Felsökningsguide för TV-apparater

Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:

Skapa en Favoritkanallista
1. När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på LIST på fjärrkontrollen.
2. Välj Favoriter.
3. Om listan är tom uppmanas du att börja lägga till kanaler. Tryck på OK.
4. Välj en kanal med pilknapparna och tryck på OK om du vill göra den till favoritkanal. Ordningen för hur kanalerna visas i favoritlistan beror på i vilken ordning du lägger till dem.

Du kan byta plats på kanaler i kanallistan Favoriter genom att göra så här:
1. Navigera till den kanal i listan med favoritkanaler som du vill byta namn på.
2. Tryck på Den gröna knappen.
3. Placera kanalen där du vill ha den med hjälp av pilknapparna. Du kan även ange den nya placeringen direkt med hjälp av sifferknapparna.
4. Bekräfta positionen med OK eller avbryt flytten med den röda knappen
  • Du kan sen markera en annan kanal och göra samma sak för att flytta den också.

Lägga till eller ta bort favoriter
Du lägger till eller tar bort kanaler från listan Favoriter genom att öppna listan (tryck på LIST) och trycka på OPTIONS på fjärrkontrollen, välja Lägga till eller ta bort favoriter och trycka på OK.
Använd pilknapparna för att välja en kanal och tryck på OK för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan.

Lägga till eller ta bort favoriter i andra kanallistor
Du kan markera kanaler och radiostationer som favoriter i listorna Alla, Radio och Nytt:
Markera en kanal du vill lägga till i favoritlistan i någon av de här kanalerna och tryck på Den gula knappen (Markera som favorit) på fjärrkontrollen. Kanalen markeras med en stjärna och läggs till i kanallistan Favoriter.

Avmarkera en favoritkanal (alltså en som är stjärnmärkt) genom att markera kanalen i en kanallista och trycka på Den gula knappen(Avmarkera som favorit). Kanalen tas då bort från listan med favoritkanaler.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på TV, tryck på FIND på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe, tryck på OPTIONS och välja [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen som du vill flytta på och tryck på OK för att markera den. Det ska nu komma upp pilar runt om kanalen.
4. Flytta kanalen till den kanalplats du vill ha genom att trycka in numret på kanalplatsen på fjärrkontrollen och sen OK (tex om du vill flytta TV3 till kanalplats 3 trycker du på 3 på fjärrkontrollen och sen OK).
5. Du får då alternativen Infoga, Byt plats och Avbryt. Välj Byt plats och tryck på OK. Pilarna försvinner och du har flyttat kanalen!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck Husknappen och välj [Kanallista] > [Redigera kanallista].
2. När kanallistan är uppe markerar du kanalen du vill flytta på.
3. Tryck på Högerpilen på fjärrkontrollen så att [Flytta] markeras och tryck på OK.
4. I rutan som kommer upp skriver du kanalplatsen du vill ha kanalen på och trycker på OK (tex om du vill flytta TV3 till kanalplats 3 trycker du på 3 på fjärrkontrollen och sedan OK).
5. Om det redan ligger en annan kanal på den platsen kommer du få upp ett meddelande om detta på TVn, där väljer du JA. Kanalerna har nu bytt plats!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på LIST på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe tryck på OPTIONS och välj [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen du ska flytta på och tryck på OK, då kommer det upp pilar runt kanalen
4. Flytta den till den plats du vill lägga den på med hjälp av pilknapparna. Du kan också använda CH+/CH- för att bläddra sida för sida. När du har kommit till den kanalplatsen du vill ha kanalen på trycker du på OK för att få bort pilarna. Kanalen är nu flyttad!
5. När du flyttat alla kanaler du vill flytta på trycker du på OPTIONS igen och väljer Ändra ordn. klart.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du har en kanal uppe, tryck på ikonen med den öppna boken
2. Välj Kanallista och tryck på OK
3. I kanallistan trycker du på OPTIONS på fjärrkontrollen (det är knappen under OK på den yttre cirkeln, som en fyrkant med ett streck i)
4. Välj Ändra ordning och tryck på OK
5. Välj kanalen du vill flytta på (med hjälp av pilknapparna om du behöver flytta dig) och markera den genom att trycka på OK. Det ska nu komma upp pilar runt om kanalen
6. Flytta kanalen till den kanalplats du vill ha den genom att trycka in numret på kanalplatsen på fjärrkontrollen och sen trycka på OK (tex om du vill flytta kanal 5 till kanalplats 5 trycker du 5 på fjärrkontrollen och sen OK)
7. Du får då upp alternativen Infoga, Byt plats och Avbryt. Välj Byt plats och tryck på OK, då försvinner pilarna och kanalen är flyttad!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på LIST på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe tryck på OPTIONS och välj [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen du ska flytta på och tryck på OK, då kommer det upp pilar runt kanalen.
4. Flytta den till den plats du vill lägga den på med hjälp av pilknapparna. Du kan också använda CH+/CH- för att bläddra sida för sida. När du har kommit till den kanalplatsen du vill ha kanalen på trycker du på OK för att få bort pilarna. Kanalen är nu flyttad!
5. När du flyttat alla kanaler du vill flytta på trycker du på OPTIONS igen och väljer [Avbryt ombeställning].
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på OK för att få fram kanallistan.
2. Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen och välj [Ändra ordning]
3. Använd navigeringspilarna för att hitta och markera den kanal du vill flytta på och tryck på OK. Det ska då komma upp pilar runt om kanalen vilket betyder att du plockat upp den och kan flytta på den.
4. Med hjälp av navigeringspilarna flyttar du kanalen till den plats du vill ha den på och trycker på OK. När pilarna försvunnit betyder det att kanalen är flyttad!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på FIND på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe tryck på OPTIONS och välj [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen du ska flytta på och tryck på OK, då kommer det upp pilar runt kanalen
4. Flytta den till den plats du vill lägga den på med hjälp av pilknapparna. Du kan också använda CH+/CH- för att bläddra sida för sida. När du har kommit till den kanalplatsen du vill ha kanalen på trycker du på OK för att få bort pilarna. Kanalen är nu flyttad!
5. När du flyttat alla kanaler du vill flytta på trycker du på OPTIONS igen och väljer Ändra ordn. klart.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på OK för att få fram kanallistan.
2. Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen och välj [Ändra ordning]
3. Använd navigeringspilarna för att hitta och markera den kanal du vill flytta på och tryck på OK. Det ska då komma upp pilar runt om kanalen vilket betyder att du plockat upp den och kan flytta på den.
4. Med hjälp av navigeringspilarna flyttar du kanalen till den plats du vill ha den på och trycker på OK. När pilarna försvunnit betyder det att kanalen är flyttad!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj [TV-meny] > [Installation] > [Installation kanal] > [Ändra ordning].
2. Tryck till höger för att öppna listan Ändra ordning
3. Tryck på upp- eller nedåtpil för välja kanalen som ska flyttas på.
4. Tryck på den gula knappen för att flytta kanalen upp i listan och den blå knappen för att flytta kanalen nedåt i listan.
5. Tryck på MENU för att avsluta.

Situation
Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

Checklista
Se till att:

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svara

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

Skapa en favoritlista:

• Titta på en TV-kanal och tryck på [LISTA] (LIST) på fjärrkontrollen så att kanallistan öppnas

• Välj mottagare bland [Antenn] (Antenna), [Kabel] (Cable) och [Satellit] (Satellite), och tryck sedan på [OK]

• Klicka på fliken Kanaler om du vill visa alla installerade kanaler för den valda mottagaren

• Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för [Redigera favoriter] (Edit Favourites)

• Markera en eller flera favoritkanaler genom att välja kanal med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på [OK]
• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att spara favoritlistan
• Välj någon kanal från favoritlistan och tryck på [OK]

Knapparna för kanalval på fjärrkontrollen kommer nu att gå till kanalerna i den ordning du valt i favoritlistan.

 

Ordna om i favoritlistan:

• När du är i kanallistan trycker du på den gula knappen på fjärrkontrollen för att växla mellan den fullständiga listan och favoritlistan
• När du är i favoritlistan trycker du på den röda knappen på fjärrkontrollen för att ändra ordningen på kanalerna

• Markera en kanal och tryck på [OK] på fjärrkontrollen
• Flytta kanalen piltangenterna på fjärrkontrollen och tryck på [OK] för att godkänna dess nya position i favoritlistan
• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen

 

Obs! Kanalordningen i EPG-listan ställs in av leverantören och kommer fortfarande att visa kanalernas standardordning Den här standardkanallistan från TV-operatören går inte att justera.

