start Net TV via het hoofdmenu

2. Zorg er voor dat de klokinstellingen goed stan
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]
• Voer de correcte datum en tijd in

3. Controleer de netwerkinstellingen van de TV
• Druk op "Home" op de afstandsbediening van de televisie en kies: [Configuratie] (Setup)> [Netwerkinstellingen] (Network settings) > [Bekijk netwerkinstellingen] (View network settings)

In dit menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd: 

    • [Netwerkmodus] (Network mode): dit dient te worden ingesteld op [DHCP/AUTO IP] 
    Deze optie waarborgt dat de televisie automatisch de verbinding bijwerkt als de router het IP-adres voor de televisie verandert 

    • [IP-adres] (IP address): het IP-adres dient te beginnen met 192.168.x (of 10.x.x. of 172.16 tot 172.31) 
    A. Als het IP-adres met 169 of 0.0 begint, ga dan door naar stap 5. Dit betekent dat de router de verbinding blokkeert of in het geheel geen verbinding heeft met de televisie. 

    • [Sterkte draadloos signaal] (Wireless connection strength) (pagina 2): dit dient ten minste 80% te zijn 
    A. Als de sterkte van het draadloze signaal minder is dan 80% (of 4 van 5 strepen), ga dan door naar stap 5 
    B. Als de sterkte van het draadloze signaal 80% is (of 4 van 5 strepen) of hoger, ga dan door naar stap 4

4. Wis het internetgeheugen
Druk op “Home” op de afstandsbediening van de televisie en kies: [Configuratie] (Setup)> [Netwerk-instellingen] (Network Settings) > [Net TV-geheugen wissen] (Clear Net TV memory) 

De cookies en browsergeschiedenis worden verwijderd. Er wordt geen bevestiging getoond. Probeer na deze stap opnieuw toegang te krijgen tot Net TV.

5. Probeer het met een vaste verbinding als er een draadloze verbinding wordt gebruikt
Een draadloze verbinding kan worden gehinderd door metaal, muren, water of andere apparaten.

6. Neem contact op met de internetprovider
Neem contact op met de internetprovider en vraag naar de beveiligingsinstellingen van de router (bijv. firewall, cloudbeveiliging). Toegang tot Net TV kan worden geblokkeerd door de router van het thuisnetwerk.

7. Herinstalleer de TV 
Wanneer u uw TV herinstalleert, worden alle beeld- en geluidsinstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en alle TV-zenders opnieuw geïnstalleerd.

Druk op "Home" op de afstandsbediening van de televisie en kies: [Configuratie] (Setup) > [TV-instellingen] (TV settings) > [TV opnieuw instellen] (Reinstall TV) en herinstalleer de televisie. 

Onderstaand artikel is van toepassing op de 5301, 61x1, 62x1 en 63x1 series van 2016 en 5242, 53x2 series van 2017 TV´s


Situatie
Een van de volgende situaties doet zich voor:
• SmartTV is niet toegangkelijk
• Een icoon is zichtbaar dat er geladen wordt, maar Smart TV wordt niet geladen
• Het bericht “Philips Server niet gevonden” verschijnt
• Het berciht “To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again” verschijnt
• Het SmartTV Demoscherm wordt getoond

Checklist
Zorg er voor dat:
• een bekabelde of draadloze connectie is beschikbaar op de TV
• in geval van draadloos signaal: de sterkte van het signaal moet minimaal 80% zijn
• de TV staat minimaal 3 minuten aan voordat Smart TV wordt geopend

Opmerking: Tijdens onderhoud van de Smart TV portaal is Smart TV tijdelijk niet toegangkelijk tot een maximum van 6 uur.

Antwoord
Verschillende factoren kunnen er voor zorgen dat Smart TV niet toegankelijk is. Om er achter te komen wat Smart TV blokkeert, ga verder met de troubleshootstappen hieronder:

1. Voer een harde reset uit
• Herstart de TV als volgt:
• Schakel de TV UIT
• Haalde stroomkabel uit de TV
• Wacht tenminste een minuut nadat de LED lamp is uitgegaan, voordat de stroomkabel weer wordt terug gestoken
• Schakel de TV weer AAN

2. Zorg er voor dat de klokinstellingen goed staan
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Configuratie] > [TV Instellingen] > [Algemene instellingen / Voorkeuren] > [Klok] > [Handmatig]
• Voer de correcte datum en tijd in

3. Controleer de netwerkinstellingen van de TV
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Instellingen] >[Algemene instellingen] > [Netwerkinstellingen] > [Netwerkinstellingen bekijken]

In het menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

[Netwerkmodus]: Dit moet staan op [DHCP/auto IP]
Dezwe optie zorgt er voor dat de TV automatisch de connectie update in het geval dat de router het IP adres verandert voor de TV.