 

Klicka här för att visa webbplatsen för Philips TV Support. Klicka på handboken om du vill läsa allt som finns att veta om kanalalternativen i TV:n (kapitel 13: Kanaler)

 


Artiklen nedan gäller för Philips TV-apparater utan Android från 2015, 2016 och 2017


Situation

Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

 

Checklista

Se till att:

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad


Svara

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

Skapa en favoritlista:

• Titta på en TV-kanal och tryck på [LISTA] (LIST) på fjärrkontrollen så att kanallistan öppnas

• Tryck på den gula knappen [Markera som favorit] (Mark as favourite) för att välja en favoritkanal

• Tryck på knappen [Alternativ] (Option) på fjärrkontrollen

• Välj: [Lista] (List) > [Favoriter] (Favourites) för att öppna favoritlistan

• Flytta kanaler i listan genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen

• Välj önskad kanal och tryck på knappen ”OK” på fjärrkontrollen. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja kanalens nya läge och tryck på "OK" för att spara ändringen.

• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att lämna kanallistans läge ”Flytta” (Move).

 

Kanalvalsknapparna på fjärrkontrollen kommer nu att navigera till kanalerna enligt favoritlistan.

 

Obs! Kanalordningen i EPG-listan (programguiden) ställs in av leverantören och kommer fortfarande att visa kanalernas standardordning. Den här standardkanallistan från TV-operatören går inte att justera.

 


Fråga

Hur ordnar man om TV-kanalerna?

 

Situation
Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

Checklista
Se till att:

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

 

Svara

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

Skapa en favoritlista:

1. När en TV-kanal syns trycker du på knappen [OK] på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan

2. Tryck på knappen [Alternativ] (Options) på fjärrkontrollen

3. Välj alternativet [Skapa favoritlista] (Create Favourite List) och tryck på [OK]

Favoritlisteredigeraren visas i den vänstra kolumnen med den fullständiga kanallistan. Den högra kolumnen visar de favoritkanaler som valts:


 

5. Använd piltangenterna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på [OK] för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

6. För att stänga menyn och spara listan trycker du på knappen [Tillbaka] (Back) på fjärrkontrollen

7. TV kommer att visa ett fönster där du kan ändra namnet på den nya favoritlistan.
8. När du ändrat namnet på listan stänger du skärmens knappsats på ett av följande två sätt:
            • Tryck på knappen [OK] på fjärrkontrollens QWERTY-knappsats
            • Markera den blå bilen på skärmens knappsats och tryck på knappen [OK] framtill på fjärrkontrollen9. För att spara ändringar och stänga fönstret väljer du [Stäng] (Close) och trycker på [OK]
 

 

10. Klart!

 

Ordna om i favoritlistan:

1. När en TV-kanal syns trycker du på knappen [OK] på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan

2. Välj det övre fältet där kanallistan visas, tryck på [OK] och välj den favoritlista som nyss skapats.
3. Tryck på knappen [Alternativ] (Options) på fjärrkontrollen
4. Välj alternativet [Ändra ordning på kanaler] (Reorder the channels)
5. Markera en kanal som ska flyttas och tryck på [OK] på fjärrkontrollen

6. Flytta kanalen med piltangenterna på fjärrkontrollen och tryck på [OK] för att godkänna dess nya position i favoritlistan

7. Tryck på knappen [Tillbaka] (Back) på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen


 

Denna artikel gäller för 2016-2017 års Android TV

Situation
Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

Checklista
Se till att:
• kanallistan var installerad på TV:n (ingen digitalbox används)

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

 

Svar

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

1. Skapa en favoritlista:

OBS: Om en favoritlista redan finns, forstätt med steg 2 för att “Ändra ordning på favoritlistan”

 

 När en TV-kanal syns trycker du på knappen “OK” på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan

 Tryck på knappen “Alternativ” (Options) på fjärrkontrollen

 Välj alternativet [Skapa favoritlista] (Create Favourite List) och tryck på “OK”

Favoritlisteredigeraren visas i den vänstra kolumnen med den fullständiga kanallistan. Den högra kolumnen visar de favoritkanaler som valts:

 

 Använd piltangenterna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på “Alternativ”(Options)  för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

 För att stänga menyn och spara listan trycker du på knappen “Tillbaka” (Back)  på fjärrkontrollen

 TV kommer att visa ett fönster där du kan ändra namnet på den nya favoritlistan.
När du ändrat namnet på listan stänger du skärmens knappsats på ett av följande två sätt:
• Tryck på knappen “OK” på fjärrkontrollens QWERTY-knappsats
• Markera den blå bilen på skärmens knappsats och tryck på knappen “OK” på framsidan av fjärrkontrollen För att spara ändringar och stänga fönstret väljer du [Stäng] (Close) och trycker på [OK]

 Klart!

 

2. Ordna om i favoritlistan:

• När en TV-kanal visas, tryck på “OK” på fjärrkontrollen för att öppna Kanallistan.
• Välj den översta ribban var kanallistans namn visas, tryck på “OK” och välj favoritlistan som tidigare skapats.
• Välj knappen för [Alternativ](Options)
 genom att använda pilknapparna och tryck på “OK”
• Välj [Ändra ordning på kanaler](Reorder channels) och tryck på “OK”           

                       

• Markera en kanal som ska flyttas och tryck på “OK” på fjärrkontrollen
                  

• Flytta kanalen med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på “OK” för att godkänna den nya positionen i favoritlistan
• Tryck på “Tillbaka” (BACK)
 på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen


3. Ta bort en Favoritlista
Du kan endast ta bort en favoritlista. För att ta bort en favoritlista, fortsätt enligt nedan:
• Öppna favoritlistan du vill ta bort.
• Välj
 och tryck på “OK” för att öppna alternativmenyn, välj sedan [Radera Favoritlista](Remove Favourites List) och tryck på “OK”
• Godkänn borttagningen av listan
  Tryck på knappen “Tillbaka”(BACK)
 för att stänga kanallistan.

4. Ändra namn på en favoritlista
Du kan endast ändra namn på en favoritlista.
För att ändra namn på en favoritlista…
• Öppna favoritlistan du vill ändra namn på.
• Välj  och tryck på “OK” för att öppna alternativmenyn. Välj sedan [Ändra namn på favoritlista](Rename Favourites List) och tryck på “OK”
• Tryck på “Tillbaka”(BACK)
 för att gömma det virtuella tangentbordet.
• Använd tangentbordet på baksidan av fjärrkontrollen för att radera det nuvarande namnet och skriva in ett nytt.
• När du är färdig, vänd tillbaka fjärrkontrollen, välj [Stäng](Close) och tryck på “OK”
• Tryck på “Tillbaka”(BACK)
 för att stänga kanallistan
                

Relatede artiklar:
[ID06580] [VIDEO] Så här sorterar du kanaler på din Philips TV


 

Artikeln nedan gäller för:
6412, 7002, 7502, 8xx2 och 9xx2 modeller från 2017
7xx3, 8xx3 och OLED modeller från 2018
• 9104
modeller från 2019

 

Situation

Favorit eller mest använda kanaler är placerade opraktiskt i den installerade kanal listan, därför behöver ordningen på kanalerna på TV:n ändras.

 

Checklista

Se till att:

• kanal listan är installerad på TV:n (ingen extern box används)

• programvaran på TV:n är uppdaterad

 

Svar

Kanal leverantören tillåter inte att ordna om den fördefinierade kanal listan. Det är rekomenderat att använda “Favorit lista” valet på TV:n för att skapa en kanal listan i preferens ordningen.

 

1. Skapa en favorit lista:

 

OBS: Om en favorit lista redan existerar, var vänlig fortsätt med steg 2: “Sortera favorit listan”

 

• Medan en TV-kanal är synlig, tryck på "OK" knappen eller på “LIST” knappen på fjärrkontrollen för att öppna kanal listan.

• Tryck på “+” / “OPTIONS” knappen på fjärrkontrollen.

• Välj “Skapa favorit lista” valet och tryck “OK”.


Favorit list menyn visas ,med den fulla kanal listan i den vänsta kolumen. Den högra kolumen visar de valda favorit kanalerna:


• Använd navigations knapparna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på “OK” knappen för att lägga till eller ta bort den från favorit listan till höger.

 

OBS: Kanalerna som har blivit markerade som favorit kanaler kommer att visas med en bock ikon. Likaledes, om en favorit kanal är av-markerad, kommer bock ikonen inte vara synlig längre för att indikera att den markerade kanalen inte är tillagd i favorit listan mer.


 


• För att stänga menyn och spara listan, tryck på “BACKA” knappen  på fjärrkontrollen.

• TV:n kommer visa ett fönster för att ändra namnet på den nya favorit listan.


Efter ändring av namnet på den nya listan stäng skärm-tangentbordet genom någon av de två sätten:

• Tryck på “OK” knappen på QWERTY tangentbordet på fjärrkontrollen.

• Markera den blåa pilen på skärm-tangentbordet och tryck på “OK” knappen på fjärrkontrollens framsida.


• För att spara ändringar och stänga fönstret, välj [Avsluta](Close) eller [Tillämpa](Apply) och tryck “OK” på fjärrkontrollen.
• Klar!  

2. Sortera favorit listan:

• Medan en TV kanal är synlig, tryck på "OK" knappen på fjärrkontrollen för att öppna kanal listan.

• Välj huvud baren där kanal listans namn visas, tryck “OK” och välj favorit listan som tidigare skapades.


• TV:n kommer nu visa din favorit lista
• Tryck på “OPTIONS” knappen på kontrollen  , välj [Sortera kanaler] och tryck "OK". 

  

 

• Markera en kanal som behöver flyttas och tryck “OK” på fjärrkontrollen. 
• Flytta kanalen med navigations knapparna på fjärrkontrollen och tryck “OK” för att acceptera den nya positionen i favorit listan. Den valda kanalen kommer att placeras på den önskade positionen.


• Tryck på “BACKA” knappen   på fjärrkontrollen för att spara den nya ordningen på kanalerna.

 

3. Ta bort en Favorit Lista

Fortsätt som följande för att ta bort en Favorit Lista:

• Öppna Favorit Listan som ska tas bort.

• Välj  och tryck “OK” för att öppna option-menyn, välj sedan ‘Ta bort Favorit Listan’ och tryck “OK”.

• Bekräfta för att ta bort listan.

• Tryck på “BACKA” knappen  för att stänga kanal listan.

 


4. Ändra namn på Favorit Lista

Fortsätt som följande för att ändra namn på en Favorit Lista:

• Öppna Favorit Listan för att ändra namn.

• Välj  och tryck “OK” för att öppna option-menyn, välj sedan “Ändra namn på Favorit Lista” och tryck “OK”.

• Använd tangentbordet på fjärrkontrollens baksida eller skärm-tangenbordet för att ta bort det nuvarande namnet och skriv ett nytt namn.
 

OBS: Tryck på “BACKA” knappen för att gömma skärm-tangentbordet.


• Välj ‘Stäng’ och tryck OK.

• Tryck på “BACKA” knappen  för att stänga kanal listan.


Relaterade artiklar:

 


Denna artikeln gäller för modellerna 5300, 5301 och 5302

Situation
Ordningen för kanalerna är förbestämd av leverantören. I stället, kan man göra en favoritlista där ordningen på kanalerna kan bestämmas.

Checklista
Se till att:
• Kanalerna är installerade på TV:n (Om en extern digitalbox används, kontakta tillverkaren för denna för att ändra ordningen på kanaler)

Skapa en favoritlista
1. Tryck på knappen “LIST” på fjärrkontrollen till din TV medan du tittar på en TV-sändning. Kanallistan visas.
Kontrollera att kanallistan “Alla” (All) är vald om en favoritlista redan skapats sedan tidigare.
2. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och markera den kanal du vill markera som favorit (tryck inte på “OK”)
3. Tryck på den gula knappen, den markerade kanalen är nu markerad med en stjärna.
OBS: Kanalerna i favoritlistan kommer ligga i samma ordning som de markerades.
4. Upprepa stegen ovan tills alla önskade kanaler är markerade
5. Tryck på “OK” och sedan knappen pil ner på fjärrkontrollen för att aktivera listan

För att navigera till favoritlistan, tryck på knappen “LIST”  på fjärrkontrollen till TV:n, när du tittar på en kanal. Navigera sedan till [Favoriter](Favourites)

Ändra ordning på favoritlistan
• För att ändra ordning på en favoritlista, använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen och markera den kanalen som ska flyttas
• Tryck på den GRÖNA knappen, kanalen markeras med pilar och kan flyttas med pilknapparna eller sifferknapprna på fjärrkontrollen.
• Repetera stegen ovan tills alla önskade kanaler har flyttats

I denna omordningsfunktion, raderar den gula knappen kanalerna från favoritlistan, de kommer fortfarande vara tillgängliga i huvudlistan.
• Tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen för att spara och stänga skärmen för omordning av favoritkanaler

 


Denna artikel gäller fär modellerna 4001 and 6001.

Situation

Kanallistornas ordning är fördefinierad av sändningsleverantören. Det går att ändra ordningen på kanalerna i TV:n

 

Ändra ordning på kanaler

Gör följande för att ändra ordningen i favoritkanallistan:

• Tryck på knappen ”MENY” (MENU) på fjärrkontrollen och välj: [Kanal] (Channel) > [Kanalredigering] (Channel Edit)

• Tryck på den “gula” knappen på fjärrkontrollen

• Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta den markerade kanalen till dess nya läge. Bekräfta det nya läget genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.

 

Ta bort favoritkanaler

Favoritkanaler kan tas bort enligt följande:

• Tryck på knappen ”Meny” (Menu) på fjärrkontrollen och välj: [Kanal] (Channel) > [Kanalredigering] (Channel Edit)

• I kanallistan använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal som ska tas bort.

• Tryck på den ”gula” knappen på fjärrkontrollen för att ta bort en favoritkanal. Det röda hjärtikonen kommer att försvinna.


Artikeln nedan gäller för modellen 6031 från 2016Situation

Kanallistornas ordning är fördefinierad av sändningsleverantören. Det går att ändra ordning på kanalerna i alla listor på TV:n.


Svara

Gör följande för att ändra ordningen i en kanallista:

• Tryck på knappen ”Lista” (List) på fjärrkontrollen

• När du är i en kanallista använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal som ska justeras.

• Tryck på den gröna knappen [avancerat](advanced) på fjärrkontrollen.

• Öppna alternativen genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.

• Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja alternativet [Flytta] (Move) och tryck på ”OK”.

• Välj kanalens nya läge i kanallistan enligt följande:

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att lägga till önskat kanalnummer för kanalen. Bekräfta genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.  

• På skärmen visas meddelandet ”Kanalen finns. Vill du flytta den?” (Channel exists. Move it?).

• Markera [Ja] (Yes) och tryck på ”OK” på fjärrkontrollen för att bekräfta.

• Upprepa stegen ovan tills alla kanaler har ordnats så som du vill.

• Gå tillbaka till TV:ns hemmeny via knappen ”Hem” (Home) på fjärrkontrollen.

 


 

Artikeln nedan gäller för modellerna:
 
6162 och 6262 från 2017.

 • 58x3 och 6xx3 från 2018.

 

Situation
Ordningen för kanalerna är förbestämd av leverantören. I stället, kan man göra en favoritlista där ordningen på kanalerna kan bestämmas.

Checklista
Se till att:
• Kanalerna är installerade på TV:n (Om en extern digitalbox används, kontakta tillverkaren för denna för att ändra ordningen på kanaler)


Svar
Följ instruktionerna nedan för att skapa, ordna om eller ta bort en favoritlista.
Obs: För att kanallistan ska visas måste det första steget utföras från en vanlig kanal utan interaktivt innehåll.

Skapa en favoritlista
1. Tryck på knappen “List” på fjärrkontrollen till TV:n när du tittar på en TV-kanal. Kanallistan visas.
Säkerställ att den fullständiga kanallistan är vald, inte en favoritlista som skapats tidigare.
OBS: Om en hjärtsikon visas, navigera till denna, tryck på “OK” och välj rätt kanallista.
2. Använd upp- och nerknapparna på fjärrkontrollen och markera kanalen som ska vara favorit (Tryck inte på “OK”)


3. Tryck på den gröna knappen, den valda kanalen är nu markerad med ett hjärta.

OBS: Kanalerna i favoritlistan kommer ligga i samma ordning som de markerades.

4. Repetera stegen ovan tills alla önskade kanaler är markerade.

5. Använd pil upp på fjärrkontrollen för att navigera till listväljaren (delen ovanför den första kanalen) och tryck på “OK”

6. Välj korrekt kanallista (antingen Satellit eller Kabel/Antenn) och tryck på “OK”

7. Navigera till en av kanalerna och tryck på “OK”

 

Ändra ordning på en favoritlista

1. Tryck på knappen “List” på fjärrkontrollen till TV:n när du tittar på en kanal. Kanallistan visas.
2. Tryck på knappen “Options” på fjärrkontrollen och navigera till [Ändra ordning](Reorder Channels) och tryck på “OK”

3. Använd upp- och nerpilarna på fjärrkontrollen och markera den kanal som måste flyttas och tryck på “OK”

4. Använd upp- och nerpilarna på fjärrkontrollen och navigera till den önskade kanalplatsen och tryck på “OK”

5. Repetera stegen ovan tills alla kanaler är på rätt plats.

6. Tryck på den GRÖNA knappen för att avsluta

 

Ta bort en kanal från favoritlistan

1. Tryck på knappen “List” på fjärrkontrollen till TV:n när du tittar på en kanal. Kanallistan visas.

2. Använd upp- och nerpilarna på fjärrkontrollen och markera den kanal som ska tas bort.

3. Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort favoriten.