[IP-adres]:
Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, ga verder met stap 5. Dit betekent dat de router de connectie blokkeert of dat er geen connectie met de TV is.

4. Internetgeheugen wissen
• Druk op de “Home” toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Instellingen] >[Algemene instellingen] > [Netwerkinstellingen] > [Internetgeheugen wissen]

De cookies en zoekgeschiedenis zal worden verwijderd. Een bevestiging zal niet worden getoond.

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de TV volledig is opgestart en open Smart TV. Als de TV Smart TV niet opent, ga verder met stap 5.

5. Test een bekabelde verbinding, indien een draadloze verbinding wordt gebruikt
Een draadloze verbinding kan worden verstoord door metaal, muren, water of andere apparaten.

6. Neem contact op met de internetprovider
Toegang tot Smart TV kan worden geblokkeerd door de router of het thuisnetwerk. De internetprovider kan helpen met het controleren van de beveiligingsinstellingen van de router (b.v. firewall, cloud protectie).

7. Herinstalleer de TV
Wees er van bewust dat opnames en zenderinformatie verloren kan gaan tijdens herinstallatie van de TV.
• Druk op de “Home" toets op de afstandsbediening van de TV en selecteer:
[Instellingen] > [TV instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]
• Volg de isntructie op het scherm.

Gerelateerde artikelen:

Dit artikel geldt voor de series 6162, 6262 en 6272 van televisies uit 2017

 

Situatie

Een van de volgende situaties doet zich voor:

• SmartTV is niet toegankelijk

• Een laadpictogram wordt weergegeven, maar SmartTV wordt niet geladen

• Het bericht "Philips-server niet gevonden" wordt weergegeven

• Het bericht "Schakel uw televisie uit en weer in om de aanmelding bij SmartTV te voltooien" (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) wordt weergegeven

• Het SmartTV-demoscherm wordt weergegeven

 

Checklist

Zorg ervoor dat:

• Een bekabelde of draadloze aansluiting beschikbaar is op de televisie

• Bij gebruik van een draadloos signaal: de sterkte van het draadloze signaal tussen de televisie en het draadloze toegangspunt ten minste 80% is

•De televisie ten minste drie minuten op AAN is gezet voordat u naar de SmartTV-portal gaat

 

Opmerking: tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de SmartTV-portal is SmartTV tijdelijk niet toegankelijk (maximaal zes uur).

 

Antwoord

Smart TV kan om verschillende redenen niet toegankelijk zijn. Als u wilt weten waarom de Smart TV-portal geblokkeerd is, voert u de volgende probleemoplossingsstappen uit:

 

1. De televisie uit- en weer inschakelen

• Start de televisie als volgt opnieuw op:

• Schakel de televisie uit

● Haal de stekker van de televisie uit het stopcontact

● Wacht minstens één minuut (nadat het LED-lampje is uitgeschakeld) voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt

• Schakel de televisie weer in

 

2. Controleren of de klokinstelling juist is

•Druk op de "Settings"-knop (tandwiel) op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Alle instellingen] (All settings) > [Regio en taal] (Region and language) > [Klok] (Clock) > [Autom. klokmodus] (Auto clock mode) > [Handmatig] (Manual)

 

• Stel de juiste datum en tijd in

 

3. De netwerkinstellingen op de televisie controleren

• Druk op de "Settings"-knop (tandwiel) op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Alle instellingen] (All settings) > [Netwerk] (Network) > [Netwerkinstellingen weergeven] (View network settings)

 

In dit menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

 

[Netwerkmodus] (Network mode): dit dient te worden ingesteld op [DHCP/AUTO IP]

Deze optie waarborgt dat de televisie automatisch de verbinding bijwerkt als de router het IP-adres voor de televisie verandert.

 

[IP-adres]:

Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, betekent dit dat de router de verbinding blokkeert of helemaal geen verbinding heeft met de televisie. Ga door naar stap 5.

 

4. Het internetgeheugen wissen

• Druk op de "Settings"-knop (tandwiel) op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Alle instellingen] (All settings) > [Netwerk] (Network) > [Internetgeheugen wissen] (Clear internet memory)

 

De cookies en browsergeschiedenis worden verwijderd. Er wordt geen bevestiging getoond.

 

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de televisie volledig is opgestart en probeer SmartTV te openen. Als de televisie geen verbinding maakt met SmartTV, gaat u door naar stap 5.