Relaterade artiklar:


Artikeln nedan gäller för TV-modellerna: 
• 4022, 4232, 4032, 4132 , 4112 från 2017
• 4503 till 5703 från 2018

• 4xx4 från 2019

Situation

Ordningen på kanallistan är förbestämd av kanalleverantören. Det är möjligt att ändra ordningen på kanalerna i favoritlistan på TV:n.

Checklista

Se till att:

• kanallistan är installerad på TV:n (ingen extern digitalbox används)

• TV:ns programvara är uppdaterad

 
Svar

Gör så här för att ordna om kanallistan:

• Tryck på “List” knappen på fjärrkontrollen

• När en kanal lista visas, använd den “gröna” knappen på fjärrkontrollen för att markera de kanaler som behöver läggas till på favorit listan.

• Använd pil knapparna på fjärrkontrollen och välj [All antenna/cable/satellite channels] (Alla antenn/kabel/satellit kanaler) på toppen av listan och tryck på “OK” knappen på fjärrkontrollen.

• Välj [Antenn/kabel/satellit–favorit kanaler] och tryck “OK”.

• Använd pil knappen – ned på fjärrkontrollen för att markera en av kanalerna i listan. Tryck sedan på “Options” knappen på fjärrkontrollen.

• Välj (Ordna om kanaler) och tryck “OK” på fjärrkontrollen.

• Makera den kanal som behöver ordnas om och tryck på “OK” (en bild kommer synas på vänster sida).

• Välj en ny plats för kanalen i kanal listan med pil knapparna på fjärrkontrollen och truck på “OK” för att bekräfta.

• Upprepa de tidigare stegen tills alla kanaler är på önskad plats.

• Tryck på “backa” knappen på fjärrkontrollen för att stänga menyn och spara ändringarna.

 


Artikeln nedan gäller för modellerna 4002 och 4012 från 2017


Situation
Kanaler är opraktiskt placerade i den installerade kanallistan, därför måste ordningen på kanalerna i TV:n ändras.

Checklista
Säkerställ att:
• kanallistan var installerad på TV:n (ingen extern digitalbox används).
• mjukvaran i TV:n är uppdaterad.

Svar
Kanalleverantören tillåter inte att den förbestämda kanallistan ordnas om. Det är rekommenderat att använda “Favoritlista”-funktionen i TV:n för att skapa en kanallista med önskad ordning.

1. Skapa en favoritlista

OBS: Om en favoritlista redan finns, fortsätt med steg 2: “Ärdna ordning i favoritlistan”.


• Tryck på “Hem” knappen på fjärrkontrollen för att öppna menyn.
• Välj [Kanal](Channel) och tryck på “OK” på fjärrkontrollen.• Välj [Kanalredigering](Channel Edit) och tryck på “OK”.• Markera en kanal som ska läggas till i favoritlistan.• Tryck på den “Gula”  knappen på fjärrkontrollen i ungefär tre sekunder när kanalen är markerad, tills en hjärtikon visas bredvid favoritkanalen i listan.• Repetera processen för alla kanaler som ska vara med i favroitlistan så att alla blir markerade med ett hjärta.
• Tryck på “Exit”knappen på fjärrkontrollen för att stänga menyn.

2. Ändra ordning på favoritlistan

• När en TV-kanal visas, tryck på “List”knappen på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan.
• Tryck på “Höger”/”Vänster”knapparna på fjärrkontrollen för att bläddra mellan de tillgängliga kanallistorna och välj “Favoritlistan”, som visar favoritkanalerna som valdes tidigare.OBS: Kanalerna i kanallistan följer samma ordning som i huvudkanallistan.


• Markera kanalen som ska byta plats och tryck på den “Gula” knappen på fjärrkontrollen för att välja den (håll inte inne knappen).
• Rör markören till platsen där kanalen ska vara.
• Tryck på den “Gula” knappen igen för att godkänna platsen.
• Kanalen kommer att flyttas till den valda platsen.
• Repetera dessa steg för alla kanaler som måste flyttas.

OBS: Om en kanal som är markerad som favorit flyttas igen i huvudkanallistan, kommer den nya platsen reflekteras i favorilistans struktur.

 

OBS: När favoritlistan är vald som aktiv kanallista, kommer CH+/CH- endast bläddra mellan favoritkanalerna.
En direkt inmatning av en kanalpositionen, via nummerknapparna, som inte finns med i favoritlistan, kommer den önskade kanalen att visas i stället. Men, om CH+/CH- används efteråt, kommer TV:n att byta tillbaka till favoritlistan igen (till nästa tillgängliga favoritkanalsposition).

 


Denna artikel gäller för 7xx4, 8804, OLED8x4 och OLED9x4 modeller fra 2019

 

Situation
Favourite or most watched channels are placed inconveniently in the installed channel list, therefore the order of channels on the TV needs to be changed.


Checklista
Se till att:
• Kanalerna är installerade på TV:n (Om en extern digitalbox används, kontakta tillverkaren för denna för att ändra ordningen på kanaler)
• TV:ns programvara är uppdaterad

 


Svar
Ordningen för kanalerna är förbestämd av leverantören. I stället, kan man göra en favoritlista där ordningen på kanalerna kan bestämmas.


1. Skapa en favoritlista

OBS: Om en favoritlista redan finns, fortsätt med steg 2: "Ordna om favoritlistan"


• Håll ner “OK” knappen på fjärrkontrollen eller trck på "LIST" på fjårrkontrollen, till TV:n när du tittar på en TV-kanal. Kanallistan visas.
• Tryck på "+" (Options) knappen på fjårrkontrollen.
• Välj "Skaba en favoritlista" og tryck på "OK"


• Använd piltangenterna för att markera en kanal i vänster kolumn och tryck på “+” (Options) -knappen för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

 

OBS:
• Tryck på “OK” knappen Istallet for "+" (Options) gör det möjligt att välja flera kanaler i rad och lägga till dem som en batch.
• Kanaler som har markerats som favoritkanaler visas med en markeringsikon. På samma sätt, om en favoritkanal avmarkeras, visas inte markeringsikonen längre för att indikera att den markerade kanalen inte längre är en del av favoritlistan.
• För att stänga menyn och spara listan, tryck på ”BACK” -knappen på fjärrkontrollen.
• TV: n visar ett fönster för att justera namnet på den nya favoritlistan.

När du har justerat namnet på den nya listan stänger du skärmtangentbordet genom att trycka på "OK" -knappen på QWERTY-tangentbordet på fjärrkontrollen.

• För att spara ändringar och stänga fönstret, välj [Stäng] och tryck “OK” på fjärrkontrollen.
• Gjort!2. Ändra ordning på en favoritlista:
• Tryck på “OK” knappen på fjärrkontrollen eller trck på "LIST" på fjårrkontrollen, till TV:n när du tittar på en TV-kanal. Kanallistan visas.
• Välj den övre fältet där kanallistnamnet visas, tryck på “OK” och välj favoritlistan som tidigare skapats.
• TV: n visar nu favoritlistan

• Tryck på “+” (Options) -knappen på fjårrkontrollen, välj [Ordna om kanaler] och tryck på “OK”.

  

 

• Markera en kanal som behöver flyttas och tryck på ”OK” på fjärrkontrollen.

• Flytta kanalen med piltangenterna på fjärrkontrollen och tryck på “OK” för att acceptera dess nya position i favoritlistan. Den valda kanalen infogas i önskad position.
• Tryck på “BACK” knappen  på fjårrkontrollen för att spara kanalernas nya ordning.

3. Ta bort en favoritlista

Fortsätt enligt följande för att ta bort en favoritlista:

• Öppna favoritlistan för att ta bort.
• Tryck på knappen "+" (Options) och sedan på "OK" för att öppna alternativmenyn, välj sedan 'Ta bort favoritlistan' och tryck på 'OK'.
• Bekräfta för att ta bort listan.
• Tryck på "BACK"  knappen för att stänga kanallistan.
 

4. Byt namn på en favoritlista
Fortsätt enligt följande för att byta namn på en favoritlista:
• Öppna favoritlistan för att byta namn.
• Tryck på knappen "+" (Options) för att öppna alternativmenyn (du trycker bara på "+" behöver inte trycka på "OK" efter), välj sedan "Byt namn på favoritlista" och tryck på "OK".
• Använd skärmtangentbordet för att radera det aktuella namnet och ange ett nytt namn.
 

OBS: Tryck på "BACK" knappen för att dölja skärmtangentbordet.

 


• Välj "Apply" och tryck på OK.
• Tryck på “BACK” -knappen för att stänga kanallistan.


Relaterade artiklar:

Alltid redo att hjälpa till
Slumpmässigt val: Alla TV-apparater
Klicka här för bruksanvisningar, progamvara och mer om denna TV.
Välj en annan modell här.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:

Skapa en Favoritkanallista
1. När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på LIST på fjärrkontrollen.
2. Välj Favoriter.
3. Om listan är tom uppmanas du att börja lägga till kanaler. Tryck på OK.
4. Välj en kanal med pilknapparna och tryck på OK om du vill göra den till favoritkanal. Ordningen för hur kanalerna visas i favoritlistan beror på i vilken ordning du lägger till dem.

Du kan byta plats på kanaler i kanallistan Favoriter genom att göra så här:
1. Navigera till den kanal i listan med favoritkanaler som du vill byta namn på.
2. Tryck på Den gröna knappen.
3. Placera kanalen där du vill ha den med hjälp av pilknapparna. Du kan även ange den nya placeringen direkt med hjälp av sifferknapparna.
4. Bekräfta positionen med OK eller avbryt flytten med den röda knappen
  • Du kan sen markera en annan kanal och göra samma sak för att flytta den också.

Lägga till eller ta bort favoriter
Du lägger till eller tar bort kanaler från listan Favoriter genom att öppna listan (tryck på LIST) och trycka på OPTIONS på fjärrkontrollen, välja Lägga till eller ta bort favoriter och trycka på OK.
Använd pilknapparna för att välja en kanal och tryck på OK för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan.

Lägga till eller ta bort favoriter i andra kanallistor
Du kan markera kanaler och radiostationer som favoriter i listorna Alla, Radio och Nytt:
Markera en kanal du vill lägga till i favoritlistan i någon av de här kanalerna och tryck på Den gula knappen (Markera som favorit) på fjärrkontrollen. Kanalen markeras med en stjärna och läggs till i kanallistan Favoriter.

Avmarkera en favoritkanal (alltså en som är stjärnmärkt) genom att markera kanalen i en kanallista och trycka på Den gula knappen(Avmarkera som favorit). Kanalen tas då bort från listan med favoritkanaler.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på TV, tryck på FIND på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe, tryck på OPTIONS och välja [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen som du vill flytta på och tryck på OK för att markera den. Det ska nu komma upp pilar runt om kanalen.
4. Flytta kanalen till den kanalplats du vill ha genom att trycka in numret på kanalplatsen på fjärrkontrollen och sen OK (tex om du vill flytta TV3 till kanalplats 3 trycker du på 3 på fjärrkontrollen och sen OK).
5. Du får då alternativen Infoga, Byt plats och Avbryt. Välj Byt plats och tryck på OK. Pilarna försvinner och du har flyttat kanalen!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck Husknappen och välj [Kanallista] > [Redigera kanallista].
2. När kanallistan är uppe markerar du kanalen du vill flytta på.
3. Tryck på Högerpilen på fjärrkontrollen så att [Flytta] markeras och tryck på OK.
4. I rutan som kommer upp skriver du kanalplatsen du vill ha kanalen på och trycker på OK (tex om du vill flytta TV3 till kanalplats 3 trycker du på 3 på fjärrkontrollen och sedan OK).
5. Om det redan ligger en annan kanal på den platsen kommer du få upp ett meddelande om detta på TVn, där väljer du JA. Kanalerna har nu bytt plats!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på LIST på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe tryck på OPTIONS och välj [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen du ska flytta på och tryck på OK, då kommer det upp pilar runt kanalen
4. Flytta den till den plats du vill lägga den på med hjälp av pilknapparna. Du kan också använda CH+/CH- för att bläddra sida för sida. När du har kommit till den kanalplatsen du vill ha kanalen på trycker du på OK för att få bort pilarna. Kanalen är nu flyttad!
5. När du flyttat alla kanaler du vill flytta på trycker du på OPTIONS igen och väljer Ändra ordn. klart.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du har en kanal uppe, tryck på ikonen med den öppna boken
2. Välj Kanallista och tryck på OK
3. I kanallistan trycker du på OPTIONS på fjärrkontrollen (det är knappen under OK på den yttre cirkeln, som en fyrkant med ett streck i)
4. Välj Ändra ordning och tryck på OK
5. Välj kanalen du vill flytta på (med hjälp av pilknapparna om du behöver flytta dig) och markera den genom att trycka på OK. Det ska nu komma upp pilar runt om kanalen
6. Flytta kanalen till den kanalplats du vill ha den genom att trycka in numret på kanalplatsen på fjärrkontrollen och sen trycka på OK (tex om du vill flytta kanal 5 till kanalplats 5 trycker du 5 på fjärrkontrollen och sen OK)
7. Du får då upp alternativen Infoga, Byt plats och Avbryt. Välj Byt plats och tryck på OK, då försvinner pilarna och kanalen är flyttad!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på LIST på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe tryck på OPTIONS och välj [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen du ska flytta på och tryck på OK, då kommer det upp pilar runt kanalen.
4. Flytta den till den plats du vill lägga den på med hjälp av pilknapparna. Du kan också använda CH+/CH- för att bläddra sida för sida. När du har kommit till den kanalplatsen du vill ha kanalen på trycker du på OK för att få bort pilarna. Kanalen är nu flyttad!
5. När du flyttat alla kanaler du vill flytta på trycker du på OPTIONS igen och väljer [Avbryt ombeställning].
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på OK för att få fram kanallistan.
2. Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen och välj [Ändra ordning]
3. Använd navigeringspilarna för att hitta och markera den kanal du vill flytta på och tryck på OK. Det ska då komma upp pilar runt om kanalen vilket betyder att du plockat upp den och kan flytta på den.
4. Med hjälp av navigeringspilarna flyttar du kanalen till den plats du vill ha den på och trycker på OK. När pilarna försvunnit betyder det att kanalen är flyttad!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på FIND på fjärrkontrollen.
2. När kanallistan är uppe tryck på OPTIONS och välj [Ändra ordning] och tryck på OK.
3. Välj kanalen du ska flytta på och tryck på OK, då kommer det upp pilar runt kanalen
4. Flytta den till den plats du vill lägga den på med hjälp av pilknapparna. Du kan också använda CH+/CH- för att bläddra sida för sida. När du har kommit till den kanalplatsen du vill ha kanalen på trycker du på OK för att få bort pilarna. Kanalen är nu flyttad!
5. När du flyttat alla kanaler du vill flytta på trycker du på OPTIONS igen och väljer Ändra ordn. klart.
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. När du ser på en kanal, tryck på OK för att få fram kanallistan.
2. Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen och välj [Ändra ordning]
3. Använd navigeringspilarna för att hitta och markera den kanal du vill flytta på och tryck på OK. Det ska då komma upp pilar runt om kanalen vilket betyder att du plockat upp den och kan flytta på den.
4. Med hjälp av navigeringspilarna flyttar du kanalen till den plats du vill ha den på och trycker på OK. När pilarna försvunnit betyder det att kanalen är flyttad!
Intro
Ordningen på kanaler är förinställt av kanalleverantören, men det är även möjligt att ändra om dem efter eget önskemål.

Checklista
Se till att:
• Mjukvaran på TV-apparaten är uppdaterad.

Svar
För att ändra ordning på kanaler gör du på följande sätt:
1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj [TV-meny] > [Installation] > [Installation kanal] > [Ändra ordning].
2. Tryck till höger för att öppna listan Ändra ordning
3. Tryck på upp- eller nedåtpil för välja kanalen som ska flyttas på.
4. Tryck på den gula knappen för att flytta kanalen upp i listan och den blå knappen för att flytta kanalen nedåt i listan.
5. Tryck på MENU för att avsluta.

Situation
Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

Checklista
Se till att:

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

Svara

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

Skapa en favoritlista:

• Titta på en TV-kanal och tryck på [LISTA] (LIST) på fjärrkontrollen så att kanallistan öppnas

• Välj mottagare bland [Antenn] (Antenna), [Kabel] (Cable) och [Satellit] (Satellite), och tryck sedan på [OK]

• Klicka på fliken Kanaler om du vill visa alla installerade kanaler för den valda mottagaren

• Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för [Redigera favoriter] (Edit Favourites)

• Markera en eller flera favoritkanaler genom att välja kanal med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på [OK]
• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att spara favoritlistan
• Välj någon kanal från favoritlistan och tryck på [OK]

Knapparna för kanalval på fjärrkontrollen kommer nu att gå till kanalerna i den ordning du valt i favoritlistan.

 

Ordna om i favoritlistan:

• När du är i kanallistan trycker du på den gula knappen på fjärrkontrollen för att växla mellan den fullständiga listan och favoritlistan
• När du är i favoritlistan trycker du på den röda knappen på fjärrkontrollen för att ändra ordningen på kanalerna

• Markera en kanal och tryck på [OK] på fjärrkontrollen
• Flytta kanalen piltangenterna på fjärrkontrollen och tryck på [OK] för att godkänna dess nya position i favoritlistan
• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen

 

Obs! Kanalordningen i EPG-listan ställs in av leverantören och kommer fortfarande att visa kanalernas standardordning Den här standardkanallistan från TV-operatören går inte att justera.