 

5. Een vaste verbinding proberen als er een draadloze verbinding wordt gebruikt

Een draadloze verbinding kan worden gehinderd door metaal, muren, water of andere apparaten.

 

6. Contact opnemen met de internetprovider

Toegang tot SmartTV kan worden geblokkeerd door de router van het thuisnetwerk. Neem contact op met de internetprovider en vraag naar de beveiligingsinstellingen van de router (bijv. firewall, cloudbeveiliging).

 

7. De televisie opnieuw installeren

Let op: opnamen en kanaalinformatie gaan verloren tijdens herinstallatie.

• Druk op de "Home"-knop  op de afstandsbediening van de TV en selecteer:

[Instellingen] (Settings) > [Algemene instellingen] (General settings) > [TV opnieuw installeren] (Reinstall TV)

• Volg de instructies op het scherm.

 

Verwante artikelen:


 

Dit artikel geldt voor de series 5301,5302, 61x1, 62x1 en 63x1 van TV's uit 2016

 

Situatie

Een van de volgende situaties doet zich voor:

• SmartTV is niet toegankelijk

• Een laadpictogram wordt weergegeven, maar SmartTV wordt niet geladen

• Het bericht "Philips-server niet gevonden" wordt weergegeven

• Het bericht "Schakel uw televisie uit en weer in om de aanmelding bij SmartTV te voltooien" (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) wordt weergegeven

• Het SmartTV-demoscherm wordt weergegeven

 

Checklist

Zorg ervoor dat:

• Een bekabelde of draadloze aansluiting beschikbaar is op de televisie

• Bij gebruik van een draadloos signaal: de sterkte van het draadloze signaal tussen de televisie en het draadloze toegangspunt ten minste 80% is

•De televisie ten minste drie minuten op AAN is gezet voordat u naar de SmartTV-portal gaat

 

Opmerking: tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de SmartTV-portal is SmartTV tijdelijk niet toegankelijk (maximaal zes uur).

 

Antwoord

Smart TV kan om verschillende redenen niet toegankelijk zijn. Als u wilt weten waarom de Smart TV-portal geblokkeerd is, voert u de volgende probleemoplossingsstappen uit:

 

1. De televisie uit- en weer inschakelen

• Start de televisie als volgt opnieuw op:

• Schakel de televisie uit

● Haal de stekker van de televisie uit het stopcontact

● Wacht minstens één minuut (nadat het LED-lampje is uitgeschakeld) voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt

• Schakel de televisie weer in

 

2. Controleren of de klokinstelling juist is

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Algemene instellingen] > [Klok] > [Automatische klokmodus] > [Handmatig]

• Stel de juiste datum en tijd in

 

3. De netwerkinstellingen op de televisie controleren

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Instellingen] (Settings) > [Netwerkinstellingen] (Network settings) > [Netwerkinstellingen weergeven] (View network settings)

 

In dit menu kunnen de volgende instellingen worden gedefinieerd:

 

[Netwerkmodus] (Network mode): dit dient te worden ingesteld op [DHCP/AUTO IP]

Deze optie waarborgt dat de televisie automatisch de verbinding bijwerkt als de router het IP-adres voor de televisie verandert.

 

[IP-adres]:

Als het IP-adres begint met 169 of 0.0, betekent dit dat de router de verbinding blokkeert of helemaal geen verbinding heeft met de televisie. Ga door naar stap 5.

 

4. Het internetgeheugen wissen

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Configuratie] (Setup) > [Netwerkinstellingen] (Network Settings) > [Internetgeheugen wissen] (Clear Internet Memory)

 

De cookies en browsergeschiedenis worden verwijderd. Er wordt geen bevestiging getoond.

 

• Herhaal stap 1, wacht 3 minuten totdat de televisie volledig is opgestart en probeer SmartTV te openen. Als de televisie geen verbinding maakt met SmartTV, gaat u door naar stap 5.

 

5. Probeer een vaste verbinding als er een draadloze verbinding wordt gebruikt

Een draadloze verbinding kan worden gehinderd door metaal, muren, water of andere apparaten.

 

6. Contact opnemen met de internetprovider

Toegang tot SmartTV kan worden geblokkeerd door de router van het thuisnetwerk. Neem contact op met de internetprovider en vraag naar de beveiligingsinstellingen van de router (bijv. firewall, cloudbeveiliging).

 

7. De televisie opnieuw installeren

Let op: opnamen en kanaalinformatie gaan verloren tijdens herinstallatie.

• Druk op de knop 'HOME'  op de afstandsbediening van de televisie en selecteer:

[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Algemene instellingen] > [TV opnieuw installeren]

• Volg de instructies op het scherm.