 

Klicka här för att visa webbplatsen för Philips TV Support. Klicka på handboken om du vill läsa allt som finns att veta om kanalalternativen i TV:n (kapitel 13: Kanaler)

 


Artiklen nedan gäller för Philips TV-apparater utan Android från 2015, 2016 och 2017


Situation

Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

 

Checklista

Se till att:

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad


Svara

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

Skapa en favoritlista:

• Titta på en TV-kanal och tryck på [LISTA] (LIST) på fjärrkontrollen så att kanallistan öppnas

• Tryck på den gula knappen [Markera som favorit] (Mark as favourite) för att välja en favoritkanal

• Tryck på knappen [Alternativ] (Option) på fjärrkontrollen

• Välj: [Lista] (List) > [Favoriter] (Favourites) för att öppna favoritlistan

• Flytta kanaler i listan genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen

• Välj önskad kanal och tryck på knappen ”OK” på fjärrkontrollen. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja kanalens nya läge och tryck på "OK" för att spara ändringen.

• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att lämna kanallistans läge ”Flytta” (Move).

 

Kanalvalsknapparna på fjärrkontrollen kommer nu att navigera till kanalerna enligt favoritlistan.

 

Obs! Kanalordningen i EPG-listan (programguiden) ställs in av leverantören och kommer fortfarande att visa kanalernas standardordning. Den här standardkanallistan från TV-operatören går inte att justera.

 


Fråga

Hur ordnar man om TV-kanalerna?

 

Situation
Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

Checklista
Se till att:

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

 

Svara

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

Skapa en favoritlista:

1. När en TV-kanal syns trycker du på knappen [OK] på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan

2. Tryck på knappen [Alternativ] (Options) på fjärrkontrollen

3. Välj alternativet [Skapa favoritlista] (Create Favourite List) och tryck på [OK]

Favoritlisteredigeraren visas i den vänstra kolumnen med den fullständiga kanallistan. Den högra kolumnen visar de favoritkanaler som valts:


 

5. Använd piltangenterna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på [OK] för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

6. För att stänga menyn och spara listan trycker du på knappen [Tillbaka] (Back) på fjärrkontrollen

7. TV kommer att visa ett fönster där du kan ändra namnet på den nya favoritlistan.
8. När du ändrat namnet på listan stänger du skärmens knappsats på ett av följande två sätt:
            • Tryck på knappen [OK] på fjärrkontrollens QWERTY-knappsats
            • Markera den blå bilen på skärmens knappsats och tryck på knappen [OK] framtill på fjärrkontrollen9. För att spara ändringar och stänga fönstret väljer du [Stäng] (Close) och trycker på [OK]
 

 

10. Klart!

 

Ordna om i favoritlistan:

1. När en TV-kanal syns trycker du på knappen [OK] på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan

2. Välj det övre fältet där kanallistan visas, tryck på [OK] och välj den favoritlista som nyss skapats.
3. Tryck på knappen [Alternativ] (Options) på fjärrkontrollen
4. Välj alternativet [Ändra ordning på kanaler] (Reorder the channels)
5. Markera en kanal som ska flyttas och tryck på [OK] på fjärrkontrollen

6. Flytta kanalen med piltangenterna på fjärrkontrollen och tryck på [OK] för att godkänna dess nya position i favoritlistan

7. Tryck på knappen [Tillbaka] (Back) på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen


 

Denna artikel gäller för 2016-2017 års Android TV

Situation
Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

Checklista
Se till att:
• kanallistan var installerad på TV:n (ingen digitalbox används)

• programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

 

Svar

TV-operatören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

 

1. Skapa en favoritlista:

OBS: Om en favoritlista redan finns, forstätt med steg 2 för att “Ändra ordning på favoritlistan”

 

 När en TV-kanal syns trycker du på knappen “OK” på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan

 Tryck på knappen “Alternativ” (Options) på fjärrkontrollen

 Välj alternativet [Skapa favoritlista] (Create Favourite List) och tryck på “OK”

Favoritlisteredigeraren visas i den vänstra kolumnen med den fullständiga kanallistan. Den högra kolumnen visar de favoritkanaler som valts:

 

 Använd piltangenterna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på “Alternativ”(Options)  för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

 För att stänga menyn och spara listan trycker du på knappen “Tillbaka” (Back)  på fjärrkontrollen

 TV kommer att visa ett fönster där du kan ändra namnet på den nya favoritlistan.
När du ändrat namnet på listan stänger du skärmens knappsats på ett av följande två sätt:
• Tryck på knappen “OK” på fjärrkontrollens QWERTY-knappsats
• Markera den blå bilen på skärmens knappsats och tryck på knappen “OK” på framsidan av fjärrkontrollen För att spara ändringar och stänga fönstret väljer du [Stäng] (Close) och trycker på [OK]

 Klart!

 

2. Ordna om i favoritlistan:

• När en TV-kanal visas, tryck på “OK” på fjärrkontrollen för att öppna Kanallistan.
• Välj den översta ribban var kanallistans namn visas, tryck på “OK” och välj favoritlistan som tidigare skapats.
• Välj knappen för [Alternativ](Options)
 genom att använda pilknapparna och tryck på “OK”
• Välj [Ändra ordning på kanaler](Reorder channels) och tryck på “OK”           

                       

• Markera en kanal som ska flyttas och tryck på “OK” på fjärrkontrollen
                  

• Flytta kanalen med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på “OK” för att godkänna den nya positionen i favoritlistan
• Tryck på “Tillbaka” (BACK)
 på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen


3. Ta bort en Favoritlista
Du kan endast ta bort en favoritlista. För att ta bort en favoritlista, fortsätt enligt nedan:
• Öppna favoritlistan du vill ta bort.
• Välj
 och tryck på “OK” för att öppna alternativmenyn, välj sedan [Radera Favoritlista](Remove Favourites List) och tryck på “OK”
• Godkänn borttagningen av listan
  Tryck på knappen “Tillbaka”(BACK)
 för att stänga kanallistan.

4. Ändra namn på en favoritlista
Du kan endast ändra namn på en favoritlista.
För att ändra namn på en favoritlista…
• Öppna favoritlistan du vill ändra namn på.
• Välj  och tryck på “OK” för att öppna alternativmenyn. Välj sedan [Ändra namn på favoritlista](Rename Favourites List) och tryck på “OK”
• Tryck på “Tillbaka”(BACK)
 för att gömma det virtuella tangentbordet.
• Använd tangentbordet på baksidan av fjärrkontrollen för att radera det nuvarande namnet och skriva in ett nytt.
• När du är färdig, vänd tillbaka fjärrkontrollen, välj [Stäng](Close) och tryck på “OK”
• Tryck på “Tillbaka”(BACK)
 för att stänga kanallistan
                

Relatede artiklar:
[ID06580] [VIDEO] Så här sorterar du kanaler på din Philips TV


 

Artikeln nedan gäller för:
6412, 7002, 7502, 8xx2 och 9xx2 modeller från 2017
7xx3, 8xx3 och OLED modeller från 2018
• 9104
modeller från 2019

 

Situation

Favorit eller mest använda kanaler är placerade opraktiskt i den installerade kanal listan, därför behöver ordningen på kanalerna på TV:n ändras.

 

Checklista

Se till att:

• kanal listan är installerad på TV:n (ingen extern box används)

• programvaran på TV:n är uppdaterad

 

Svar

Kanal leverantören tillåter inte att ordna om den fördefinierade kanal listan. Det är rekomenderat att använda “Favorit lista” valet på TV:n för att skapa en kanal listan i preferens ordningen.

 

1. Skapa en favorit lista:

 

OBS: Om en favorit lista redan existerar, var vänlig fortsätt med steg 2: “Sortera favorit listan”

 

• Medan en TV-kanal är synlig, tryck på "OK" knappen eller på “LIST” knappen på fjärrkontrollen för att öppna kanal listan.

• Tryck på “+” / “OPTIONS” knappen på fjärrkontrollen.

• Välj “Skapa favorit lista” valet och tryck “OK”.


Favorit list menyn visas ,med den fulla kanal listan i den vänsta kolumen. Den högra kolumen visar de valda favorit kanalerna:


• Använd navigations knapparna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på “OK” knappen för att lägga till eller ta bort den från favorit listan till höger.

 

OBS: Kanalerna som har blivit markerade som favorit kanaler kommer att visas med en bock ikon. Likaledes, om en favorit kanal är av-markerad, kommer bock ikonen inte vara synlig längre för att indikera att den markerade kanalen inte är tillagd i favorit listan mer.


 


• För att stänga menyn och spara listan, tryck på “BACKA” knappen  på fjärrkontrollen.

• TV:n kommer visa ett fönster för att ändra namnet på den nya favorit listan.


Efter ändring av namnet på den nya listan stäng skärm-tangentbordet genom någon av de två sätten:

• Tryck på “OK” knappen på QWERTY tangentbordet på fjärrkontrollen.

• Markera den blåa pilen på skärm-tangentbordet och tryck på “OK” knappen på fjärrkontrollens framsida.


• För att spara ändringar och stänga fönstret, välj [Avsluta](Close) eller [Tillämpa](Apply) och tryck “OK” på fjärrkontrollen.
• Klar!  

2. Sortera favorit listan:

• Medan en TV kanal är synlig, tryck på "OK" knappen på fjärrkontrollen för att öppna kanal listan.

• Välj huvud baren där kanal listans namn visas, tryck “OK” och välj favorit listan som tidigare skapades.


• TV:n kommer nu visa din favorit lista
• Tryck på “OPTIONS” knappen på kontrollen  , välj [Sortera kanaler] och tryck "OK". 

  

 

• Markera en kanal som behöver flyttas och tryck “OK” på fjärrkontrollen. 
• Flytta kanalen med navigations knapparna på fjärrkontrollen och tryck “OK” för att acceptera den nya positionen i favorit listan. Den valda kanalen kommer att placeras på den önskade positionen.


• Tryck på “BACKA” knappen   på fjärrkontrollen för att spara den nya ordningen på kanalerna.

 

3. Ta bort en Favorit Lista

Fortsätt som följande för att ta bort en Favorit Lista:

• Öppna Favorit Listan som ska tas bort.

• Välj  och tryck “OK” för att öppna option-menyn, välj sedan ‘Ta bort Favorit Listan’ och tryck “OK”.

• Bekräfta för att ta bort listan.

• Tryck på “BACKA” knappen  för att stänga kanal listan.

 


4. Ändra namn på Favorit Lista

Fortsätt som följande för att ändra namn på en Favorit Lista:

• Öppna Favorit Listan för att ändra namn.

• Välj  och tryck “OK” för att öppna option-menyn, välj sedan “Ändra namn på Favorit Lista” och tryck “OK”.

• Använd tangentbordet på fjärrkontrollens baksida eller skärm-tangenbordet för att ta bort det nuvarande namnet och skriv ett nytt namn.
 

OBS: Tryck på “BACKA” knappen för att gömma skärm-tangentbordet.


• Välj ‘Stäng’ och tryck OK.

• Tryck på “BACKA” knappen  för att stänga kanal listan.


Relaterade artiklar:

 


Denna artikeln gäller för modellerna 5300, 5301 och 5302

Situation
Ordningen för kanalerna är förbestämd av leverantören. I stället, kan man göra en favoritlista där ordningen på kanalerna kan bestämmas.

Checklista
Se till att:
• Kanalerna är installerade på TV:n (Om en extern digitalbox används, kontakta tillverkaren för denna för att ändra ordningen på kanaler)

Skapa en favoritlista
1. Tryck på knappen “LIST” på fjärrkontrollen till din TV medan du tittar på en TV-sändning. Kanallistan visas.
Kontrollera att kanallistan “Alla” (All) är vald om en favoritlista redan skapats sedan tidigare.
2. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och markera den kanal du vill markera som favorit (tryck inte på “OK”)
3. Tryck på den gula knappen, den markerade kanalen är nu markerad med en stjärna.
OBS: Kanalerna i favoritlistan kommer ligga i samma ordning som de markerades.
4. Upprepa stegen ovan tills alla önskade kanaler är markerade
5. Tryck på “OK” och sedan knappen pil ner på fjärrkontrollen för att aktivera listan

För att navigera till favoritlistan, tryck på knappen “LIST”  på fjärrkontrollen till TV:n, när du tittar på en kanal. Navigera sedan till [Favoriter](Favourites)

Ändra ordning på favoritlistan
• För att ändra ordning på en favoritlista, använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen och markera den kanalen som ska flyttas
• Tryck på den GRÖNA knappen, kanalen markeras med pilar och kan flyttas med pilknapparna eller sifferknapprna på fjärrkontrollen.
• Repetera stegen ovan tills alla önskade kanaler har flyttats

I denna omordningsfunktion, raderar den gula knappen kanalerna från favoritlistan, de kommer fortfarande vara tillgängliga i huvudlistan.
• Tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen för att spara och stänga skärmen för omordning av favoritkanaler

 


Denna artikel gäller fär modellerna 4001 and 6001.

Situation

Kanallistornas ordning är fördefinierad av sändningsleverantören. Det går att ändra ordningen på kanalerna i TV:n

 

Ändra ordning på kanaler

Gör följande för att ändra ordningen i favoritkanallistan:

• Tryck på knappen ”MENY” (MENU) på fjärrkontrollen och välj: [Kanal] (Channel) > [Kanalredigering] (Channel Edit)

• Tryck på den “gula” knappen på fjärrkontrollen

• Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta den markerade kanalen till dess nya läge. Bekräfta det nya läget genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.

 

Ta bort favoritkanaler

Favoritkanaler kan tas bort enligt följande:

• Tryck på knappen ”Meny” (Menu) på fjärrkontrollen och välj: [Kanal] (Channel) > [Kanalredigering] (Channel Edit)

• I kanallistan använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal som ska tas bort.

• Tryck på den ”gula” knappen på fjärrkontrollen för att ta bort en favoritkanal. Det röda hjärtikonen kommer att försvinna.


Artikeln nedan gäller för modellen 6031 från 2016Situation

Kanallistornas ordning är fördefinierad av sändningsleverantören. Det går att ändra ordning på kanalerna i alla listor på TV:n.


Svara

Gör följande för att ändra ordningen i en kanallista:

• Tryck på knappen ”Lista” (List) på fjärrkontrollen

• När du är i en kanallista använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal som ska justeras.

• Tryck på den gröna knappen [avancerat](advanced) på fjärrkontrollen.

• Öppna alternativen genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.

• Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja alternativet [Flytta] (Move) och tryck på ”OK”.

• Välj kanalens nya läge i kanallistan enligt följande:

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att lägga till önskat kanalnummer för kanalen. Bekräfta genom att trycka på ”OK” på fjärrkontrollen.  

• På skärmen visas meddelandet ”Kanalen finns. Vill du flytta den?” (Channel exists. Move it?).

• Markera [Ja] (Yes) och tryck på ”OK” på fjärrkontrollen för att bekräfta.

• Upprepa stegen ovan tills alla kanaler har ordnats så som du vill.

• Gå tillbaka till TV:ns hemmeny via knappen ”Hem” (Home) på fjärrkontrollen.

 


 

Artikeln nedan gäller för modellerna:
 
6162 och 6262 från 2017.

 • 58x3 och 6xx3 från 2018.

 

Situation
Ordningen för kanalerna är förbestämd av leverantören. I stället, kan man göra en favoritlista där ordningen på kanalerna kan bestämmas.

Checklista
Se till att:
• Kanalerna är installerade på TV:n (Om en extern digitalbox används, kontakta tillverkaren för denna för att ändra ordningen på kanaler)


Svar
Följ instruktionerna nedan för att skapa, ordna om eller ta bort en favoritlista.
Obs: För att kanallistan ska visas måste det första steget utföras från en vanlig kanal utan interaktivt innehåll.

Skapa en favoritlista
1. Tryck på knappen “List” på fjärrkontrollen till TV:n när du tittar på en TV-kanal. Kanallistan visas.
Säkerställ att den fullständiga kanallistan är vald, inte en favoritlista som skapats tidigare.
OBS: Om en hjärtsikon visas, navigera till denna, tryck på “OK” och välj rätt kanallista.
2. Använd upp- och nerknapparna på fjärrkontrollen och markera kanalen som ska vara favorit (Tryck inte på “OK”)


3. Tryck på den gröna knappen, den valda kanalen är nu markerad med ett hjärta.

OBS: Kanalerna i favoritlistan kommer ligga i samma ordning som de markerades.

4. Repetera stegen ovan tills alla önskade kanaler är markerade.

5. Använd pil upp på fjärrkontrollen för att navigera till listväljaren (delen ovanför den första kanalen) och tryck på “OK”

6. Välj korrekt kanallista (antingen Satellit eller Kabel/Antenn) och tryck på “OK”

7. Navigera till en av kanalerna och tryck på “OK”

 

Ändra ordning på en favoritlista

1. Tryck på knappen “List” på fjärrkontrollen till TV:n när du tittar på en kanal. Kanallistan visas.
2. Tryck på knappen “Options” på fjärrkontrollen och navigera till [Ändra ordning](Reorder Channels) och tryck på “OK”

3. Använd upp- och nerpilarna på fjärrkontrollen och markera den kanal som måste flyttas och tryck på “OK”

4. Använd upp- och nerpilarna på fjärrkontrollen och navigera till den önskade kanalplatsen och tryck på “OK”

5. Repetera stegen ovan tills alla kanaler är på rätt plats.

6. Tryck på den GRÖNA knappen för att avsluta

 

Ta bort en kanal från favoritlistan

1. Tryck på knappen “List” på fjärrkontrollen till TV:n när du tittar på en kanal. Kanallistan visas.

2. Använd upp- och nerpilarna på fjärrkontrollen och markera den kanal som ska tas bort.

3. Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort favoriten.

Relaterade artiklar:


Artikeln nedan gäller för TV-modellerna: 
• 4022, 4232, 4032, 4132 , 4112 från 2017
• 4503 till 5703 från 2018

• 4xx4 från 2019

Situation

Ordningen på kanallistan är förbestämd av kanalleverantören. Det är möjligt att ändra ordningen på kanalerna i favoritlistan på TV:n.

Checklista

Se till att:

• kanallistan är installerad på TV:n (ingen extern digitalbox används)

• TV:ns programvara är uppdaterad

 
Svar

Gör så här för att ordna om kanallistan:

• Tryck på “List” knappen på fjärrkontrollen

• När en kanal lista visas, använd den “gröna” knappen på fjärrkontrollen för att markera de kanaler som behöver läggas till på favorit listan.

• Använd pil knapparna på fjärrkontrollen och välj [All antenna/cable/satellite channels] (Alla antenn/kabel/satellit kanaler) på toppen av listan och tryck på “OK” knappen på fjärrkontrollen.

• Välj [Antenn/kabel/satellit–favorit kanaler] och tryck “OK”.

• Använd pil knappen – ned på fjärrkontrollen för att markera en av kanalerna i listan. Tryck sedan på “Options” knappen på fjärrkontrollen.

• Välj (Ordna om kanaler) och tryck “OK” på fjärrkontrollen.

• Makera den kanal som behöver ordnas om och tryck på “OK” (en bild kommer synas på vänster sida).

• Välj en ny plats för kanalen i kanal listan med pil knapparna på fjärrkontrollen och truck på “OK” för att bekräfta.

• Upprepa de tidigare stegen tills alla kanaler är på önskad plats.

• Tryck på “backa” knappen på fjärrkontrollen för att stänga menyn och spara ändringarna.

 


Artikeln nedan gäller för modellerna 4002 och 4012 från 2017


Situation
Kanaler är opraktiskt placerade i den installerade kanallistan, därför måste ordningen på kanalerna i TV:n ändras.

Checklista
Säkerställ att:
• kanallistan var installerad på TV:n (ingen extern digitalbox används).
• mjukvaran i TV:n är uppdaterad.

Svar
Kanalleverantören tillåter inte att den förbestämda kanallistan ordnas om. Det är rekommenderat att använda “Favoritlista”-funktionen i TV:n för att skapa en kanallista med önskad ordning.

1. Skapa en favoritlista

OBS: Om en favoritlista redan finns, fortsätt med steg 2: “Ärdna ordning i favoritlistan”.


• Tryck på “Hem” knappen på fjärrkontrollen för att öppna menyn.
• Välj [Kanal](Channel) och tryck på “OK” på fjärrkontrollen.• Välj [Kanalredigering](Channel Edit) och tryck på “OK”.• Markera en kanal som ska läggas till i favoritlistan.• Tryck på den “Gula”  knappen på fjärrkontrollen i ungefär tre sekunder när kanalen är markerad, tills en hjärtikon visas bredvid favoritkanalen i listan.• Repetera processen för alla kanaler som ska vara med i favroitlistan så att alla blir markerade med ett hjärta.
• Tryck på “Exit”knappen på fjärrkontrollen för att stänga menyn.

2. Ändra ordning på favoritlistan

• När en TV-kanal visas, tryck på “List”knappen på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan.
• Tryck på “Höger”/”Vänster”knapparna på fjärrkontrollen för att bläddra mellan de tillgängliga kanallistorna och välj “Favoritlistan”, som visar favoritkanalerna som valdes tidigare.OBS: Kanalerna i kanallistan följer samma ordning som i huvudkanallistan.


• Markera kanalen som ska byta plats och tryck på den “Gula” knappen på fjärrkontrollen för att välja den (håll inte inne knappen).
• Rör markören till platsen där kanalen ska vara.
• Tryck på den “Gula” knappen igen för att godkänna platsen.
• Kanalen kommer att flyttas till den valda platsen.
• Repetera dessa steg för alla kanaler som måste flyttas.

OBS: Om en kanal som är markerad som favorit flyttas igen i huvudkanallistan, kommer den nya platsen reflekteras i favorilistans struktur.

 

OBS: När favoritlistan är vald som aktiv kanallista, kommer CH+/CH- endast bläddra mellan favoritkanalerna.
En direkt inmatning av en kanalpositionen, via nummerknapparna, som inte finns med i favoritlistan, kommer den önskade kanalen att visas i stället. Men, om CH+/CH- används efteråt, kommer TV:n att byta tillbaka till favoritlistan igen (till nästa tillgängliga favoritkanalsposition).

 


Denna artikel gäller för 7xx4, 8804, OLED8x4 och OLED9x4 modeller fra 2019

 

Situation
Favourite or most watched channels are placed inconveniently in the installed channel list, therefore the order of channels on the TV needs to be changed.


Checklista
Se till att:
• Kanalerna är installerade på TV:n (Om en extern digitalbox används, kontakta tillverkaren för denna för att ändra ordningen på kanaler)
• TV:ns programvara är uppdaterad

 


Svar
Ordningen för kanalerna är förbestämd av leverantören. I stället, kan man göra en favoritlista där ordningen på kanalerna kan bestämmas.


1. Skapa en favoritlista

OBS: Om en favoritlista redan finns, fortsätt med steg 2: "Ordna om favoritlistan"


• Håll ner “OK” knappen på fjärrkontrollen eller trck på "LIST" på fjårrkontrollen, till TV:n när du tittar på en TV-kanal. Kanallistan visas.
• Tryck på "+" (Options) knappen på fjårrkontrollen.
• Välj "Skaba en favoritlista" og tryck på "OK"


• Använd piltangenterna för att markera en kanal i vänster kolumn och tryck på “+” (Options) -knappen för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

 

OBS:
• Tryck på “OK” knappen Istallet for "+" (Options) gör det möjligt att välja flera kanaler i rad och lägga till dem som en batch.
• Kanaler som har markerats som favoritkanaler visas med en markeringsikon. På samma sätt, om en favoritkanal avmarkeras, visas inte markeringsikonen längre för att indikera att den markerade kanalen inte längre är en del av favoritlistan.
• För att stänga menyn och spara listan, tryck på ”BACK” -knappen på fjärrkontrollen.
• TV: n visar ett fönster för att justera namnet på den nya favoritlistan.

När du har justerat namnet på den nya listan stänger du skärmtangentbordet genom att trycka på "OK" -knappen på QWERTY-tangentbordet på fjärrkontrollen.

• För att spara ändringar och stänga fönstret, välj [Stäng] och tryck “OK” på fjärrkontrollen.
• Gjort!2. Ändra ordning på en favoritlista:
• Tryck på “OK” knappen på fjärrkontrollen eller trck på "LIST" på fjårrkontrollen, till TV:n när du tittar på en TV-kanal. Kanallistan visas.
• Välj den övre fältet där kanallistnamnet visas, tryck på “OK” och välj favoritlistan som tidigare skapats.
• TV: n visar nu favoritlistan

• Tryck på “+” (Options) -knappen på fjårrkontrollen, välj [Ordna om kanaler] och tryck på “OK”.

  

 

• Markera en kanal som behöver flyttas och tryck på ”OK” på fjärrkontrollen.

• Flytta kanalen med piltangenterna på fjärrkontrollen och tryck på “OK” för att acceptera dess nya position i favoritlistan. Den valda kanalen infogas i önskad position.
• Tryck på “BACK” knappen  på fjårrkontrollen för att spara kanalernas nya ordning.

3. Ta bort en favoritlista

Fortsätt enligt följande för att ta bort en favoritlista:

• Öppna favoritlistan för att ta bort.
• Tryck på knappen "+" (Options) och sedan på "OK" för att öppna alternativmenyn, välj sedan 'Ta bort favoritlistan' och tryck på 'OK'.
• Bekräfta för att ta bort listan.
• Tryck på "BACK"  knappen för att stänga kanallistan.
 

4. Byt namn på en favoritlista
Fortsätt enligt följande för att byta namn på en favoritlista:
• Öppna favoritlistan för att byta namn.
• Tryck på knappen "+" (Options) för att öppna alternativmenyn (du trycker bara på "+" behöver inte trycka på "OK" efter), välj sedan "Byt namn på favoritlista" och tryck på "OK".
• Använd skärmtangentbordet för att radera det aktuella namnet och ange ett nytt namn.
 

OBS: Tryck på "BACK" knappen för att dölja skärmtangentbordet.

 


• Välj "Apply" och tryck på OK.
• Tryck på “BACK” -knappen för att stänga kanallistan.


Relaterade artiklar: